Commit 06d92f54 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent 624dea4b
Pipeline #162483 passed with stages
in 6 minutes and 26 seconds
......@@ -8,10 +8,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gitg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gitg/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-10-29 07:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-17 20:17+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-17 18:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-20 14:39+0200\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <kde-i18n-uk@kde.org>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -45,10 +45,10 @@ msgid ""
"visualization, gitg also provides several utilities to manage your "
"repository and commit your work."
msgstr ""
"gitg — графічний інтерфейс користувача для git. Програма є компактним,"
" швидким і зручним засобом візуалізації журналу сховищ git. Окрім"
" візуалізації, у gitg передбачено декілька інструментів для керування вашим"
" сховищем та надсилання результатів вашої роботи."
"gitg — графічний інтерфейс користувача для git. Програма є компактним, "
"швидким і зручним засобом візуалізації журналу сховищ git. Окрім "
"візуалізації, у gitg передбачено декілька інструментів для керування вашим "
"сховищем та надсилання результатів вашої роботи."
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:17
msgid "Goals:"
......@@ -56,19 +56,16 @@ msgstr "Призначення:"
# Не дійсні Git репозиторій
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:19
#| msgid "Not a valid git repository"
msgid "Browse local git repositories"
msgstr "Навігація локальними сховищами git"
# Не дійсні Git репозиторій
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:20
#| msgid "Not a valid git repository"
msgid "Clone local and remote git repositories"
msgstr "Клонування локальних та віддалених сховищ git"
# Здійснювати
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:21
#| msgid "Commits"
msgid "Commit files"
msgstr "Внесення файлів до сховищ"
......@@ -78,7 +75,6 @@ msgstr "Створення латок на основі внесків"
# Відкрити Git репозиторій
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:32
#| msgid "Bare repository"
msgid "Browse repository history"
msgstr "Навігація журналом сховища"
......@@ -88,7 +84,6 @@ msgstr "Панель формування записів для створенн
# Постановка змін
#: data/org.gnome.gitg.appdata.xml.in.in:40
#| msgid "Staged changes"
msgid "Commit staged changes"
msgstr "Внесення сформованих змін"
......@@ -130,7 +125,7 @@ msgstr "Типова діяльність"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:45
msgid "The activity which gitg activates by default when first launched."
msgstr ""
msgstr "Дія, яку типово виконуватиме gitg після першого запуску."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:51
msgid "Use Default Font"
......@@ -142,8 +137,8 @@ msgid ""
"instead of a font specific. If this option is turned off, then the font "
"named in the “Editor Font” option will be used instead of the system font."
msgstr ""
"Чи використовувати системний шрифт для тексту віджетів. Якщо цей "
"параметр вимкнено, то для області редагування буде використовуватися шрифт, "
"Чи використовувати системний шрифт для тексту віджетів. Якщо цей параметр "
"вимкнено, то для області редагування буде використовуватися шрифт, "
"визначений у параметрі «Шрифт редактора»."
#. Translators: This is a GSettings default value. Do NOT change or localize the quotation marks!
......@@ -178,7 +173,7 @@ msgstr "Увімкнути спостереження"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:70
#: gitg/resources/ui/gitg-preferences-interface.ui:188
msgid "Automatically update when external changes to .git are detected"
msgstr ""
msgstr "Автоматично оновлювати, якщо виявлено зовнішні зміни до .git"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:76
msgid "Enable Diff Highlighting"
......@@ -188,6 +183,8 @@ msgstr "Увімкнути підсвічування різниці"
msgid ""
"Setting that determines whether to enable syntax highlighting in diff views."
msgstr ""
"Параметр, який визначає, чи слід вмикати підсвічування синтаксичних"
" конструкцій на панелях перегляду різниці."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:84
msgid "Color scheme to use for syntax highlighting"
......@@ -196,6 +193,8 @@ msgstr "Схема кольорів для підсвічування синта
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:85
msgid "Used by GtkSourceView to determine colors for syntax highlighting"
msgstr ""
"Використовується GtkSourceView для визначення кольорів для підсвічування"
" синтаксичних конструкцій"
# Коли Згорнути Неактивні Лейнс
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:91
......@@ -204,9 +203,6 @@ msgstr "Коли згортати неактивні смуги"
# Параметр, який вказує, коли неактивні смуги повинні бути згорнуті. Допустимі значення: 0 - 4, де 0 означає &quot;ранні&quot; та 4 вказує на &quot;пізно&quot;.
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:92
#| msgid ""
#| "Setting that indicates when an inactive lane should be collapsed. Valid "
#| "values are 0 - 4, where 0 indicates 'early' and 4 indicates 'late'."
msgid ""
"Setting that indicates when an inactive lane should be collapsed. Valid "
"values are 0 — 4, where 0 indicates “early” and 4 indicates “late”."
......@@ -253,7 +249,6 @@ msgstr ""
# Постановка змін
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:123
#| msgid "Staged changes"
msgid "Show Staged Changes"
msgstr "Показати сформовані зміни"
......@@ -268,7 +263,6 @@ msgstr ""
# Постановка змін
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:131
#| msgid "Staged changes"
msgid "Show Unstaged Changes"
msgstr "Показати несформовані зміни"
......@@ -283,16 +277,16 @@ msgstr ""
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:139
msgid "Mainline Head"
msgstr ""
msgstr "HEAD основи"
# Параметр, який вказує, чи потрібно показувати історію у топологічному порядку.
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:140
#| msgid ""
#| "Setting that indicates whether to show items for the stash in the history."
msgid ""
"Setting that indicates whether to always preserve a mainline in the history "
"for the current HEAD."
msgstr ""
"Параметр, який визначає, чи слід завжди зберігати основу у журналі для"
" поточного HEAD."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:147
msgid "Default selection of the history activity"
......@@ -303,6 +297,8 @@ msgid ""
"Setting that determines the default selection on startup of the history "
"activity."
msgstr ""
"Параметр, який визначає типовий позначений запис після відкриття панелі"
" журналу."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:154
msgid "Reference Sort Order"
......@@ -310,7 +306,7 @@ msgstr "Порядок сортування посилань"
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:155
msgid "The order by which references in the history sidebar should be sorted."
msgstr ""
msgstr "Порядок, за яким слід сортувати посилання на бічній панелі журналу."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:161
msgid "Show Upstream With Branch"
......@@ -321,6 +317,8 @@ msgid ""
"Determines whether to also show the upstream (remote) tracking branch when "
"selecting a local branch in the history view."
msgstr ""
"Визначає, чи слід показувати основну (віддалену) гілку при виборі локальної"
" гілки на панелі журналу."
# Показати правому краю у фіксації повідомлення Переглянути
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:178
......@@ -379,7 +377,6 @@ msgstr ""
"margin» вказано як TRUE."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:211
#| msgid "Enable spell checking"
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Увімкнути перевіряння орфографії"
......@@ -388,9 +385,10 @@ msgid ""
"Setting which determines whether or not spell checking is enabled when "
"writing a commit message."
msgstr ""
"Параметр, який визначає, чи буде увімкнено перевірку правопису при написанні"
" повідомлення про внесок."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:219
#| msgid "Cannot set spell checking language: %s"
msgid "Spell Checking Language"
msgstr "Мова для перевірки правопису"
......@@ -399,8 +397,8 @@ msgid ""
"The language to use when spell checking is enabled for writing a commit "
"message."
msgstr ""
"Мова, яку слід використовувати, якщо увімкнено перевірку правопису, для"
" перевірки правопису у повідомлення внеску."
"Мова, яку слід використовувати, якщо увімкнено перевірку правопису, для "
"перевірки правопису у повідомлення внеску."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:227
msgid "Maximum number of previous commit messages"
......@@ -411,6 +409,9 @@ msgid ""
"Maximum number of previous commit messages to store for commit message "
"history."
msgstr ""
"Максимальна кількість попередніх повідомлень про внесок для зберігання у"
" журналі повідомлень щодо "
"внесків."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:232
msgid "Maximum number of days to store previous commit messages"
......@@ -422,8 +423,8 @@ msgid ""
"Maximum number of days to store previous commit messages for commit message "
"history."
msgstr ""
"Максимальна тривалість зберігання попередніх повідомлень щодо внесків у днях"
" для журналу повідомлень щодо внесків."
"Максимальна тривалість зберігання попередніх повідомлень щодо внесків у днях "
"для журналу повідомлень щодо внесків."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:239
msgid "Use patience algorithm to show diffs"
......@@ -440,12 +441,12 @@ msgstr "Ігнорувати зміни у пробілах"
# Параметр, який вказує, чи потрібно показувати історію у топологічному порядку.
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:247
#| msgid ""
#| "Setting that indicates whether to show items for the stash in the history."
msgid ""
"Setting that indicates whether to ignore whitespace changes when showing the "
"diff of a commit."
msgstr ""
"Параметр, який визначає, чи слід ігнорувати зміни у пробілах при показі"
" різниці для внеску."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:254
msgid "Show Changes Inline"
......@@ -453,8 +454,6 @@ msgstr "Показувати вбудовані зміни"
# Параметр, який вказує, чи потрібно показувати історію у топологічному порядку.
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:255
#| msgid ""
#| "Setting that indicates whether to show items for the stash in the history."
msgid ""
"Setting that indicates whether changes within lines should be shown inline."
msgstr ""
......@@ -478,6 +477,8 @@ msgid ""
"Setting that determines how many lines of context (before and after) should "
"be shown when showing the diff of a commit."
msgstr ""
"Параметр, який визначає скільки рядків контексту (рядків до і після зміненого"
" рядка) має бути показано у різниці внеску."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:277
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:296
......@@ -490,25 +491,29 @@ msgid ""
"Setting that determines how much space a tab character should occupy when "
"showing the diff of a commit."
msgstr ""
"Параметр, який визначає, скількома пробілами буде замінено символ табуляції"
" при показі різниці внеску."
#: data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in:288
msgid ""
"Setting that determines how many lines of context (before and after) should "
"be shown when showing the diff to be staged/unstaged in the commit area."
msgstr ""
"Параметр, який визначає скільки рядків контексту (рядків до і після зміненого"
" рядка) має бути показано у різниці між сформованим і несформованим текстом"
" на панелі внесків."
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:531 gitg/commit/gitg-commit.vala:1091
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:556 gitg/commit/gitg-commit.vala:1091
msgid "There are no changes to be committed"
msgstr "Немає змін, що їх внести"
# Будь ласка, введіть повідомлення зробити перед тим,
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:532 gitg/commit/gitg-commit.vala:1092
#: gitg/commit/gitg-commit-dialog.vala:557 gitg/commit/gitg-commit.vala:1092
msgid "Use amend to change the commit message of the previous commit"
msgstr "Внести зміни до повідомлення щодо внеску попереднього внеску"
# Здійснювати
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:113
#| msgid "Commit"
msgctxt "Activity"
msgid "Commit"
msgstr "Внести"
......@@ -523,14 +528,13 @@ msgstr "_Позначити вибране"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:246
#, c-format
#| msgid "Failed to stage the removal of file `%s'"
msgid "Failed to stage the removal of submodule “%s”"
msgstr "Не вдалося сформувати вилучення підмодуля «%s»"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:262
#, c-format
msgid "Failed to open the repository of submodule “%s” while trying to stage"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося відкрити сховище підмодуля «%s» під час спроби формування"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:277
#, c-format
......@@ -538,24 +542,23 @@ msgid ""
"Failed to lookup the working directory commit of submodule “%s” while trying "
"to stage"
msgstr ""
"Не вдалося знайти внесок підмодуля «%s» у робочому каталозі під час спроби"
" формування"
# Не вдалося зберегти поточний стан індекс
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:290
#, c-format
#| msgid "Failed to stage the file `%s'"
msgid "Failed to stage the submodule “%s”"
msgstr "Не вдалося сформувати підмодуль «%s»"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:312
#, c-format
#| msgid "Failed to stage the removal of file `%s'"
msgid "Failed to stage the removal of file “%s”"
msgstr "Не вдалося сформувати вилучення файла «%s»"
# Не вдалося зберегти поточний стан індекс
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:326
#, c-format
#| msgid "Failed to stage the file `%s'"
msgid "Failed to stage the file “%s”"
msgstr "Не вдалося сформувати файл «%s»"
......@@ -565,29 +568,25 @@ msgstr "_Непозначений вибір"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:664
#, c-format
#| msgid "Failed to unstage the removal of file `%s'"
msgid "Failed to unstage the removal of file “%s”"
msgstr "Не вдалося скасувати формування вилучення файла «%s»"
# Не вдалося зберегти поточний стан індекс
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:665
#, c-format
#| msgid "Failed to unstage the file `%s'"
msgid "Failed to unstage the file “%s”"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося скасувати формування файла «%s»"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:672
#, c-format
#| msgid "Failed to unstage the removal of file `%s'"
msgid "Failed to unstage the removal of submodule “%s”"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося скасувати формування вилучення підмодуля «%s»"
# Не вдалося зберегти поточний стан індекс
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:673
#, c-format
#| msgid "Failed to unstage the file `%s'"
msgid "Failed to unstage the submodule “%s”"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося скасувати формування підмодуля «%s»"
# Поетапний
#. Populate staged items
......@@ -638,19 +637,18 @@ msgid "Failed to pass pre-commit"
msgstr "Не вдалося пропустити попередній внесок"
# Постановка змін
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1345 gitg/commit/gitg-commit.vala:1495
#| msgid "Staged changes"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1302 gitg/commit/gitg-commit.vala:1452
msgid "Discard changes"
msgstr "Відкинути зміни"
# Ви впевнені, що хочете повернути ці зміни?
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1346
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1303
msgid "Are you sure you want to permanently discard the selected changes?"
msgstr "Ви справді хочете назавжди відкинути вибрані зміни?"
# Скасувати
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1355 gitg/commit/gitg-commit.vala:1521
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1636
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1312 gitg/commit/gitg-commit.vala:1478
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1593
#: gitg/gitg-commit-action-create-patch.vala:154 gitg/gitg-dash-view.vala:453
#: gitg/gitg-window.vala:204 gitg/resources/ui/gitg-author-details-dialog.ui:20
#: gitg/resources/ui/gitg-clone-dialog.ui:18
......@@ -662,33 +660,31 @@ msgstr "Ви справді хочете назавжди відкинути в
msgid "_Cancel"
msgstr "_Скасувати"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1356 gitg/commit/gitg-commit.vala:1522
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1313 gitg/commit/gitg-commit.vala:1479
msgid "Discard"
msgstr "Відкинути"
# Не вдалося створити тег
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1385
#| msgid "Failed to stage selection"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1342
msgid "Failed to discard selection"
msgstr "Не вдалося відкинути вибране"
# Не вдалося створити тег
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1415
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1372
msgid "Failed to stage selection"
msgstr "Не вдалося позначити вибране"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1419
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1376
msgid "Failed to unstage selection"
msgstr "Не вдалося зняти позначення з вибраного"
# Не вдалося створити тег
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1479
#| msgid "Failed to set Git user config."
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1436
msgid "Failed to discard changes"
msgstr "Не вдалося відкинути зміни"
# Ви впевнені, що хочете повернути ці зміни?
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1500
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1457
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently discard all changes made to the file "
......@@ -697,22 +693,21 @@ msgstr ""
"Ви справді хочете остаточно відкинути усі зміни, які внесено до файла «%s»?"
# Ви впевнені, що хочете об’єднати %s філії<%s>на %s філії<%s>?
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1511
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1468
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently discard all changes made to the files "
"%s and “%s”?"
msgstr ""
"Ви справді хочете остаточно відкинути усі зміни, які внесено до файлів %s та"
" «%s»?"
"Ви справді хочете остаточно відкинути усі зміни, які внесено до файлів %s та "
"«%s»?"
# Не вдалося зберегти поточний стан індекс
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1594
#| msgid "Failed to stage the file `%s'"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1551
msgid "Failed to delete files"
msgstr "Не вдалося вилучити файли"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1610
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1567
msgid "Delete file"
msgid_plural "Delete files"
msgstr[0] "Вилучити файли"
......@@ -721,36 +716,33 @@ msgstr[2] "Вилучити файли"
msgstr[3] "Вилучити файл"
# Ви впевнені, що хочете вилучити тег<%s>?
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1615
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1572
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the file “%s”?"
msgstr "Остаточно вилучити файл «%s»?"
# Ви впевнені, що хочете повернути ці зміни?
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1626
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1583
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the files %s and “%s”?"
msgstr "Ви справді хочете остаточно вилучити файли %s і «%s»?"
# Постановка змін
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1672
#| msgid "Staged changes"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1629
msgid "_Stage changes"
msgstr "С_формувати зміни"
# Постановка змін
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1684
#| msgid "Staged changes"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1641
msgid "_Unstage changes"
msgstr "_Скасувати формування змін"
# Постановка змін
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1696
#| msgid "Staged changes"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1653
msgid "_Discard changes"
msgstr "_Відкинути зміни"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1708
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1665
msgid "D_elete file"
msgid_plural "D_elete files"
msgstr[0] "Ви_лучити файли"
......@@ -759,21 +751,18 @@ msgstr[2] "Ви_лучити файли"
msgstr[3] "Ви_лучити файл"
# Змінити
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1738
#| msgid "_Edit"
#: gitg/commit/gitg-commit.vala:1695
msgid "_Edit file"
msgstr "_Редагувати файл"
# Не вдалося зберегти поточний стан індекс
#: gitg/gitg-action-support.vala:95
#, c-format
#| msgid "Failed to stage the file `%s'"
msgid "Failed to stash changes: %s"
msgstr ""
msgstr "Не вдалося накопичити змінні: %s"
# Постановка змін
#: gitg/gitg-action-support.vala:130
#| msgid "Staged changes"
msgid "Unstaged changes"
msgstr "Несформовані зміни"
......@@ -782,6 +771,8 @@ msgid ""
"You appear to have unstaged changes in your working directory. Would you "
"like to stash the changes before the checkout?"
msgstr ""
"Здається, у вашому робочому каталозі містяться несформовані зміни. Хочете"
" накопичити зміни до синхронізації даних?"
# Скасувати
#: gitg/gitg-action-support.vala:133
......@@ -796,11 +787,10 @@ msgstr "Скасувати"
# Stash зміни
#: gitg/gitg-action-support.vala:134
msgid "Stash changes"
msgstr ""
msgstr "Накопичити змінні"
# Не вдалося створити тег
#: gitg/gitg-action-support.vala:138 gitg/gitg-action-support.vala:165
#| msgid "Failed to commit"
msgid "Failed with conflicts"
msgstr "Помилка — конфлікт"
......@@ -812,21 +802,18 @@ msgstr "Не вдалося отримати конфлікти: %s"
# Не вдалося зберегти поточний стан індекс
#: gitg/gitg-action-support.vala:199
#| msgid "Failed to stage the file `%s'"
msgid "Failed to obtain author details"
msgstr "Не вдалося отримати дані автора"
# Не вдалося створити тег
#: gitg/gitg-action-support.vala:223 gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:88
#, c-format
#| msgid "Failed to commit"
msgid "Failed to lookup commit: %s"
msgstr "Не вдалося знайти внесок: %s"
# Не вдалося створити тег
#: gitg/gitg-action-support.vala:255
#, c-format
#| msgid "Failed to commit"
msgid "Failed to create commit: %s"
msgstr "Не вдалося створити внесок: %s"
......@@ -838,7 +825,6 @@ msgstr "Не вдалося отримати покажчик: %s"
# Показати версію програми
#: gitg/gitg-application.vala:38
#| msgid "Show the application's version"
msgid "Show the application’s version"
msgstr "Показати версію програми"
......@@ -861,13 +847,11 @@ msgstr "Запустити gitg у самодостатньому режимі"
# - Git репозиторій перегляду
#: gitg/gitg-application.vala:92
#| msgid "- Git repository viewer"
msgid "— Git repository viewer"
msgstr "— переглядач сховища Git"
# gitg є Git репозиторій перегляду для GTK +/GNOME
#: gitg/gitg-application.vala:226
#| msgid "gitg is a Git repository viewer for gtk+/GNOME"
msgid "gitg is a Git repository viewer for GTK+/GNOME"
msgstr "gitg — це переглядач сховища Git для GTK+/GNOME"
......@@ -880,15 +864,6 @@ msgid "gitg homepage"
msgstr "Домашня сторінка gitg"
#: gitg/gitg-application.vala:368
#| msgid ""
#| "We are terribly sorry, but gitg requires libgit2 (a library on which gitg "
#| "depends) to be compiled with threading support.\n"
#| "\n"
#| "If you manually compiled libgit2, then please configure libgit2 with -"
#| "DTHREADSAFE:BOOL=ON.\n"
#| "\n"
#| "Otherwise, report a bug in your distributions' bug reporting system for "
#| "providing libgit2 without threading support."
msgid ""
"We are terribly sorry, but gitg requires libgit2 (a library on which gitg "
"depends) to be compiled with threading support.\n"
......@@ -908,26 +883,24 @@ msgstr ""
"libgit2 без потокового підтримування."
# Детальна інформація
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:97
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:117
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:79
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:99
#: gitg/resources/ui/gitg-author-details-dialog.ui:9
msgid "Author Details"
msgstr "Подробиці про автора"
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:98
#| msgid "Enter details to set as default for all repositories:"
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:80
msgid "Enter default details used for all repositories:"
msgstr "Введіть типові подробиці для всіх сховищ:"
#. Translators: %s is the repository name
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:120
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:102
#, c-format
#| msgid "Enter details for repository '%s':"
msgid "Override global details for repository “%s”:"
msgstr "Перевизначення загальних параметрів сховища «%s»:"
# Не вдалося створити тег
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:232
#: gitg/gitg-author-details-dialog.vala:214
msgid "Failed to set Git user config."
msgstr "Не вдалося вказати користувацькі налаштування Git."
......@@ -967,6 +940,9 @@ msgid ""
"checkout branch %s with the cherry pick to your working directory to resolve "
"the conflicts?"
msgstr ""
"Підхоплення змін %s до %s призвело до конфліктів. Хочете синхронізувати гілку"
" %s із підхопленими змінами до вашого робочого каталогу для розв'язання"
" конфліктів?"
#: gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:157
#, c-format
......@@ -974,6 +950,8 @@ msgid ""
"The cherry-pick of %s onto %s has caused conflicts, would you like to "
"checkout the cherry pick to your working directory to resolve the conflicts?"
msgstr ""
"Підхоплення змін %s до %s призвело до конфліктів. Хочете синхронізувати"
" підхоплені зміни до вашого робочого каталогу для розв'язання конфліктів?"
# Оформити замовлення філії
#: gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:164
......@@ -1015,13 +993,11 @@ msgstr "Створити гілку на вибраному внеску"
# Не вдалося створити філію
#: gitg/gitg-commit-action-create-branch.vala:75
#| msgid "Failed to create a branch"
msgid "Failed to create branch"
msgstr "Не вдалося створити гілку"
# Створення філії
#: gitg/gitg-commit-action-create-patch.vala:63
#| msgid "Create branch"
msgid "Create patch"
msgstr "Створити латку"
......@@ -1034,13 +1010,11 @@ msgid "Save Patch File"
msgstr "Зберегти файл латки"
#: gitg/gitg-commit-action-create-patch.vala:156
#| msgid "Save Patch File"
msgid "_Save Patch"
msgstr "З_берегти латку"
# Не вдалося створити філію
#: gitg/gitg-commit-action-create-patch.vala:181
#| msgid "Failed to create a branch"
msgid "Failed to create patch"
msgstr "Не вдалося створити латку"
......@@ -1055,7 +1029,6 @@ msgstr "Створити мітку на вибраному внеску"
# Не вдалося створити філію
#: gitg/gitg-commit-action-create-tag.vala:92
#| msgid "Failed to create a branch"
msgid "Failed to create tag"
msgstr "Не вдалося створити мітку"
......@@ -1074,7 +1047,6 @@ msgstr "Вибір і керування проєктами"
# Дистанційне керування