Commit f03a72cd authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 871ad597
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-27 12:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-07 02:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-29 20:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-30 16:31+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1174,7 +1174,7 @@ msgstr "Špatná barevná mapa"
#: plug-ins/common/tiff.c:447 plug-ins/common/xbm.c:734
#: plug-ins/common/xpm.c:342 plug-ins/common/xwd.c:432
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:202 plug-ins/gfli/gfli.c:464 plug-ins/sgi/sgi.c:322
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3355
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3339
#, c-format
msgid "Opening '%s'..."
msgstr "Otvírám '%s'..."
......@@ -1208,13 +1208,14 @@ msgstr ""
#: plug-ins/common/pcx.c:329 plug-ins/common/pcx.c:335
#: plug-ins/common/pix.c:373 plug-ins/common/png.c:617
#: plug-ins/common/pnm.c:490 plug-ins/common/psd.c:2005
#: plug-ins/common/smooth_palette.c:253 plug-ins/common/sunras.c:931
#: plug-ins/common/tga.c:925 plug-ins/common/tiff.c:675
#: plug-ins/common/tile.c:278 plug-ins/common/winclipboard.c:556
#: plug-ins/common/wmf.c:2141 plug-ins/common/xbm.c:873
#: plug-ins/faxg3/faxg3.c:462 plug-ins/fits/fits.c:517
#: plug-ins/gfig/gfig.c:2664 plug-ins/gfig/gfig.c:3032 plug-ins/sgi/sgi.c:367
#: plug-ins/twain/twain.c:744 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1238
#: plug-ins/common/screenshot.c:346 plug-ins/common/smooth_palette.c:253
#: plug-ins/common/sunras.c:931 plug-ins/common/tga.c:925
#: plug-ins/common/tiff.c:675 plug-ins/common/tile.c:278
#: plug-ins/common/winclipboard.c:556 plug-ins/common/wmf.c:2141
#: plug-ins/common/xbm.c:873 plug-ins/faxg3/faxg3.c:462
#: plug-ins/fits/fits.c:517 plug-ins/gfig/gfig.c:2664
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3032 plug-ins/sgi/sgi.c:367 plug-ins/twain/twain.c:744
#: plug-ins/winsnap/winsnap.c:1238
msgid "Background"
msgstr "Pozadí"
......@@ -1233,7 +1234,7 @@ msgstr "Nemohu pracovat s neznámými typy obrázku nebo s alfa obrázky"
#: plug-ins/common/sunras.c:525 plug-ins/common/tga.c:1031
#: plug-ins/common/tiff.c:1524 plug-ins/common/xbm.c:1007
#: plug-ins/common/xpm.c:615 plug-ins/common/xwd.c:534
#: plug-ins/gfli/gfli.c:680 plug-ins/sgi/sgi.c:535 plug-ins/xjt/xjt.c:1725
#: plug-ins/gfli/gfli.c:680 plug-ins/sgi/sgi.c:535 plug-ins/xjt/xjt.c:1717
#, c-format
msgid "Saving '%s'..."
msgstr "Ukládám '%s' ..."
......@@ -1992,7 +1993,7 @@ msgstr "Zarovnání viditelných vrstev"
#: plug-ins/common/waves.c:359 plug-ins/common/whirlpinch.c:695
#: plug-ins/common/wind.c:912 plug-ins/common/xpm.c:784
#: plug-ins/maze/maze_face.c:205 plug-ins/mosaic/mosaic.c:672
#: plug-ins/xjt/xjt.c:878
#: plug-ins/xjt/xjt.c:874
msgid "Parameter Settings"
msgstr "Nastavení parametrů"
......@@ -2071,9 +2072,8 @@ msgid "_Grid Size:"
msgstr "Velikost _mříže:"
#: plug-ins/common/animationplay.c:241
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Animation/_Playback..."
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Přehrát animaci..."
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Přehrát..."
#: plug-ins/common/animationplay.c:544
msgid "Animation Playback: "
......@@ -2102,24 +2102,20 @@ msgid "Frame %d of %d"
msgstr "Políčko %d z %d"
#: plug-ins/common/animoptimize.c:176
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Animation/_Optimize"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Optimalizovat animaci"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Optimalizovat"
#: plug-ins/common/animoptimize.c:193
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Animation/_UnOptimize"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Deoptimalizovat animaci"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Deoptimalizovat"
#: plug-ins/common/animoptimize.c:208
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Animation/_Remove Backdrop"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/Animace: Od_stranit pozadí"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Odstranit pozadí"
#: plug-ins/common/animoptimize.c:224
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Animation/_Find Backdrop"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/Animace: _Hledat pozadí"
msgstr "<Image>/Filtry/Animace/_Hledat pozadí"
#: plug-ins/common/animoptimize.c:423
msgid "UnOptimizing Animation..."
......@@ -2239,12 +2235,11 @@ msgstr "<Image>/Filtry/Rozostření/_Rozostření..."
#.
#: plug-ins/common/blur.c:315 plug-ins/common/unsharp.c:259
msgid "Blurring..."
msgstr "Rozostřuje se..."
msgstr "Rozostřuji..."
#: plug-ins/common/blur.c:590
#, fuzzy
msgid "Blur"
msgstr "Popis:"
msgstr "Rozostřit"
#: plug-ins/common/blur.c:627 plug-ins/common/randomize.c:737
#: plug-ins/common/snoise.c:539
......@@ -2383,62 +2378,61 @@ msgid "Auto-Stretching Contrast..."
msgstr "Automatické roztahování kontrastu..."
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:189
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Colors/Colorcube A_nalysis..."
msgstr "<Image>/Filtry/Barvy/_Kolorovat..."
msgstr "<Image>/Filtry/Barvy/_Analýza barevné krychle..."
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:269
msgid "Colorcube Analysis..."
msgstr ""
msgstr "Analýza barevné krychle..."
#. set up the dialog
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:509
msgid "Colorcube Analysis"
msgstr ""
msgstr "Analýza barevné krychle"
#. set up frame
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:524
msgid "Results"
msgstr ""
msgstr "Výsledky"
#. output results
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:548
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Image dimensions: %dx%d"
msgstr "Rozměry obrázku: %d × %d"
msgstr "Rozměry obrázku: %d×%d"
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:549
#, c-format
msgid "Uncompressed size in bytes: %d"
msgstr ""
msgstr "Nekomprimovaná velikost v bajtech: %d"
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:552
msgid "No colors (?)"
msgstr ""
msgstr "Žádné barvy (?)"
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:554
msgid "Only one unique color"
msgstr ""
msgstr "Jen jedna jedinečná barva"
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:556
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Number of unique colors: %d"
msgstr "Počet barev:"
msgstr "Počet jedinečných barev: %d"
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:560
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Filename: %s"
msgstr "Jméno souboru:"
msgstr "Název souboru: %s"
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:564
#, c-format
msgid "Compressed size in bytes: %u"
msgstr ""
msgstr "Komprimovaná velikost v bajtech: %u"
#: plug-ins/common/ccanalyze.c:565
#, c-format
msgid "Compression ratio (approx.): %d to 1"
msgstr ""
msgstr "Poměr komprese (přibližně): %d k 1"
#: plug-ins/common/checkerboard.c:104
msgid "<Image>/Filters/Render/Pattern/_Checkerboard..."
......@@ -2826,7 +2820,6 @@ msgid "Cubistic Transformation"
msgstr "Kubistická transformace"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:562
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Distorts/_Curve Bend..."
msgstr "<Image>/Filtry/Zkreslení/_Zkřivit..."
......@@ -2836,20 +2829,22 @@ msgstr ""
"Zkřivení pracuje pouze s vrstvami (ale bylo voláno na kanál nebo masku)"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:812
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Failed to write file '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"Selhal zápis '%s':\n"
"Nemohu zapsat soubor '%s':\n"
"%s"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:864
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Failed to open file '%s':\n"
"%s"
msgstr "Selhalo otevření souboru P-záře '%s': %s"
msgstr ""
"Nemohu otevřít soubor '%s':\n"
"%s"
#. Possibly retrieve data from a previous run
#. The shell and main vbox
......@@ -2875,15 +2870,13 @@ msgstr "Volby"
#. Rotate spinbutton
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1287
#, fuzzy
msgid "Rotat_e:"
msgstr "R_otace:"
msgstr "R_otovat:"
#. The smoothing toggle
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1305
#, fuzzy
msgid "Smoo_thing"
msgstr "Pl_ynulost"
msgstr "_Vyhlazování"
#. The antialiasing toggle
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1315 plug-ins/common/gqbist.c:860
......@@ -2902,34 +2895,28 @@ msgid "Modify Curves"
msgstr "Upravit křivky"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1364
#, fuzzy
msgid "Curve for Border"
msgstr "Křivka hrani_c: "
msgstr "Křivka hranic"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1369
#, fuzzy
msgid "_Upper"
msgstr "Horní"
msgstr "_Horní"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1372
#, fuzzy
msgid "_Lower"
msgstr "Dolní"
msgstr "_Dolní"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1383
#, fuzzy
msgid "Curve Type"
msgstr "_Typ křivky: "
msgstr "Typ křivky"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1388
#, fuzzy
msgid "Smoot_h"
msgstr "Plynulá"
msgstr "_Plynulá"
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1391
#, fuzzy
msgid "_Free"
msgstr "Volná"
msgstr "_Volná"
#. The Copy button
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1407
......@@ -4541,11 +4528,11 @@ msgstr "Náhled obrázku"
msgid "Preview (in image window, will modify image's undo history!)"
msgstr "Náhled (v okně obrázku, změní historii zpětných úprav obrázku!)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1734 plug-ins/xjt/xjt.c:911
#: plug-ins/common/jpeg.c:1734 plug-ins/xjt/xjt.c:907
msgid "Quality:"
msgstr "Kvalita:"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1757 plug-ins/xjt/xjt.c:920
#: plug-ins/common/jpeg.c:1757 plug-ins/xjt/xjt.c:916
msgid "Smoothing:"
msgstr "Vyhlazování:"
......@@ -4557,7 +4544,7 @@ msgstr "Restartovací značky"
msgid "Restart frequency (rows):"
msgstr "Četnost restartovacích značek (řádky):"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1823 plug-ins/xjt/xjt.c:889
#: plug-ins/common/jpeg.c:1823 plug-ins/xjt/xjt.c:885
msgid "Optimize"
msgstr "Optimalizovat"
......@@ -5945,37 +5932,49 @@ msgstr "_Sytost:"
msgid "_Value:"
msgstr "_Jas:"
#: plug-ins/common/screenshot.c:135
#: plug-ins/common/screenshot.c:139
msgid "<Toolbox>/File/Acquire/_Screen Shot..."
msgstr "<Toolbox>/Soubor/Získat/_Snímek pracovní plochy..."
msgstr "<Toolbox>/Soubor/Získat/_Snímek obrazovky..."
#: plug-ins/common/screenshot.c:270
msgid "Screen Shot: Error grabbing the pointer"
msgstr "Snímek obrazovky: Chyba při zachytávání ukazatele"
#: plug-ins/common/screenshot.c:361
msgid "Loading Screen Shot..."
msgstr "Načítám snímek obrazovky..."
#: plug-ins/common/screenshot.c:436
msgid "Screen Shot: Specified window not found"
msgstr "Snímek obrazovky: Určené okno nenalezeno"
#: plug-ins/common/screenshot.c:468
msgid "Screen Shot: Error obtaining screenshot"
msgstr "Snímek obrazovky: Chyba při získávání snímku obrazovky"
#. main dialog
#: plug-ins/common/screenshot.c:383
#: plug-ins/common/screenshot.c:510
msgid "Screen Shot"
msgstr "Pracovní plocha"
#. single window
#: plug-ins/common/screenshot.c:406 plug-ins/winsnap/winsnap.c:906
#: plug-ins/common/screenshot.c:533 plug-ins/winsnap/winsnap.c:906
msgid "Grab"
msgstr "Nabrat"
#: plug-ins/common/screenshot.c:415
#: plug-ins/common/screenshot.c:542
msgid "_Single Window"
msgstr "_Jedno okno"
#: plug-ins/common/screenshot.c:432
msgid "With _Decorations"
msgstr "S _dekorací"
#: plug-ins/common/screenshot.c:452
#: plug-ins/common/screenshot.c:557
msgid "_Whole Screen"
msgstr "_Celou obrazovku"
#: plug-ins/common/screenshot.c:471
#: plug-ins/common/screenshot.c:576
msgid "_after"
msgstr "_po uplynutí"
#: plug-ins/common/screenshot.c:484 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1023
#: plug-ins/common/screenshot.c:589 plug-ins/winsnap/winsnap.c:1023
msgid "Seconds Delay"
msgstr "prodlevy v sekundách"
......@@ -6020,12 +6019,11 @@ msgstr "<Image>/Filtry/Vylepšení/_Doostřit..."
#.
#: plug-ins/common/sharpen.c:331
msgid "Sharpening..."
msgstr "Doostřuje se..."
msgstr "Doostřuji..."
#: plug-ins/common/sharpen.c:501
#, fuzzy
msgid "Sharpen"
msgstr "Doostření - %s"
msgstr "Doostřit"
#: plug-ins/common/sharpen.c:602
msgid "_Sharpness:"
......@@ -9543,49 +9541,6 @@ msgid ""
"influence"
msgstr "Režim Voronoi bere v úvahu pouze vliv bodu nejbližšího vektor mv"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:329 plug-ins/imagemap/imap_main.c:585
#: plug-ins/imagemap/imap_settings.c:167
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Beze jména>"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:500
msgid "Document Not Found"
msgstr "Dokument nenalezen"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:502
#, fuzzy
msgid "Could not locate help document"
msgstr "Nelze nalézt dokumentaci nápovědy"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:504
msgid ""
"The requested document could not be found in your GIMP help path as shown "
"above. This means that the topic has not yet been written or your "
"installation is not complete. Ensure that your installation is complete "
"before reporting this error as a bug."
msgstr ""
"Požadovaný dokument nelze nalézt na cestě s nápovědou pro GIMP uvedené výše. "
"To znamená, že toto téma nebylo ještě sepsáno, nebo vaše instalace není "
"kompletní. Před nahlášením této chyby se ujistěte, že je vaše instalace "
"kompletní."
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:634
msgid "GIMP Help Browser"
msgstr "Prohlížeč GIMP nápovědy"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:893
#, c-format
msgid ""
"GIMP Help Browser Error.\n"
"\n"
"Couldn't find GIMP_HELP_ROOT html directory.\n"
"(%s)"
msgstr ""
"Chyba prohlížeče GIMP nápovědy.\n"
"\n"
"Nelze nalézt html adresář GIMP_HELP_ROOT.\n"
"(%s)"
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:369
msgid "<Image>/Filters/Render/Nature/Ifs_Compose..."
msgstr "<Image>/Filtry/Vyobrazení/Příroda/Ifs _kompozice..."
......@@ -10139,6 +10094,10 @@ msgstr "_Náhled"
msgid "<Image>/Filters/Web/_ImageMap..."
msgstr "<Image>/Filtry/Web/_Obrázková mapa..."
#: plug-ins/imagemap/imap_main.c:585 plug-ins/imagemap/imap_settings.c:167
msgid "<Untitled>"
msgstr "<Beze jména>"
#: plug-ins/imagemap/imap_main.c:737
msgid "Some data has been changed!"
msgstr "Některá data byla změněna!"
......@@ -11499,83 +11458,114 @@ msgstr "<Toolbox>/Soubor/Získat/Snímek pracovní plochy..."
msgid "No data captured"
msgstr "Žádná data nebyla získána"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:730
#: plug-ins/xjt/xjt.c:727
#, c-format
msgid "XJT file contains unknown layermode %d"
msgstr "XJT soubor obsahuje neznámý režim vrstvy %d"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:767
#: plug-ins/xjt/xjt.c:764
#, c-format
msgid "Warning: unsupported layermode %d saved to XJT"
msgstr "Varování: nepodporovaný režim vrstvy %d uložen do XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:783
#: plug-ins/xjt/xjt.c:780
#, c-format
msgid "XJT file contains unknown pathtype %d"
msgstr "XJT soubor obsahuje neznámý typ cesty %d"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:799
#: plug-ins/xjt/xjt.c:796
#, c-format
msgid "Warning: unsupported pathtype %d saved to XJT"
msgstr "Varování: nepodporovaný typ cesty %d uložen do XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:819
#: plug-ins/xjt/xjt.c:815
#, c-format
msgid "XJT file contains unknown unittype %d"
msgstr "XJT soubor obsahuje neznámý druh jednotek %d"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:840
#: plug-ins/xjt/xjt.c:836
#, c-format
msgid "Warning: unsupported unittype %d saved to XJT"
msgstr "Varování: nepodporovaný druh jednotek %d uložen do XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:861
#: plug-ins/xjt/xjt.c:857
msgid "Save as XJT"
msgstr "Zapsat jako XJT"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:899
#: plug-ins/xjt/xjt.c:895
msgid "Clear Transparent"
msgstr "Vymazat průhledné"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1304
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1299
#, c-format
msgid "Can't open (write): %s"
msgstr "Nelze otevřít (zápis): %s"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1716
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1708
msgid "xjt: cannot operate on indexed color images"
msgstr "xjt: neumí pracovat s indexovanými barevnými obrázky"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1720
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1712
msgid "xjt: cannot operate on unknown image types"
msgstr "xjt: neumí pracovat s neznámými typy obrázku"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1735 plug-ins/xjt/xjt.c:3365
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1727 plug-ins/xjt/xjt.c:3349
#, c-format
msgid "Can't create working dir: %s"
msgstr "Nelze vytvořit pracovní adresář: %s"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1744
#: plug-ins/xjt/xjt.c:1736
#, c-format
msgid "Can't open: %s"
msgstr "Nelze otevřít: %s"
#. stat error (file does not exist)
#: plug-ins/xjt/xjt.c:2569 plug-ins/xjt/xjt.c:2576
#: plug-ins/xjt/xjt.c:2557 plug-ins/xjt/xjt.c:2564
#, c-format
msgid "Can't open (read): %s"
msgstr "Nelze otevřít (čtení): %s"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3228
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3218
#, c-format
msgid "Error: Can't read XJT propertyfile %s"
msgstr "Chyba: Nelze načíst soubor %s XJT vlastností"
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3233
#: plug-ins/xjt/xjt.c:3223
#, c-format
msgid "Error: XJT propertyfile %s is empty"
msgstr "Chyba: Soubor XJT vlastností %s je prázdný"
#~ msgid "With _Decorations"
#~ msgstr "S _dekorací"
#~ msgid "Document Not Found"
#~ msgstr "Dokument nenalezen"
#~ msgid ""
#~ "The requested document could not be found in your GIMP help path as shown "
#~ "above. This means that the topic has not yet been written or your "
#~ "installation is not complete. Ensure that your installation is complete "
#~ "before reporting this error as a bug."
#~ msgstr ""
#~ "Požadovaný dokument nelze nalézt na cestě s nápovědou pro GIMP uvedené "
#~ "výše. To znamená, že toto téma nebylo ještě sepsáno, nebo vaše instalace "
#~ "není kompletní. Před nahlášením této chyby se ujistěte, že je vaše "
#~ "instalace kompletní."
#~ msgid "GIMP Help Browser"
#~ msgstr "Prohlížeč GIMP nápovědy"
#~ msgid ""
#~ "GIMP Help Browser Error.\n"
#~ "\n"
#~ "Couldn't find GIMP_HELP_ROOT html directory.\n"
#~ "(%s)"
#~ msgstr ""
#~ "Chyba prohlížeče GIMP nápovědy.\n"
#~ "\n"
#~ "Nelze nalézt html adresář GIMP_HELP_ROOT.\n"
#~ "(%s)"
#~ msgid "<Image>/Select/To Path"
#~ msgstr "<Image>/Výběr/Do cesty"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-27 23:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-29 18:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-30 16:48+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -36,13 +36,10 @@ msgstr ""
"efekt masky vrstvy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Při kliknutí se <tt>Shift</tt> bude nástroj Plechovka používat barvu pozadí "
"místo barvy popředí."
msgstr "Při kliknutí s <tt>Ctrl</tt> bude nástroj Plechovka používat barvu pozadí místo barvy popředí."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -62,29 +59,20 @@ msgstr ""
"vrstvy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
msgstr ""
"Plovoucí výběr musí být před prováděním jiných operací na obrázku ukotven k "
"nové vrstvě nebo k poslední aktivní vrstvě. Klikněte na tlačítko Nová vrstva "
"nebo Ukotvit vrstvu v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\", nebo to proveďte "
"pomocí menu."
msgstr "Plovoucí výběr musí být před prováděním jiných operací na obrázku ukotven k nové vrstvě nebo k poslední aktivní vrstvě. Klikněte na tlačítko \"Nová vrstva\" nebo \"Ukotvit vrstvu\" v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\", nebo to proveďte pomocí menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Klávesové zkratky v libovolném menu můžete změnit vyvoláním menu, vybráním\n"
"položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Toto nastavení je "
"dynamické a ukládá se, když GIMP ukončíte."
msgstr "Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit klávesové zkratky v libovolném menu vyvoláním menu. Provedete to otevřením menu, vybráním položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Toto nastavení se ukládá, když GIMP ukončíte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -97,17 +85,12 @@ msgstr ""
"přetažením mimo obrázek nástrojem Přesun."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Jestliže některé vaše naskenované fotky nevypadají dost barevně, můžete "
"jejich rozsah tónů snadno vylepšit tlačítkem \"Automaticky\" v nástroji "
"Úrovně (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Úrovně). Případné barevné stíny můžete opravit "
"nástrojem Křivky (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Křivky)."
msgstr "Jestliže některé vaše naskenované fotky nevypadají dost barevně, můžete jejich rozsah tónů snadno vylepšit tlačítkem \"Automaticky\" v nástroji Úrovně (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Úrovně). Případné barevné stíny můžete opravit nástrojem Křivky (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Křivky)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -188,28 +171,19 @@ msgstr ""
"jejich obsahů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila, "
"it's completed."
msgstr ""
"Okno dialogu výběru souborů podporuje doplňování na příkazovém řádku s "
"<tt>Tab</tt>, stejně jako shell. Napište část jméno souboru, stiskněte "
"<tt>Tab</tt>, a voila! Doplní se."
msgstr "Okno dialogu výběru souborů podporuje doplňování na příkazovém řádku s <tt>Tab</tt>, stejně jako shell. Napište část jméno souboru, stiskněte <tt>Tab</tt>, a voila, doplní se."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The layer named \"Background\" is special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog "
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Vrstva pojmenovaná \"Pozadí\" je speciální, protože nemá průhlednost. To vám "
"brání přidat masku vrstvy nebo ji zvýšit mezi ostatní. Můžete k ní přidat "
"průhlednost kliknutím pravým tlačítkem v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" "
"a zvolením \"Přidat alfa kanál\"."
msgstr "Vrstva pojmenovaná \"Pozadí\" je speciální, protože nemá průhlednost. To vám brání přidat masku vrstvy nebo ji zvýšit mezi ostatní. Můžete k ní přidat průhlednost kliknutím pravým tlačítkem v dialogu Vrstvy a zvolením \"Přidat alfa kanál\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -271,24 +245,17 @@ msgstr ""
"a doprava."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Pomocí nástroje Beziér můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Odrážka "
"\"Cesty\" v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" vám umožňuje pracovat na více "
"cestách a konvertovat je na výběry."
msgstr "Pomocí nástroje Beziér můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialog Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a konvertovat je na výběry."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" a pustit ji na "
"panel nástrojů. Tím vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
msgstr "Vrstvu můžete táhnout z dialogu Vrstvy a pustit ji na panel nástrojů. Tím vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
......@@ -309,13 +276,10 @@ msgstr ""
"kdykoli získat stisknutím klávesy F1. Funguje to i v menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#, fuzzy
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Mnoho operací s vrstvami můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na "
"textovou jmenovku vrstvy v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\"."
msgstr "Mnoho operací s vrstvami můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na textovou jmenovku vrstvy v dialogu Vrstvy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
......@@ -328,17 +292,12 @@ msgstr ""
"abyste jej vycentrovali podle jeho počátečního bodu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#, fuzzy
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Výběr můžete uložit do kanálu (Výběr-&gt;Uložit do kanálu) a pak tento kanál "
"upravit libovolnými nástroji kreslení. Pomocí tlačítek v odrážce \"Kanály\" "
"dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" můžete přepnout viditelnost tohoto nového "
"kanálu nebo jej převést na výběr."
msgstr "Výběr můžete uložit do kanálu (Výběr-&gt;Uložit do kanálu) a pak tento kanál upravit libovolnými nástroji kreslení. Pomocí tlačítek v dialogu Kanály můžete přepnout viditelnost tohoto nového kanálu nebo jej převést na výběr."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
......@@ -357,17 +316,12 @@ msgstr ""
"posunovat pomocí prostředního tlačítka myši."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#, fuzzy
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
"Výběr můžete změnit pomocí nástrojů kreslení. Klikněte na tlačítko Rychlá "
"maska ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v "
"obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální "
"výběr."
msgstr "Výběr můžete změnit pomocí nástrojů kreslení. Klikněte na tlačítko \"Rychlá maska\" ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální výběr."
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment