Commit fbc88934 authored by Sabri Ünal's avatar Sabri Ünal 🎨 Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent df1b5c8c
# Turkish translation for GIMP
#
# Copyright (C) 2001-2019 gimp's COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2010-2019 gimp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
# Ubuntu Launchpad Translators, 2010.
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp tips master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-06 18:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-06 22:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 16:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-06 19:23+0200\n"
"Last-Translator: Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -57,9 +57,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Görüntüyü kaydetme işlemi GIMP'in kendi dosya biçimi olan XCF'yi kullanır "
"(dosya uzantısı <tt>.xcf</tt>). Bu, devam eden çalışmanızın katmanlarını ve "
"birçok yönünü korumanızı sağlarken daha sonra tekrar üstünde çalışmanıza da "
"birçok yönünü korumayı sağlarken daha sonra tekrar üstünde çalışmaya da "
"izin verir. Proje tamamlandığında dosyanızı JPEG, PNG, GIF vb. dosya "
"biçimlerinde dışa aktarabilirsiniz."
"biçimlerinde dışa aktarabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -68,8 +68,8 @@ msgid ""
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Çoğu eklenti mevcut görüntünün mevcut katmanında çalışır. Eğer görüntünün "
"tamamında eklentilerin çalışmasını istiyorsanız bazı durumlarda bütün "
"katmanları (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) birleştirmek zorundasınız."
"tamamında eklentilerin çalışmasını istiyorsan bazı durumlarda bütün "
"katmanları (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) birleştirmek zorunda kalabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -77,9 +77,9 @@ msgid ""
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Eğer Katmanlar iletişim kutusundaki bir katmanın ismi <b>kalın</b> "
"Eğer Katmanlar iletişim kutusundaki bir katmanın adı <b>kalın</b> "
"görünüyorsa bu katmanın bir görünür kanalı yoktur. Alfa kanalını "
"Katman→Saydamlık→Alfa Kanalı Ekle yolunu kullanarak ekleyebilirsiniz."
"Katman→Saydamlık→Alfa Kanalı Ekle yolunu kullanarak ekleyebilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -88,10 +88,10 @@ msgid ""
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Her görüntü türü için bütün efektler uygulanamaz. Bu bir gri renkli menü "
"Her görüntü türü için bütün etkiler uygulanamaz. Bu bir gri renkli menü "
"girişi tarafından belirtilir. Görüntü kipini RGB'ye (Görüntü→Kip→RGB) "
"dönüştürmeniz, bir alfa kanalı eklemeniz (Katman→Saydamlık→Alfa Kanalı Ekle) "
"veya onu düzleştirmeniz (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) gerekebilir."
"dönüştürmen, bir alfa kanalı eklemen (Katman→Saydamlık→Alfa Kanalı Ekle) "
"veya onu düzleştirmen (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) gerekebilir."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"GIMP'de birçok şeye sürükle ve bırak yapabilirsin. Mesela, araç çubuğundan "
"veya renk paletinden bir rengi sürüklemek ve onu bir görüntünün içine "
"bırakmak var olan görüntüyü veya seçimi bu renkle dolduracak."
"bırakmak var olan görüntüyü veya seçimi bu renkle doldurur."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
......@@ -122,7 +122,7 @@ msgid ""
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Görüntünün etrafında dolaşmak için farenin orta düğmesini (ya da tercihen "
"fareyi hareket ettirirken <tt>Boşluk</tt> tuşunu) kullanabilirsiniz."
"fareyi hareket ettirirken <tt>Boşluk</tt> tuşunu) kullanabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -131,8 +131,8 @@ msgid ""
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Bir kılavuz eklemek için bir cetvele tıklayıp bir görüntünü üstüne "
"sürükleyin. Tüm sürüklenmiş seçmeler kılavuzlara kancalanır. Kılavuzları "
"kaldırmak için onları Taşıma aracı ile görüntüden dışarıya sürükleyin."
"sürükle. Tüm sürüklenmiş seçimler kılavuzlara kancalanır. Kılavuzları "
"kaldırmak için onları Taşıma aracı ile görüntüden dışarıya sürükle."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -140,8 +140,8 @@ msgid ""
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Katmanlar iletişim kutusundan bir katman sürükleyebilir ve onu araç "
"çubuğunun üzerine bırakabilirsin. Bu işlem sadece bu katmanı içeren yeni bir "
"görüntü oluşturacak."
"çubuğunun üzerine bırakabilirsin. Bu işlem yalnızca bu katmanı içeren yeni bir "
"görüntü oluşturur."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
......@@ -150,10 +150,10 @@ msgid ""
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Bir yüzen seçim yeni bir katmana veya görüntüye diğer işlemleri yapmadan "
"önceki son etkin katmana kancalanmalıdır. Katmanlar iletişim kutusundaki "
"Bir yüzen seçim, görüntü üzerinde başka işlem yapmadan önce yeni bir katmana "
"veya son etkin katmana kancalanmalıdır. Katmanlar iletişim kutusundaki "
"&quot;Yeni Katman&quot; düğmesine veya &quot;Katmanı Çıpala&quot; düğmesine "
"tıklayın veya aynısını yapmak için menüleri kullanın."
"tıkla veya aynısını yapmak için menüleri kullan."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -162,8 +162,8 @@ msgid ""
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP, uçuşta gzip sıkıştırmasını destekler. Sadece (eğer bzip2 kurulmuşsa) "
"dosya ismine veya sıkıştırıp kaydedilecek görüntüye <tt>.gz</tt> (veya <tt>."
"bz2</tt>) ekleyin. Tabii ki yüklenen sıkıştırılmış görüntüler de çalışır."
"dosya adına veya sıkıştırıp kaydedilecek görüntüye <tt>.gz</tt> (veya <tt>."
"bz2</tt>) ekle. Tabii ki yüklenen sıkıştırılmış görüntüler de çalışır."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
......@@ -171,9 +171,9 @@ msgid ""
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Seçim yapmadan önce <tt>Shift</tt> tuşuna basılı tutmak size mevcut seçimin "
"üzerine yazmak yerine ekleme seçeneği verir. Seçim yapmadan önce <tt>Ctrl</"
"tt> kullanmak ise mevcut olandan çıkarır."
"Seçim yapmadan önce <tt>Shift</tt> tuşuna basılı tutmak, mevcut seçimin "
"üzerine yazmak yerine eklemeye izin verir. Seçim yapmadan önce <tt>Ctrl</"
"tt> kullanmak ise mevcut seçimden çıkarır."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -182,7 +182,7 @@ msgid ""
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Düzenle→Seçimi Darbele'yi kullanarak basit kareler ve çemberler "
"çizebilirsin. Bu, mevcut seçimin köşesini darbeler. Daha karmaşık şekiller "
"çizebilirsin. Bu, mevcut seçimin kenarını darbeler. Daha karmaşık şekiller "
"için Yol aracını veya Süzgeçler→Tarama→Gfig süzgecini kullanarak çizim "
"yapabilirsin."
......@@ -192,9 +192,9 @@ msgid ""
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Eğer bir yolu (Düzenle→Yolu Darbele) darbelerseniz boyama araçları mevcut "
"Eğer bir yolu (Düzenle→Yolu Darbele) darbelersen, boyama araçları mevcut "
"ayarları ile kullanılabilir. Renk geçişi kipinde Boya Fırçasını, Silgiyi ve "
"Lekeleme aracını kullanabilirsiniz."
"Lekeleme aracını kullanabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......@@ -214,7 +214,7 @@ msgid ""
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Seçimi değiştirmek için boyama araçlarını kullanabilirsin. Bir görüntü "
"penceresinin sol üstündeki &quot;Çabuk Ört&quot; düğmesine tıkla. Görüntüyü "
"penceresinin sol üstündeki &quot;Hızlı Maske&quot; düğmesine tıkla. Görüntüyü "
"boyayarak seçimini değiştir ve onu normal bir seçime geri döndürmek için "
"düğmeye tekrar tıkla."
......@@ -225,7 +225,7 @@ msgid ""
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Seçimi bir kanala (Seç→Kanala Kaydet) kaydedebilirsin ve bu kanalı herhangi "
"Seçimi bir kanala (Seçim→Kanala Kaydet) kaydedebilirsin ve bu kanalı herhangi "
"bir boyama aracı ile düzenleyebilirsin. Kanallar iletişim kutusundaki "
"düğmeleri kullanarak bu yeni kanalın görünürlüğünü değiştirebilir veya onu "
"bir seçime dönüştürebilirsin."
......@@ -241,29 +241,29 @@ msgid ""
"shortcuts."
msgstr ""
"&quot;Devingen Klavye Kısayolları&quot;'nı Tercihler iletişim kutusundan "
"etkinleştirdikten sonra tekrar kısayol tuşları atayabilirsiniz. Bunu yapmak "
"için menü açılır, bir menü öğesi seçilir ve istenilen tuş kombinasyonuna "
"etkinleştirdikten sonra kısayol tuşları yeniden atayabilirsin. Bunu yapmak "
"için menü açılır, bir menü ögesi seçilir ve istenilen tuş kombinasyonuna "
"basılır. Eğer &quot;Klavye Kısayollarını Kaydet&quot; etkinleştirilmişse tuş "
"ilişkilendirmeleri GIMP'den çıktığınız zaman saklanır. Muhtemelen "
"ilişkilendirmeleri GIMP'den çıktığın zaman saklanır. Muhtemelen "
"yanlışlıkla kısayol atamayı önlemek için daha sonra &quot;Devingen Klavye "
"Kısayolları&quot;'nı devre dışı bırakmanız gerekir."
"Kısayolları&quot;'nı devre dışı bırakman gerekir."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Eğer ekranınız çok dağınıksa araç kutusunu ve diğer iletişim kutularını "
"Eğer ekranın çok dağınıksa, araç kutusunu ve diğer iletişim kutularını "
"gizlemek veya göstermek için görüntü penceresinin içinde <tt>Tab</tt> tuşuna "
"basabilirsiniz."
"basabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Katmanlar iletişim kutusundaki göz ikonuna <tt>Shift</tt> tuşuna basarak "
"tıklamak o katman dışındaki tüm katmanları saklar. Tekrar <tt>Shift</tt> "
"Katmanlar iletişim kutusundaki göz simgesine <tt>Shift</tt> tuşuna basarak "
"tıklamak, o katman dışındaki tüm katmanları gizler. Tekrar <tt>Shift</tt> "
"tuşuna basarak tıklamak tüm katmanları gösterir."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
......@@ -282,9 +282,9 @@ msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Eğer pencere yöneticiniz bu tuşlara engel olmazsa bir görüntünün bütün "
"Eğer pencere yöneticin bu tuşlara engel olmazsa, bir görüntünün bütün "
"katmanlarında döngü oluşturmak için <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> tuşlarını "
"kullanabilirsiniz."
"kullanabilirsin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
......@@ -312,10 +312,10 @@ msgid ""
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Eğer taranmış fotoğraflarının bazıları yeterince renkli görünmüyorsa, "
"onların ton menzilini Düzeyler aracındaki (Renkler→Düzeyler) &quot;"
"Kendiliğinden&quot; düğmesi ile iyileştirebilirsiniz. Eğer bir renk dökümü "
"varsa bunu Eğri aracı (Renkler→Eğriler) ile düzeltebilirsiniz."
"Eğer taranmış fotoğraflarının bazıları yeterince renkli görünmüyorsa, "
"onların ton erimini Düzeyler aracındaki (Renkler→Düzeyler) &quot;"
"Kendiliğinden&quot; düğmesi ile iyileştirebilirsin. Eğer bir renk dökümü "
"varsa bunu Eğri aracı (Renkler→Eğriler) ile düzeltebilirsin."
#~ msgid "<big>Welcome to the GIMP!</big>"
#~ msgstr "<big>GIMP'e Hoşgeldiniz!</big>"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment