Commit f7cf054c authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent e806a92c
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-06 19:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-06 19:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-30 10:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-30 10:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -39,8 +39,9 @@ msgid "Align Visible Layers"
msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:630 ../plug-ins/common/blinds.c:225
#: ../plug-ins/common/border-average.c:362 ../plug-ins/common/cartoon.c:813
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:350 ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1189
#: ../plug-ins/common/border-average.c:362 ../plug-ins/common/busy-dialog.c:219
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:813 ../plug-ins/common/checkerboard.c:350
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1189
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1986
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2119 ../plug-ins/common/colorify.c:257
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:621 ../plug-ins/common/compose.c:1076
......@@ -64,13 +65,13 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1021 ../plug-ins/common/oilify.c:785
#: ../plug-ins/common/photocopy.c:840 ../plug-ins/common/qbist.c:720
#: ../plug-ins/common/qbist.c:762 ../plug-ins/common/qbist.c:816
#: ../plug-ins/common/sharpen.c:476 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:434
#: ../plug-ins/common/sharpen.c:476 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:438
#: ../plug-ins/common/softglow.c:632 ../plug-ins/common/sparkle.c:341
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2207
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2561 ../plug-ins/common/tile.c:438
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:373 ../plug-ins/common/unit-editor.c:209
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:842 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647
#: ../plug-ins/common/warp.c:378 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:350
#: ../plug-ins/common/warp.c:378 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:354
#: ../plug-ins/common/web-page.c:234 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:147 ../plug-ins/flame/flame.c:473
......@@ -125,11 +126,11 @@ msgstr "_Anuluj"
#: ../plug-ins/common/newsprint.c:1184 ../plug-ins/common/nl-filter.c:1022
#: ../plug-ins/common/oilify.c:786 ../plug-ins/common/photocopy.c:841
#: ../plug-ins/common/qbist.c:817 ../plug-ins/common/sharpen.c:477
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435 ../plug-ins/common/softglow.c:633
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:439 ../plug-ins/common/softglow.c:633
#: ../plug-ins/common/sparkle.c:342 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2562
#: ../plug-ins/common/tile.c:439 ../plug-ins/common/tile-small.c:374
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:843 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648
#: ../plug-ins/common/warp.c:379 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:351
#: ../plug-ins/common/warp.c:379 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:355
#: ../plug-ins/flame/flame.c:650 ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:567
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1117
......@@ -449,7 +450,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1392
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1097
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:904 ../plug-ins/common/film.c:745
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:258 ../plug-ins/common/tile.c:354
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:259 ../plug-ins/common/tile.c:354
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:734 ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:258
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:240
......@@ -459,7 +460,7 @@ msgstr "P_ionowe"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
#: ../plug-ins/map-object/map-object-apply.c:252
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:264 ../plug-ins/twain/twain.c:567
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:312 ../plug-ins/twain/twain.c:567
msgid "Background"
msgstr "Tło"
......@@ -521,6 +522,19 @@ msgstr "Liczba kolorów"
msgid "_Bucket size:"
msgstr "Rozmiar _kubełka:"
#: ../plug-ins/common/busy-dialog.c:195 ../plug-ins/common/busy-dialog.c:211
msgid "Please Wait"
msgstr "Proszę czekać"
#. the title label
#: ../plug-ins/common/busy-dialog.c:239
msgid "Please wait for the operation to complete"
msgstr "Proszę czekać na ukończenie działania"
#: ../plug-ins/common/busy-dialog.c:299
msgid "Canceling..."
msgstr "Anulowanie…"
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:142
msgid "Simulate a cartoon by enhancing edges"
msgstr "Symuluje film rysunkowy przez wzmocnienie krawędzi"
......@@ -2024,10 +2038,10 @@ msgstr "Usuwanie pasków"
msgid "Destripe"
msgstr "Usunięcie pasków"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:476 ../plug-ins/common/file-html-table.c:638
#: ../plug-ins/common/destripe.c:476 ../plug-ins/common/file-html-table.c:641
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3467 ../plug-ins/common/file-ps.c:3672
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1986
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:454 ../plug-ins/common/tile.c:465
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:458 ../plug-ins/common/tile.c:465
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:163
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:399
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:284
......@@ -2190,7 +2204,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:312
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:679
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:337 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:341 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:336 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043 ../plug-ins/common/file-pix.c:357
#: ../plug-ins/common/file-png.c:919 ../plug-ins/common/file-pnm.c:566
......@@ -2280,7 +2294,7 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:780 ../plug-ins/common/file-gbr.c:698
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1305
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:618 ../plug-ins/common/file-html-table.c:236
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:622 ../plug-ins/common/file-html-table.c:237
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:535 ../plug-ins/common/file-pcx.c:743
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:537 ../plug-ins/common/file-png.c:1575
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1246 ../plug-ins/common/file-ps.c:1236
......@@ -2675,68 +2689,68 @@ msgstr "Eksportuje obrazy HEIF"
msgid "Save image in HEIF format (High Efficiency Image File Format)."
msgstr "Zapis obrazów w formacie HEIF (High Efficiency Image File Format)."
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:367 ../plug-ins/common/file-heif.c:400
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:439 ../plug-ins/common/file-heif.c:457
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:371 ../plug-ins/common/file-heif.c:404
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:443 ../plug-ins/common/file-heif.c:461
#, c-format
msgid "Loading HEIF image failed: %s"
msgstr "Wczytanie pliku HEIF się nie powiodło: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:389
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:393
msgid "Loading HEIF image failed: Input file contains no readable images"
msgstr ""
"Wczytanie obrazu HEIF się nie powiodło: plik wejściowy nie zawiera "
"odczytywalnych obrazów"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:478
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:482
msgid "image content"
msgstr "zawartość obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:673
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:677
#, c-format
msgid "Encoding HEIF image failed: %s"
msgstr "Zakodowanie obrazu HEIF się nie powiodło: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:696
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:700
#, c-format
msgid "Writing HEIF image failed: %s"
msgstr "Zapisanie obrazu HEIF się nie powiodło: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:781
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:785
msgid "primary"
msgstr "główny"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:917
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:921
msgid "Load HEIF Image"
msgstr "Wczytanie obrazu HEIF"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:931
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:935
msgid "Select Image"
msgstr "Wybór obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1044
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1048
msgid "HEIF"
msgstr "HEIF"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1051
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1055
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:124
msgid "Lossless"
msgstr "Bezstratne"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1055
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1059
msgid "Quality:"
msgstr "Jakość:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:153
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:463
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:466
msgid "HTML table"
msgstr "Tablica HTML"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:476
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:479
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:487
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:490
msgid ""
"You are about to create a huge\n"
"HTML file which will most likely\n"
......@@ -2747,15 +2761,15 @@ msgstr ""
"spowoduje awarię przeglądarki."
#. HTML Page Options
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:496
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:499
msgid "HTML Page Options"
msgstr "Ustawienia strony HTML"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:503
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:506
msgid "_Generate full HTML document"
msgstr "_Utwórz pełny dokument HTML"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:509
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:512
msgid ""
"If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
"tags instead of just the table html."
......@@ -2764,15 +2778,15 @@ msgstr ""
"zamiast samej tabeli."
#. HTML Table Creation Options
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:522
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:525
msgid "Table Creation Options"
msgstr "Ustawienia tworzenia tabeli"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:530
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:533
msgid "_Use cellspan"
msgstr "_Użycie cellspan"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:536
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:539
msgid ""
"If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
"blocks with one large cell with ROWSPAN and COLSPAN values."
......@@ -2780,11 +2794,11 @@ msgstr ""
"Powoduje zastępowanie każdego prostokątnego obszaru o jednolitym obszarze "
"jedną komórką z wartościami ROWSPAN i COLSPAN."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:545
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:548
msgid "Co_mpress TD tags"
msgstr "K_ompresowanie znaczników TD"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:551
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:554
msgid ""
"Checking this tag will cause GTM to leave no whitespace between the TD tags "
"and the cellcontent. This is only necessary for pixel level positioning "
......@@ -2794,69 +2808,69 @@ msgstr ""
"zawartością komórki. Jest to potrzebne przy kontrolowaniu położenia na "
"poziomie pikseli."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:561
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:564
msgid "C_aption"
msgstr "Podp_is"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:567
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:570
msgid "Check if you would like to have the table captioned."
msgstr "Należy zaznaczyć, aby utworzyć tabelę z podpisem."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:582
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:585
msgid "The text for the table caption."
msgstr "Tekst podpisu."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:596
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:599
msgid "C_ell content:"
msgstr "Z_awartość komórki:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:600
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:603
msgid "The text to go into each cell."
msgstr "Tekst wstawiany do każdej komórki."
#. HTML Table Options
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:610
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:613
msgid "Table Options"
msgstr "Opcje tabeli"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:623
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:626
msgid "_Border:"
msgstr "_Brzeg:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:627
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:630
msgid "The number of pixels in the table border."
msgstr "Liczba pikseli brzegu tabeli."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:642
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:645
msgid "The width for each table cell. Can be a number or a percent."
msgstr "Szerokość każdej komórki. Liczba lub procent."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:654 ../plug-ins/common/file-ps.c:3480
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:657 ../plug-ins/common/file-ps.c:3480
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3684 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2002
#: ../plug-ins/common/film.c:1008 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:459
#: ../plug-ins/common/film.c:1008 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:463
#: ../plug-ins/common/tile.c:469 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:173
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:406
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:286
msgid "_Height:"
msgstr "_Wysokość:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:658
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:661
msgid "The height for each table cell. Can be a number or a percent."
msgstr "Wysokość każdej komórki. Liczba lub procent."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:671
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:674
msgid "Cell-_padding:"
msgstr "Odległość o_d brzegu:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:675
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:678
msgid "The amount of cell padding."
msgstr "Rozmiar wyściółki komórek."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:686
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:689
msgid "Cell-_spacing:"
msgstr "Odstęp międ_zy komórkami:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:690
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:693
msgid "The amount of cell spacing."
msgstr "Odstęp między komórkami."
......@@ -4729,7 +4743,7 @@ msgstr "_Usuń"
#. Create selection
#: ../plug-ins/common/film.c:968 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:338
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:437
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:436
msgid "Selection"
msgstr "Zaznaczenie"
......@@ -5800,11 +5814,11 @@ msgstr "Wygładzona pale_ta…"
msgid "Deriving smooth palette"
msgstr "Obliczanie wygładzonej palety"
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:430
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:434
msgid "Smooth Palette"
msgstr "Wygładzona paleta"
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:474
#: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:478
msgid "_Search depth:"
msgstr "_Głębokość przeszukiwań:"
......@@ -6605,7 +6619,7 @@ msgid "Flow step %d"
msgstr "%d. płynący krok"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:97
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:346
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:350
msgid "Wavelet decompose"
msgstr "Rozkład falki"
......@@ -6617,30 +6631,30 @@ msgstr "_Rozkład falki…"
msgid "Wavelet-Decompose"
msgstr "Rozkład falki"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:184
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:186
msgid "Decomposition"
msgstr "Rozkład"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:246
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:248
#, c-format
msgid "Scale %d"
msgstr "Waga %d"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:270
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:272
msgid "Residual"
msgstr "Pozostałe"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:377
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:381
msgid "Scales:"
msgstr "Waga:"
#. create group layer
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:389
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:393
msgid "Create a layer group to store the decomposition"
msgstr "Utworzenie grupy warstw do przechowania rozkładu"
#. create layer masks
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:401
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:405
msgid "Add a layer mask to each scales layers"
msgstr "Dodanie maski warstwy do każdej warstwy wagi"
......@@ -12403,7 +12417,7 @@ msgstr "O_znaczenie obrazu profilem monitora"
msgid "Convert image to sR_GB"
msgstr "Konwersja obrazu do sR_GB"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:251
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-win32.c:299
msgid "No data captured"
msgstr "Nie pobrano danych"
......
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-27 07:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-27 07:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-30 10:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-30 10:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -636,7 +636,7 @@ msgstr "Bufory"
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"
#: ../app/actions/actions.c:123 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:174
#: ../app/actions/actions.c:123 ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:178
#: ../app/dialogs/dialogs.c:382
msgid "Colormap"
msgstr "Paleta kolorów"
......@@ -3473,7 +3473,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:172
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:190
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:208
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:138
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:142
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:165
#: ../app/dialogs/data-delete-dialog.c:86 ../app/dialogs/fade-dialog.c:120
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:80
......@@ -3501,7 +3501,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:323
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1607
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1664
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1215 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
......@@ -6167,7 +6167,7 @@ msgstr "Odbijanie"
msgid "Rotating"
msgstr "Obracanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:850 ../app/actions/layers-commands.c:795
#: ../app/actions/image-commands.c:850 ../app/actions/layers-commands.c:796
msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ bieżące zaznaczenie jest puste."
......@@ -6217,7 +6217,7 @@ msgid "Scale Image"
msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1585
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1586
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1602
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
......@@ -7079,49 +7079,49 @@ msgctxt "layers-action"
msgid "To _New Layer"
msgstr "Do _nowej warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:259 ../app/actions/layers-commands.c:1434
#: ../app/actions/layers-commands.c:260 ../app/actions/layers-commands.c:1435
msgid "Layer Attributes"
msgstr "Atrybuty warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:262
#: ../app/actions/layers-commands.c:263
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Modyfikacja atrybutów warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:335
#: ../app/actions/layers-commands.c:336
#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:331
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:882
msgid "New Layer"
msgstr "Nowa warstwa"
#: ../app/actions/layers-commands.c:338
#: ../app/actions/layers-commands.c:339
msgid "Create a New Layer"
msgstr "Nowa warstwa"
#: ../app/actions/layers-commands.c:436 ../app/core/gimptoolinfo.c:82
#: ../app/actions/layers-commands.c:437 ../app/core/gimptoolinfo.c:82
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../app/actions/layers-commands.c:701
#: ../app/actions/layers-commands.c:702
msgid "Set Layer Boundary Size"
msgstr "Ustawienie wymiarów granic warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:763
#: ../app/actions/layers-commands.c:764
msgid "Scale Layer"
msgstr "Skalowanie warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:805
#: ../app/actions/layers-commands.c:806
msgid "Crop Layer to Selection"
msgstr "Kadruj warstwę według zaznaczenia"
#: ../app/actions/layers-commands.c:835
#: ../app/actions/layers-commands.c:836
msgid "Crop Layer to Content"
msgstr "Kadruj warstwę do zawartości"
#: ../app/actions/layers-commands.c:848
#: ../app/actions/layers-commands.c:849
msgid "Cannot crop because the active layer has no content."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ aktywna warstwa nie ma zawartości."
#: ../app/actions/layers-commands.c:855
#: ../app/actions/layers-commands.c:856
msgid "Cannot crop because the active layer is already cropped to its content."
msgstr ""
"Nie można wykadrować, ponieważ aktywna warstwa jest już wykadrowana do "
......@@ -12098,6 +12098,15 @@ msgstr "Kolor pierwszoplanowy na kolor tła (barwa HSV prawoskrętnie)"
msgid "FG to Transparent"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy na przezroczystość"
#. Translator: This message is displayed while GIMP is waiting for
#. * some operation to finish. The %s argument is a message describing
#. * the operation.
#.
#: ../app/core/gimp-gui.c:229
#, c-format
msgid "Please wait: %s\n"
msgstr "Proszę czekać: %s\n"
#: ../app/core/gimp-spawn.c:186
#, c-format
msgid "Failed to fork (%s)"
......@@ -12593,7 +12602,7 @@ msgid "Tool Preset"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
#: ../app/core/gimpcontext.c:753 ../app/core/gimpcontext.c:754
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:530
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:551
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
......@@ -12731,7 +12740,7 @@ msgstr "Obliczanie mapy odległości"
#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:72
#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:116
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:133
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:138
msgid "Levels"
msgstr "Poziomy"
......@@ -12774,7 +12783,7 @@ msgstr "Styl"
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:111 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:100
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:134
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:135
msgid "Antialiasing"
msgstr "Wygładzanie"
......@@ -13181,7 +13190,7 @@ msgstr "Konwersja obrazu do trybu 64-bitowego (gamma, zmiennoprzecinkowego)"
#. dithering
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:268
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:289
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:236
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:241
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:221
#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:136
msgid "Dithering"
......@@ -13824,7 +13833,7 @@ msgid "Line width"
msgstr "Szerokość linii"
#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:171 ../app/core/gimptemplate.c:151
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:121
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:122
msgid "Unit"
msgstr "Jednostka"
......@@ -14026,7 +14035,7 @@ msgstr "Dokładność"
#. gamma
#: ../app/core/gimptemplate.c:205 ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:195
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:139
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:140 ../app/tools/gimplevelstool.c:504
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:140 ../app/tools/gimplevelstool.c:509
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
......@@ -14238,7 +14247,7 @@ msgstr "Konwertuj obraz do profilu kolorów"
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:173
#: ../app/dialogs/color-profile-dialog.c:191
#: ../app/dialogs/color-profile-import-dialog.c:105
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:139
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:143
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:166
msgid "C_onvert"
msgstr "K_onwertuj"
......@@ -14344,42 +14353,42 @@ msgstr "Obraz „%s” ma osadzony profil kolorów"
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "_Bez pytania ponownie"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:130
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:134
msgid "Indexed Color Conversion"
msgstr "Konwersja do trybu indeksowanego"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:133
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:137
msgid "Convert Image to Indexed Colors"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu indeksowanego"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:190
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:194
msgid "_Maximum number of colors:"
msgstr "_Maksymalna liczba kolorów:"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:219
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:224
msgid "_Remove unused and duplicate colors from colormap"
msgstr "_Usunięcie nieużywanych i podwójnych kolorów z palety kolorów"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:248
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:253
msgid "Color _dithering:"
msgstr "_Dithering kolorów:"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:263
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:268
msgid "Enable dithering of _transparency"
msgstr "D_ithering przezroczystości"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:275
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:280
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2163
msgid "Enable dithering of text layers"
msgstr "Dithering warstw tekstowych"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:286
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:291
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:276
msgid "Dithering text layers will make them uneditable"
msgstr ""
"Dithering warstw tekstowych spowoduje, że nie będzie można ich modyfikować"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:410
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:415
#: ../app/pdb/image-convert-cmds.c:159
msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
msgstr "Nie można konwertować na paletę z więcej niż 256 kolorami."
......@@ -15618,7 +15627,7 @@ msgstr "Interfejs użytkownika"
msgid "Interface"
msgstr "Interfejs"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1725 ../app/tools/gimptextoptions.c:151
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1725 ../app/tools/gimptextoptions.c:152
msgid "Language"
msgstr "Język"
......@@ -18417,7 +18426,7 @@ msgstr "Wybieranie odcienia szarości na podstawie"
msgid "Adjust hue, saturation, and lightness"
msgstr "Modyfikuje barwę, nasycenie i jasność"
#: ../app/operations/gimpoperationlevels.c:64 ../app/tools/gimplevelstool.c:134
#: ../app/operations/gimpoperationlevels.c:64 ../app/tools/gimplevelstool.c:139
msgid "Adjust color levels"
msgstr "Modyfikacja poziomów kolorów"
......@@ -18434,7 +18443,7 @@ msgid "Replace partial transparency with a color"
msgstr "Zastąpienie częściowej przezroczystości kolorem"
#: ../app/operations/gimpoperationthreshold.c:84
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:89
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:94
msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
msgstr "Zmniejszenie do dwóch liczby kolorów w obrazie przy użyciu progowania"
......@@ -19864,9 +19873,9 @@ msgstr "Interpretery wtyczek"
msgid "Plug-in Environment"
msgstr "Środowisko wtyczek"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:184
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:235
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:331
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:185
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:241
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:339
#, c-format
msgid "Failed to run plug-in \"%s\""
msgstr "Uruchomienie wtyczki „%s” się nie powiodło"
......@@ -19950,7 +19959,7 @@ msgid "Select Range to Adjust"
msgstr "Wybór modyfikowanego zakresu"
#: ../app/propgui/gimppropgui-color-balance.c:103
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:251
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:256
msgid "Adjust Color Levels"
msgstr "Modyfikacja poziomów kolorów"
......@@ -20251,7 +20260,12 @@ msgstr ""
"Pchnąć w tę łódź jeża\n"
"lub ośm skrzyń fig."
#: ../app/text/gimp-fonts.c:239
#: ../app/text/gimp-fonts.c:248 ../app/tools/gimptextoptions.c:531
#: ../app/widgets/gimpfontview.c:108
msgid "Loading fonts (this may take a while...)"
msgstr "Wczytywanie czcionek (może to chwilę zająć…)"
#: ../app/text/gimp-fonts.c:304
#, c-format
msgid ""
"Some fonts failed to load:\n"
......@@ -20260,63 +20274,55 @@ msgstr ""
"Wczytanie części czcionek się nie powiodło:\n"
"%s"
#: ../app/text/gimptext-compat.c:106 ../app/tools/gimptexttool.c:1488
#: ../app/text/gimptext-compat.c:110 ../app/tools/gimptexttool.c:1545
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Dodanie warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:151
#: ../app/text/gimptextlayer.c:152
msgid "Text Layer"
msgstr "Warstwa tekstowa"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:152
#: ../app/text/gimptextlayer.c:153
msgid "Rename Text Layer"
msgstr "Zmiana nazwy warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:153
#: ../app/text/gimptextlayer.c:154
msgid "Move Text Layer"
msgstr "Przesunięcie warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:154
#: ../app/text/gimptextlayer.c:155
msgid "Scale Text Layer"
msgstr "Skalowanie warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:155
#: ../app/text/gimptextlayer.c:156
msgid "Resize Text Layer"
msgstr "Zmiana wymiarów warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:156
#: ../app/text/gimptextlayer.c:157
msgid "Flip Text Layer"
msgstr "Odbicie warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:157
#: ../app/text/gimptextlayer.c:158
msgid "Rotate Text Layer"
msgstr "Obrót warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:158
#: ../app/text/gimptextlayer.c:159
msgid "Transform Text Layer"
msgstr "Przekształcenie warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:566
#: ../app/text/gimptextlayer.c:567
msgid "Discard Text Information"
msgstr "Odrzucanie informacji o tekście"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:634
msgid ""
"Fonts are still loading (this may take a while), text functionality is not "
"available yet."
msgstr ""
"Funkcje tekstowe nie są dostępne, ponieważ czcionki są nadal wczytywane "
"(może to chwilę zająć)."
#: ../app/text/gimptextlayer.c:641
#: ../app/text/gimptextlayer.c:637
msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
msgstr "Funkcje tekstowe nie są dostępne z powodu braku czcionek."
#: ../app/text/gimptextlayer.c:704
#: ../app/text/gimptextlayer.c:700
msgid "Empty Text Layer"
msgstr "Pusta warstwa tekstowa"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:757
#: ../app/text/gimptextlayer.c:753
msgid ""
"Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
"or use a smaller font."
......@@ -20554,7 +20560,7 @@ msgstr ""
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:142
#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:129
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:112
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:88
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:93
msgid "Threshold"
msgstr "Progowanie"
......@@ -20922,12 +20928,12 @@ msgstr "%s: dodaje punkty kontrolne do wszystkich kanałów"
msgid "Adjust Color Curves"
msgstr "Modyfikacja krzywych kolorów"