Commit ee89bfad authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent c27ba74e
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-28 17:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-01 16:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-09 18:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-09 21:39+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -66,10 +66,9 @@ msgstr "Līdzināt redzamos slāņus"
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2207
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2561 ../plug-ins/common/tile.c:438
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:373 ../plug-ins/common/unit-editor.c:209
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:842 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647
#: ../plug-ins/common/warp.c:378 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:354
#: ../plug-ins/common/web-page.c:234 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:647 ../plug-ins/common/warp.c:378
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:354 ../plug-ins/common/web-page.c:234
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:147 ../plug-ins/flame/flame.c:473
#: ../plug-ins/flame/flame.c:649 ../plug-ins/flame/flame.c:971
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:566
......@@ -125,10 +124,9 @@ msgstr "At_celt"
#: ../plug-ins/common/sharpen.c:477 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:439
#: ../plug-ins/common/softglow.c:633 ../plug-ins/common/sparkle.c:342
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2562 ../plug-ins/common/tile.c:439
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:374 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:843
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648 ../plug-ins/common/warp.c:379
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:355 ../plug-ins/flame/flame.c:650
#: ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/common/tile-small.c:374 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:648
#: ../plug-ins/common/warp.c:379 ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:355
#: ../plug-ins/flame/flame.c:650 ../plug-ins/flame/flame.c:972
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:567
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1117
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:143
......@@ -479,7 +477,7 @@ msgstr "Vienkārša aizmiglošana; ātra, bet ne ļoti spēcīga"
msgid "_Blur"
msgstr "_Aizmiglošana"
#: ../plug-ins/common/blur.c:175 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:592
#: ../plug-ins/common/blur.c:175
msgid "Blurring"
msgstr "Aizmiglo"
......@@ -527,7 +525,6 @@ msgid "Please wait for the operation to complete"
msgstr "Lūdzu, uzgaidiet līdz beigsies darbība"
#: ../plug-ins/common/busy-dialog.c:299
#| msgid "_Cancel"
msgid "Canceling..."
msgstr "Atceļ..."
......@@ -1999,7 +1996,7 @@ msgid "R_ecursive"
msgstr "R_ekursīvā"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:510 ../plug-ins/common/edge-neon.c:734
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1092 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:875
#: ../plug-ins/common/nl-filter.c:1092
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2757
#: ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:275
msgid "_Radius:"
......@@ -2087,7 +2084,7 @@ msgstr "Neons"
msgid "Neon Detection"
msgstr "Neona noteikšana"
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:749 ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:888
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:749
msgid "_Amount:"
msgstr "_Apjoms:"
......@@ -2194,9 +2191,9 @@ msgstr "EOF (datnes beigas) kļūda, lasot attēla galveni"
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:312
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:681
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:690
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:341 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:336 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:337 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043 ../plug-ins/common/file-pix.c:357
#: ../plug-ins/common/file-png.c:919 ../plug-ins/common/file-pnm.c:566
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1063 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1294
......@@ -2283,10 +2280,10 @@ msgstr "“%s” — EOF (datnes beigas) kļūda, lasot paletes datus"
#.
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:780 ../plug-ins/common/file-gbr.c:698
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1307
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:780 ../plug-ins/common/file-gbr.c:711
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1316
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:622 ../plug-ins/common/file-html-table.c:237
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:535 ../plug-ins/common/file-pcx.c:743
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:552 ../plug-ins/common/file-pcx.c:743
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:537 ../plug-ins/common/file-png.c:1575
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1246 ../plug-ins/common/file-ps.c:1236
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:602 ../plug-ins/common/file-tga.c:1202
......@@ -2411,44 +2408,50 @@ msgstr "Nevar darboties ar nezināmiem attēlu veidiem."
msgid "GIMP brush"
msgstr "GIMP ota"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:396 ../plug-ins/common/file-pat.c:425
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:396 ../plug-ins/common/file-pat.c:441
#, c-format
msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
msgstr "“%s” ir nederīgi galveņu dati — platums=%lu, augstums=%lu, baiti=%lu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:412 ../plug-ins/common/file-gbr.c:444
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:455
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:413 ../plug-ins/common/file-gbr.c:445
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:456
#, c-format
msgid "Unsupported brush format"
msgstr "Neatbalstīts otas formāts"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:469
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:468
#, c-format
#| msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
msgid "Invalid header data in '%s': Brush name is too long: %lu"
msgstr "“%s” ir nederīgi galveņu dati — otas nosaukums ir pārāk garš: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:482
#, c-format
msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
msgstr "Kļūda GIMP otas datnē “%s”"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:477
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:490
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Nederīga UTF-8 rinda otas datnē “%s”."
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:483 ../plug-ins/common/file-gih.c:510
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1209
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:496 ../plug-ins/common/file-gih.c:519
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1218 ../plug-ins/common/file-pat.c:398
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3064
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez nosaukuma"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:800
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:813
msgid "Brush"
msgstr "Ota"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:816 ../plug-ins/common/file-gih.c:935
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:624 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:829 ../plug-ins/common/file-gih.c:944
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:641 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
msgid "Description:"
msgstr "Apraksts:"
#. attach labels
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:828 ../plug-ins/common/grid.c:799
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:841 ../plug-ins/common/grid.c:799
msgid "Spacing:"
msgstr "Atstatums:"
......@@ -2595,55 +2598,60 @@ msgstr "Noklusējuma komentārs nevar pārsniegt %d rakstzīmes."
msgid "GIMP brush (animated)"
msgstr "GIMP ota (animēta)"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:586
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:502
#, c-format
msgid "Brush name is too long: %lu"
msgstr "Otas nosaukums ir pārāk garš: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:595
msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
msgstr "Izskatās, ka GIMP otu datne ir bojāta."
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:917
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:926
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Otu virtene"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:950
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:959
msgid "Spacing (percent):"
msgstr "Atstatums (procenti):"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1005
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1014
msgid "Pixels"
msgstr "Pikseļi"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1010
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1019
msgid "Cell size:"
msgstr "Šūnas izmērs:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1023
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1032
msgid "Number of cells:"
msgstr "Šūnu skaits:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1048
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1057
msgid " Rows of "
msgstr " rindas no "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1060
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1069
msgid " Columns on each layer"
msgstr " kolonnas katram slānim"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1073
msgid " (Width Mismatch!) "
msgstr " (platumu neatbilstība!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1068
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1077
msgid " (Height Mismatch!) "
msgstr " (augstumu neatbilstība!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1073
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1082
msgid "Display as:"
msgstr "Rādīt kā:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1084
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1093
msgid "Dimension:"
msgstr "Dimensija:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1160
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1169
msgid "Ranks:"
msgstr "Pakāpes:"
......@@ -3074,12 +3082,18 @@ msgstr "MNG animācija"
msgid "GIMP pattern"
msgstr "GIMP raksts"
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:380
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:373
#, c-format
#| msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
msgid "Invalid header data in '%s': Pattern name is too long: %lu"
msgstr "“%s” ir nederīgi galveņu dati — raksta nosaukums ir pārāk garš: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:392
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
msgstr "Nederīga UTF-8 rinda rakstu datnē “%s”."
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:609
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:626
msgid "Pattern"
msgstr "Raksts"
......@@ -3340,7 +3354,6 @@ msgstr "PNG attēls"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:768
#, c-format
#| msgid "Error loading PNG file: %s"
msgid "Error loading PNG file: %s\n"
msgstr "Kļūda, ielādējot PNG datni — %s\n"
......@@ -6369,28 +6382,6 @@ msgstr "Mērvienību redaktors"
msgid "_Refresh"
msgstr "_Atsvaidzināt"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:132
msgid "The most widely useful method for sharpening an image"
msgstr "Visnoderīgākā metode attēla asināšanai"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:142
msgid "_Unsharp Mask (legacy)..."
msgstr "I_zplūduma maska (mantojums)..."
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:694
msgid "Merging"
msgstr "Apvieno"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:838
msgid "Unsharp Mask"
msgstr "Izplūduma maska"
#: ../plug-ins/common/unsharp-mask.c:901
#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:455
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:566
msgid "_Threshold:"
msgstr "S_lieksnis:"
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:568 ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:643
msgid "Van Gogh (LIC)"
msgstr "Van Gogs (LIC)"
......@@ -7309,12 +7300,11 @@ msgstr ""
msgid "Unexpected end of file"
msgstr "Negaidītas datnes beigas"
#: ../plug-ins/file-psd/psd.c:109 ../plug-ins/file-psd/psd.c:166
#: ../plug-ins/file-psd/psd.c:109 ../plug-ins/file-psd/psd.c:167
msgid "Photoshop image"
msgstr "Photoshop attēls"
#: ../plug-ins/file-psd/psd.c:130
#| msgid "Photoshop image"
msgid "Photoshop image (merged)"
msgstr "Photoshop attēls (apvienots)"
......@@ -10327,12 +10317,15 @@ msgstr "GIMP lietotāja rokasgrāmata nav pieejama."
#. * Cf. bug 762282.
#.
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:193
#| msgid ""
#| "Please install the additional help package or use the online user manual "
#| "at: http://docs.gimp.org/"
msgid ""
"Please install the additional help package or use the online user manual at: "
"http://docs.gimp.org/"
"https://docs.gimp.org/"
msgstr ""
"Lūdzu, instalējiet papildu palīdzības pakotnes, vai izmantojiet tiešsaistes "
"rokasgrāmatu adresē http://docs.gimp.org/"
"rokasgrāmatu adresē https://docs.gimp.org/"
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:202
msgid "Perhaps you are missing GIO backends and need to install GVFS?"
......@@ -11193,6 +11186,11 @@ msgstr "Mijiedarbība:"
msgid "Co_ntiguous Region"
msgstr "_Blakus esošie laukumi"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:455
#: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:566
msgid "_Threshold:"
msgstr "S_lieksnis:"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:457
msgid "_Automatically convert"
msgstr "_Automātiski pārveidot"
......@@ -12634,6 +12632,18 @@ msgstr "_Skeneris/kamera..."
msgid "Transferring data from scanner/camera"
msgstr "Pārsūta datus no skenera vai kameras"
#~ msgid "The most widely useful method for sharpening an image"
#~ msgstr "Visnoderīgākā metode attēla asināšanai"
#~ msgid "_Unsharp Mask (legacy)..."
#~ msgstr "I_zplūduma maska (mantojums)..."
#~ msgid "Merging"
#~ msgstr "Apvieno"
#~ msgid "Unsharp Mask"
#~ msgstr "Izplūduma maska"
#~| msgid "Convert image to sR_GB"
#~ msgid "Couldn't convert YUV JP2 image '%s' to RGB."
#~ msgstr "Nevarēja konvertēt YUV JP2 attēlu “%s” uz RGB."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment