Commit ff4ce6b7 authored by emintufan's avatar emintufan Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent d5b0f71b
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-09 05:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-18 09:38+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-04 02:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-15 18:36+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -28,12 +28,12 @@ msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Kurulum; Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si tarafından inşa edildi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
#| msgid ""
#| "This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
#| "version of Windows."
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr ""
"GIMP'in bu sürümü Windows XP Service Pack 3 veya Windows'un daha yeni "
"sürümünü gerektirir."
"GIMP'in bu sürümü Windows 7 veya Windows'un daha yeni sürümünü gerektirir."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
......@@ -41,22 +41,30 @@ msgstr "Geliştirme sürümü"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "This is a development version of GIMP where some features may not be "
#| "finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended "
#| "for day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work."
#| "%nIf you encounter any problems, first verify that they haven't already "
#| "been fixed in GIT before you contact the developers or report it in GIMP "
#| "bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo "
#| "you wish to continue with installation anyway?"
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP gitlab:%n_https://"
"gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nDo you wish to continue with "
"installation anyway?"
msgstr ""
"Bu, GIMP'in bazı özelliklerinin bitmemiş veya kararsız olabileceği bir "
"geliştirme sürümüdür.%nGIMP'in bu sürümü kararsız olabileceğinden günlük "
"işlere yönelik değildir ve işinizi kaybedebilirsiniz.%nEğer herhangi bir "
"sorunla karşılaşırsanız, geliştiricilere başvurmadan önce sorunun GIT'te "
"halihazırda çözülmediğini doğrulayın veya GIMP bugzilla'ya bildirin:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nYine de kuruluma "
"devam etmek istiyor musunuz?"
"halihazırda çözülmediğini doğrulayın veya GIMP gitlab'e bildirin:%n_https://"
"gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nYine de kuruluma devam etmek istiyor "
"musunuz?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -143,54 +151,62 @@ msgstr ""
"Ortamı'nı içerir"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Hata ayıklama simgeleri"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "GIMP hata ayıklamasına yardımcı bilgiyi içer"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "GTK+ için MS-Windows motoru"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "GIMP için doğal Windows görünüşü"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Eski eklentiler için destek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Eski üçüncü parti eklentilerin gereksindiği kütüphaneleri yükle"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Çeviriler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Python betikleri"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr "Python betik dilinde yazılmış GIMP eklentilerini kullanmanızı sağlar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint fırçaları"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint fırçalarının öntanımlı takımını kur"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript desteği"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "GIMP'in PostScript dosyalarını yüklemesine izin ver"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "32-bit eklentiler için destek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
......@@ -199,71 +215,71 @@ msgstr ""
"32-bit eklentileri kullanmak için gerekli dosyaları içer.%nPython desteği "
"için gereklidir."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Ek simgeler:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "&Masaüstü simgesi oluştur"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "&Hızlı Başlat simgesi oluştur"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Önceki GIMP sürümünü kaldır"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"%1 içindeki GIMP ortamı güncellenirken hata. Eğer eklentileri yüklerken "
"herhangi bir hata alırsanız, lütfen GIMP'i kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi "
"herhangi bir hata alırsanız lütfen GIMP'i kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi "
"deneyin."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Geçici veri açılırken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Python yorumlayıcı bilgisi güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "MyPaint fırça bilgileri güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "%1 güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "GIMP'in yapılandırma dosyası %1 güncellenirken hata."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "GIMP ile düzenle"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Dosya eşleştirmelerini seç"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Uzantılar:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "GIMP ile eşleştirmek istediğiniz dosya türlerini seçin"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
......@@ -271,27 +287,27 @@ msgstr ""
"Bu, seçili dosyaların Explorer'da çift tıkladığınızda GIMP ile açılmasını "
"sağlar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "&Tümünü Seç"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "&Tümünün Seçimini Kaldır"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "K&ullanılmayanı Seç"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "GIMP ile eşleştirilecek dosya türleri:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "GIMP'in önceki sürümü kaldırılıyor:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -305,7 +321,7 @@ msgstr ""
"kurmadan önce önceki GIMP sürümünü kendi başınıza kaldırın veya Özel "
"kurulumu yeğleyin ve başka kurulum dizini seçin.%n%nKurulum şimdi çıkacak."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -320,7 +336,7 @@ msgstr ""
"kaldırın veya Özel kurulumu yeğleyin ve başka kurulum dizini seçin.%n"
"%nKurulum şimdi çıkacak."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
......@@ -331,54 +347,58 @@ msgstr ""
"Windows'un yeniden başlatılması gerekiyor.%n%nBilgisayarınız yeniden "
"başladıktan sonra yönetici giriş yaptığında Kurulum devam edecek."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Kurulum yeniden başlatılırken hata oluştu. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Eski dosyalar temizleniyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Unutmayın: GIMP, Özgür Yazılımdır.%n%nÜcretsiz güncellemeler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr "için lütfen ziyaret edin."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Dosya ilişkilendirmeleri ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "GIMP Python eklentisi için ortam ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "MyPaint fırçaları ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "GIMP ortamı ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "32-bit eklenti desteği için GIMP yapılandırması ayarlanıyor..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "GIMP'i başlat"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Eklenti kaldırılıyor"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "İç hata (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment