Commit f14ace21 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

(cherry picked from commit 8b893bb8)
parent 05226763
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-26 20:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-26 23:53+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-05 17:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-06 13:34+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.9\n"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:158
msgid "Align all visible layers of the image"
......@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr "Justera synliga lager"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1272
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3392
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1833 ../plug-ins/common/file-svg.c:727
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1270
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:515 ../plug-ins/common/film.c:1270
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
#: ../plug-ins/common/grid.c:647 ../plug-ins/common/hot.c:594
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2397 ../plug-ins/common/mail.c:499
......@@ -71,10 +71,9 @@ msgstr "Justera synliga lager"
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2207
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2561 ../plug-ins/common/tile.c:438
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:373 ../plug-ins/common/unit-editor.c:209
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:842 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647
#: ../plug-ins/common/warp.c:378 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:354
#: ../plug-ins/common/web-page.c:234 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647 ../plug-ins/common/warp.c:378
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:354 ../plug-ins/common/web-page.c:234
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:147 ../plug-ins/flame/flame.c:473
#: ../plug-ins/flame/flame.c:649 ../plug-ins/flame/flame.c:971
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:566
......@@ -120,7 +119,7 @@ msgstr "A_vbryt"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:445 ../plug-ins/common/edge-dog.c:307
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:701 ../plug-ins/common/emboss.c:454
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:936 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:708
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:728 ../plug-ins/common/file-wmf.c:506
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:728 ../plug-ins/common/file-wmf.c:516
#: ../plug-ins/common/film.c:1271 ../plug-ins/common/filter-pack.c:1207
#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:712 ../plug-ins/common/grid.c:648
#: ../plug-ins/common/hot.c:595 ../plug-ins/common/jigsaw.c:2398
......@@ -130,10 +129,9 @@ msgstr "A_vbryt"
#: ../plug-ins/common/sharpen.c:477 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:439
#: ../plug-ins/common/softglow.c:633 ../plug-ins/common/sparkle.c:342
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2562 ../plug-ins/common/tile.c:439
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:374 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:843
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648 ../plug-ins/common/warp.c:379
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:355 ../plug-ins/flame/flame.c:650
#: ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:374 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648
#: ../plug-ins/common/warp.c:379 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:355
#: ../plug-ins/flame/flame.c:650 ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:567
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1117
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:143
......@@ -485,7 +483,7 @@ msgstr "Enkel oskärpa, snabb men inte så kraftig"
msgid "_Blur"
msgstr "Gör _oskarp"
#: ../plug-ins/common/blur.c:175 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:592
#: ../plug-ins/common/blur.c:175
msgid "Blurring"
msgstr "Gör suddig"
......@@ -2009,7 +2007,7 @@ msgid "R_ecursive"
msgstr "R_ekursivt"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:510 ../plug-ins/common/edge-neon.c:734
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1092 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:875
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1092
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2757
#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:275
msgid "_Radius:"
......@@ -2097,7 +2095,7 @@ msgstr "Neon"
msgid "Neon Detection"
msgstr "Neonidentifiering"
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:749 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:888
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:749
msgid "_Amount:"
msgstr "_Mängd:"
......@@ -2205,14 +2203,14 @@ msgstr "EOF eller fel vid inläsning av bildhuvud"
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:312
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:679
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:690
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:341 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:336 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:337 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043 ../plug-ins/common/file-pix.c:357
#: ../plug-ins/common/file-png.c:919 ../plug-ins/common/file-pnm.c:566
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1063 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1294
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:429 ../plug-ins/common/file-tga.c:438
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:984 ../plug-ins/common/file-xbm.c:740
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:1014 ../plug-ins/common/file-xbm.c:740
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:655 ../plug-ins/common/file-xpm.c:354
#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:448 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:218
#: ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:185 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:218
......@@ -2294,10 +2292,10 @@ msgstr "”%s”: EOF eller fel vid inläsning av palettdata"
#.
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:780 ../plug-ins/common/file-gbr.c:698
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1305
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:780 ../plug-ins/common/file-gbr.c:711
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1316
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:622 ../plug-ins/common/file-html-table.c:237
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:535 ../plug-ins/common/file-pcx.c:743
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:552 ../plug-ins/common/file-pcx.c:743
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:537 ../plug-ins/common/file-png.c:1575
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1246 ../plug-ins/common/file-ps.c:1236
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:602 ../plug-ins/common/file-tga.c:1202
......@@ -2423,44 +2421,49 @@ msgstr "Kan inte arbeta med okända bildtyper."
msgid "GIMP brush"
msgstr "GIMP-pensel"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:396 ../plug-ins/common/file-pat.c:425
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:396 ../plug-ins/common/file-pat.c:441
#, c-format
msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
msgstr "Ogiltig huvuddata i ”%s”: bredd=%lu, höjd=%lu, byte=%lu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:412 ../plug-ins/common/file-gbr.c:444
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:455
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:413 ../plug-ins/common/file-gbr.c:445
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:456
#, c-format
msgid "Unsupported brush format"
msgstr "Penselformat stöds inte"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:469
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:468
#, c-format
msgid "Invalid header data in '%s': Brush name is too long: %lu"
msgstr "Ogiltig huvuddata i ”%s”: Penselnamnet är för långt: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:482
#, c-format
msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
msgstr "Fel i GIMP-penselfilen ”%s”"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:477
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:490
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Ogiltig UTF-8-sträng i penselfilen ”%s”."
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:483 ../plug-ins/common/file-gih.c:508
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1207
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:496 ../plug-ins/common/file-gih.c:519
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1218 ../plug-ins/common/file-pat.c:398
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3064
msgid "Unnamed"
msgstr "Namnlös"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:800
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:813
msgid "Brush"
msgstr "Pensel"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:816 ../plug-ins/common/file-gih.c:933
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:624 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:829 ../plug-ins/common/file-gih.c:944
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:641 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
msgid "Description:"
msgstr "Beskrivning:"
#. attach labels
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:828 ../plug-ins/common/grid.c:799
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:841 ../plug-ins/common/grid.c:799
msgid "Spacing:"
msgstr "Mellanrum:"
......@@ -2608,55 +2611,60 @@ msgstr "Standardkommentaren är begränsad till %d tecken."
msgid "GIMP brush (animated)"
msgstr "GIMP-pensel (animerad)"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:584
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:502
#, c-format
msgid "Brush name is too long: %lu"
msgstr "Penselnamnet är för långt: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:595
msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
msgstr "GIMP-penselfilen verkar vara skadad."
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:915
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:926
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Penselrör"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:948
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:959
msgid "Spacing (percent):"
msgstr "Mellanrum (procent):"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1003
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1014
msgid "Pixels"
msgstr "Bildpunkter"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1008
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1019
msgid "Cell size:"
msgstr "Cellstorlek:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1021
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1032
msgid "Number of cells:"
msgstr "Antal celler:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1046
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1057
msgid " Rows of "
msgstr " Rader med "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1058
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1069
msgid " Columns on each layer"
msgstr " Kolumner på varje lager"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1062
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1073
msgid " (Width Mismatch!) "
msgstr " (Fel bredd!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1066
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1077
msgid " (Height Mismatch!) "
msgstr " (Fel höjd!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1071
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1082
msgid "Display as:"
msgstr "Visa som:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1082
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1093
msgid "Dimension:"
msgstr "Dimension:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1158
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1169
msgid "Ranks:"
msgstr "Ranger:"
......@@ -2697,8 +2705,7 @@ msgstr "Inläsning av HEIF-bild misslyckades: %s"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:393
msgid "Loading HEIF image failed: Input file contains no readable images"
msgstr ""
"Inläsning av HEIF-bild misslyckades: Indatafil innehåller inga läsbara "
"bilder "
"Inläsning av HEIF-bild misslyckades: Indatafil innehåller inga läsbara bilder"
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:482
msgid "image content"
......@@ -2907,7 +2914,7 @@ msgstr "JPEG 2000%s ”%s” som ej stöds med %d komponenter."
msgid "Color space:"
msgstr "Färgrymd:"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1071 ../plug-ins/common/file-wmf.c:965
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1071 ../plug-ins/common/file-wmf.c:995
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading"
msgstr "Kunde inte öppna ”%s” för läsning"
......@@ -3091,12 +3098,17 @@ msgstr "MNG-animation"
msgid "GIMP pattern"
msgstr "GIMP-mönster"
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:380
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:373
#, c-format
msgid "Invalid header data in '%s': Pattern name is too long: %lu"
msgstr "Ogiltig huvuddata i ”%s”: Mönsternamnet är för långt: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:392
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
msgstr "Ogiltig UTF-8-sträng i mönsterfilen ”%s”."
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:609
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:626
msgid "Pattern"
msgstr "Mönster"
......@@ -3253,7 +3265,7 @@ msgstr "Använd _kantutjämning"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1644
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1645 ../plug-ins/common/file-svg.c:916
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:700 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:305
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:710 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:305
#, c-format
msgid "pixels/%a"
msgstr "bildpunkter/%a"
......@@ -3554,7 +3566,7 @@ msgstr "Rendering"
#. Resolution
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3451 ../plug-ins/common/file-svg.c:910
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:694
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:704
msgid "Resolution:"
msgstr "Upplösning:"
......@@ -4145,7 +4157,7 @@ msgstr "Renderar SVG"
msgid "Rendered SVG"
msgstr "Renderad SVG"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:547 ../plug-ins/common/file-wmf.c:359
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:547 ../plug-ins/common/file-wmf.c:369
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
......@@ -4164,24 +4176,24 @@ msgid "Render Scalable Vector Graphics"
msgstr "Rendera Scalable Vector Graphics"
#. Width and Height
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:787 ../plug-ins/common/file-wmf.c:571
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:787 ../plug-ins/common/file-wmf.c:581
#: ../plug-ins/common/grid.c:733
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:793 ../plug-ins/common/file-wmf.c:577
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:793 ../plug-ins/common/file-wmf.c:587
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:869 ../plug-ins/common/file-wmf.c:653
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:869 ../plug-ins/common/file-wmf.c:663
msgid "_X ratio:"
msgstr "_X-proportion:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:891 ../plug-ins/common/file-wmf.c:675
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:891 ../plug-ins/common/file-wmf.c:685
msgid "_Y ratio:"
msgstr "_Y-proportion:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:905 ../plug-ins/common/file-wmf.c:689
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:905 ../plug-ins/common/file-wmf.c:699
msgid "Constrain aspect ratio"
msgstr "Håll proportioner"
......@@ -4243,7 +4255,7 @@ msgstr "Övre vänster"
msgid "Microsoft WMF file"
msgstr "Microsoft WMF-fil"
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:353
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:363
msgid ""
"WMF file does not\n"
"specify a size!"
......@@ -4251,11 +4263,11 @@ msgstr ""
"WMF-filen anger\n"
"inte en storlek!"
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:501
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:511
msgid "Render Windows Metafile"
msgstr "Rendera Windows-metafil"
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:998
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:1028
msgid "Rendered WMF"
msgstr "Renderad WMF"
......@@ -6390,28 +6402,6 @@ msgstr "Enhetsredigerare"
msgid "_Refresh"
msgstr "_Uppdatera"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:132
msgid "The most widely useful method for sharpening an image"
msgstr "Den mest användbara metoden för att öka skärpan i en bild"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:142
msgid "_Unsharp Mask (legacy)..."
msgstr "_Oskarp mask (föråldrad)…"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:694
msgid "Merging"
msgstr "Sammanfogar"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:838
msgid "Unsharp Mask"
msgstr "Oskarp mask"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:901
#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:455
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:566
msgid "_Threshold:"
msgstr "_Tröskelvärde:"
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:568 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:643
msgid "Van Gogh (LIC)"
msgstr "Van Gogh (LIC)"
......@@ -7332,7 +7322,7 @@ msgstr ""
msgid "Unexpected end of file"
msgstr "Oväntat slut på filen"
#: ../plug-ins/file-psd/psd.c:109 ../plug-ins/file-psd/psd.c:166
#: ../plug-ins/file-psd/psd.c:109 ../plug-ins/file-psd/psd.c:167
msgid "Photoshop image"
msgstr "Photoshop-bild"
......@@ -10362,10 +10352,10 @@ msgstr "Användarhandboken för GIMP finns inte tillgänglig."
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:193
msgid ""
"Please install the additional help package or use the online user manual at: "
"http://docs.gimp.org/"
"https://docs.gimp.org/"
msgstr ""
"Installera tilläggspaketet för hjälpdokumentation eller använd nätupplagan "
"av användarhandboken på http://docs.gimp.org/"
"av användarhandboken på https://docs.gimp.org/"
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:202
msgid "Perhaps you are missing GIO backends and need to install GVFS?"
......@@ -11231,6 +11221,11 @@ msgstr "Interaktion:"
msgid "Co_ntiguous Region"
msgstr "Sa_mmanhängande region"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:455
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:566
msgid "_Threshold:"
msgstr "_Tröskelvärde:"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:457
msgid "_Automatically convert"
msgstr "_Konvertera automatiskt"
......@@ -12688,6 +12683,18 @@ msgstr "_Bildläsare/Kamera…"
msgid "Transferring data from scanner/camera"
msgstr "Överför data från bildläsare/kamera"
#~ msgid "The most widely useful method for sharpening an image"
#~ msgstr "Den mest användbara metoden för att öka skärpan i en bild"
#~ msgid "_Unsharp Mask (legacy)..."
#~ msgstr "_Oskarp mask (föråldrad)…"
#~ msgid "Merging"
#~ msgstr "Sammanfogar"
#~ msgid "Unsharp Mask"
#~ msgstr "Oskarp mask"
#~ msgid "Displace pixels in a ripple pattern"
#~ msgstr "Förskjut bildpunkter i ett krusmönster"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment