Updated FSF's address

parent 0f8152f8
......@@ -692,23 +692,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
msgstr ""
"Dette program er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere\n"
"det under de betingelser som er angivet i GNU General Public License,\n"
"som udgivet af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen\n"
"eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
"\n"
"Dette program distribueres i håb om, at det vil vise sig nyttigt, men\n"
"UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier\n"
"omkring SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere\n"
"detaljer kan læses i GNU General Public License.\n"
"\n"
"Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med\n"
"dette program. Hvis ikke, så skriv til the Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#: ../gitg/gitg-window.c:2542
msgid "new"
......
......@@ -206,24 +206,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
msgstr ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public Licence as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the Licence, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
"\n"
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public Licence for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public Licence\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#: ../gitg/gitg-window.c:1790
msgid "new"
......
......@@ -1368,9 +1368,7 @@ msgstr "columna"
#~ "GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
#~ "Boston, MA 02111-1307, USA."
#~ "along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgstr ""
#~ "Este programa es software libre; puede redistribuirlo y/o modificarlo "
#~ "bajo\n"
......
......@@ -1329,24 +1329,7 @@ msgstr "columna"
#~ "GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
#~ "Boston, MA 02111-1307, USA."
#~ msgstr ""
#~ "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
#~ "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
#~ "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
#~ "(at your option) any later version.\n"
#~ "\n"
#~ "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
#~ "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
#~ "GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
#~ "Boston, MA 02111-1307, USA."
#~ "along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgid "_Changes"
#~ msgstr "_Cambios"
......
......@@ -263,9 +263,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgstr ""
#: ../gitg/gitg-window.c:2040
......
......@@ -265,9 +265,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgstr ""
"Dit Programma is vrije software; U kan het verspreiden en/of wijzigen onder "
"de\n"
......
......@@ -633,9 +633,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
msgstr ""
#: ../gitg/gitg-window.c:2549
......
......@@ -1027,25 +1027,7 @@ msgstr "coluna"
#~ "GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
#~ "Boston, MA 02111-1307, USA."
#~ msgstr ""
#~ "Este programa é um software livre; você pode redistribuí-lo e/ou\n"
#~ "modificá-lo sob os termos da Licença Pública\n"
#~ "Geral de Bibliotecas GNU publicada pela Free Software Foundation;\n"
#~ "qualquer versão 2 da Licença, ou (a seu critério) outra\n"
#~ "versão posterior.\n"
#~ "\n"
#~ "Este programa é distribuído na expectativa de que seja útil, mas\n"
#~ "SEM NENHUMA GARANTIA; sem mesmo implicar garantias de\n"
#~ "COMERCIABILIDADE ou ADAPTAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR. Veja\n"
#~ "a Licença Pública de Bibliotecas GNU para mais detalhes.\n"
#~ "\n"
#~ "Você deve ter recebido uma cópia da Licença Pública de\n"
#~ "Bibliotecas GNU junto com o Orca; caso contrário, escreva para\n"
#~ "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
#~ "Boston, MA 02110-1301 USA."
#~ "along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgid "new"
#~ msgstr "novo"
......
......@@ -665,24 +665,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
msgstr ""
"Acest program este software liber; îl puteți redistribui și/sau modifica\n"
"sub termenii GNU General Public License așa cum sunt publicați de\n"
"Free Software Foundation; versiunea 2 a licenței sau (la alegere)\n"
"o versiune mai recentă.\n"
"\n"
"Acest program este distribuit în speranța că va fi folositor,\n"
"dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; inclusiv fără garanția implicită a\n"
"VANDABILITĂȚII sau POTRIVIRII PENTRU UN ANUMIT SCOP. Vedeți\n"
"GNU General Public License pentru mai multe detalii.\n"
"\n"
"Ar fi trebuit să primiți o copie a GNU General Public License\n"
"împreună cu acest program; dacă nu, adresați-vă la Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#: ../gitg/gitg-window.c:2549
msgid "new"
......
......@@ -192,27 +192,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
msgstr ""
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
"originaltexten.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
"modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
"\n"
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
"men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti\n"
"om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU\n"
"General Public License för ytterligare information.\n"
"\n"
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans\n"
"med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#: ../gitg/gitg-window.c:1775 ../gitg/gitg-window.c:1809
#, fuzzy, c-format
......
......@@ -826,25 +826,7 @@ msgid ""
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
msgstr ""
"Ця програма є вільним програмним засобом, і ви можете її "
"розповсюджувати та/чи модифікувати\n"
"відповідно до умов ліцензії „GNU General Public License“, опублікованої\n"
"організацією „Free Software Foundation“; 2-ої версії цієї ліцензії, чи\n"
"(за вашим вибором) будь-якої новішої версії.\n"
"\n"
"Ця програма розповсюджується із сподіванням, що вона буде корисною,\n"
"але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, навіть без неявної гарантії\n"
"щодо ПРИДАТНОСТІ. Перегляньте ліцензію\n"
"„GNU General Public License“ щодо більш докладної інформації.\n"
"\n"
"Ви повинні були отримати копію ліцензії „GNU General Public License“\n"
"разом з цією програмою, а якщо її немає, напишіть за адресою: \n"
"Free Software Foundation, Inc, 59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307, USA."
"along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
# нових
#: ../gitg/gitg-window.c:2542
......
......@@ -1261,21 +1261,7 @@ msgstr "列"
#~ "GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,\n"
#~ "Boston, MA 02111-1307, USA."
#~ msgstr ""
#~ "本程序是自由软件;您可以在遵守由自由软件基金会发布的 GNU 通\n"
#~ "用公共许可协议的情况下重新分发并且/或者它;使用许可协议的第二\n"
#~ "版,或(根据您的选择)任何更新版本。\n"
#~ "\n"
#~ "本程序的分发是希望它会有用,但不做任何保证;甚至没\n"
#~ "有商业性的或对特定目的适用性的暗指。更多细节请参看 GNU 通用\n"
#~ "公共许可协议。\n"
#~ "\n"
#~ "您应该随本程序收到了 GNU 通用公共许可协议一个副本;\n"
#~ "如果没有,请给自由软件基金会写信\n"
#~ "59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
#~ "along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
#~ msgid "_Changes"
#~ msgstr "变更(_C)"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment