Commit ed195e22 authored by Gil Forcada Codinachs's avatar Gil Forcada Codinachs

Updated Catalan translation by Joaquim Perez

svn path=/trunk/; revision=25055
parent 59c69574
2008-03-06 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
2008-03-04 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
# translation of ca.po to Catalan
# gimp-pug-ins translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Softcatala <gnome@llistes.softcatala.org>, 2000-2007.
# Quim Perez i Noguer <noguer a osona.com>, 2005-2007.
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2007.
# Joaquim Perez <noguer@gmail.com>, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-08 00:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-07 21:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-06 21:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-29 19:20+0100\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:547
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:274 ../plug-ins/gflare/gflare.c:883
#: ../plug-ins/gimpressionist/utils.c:124
#: ../plug-ins/gimpressionist/utils.c:143
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
......@@ -71,26 +71,26 @@ msgid "Fractal Parameters"
msgstr "Paràmetres de la fractal"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:734
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1111
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1099
msgid "Left:"
msgstr "Esquerra:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:743
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1111
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1099
msgid "Right:"
msgstr "Dreta:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:752
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1110
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1098
msgid "Top:"
msgstr "Part superior:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:761
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1110
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1098
msgid "Bottom:"
msgstr "Part inferior:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:770 ../plug-ins/common/warp.c:434
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:770 ../plug-ins/common/warp.c:433
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1210
msgid "Iterations:"
msgstr "Iteracions:"
......@@ -262,11 +262,11 @@ msgstr "Cosinus"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:999
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1040
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1081
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:415
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:422
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:453 ../plug-ins/common/postscript.c:3228
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3240 ../plug-ins/common/psp.c:418
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1026 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:512
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:453 ../plug-ins/common/postscript.c:3230
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3242 ../plug-ins/common/psp.c:418
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1026 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:449
msgid "None"
msgstr "Cap"
......@@ -359,7 +359,7 @@ msgid "_Fractals"
msgstr "_Fractals"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1546
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1180 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1210 ../plug-ins/bmp/bmpwrite.c:294
#: ../plug-ins/common/CEL.c:568 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2004
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1059 ../plug-ins/common/compressor.c:410
#: ../plug-ins/common/compressor.c:473 ../plug-ins/common/compressor.c:563
......@@ -370,7 +370,7 @@ msgstr "_Fractals"
#: ../plug-ins/common/mng.c:950 ../plug-ins/common/pat.c:447
#: ../plug-ins/common/pcx.c:645 ../plug-ins/common/pix.c:508
#: ../plug-ins/common/png.c:1244 ../plug-ins/common/pnm.c:958
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1194 ../plug-ins/common/psd-save.c:1549
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1196 ../plug-ins/common/psd-save.c:1557
#: ../plug-ins/common/raw.c:528 ../plug-ins/common/raw.c:555
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2120 ../plug-ins/common/sunras.c:544
#: ../plug-ins/common/tga.c:1133 ../plug-ins/common/tiff-save.c:671
......@@ -405,28 +405,28 @@ msgstr "Desa els paràmetres de les fractals"
#. stat error (file does not exist)
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1863
#: ../plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:933
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1323 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1353 ../plug-ins/bmp/bmpread.c:149
#: ../plug-ins/common/CEL.c:299 ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2177
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:981 ../plug-ins/common/compressor.c:464
#: ../plug-ins/common/compressor.c:622 ../plug-ins/common/curve_bend.c:869
#: ../plug-ins/common/dicom.c:296 ../plug-ins/common/gbr.c:348
#: ../plug-ins/common/gif-load.c:309 ../plug-ins/common/gih.c:649
#: ../plug-ins/common/lcms.c:798 ../plug-ins/common/lcms.c:1103
#: ../plug-ins/common/mng.c:1121 ../plug-ins/common/pat.c:317
#: ../plug-ins/common/pcx.c:344 ../plug-ins/common/pix.c:329
#: ../plug-ins/common/png.c:703 ../plug-ins/common/pnm.c:480
#: ../plug-ins/common/poppler.c:527 ../plug-ins/common/postscript.c:1021
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3029 ../plug-ins/common/psd-load.c:2156
#: ../plug-ins/common/psp.c:1432 ../plug-ins/common/raw.c:243
#: ../plug-ins/common/raw.c:645 ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2010
#: ../plug-ins/common/sunras.c:378 ../plug-ins/common/svg.c:321
#: ../plug-ins/common/svg.c:702 ../plug-ins/common/tga.c:423
#: ../plug-ins/common/tiff-load.c:288 ../plug-ins/common/xbm.c:720
#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: ../plug-ins/fits/fits.c:345 ../plug-ins/flame/flame.c:411
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/gfli/gfli.c:429
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:464 ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:193
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:111 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:821
#: ../plug-ins/common/poppler.c:527 ../plug-ins/common/postscript.c:1023
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3031 ../plug-ins/common/psp.c:1432
#: ../plug-ins/common/raw.c:243 ../plug-ins/common/raw.c:645
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2010 ../plug-ins/common/sunras.c:378
#: ../plug-ins/common/svg.c:321 ../plug-ins/common/svg.c:702
#: ../plug-ins/common/tga.c:423 ../plug-ins/common/tiff-load.c:288
#: ../plug-ins/common/xbm.c:720 ../plug-ins/common/xwd.c:420
#: ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219 ../plug-ins/fits/fits.c:345
#: ../plug-ins/flame/flame.c:411 ../plug-ins/gfig/gfig.c:434
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:429 ../plug-ins/gfli/gfli.c:464
#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:193 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:111
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:821 ../plug-ins/psd/psd-load.c:125
#: ../plug-ins/psd/psd-thumb-load.c:78
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:271
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:186 ../plug-ins/winicon/icoload.c:651
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:728 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2545
......@@ -506,7 +506,7 @@ msgid "Add FractalExplorer Path"
msgstr "Afegeix el camí explorador de fractals"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_apply.c:104
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:988
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1018
msgid "Lighting Effects"
msgstr "Efectes de llum"
......@@ -522,7 +522,7 @@ msgstr "Efectes de _llum..."
# General options
#. General options
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:294
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:473
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:472
msgid "General Options"
msgstr "Opcions generals"
......@@ -539,7 +539,7 @@ msgid "Cre_ate new image"
msgstr "Cre_a una imatge nova"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:325
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:547
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:541
msgid "Create a new image when applying filter"
msgstr "Crearà una imatge nova quant s'apliqui el filtre"
......@@ -556,66 +556,66 @@ msgid "Distance:"
msgstr "Distància:"
# era msgstr "Habilita/inhabilita la visualització prèvia d'alta qualitat"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:378
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:626
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:377
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:619
msgid "Light Settings"
msgstr "Paràmetres de la llum"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:391
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:390
msgid "Light 1"
msgstr "Llum 1"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:392
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:391
msgid "Light 2"
msgstr "Llum 2"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:393
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:392
msgid "Light 3"
msgstr "Llum 3"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:394
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:393
msgid "Light 4"
msgstr "Llum 4"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:395
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:394
msgid "Light 5"
msgstr "Llum 5"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:396
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:395
msgid "Light 6"
msgstr "Llum 6"
# row labels
#. row labels
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:405
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:404
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2706
msgid "Type:"
msgstr "Tipus:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:410
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:409
msgid "Color:"
msgstr "Color:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:417
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:416
msgid "Directional"
msgstr "Direccional"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:418
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:417
msgid "Point"
msgstr "Punt"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:433
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:654
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:431
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:642
msgid "Type of light source to apply"
msgstr "Font del tipus de llum a aplicar"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:435
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:656
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:433
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:644
msgid "Select lightsource color"
msgstr "Seleccioneu el color de la font de llum"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:447
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:669
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:657
msgid "Set light source color"
msgstr "Definiu la font de color de la llum"
......@@ -623,47 +623,47 @@ msgstr "Definiu la font de color de la llum"
msgid "_Intensity:"
msgstr "_Intensitat:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:461
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:463
msgid "Light intensity"
msgstr "Intensitat de la llum"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:464
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:671
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:998
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:406
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:466
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:659
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:986
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:343
msgid "Position"
msgstr "Posició"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:474 ../plug-ins/common/flarefx.c:772
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:476 ../plug-ins/common/flarefx.c:772
#: ../plug-ins/common/mblur.c:1094 ../plug-ins/common/nova.c:463
#: ../plug-ins/common/papertile.c:282 ../plug-ins/flame/flame.c:1227
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2679
msgid "_X:"
msgstr "_X:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:480
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:695
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:484
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:683
msgid "Light source X position in XYZ space"
msgstr "Posició de la font de llum X en l'espai XYZ"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:487 ../plug-ins/common/flarefx.c:777
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:491 ../plug-ins/common/flarefx.c:777
#: ../plug-ins/common/mblur.c:1099 ../plug-ins/common/nova.c:468
#: ../plug-ins/common/papertile.c:291 ../plug-ins/flame/flame.c:1241
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2683
msgid "_Y:"
msgstr "_Y:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:493
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:709
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:499
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:697
msgid "Light source Y position in XYZ space"
msgstr "Posició de la font de llum Y en l'espai XYZ"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:500
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:506
msgid "_Z:"
msgstr "_Z:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:506
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:723
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:514
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:711
msgid "Light source Z position in XYZ space"
msgstr "Posició de la font de llum Z en l'espai XYZ"
......@@ -673,222 +673,222 @@ msgstr "Posició de la font de llum Z en l'espai XYZ"
#. *****************************************************
#. radio buttons for choosing LEFT or RIGHT
#. *************************************************
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:509 ../plug-ins/common/struc.c:1292
#: ../plug-ins/common/wind.c:934
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:517 ../plug-ins/common/struc.c:1292
#: ../plug-ins/common/wind.c:943
msgid "Direction"
msgstr "Direcció"
# X
#. X
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:518
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:687
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:741
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1009
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1058
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:526
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:675
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:729
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:997
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1046
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:525
msgid "X:"
msgstr "X:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:524
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:749
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:534
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:737
msgid "Light source X direction in XYZ space"
msgstr "Direcció de la font de llum X en l'espai XYZ"
# Y
#. Y
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:530
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:701
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:754
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1022
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1069
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:540
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:689
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:742
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1010
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1057
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1155
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:539
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:536
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:762
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:548
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:750
msgid "Light source Y direction in XYZ space"
msgstr "Direcció de la font de llum Y en l'espai XYZ"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:542
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:715
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:767
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1035
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1080
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1179
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:554
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:703
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:755
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1023
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1068
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1167
msgid "Z:"
msgstr "Z:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:548
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:775
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:562
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:763
msgid "Light source Z direction in XYZ space"
msgstr "Direcció de la font de llum Z en l'espai XYZ"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:551
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:565
msgid "I_solate"
msgstr "Aï_lla"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:560
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:574
msgid "Lighting preset:"
msgstr "Preconfiguració de llum:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:606
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:620
msgid "Material Properties"
msgstr "Propietats del material"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:624
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:638
msgid "_Glowing:"
msgstr "_Ambient:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:640
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:836
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:657
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:824
msgid "Amount of original color to show where no direct light falls"
msgstr "Quantitat de color original per mostrar on no hi ha llum directa"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:653
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:671
msgid "_Bright:"
msgstr "_Lluentor:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:669
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:865
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:690
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:853
msgid "Intensity of original color when lit by a light source"
msgstr "Intensitat del color original quan l'il·lumina una font de llum"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:682
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:704
msgid "_Shiny:"
msgstr "_Brillant:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:698
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:937
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:723
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:925
msgid "Controls how intense the highlights will be"
msgstr "Controla la intensitat del ressaltament"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:710
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:736
msgid "_Polished:"
msgstr "_Polit:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:726
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:966
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:755
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:954
msgid "Higher values makes the highlights more focused"
msgstr "Uns valors més alts fan que el que es ressalta estigui més enfocat"
# Metallic
#. Metallic
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:735
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:765
msgid "_Metallic"
msgstr "_Metàlic"
# era: msgstr "_Metalic"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:771
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:802
msgid "E_nable bump mapping"
msgstr "Eleva a partir d'u_n mapa de relleu"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:785
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:816
msgid "Enable/disable bump-mapping (image depth)"
msgstr ""
"Habilita/inhabilita l'efecte d'elevar la imatge a partir d'un mapa de relleu"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:803
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:838
msgid "Bumpm_ap image:"
msgstr "M_apa de relleu:"
# Map type menu
#. Map type menu
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:806 ../plug-ins/common/bumpmap.c:835
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:841 ../plug-ins/common/bumpmap.c:835
#: ../plug-ins/flame/flame.c:746
msgid "Linear"
msgstr "Lineal"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:807
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:842
msgid "Logarithmic"
msgstr "Logarítmic"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:808 ../plug-ins/common/bumpmap.c:837
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:843 ../plug-ins/common/bumpmap.c:837
#: ../plug-ins/flame/flame.c:747
msgid "Sinusoidal"
msgstr "Sinusoïdal"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:809 ../plug-ins/common/bumpmap.c:836
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:844 ../plug-ins/common/bumpmap.c:836
#: ../plug-ins/flame/flame.c:748
msgid "Spherical"
msgstr "Esfèric"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:819
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:854
msgid "Cu_rve:"
msgstr "Cor_ba:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:824
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:859
msgid "Ma_ximum height:"
msgstr "Alçada mà_xima:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:834
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:869
msgid "Maximum height for bumps"
msgstr "Alçada màxima de les zones elevades"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:859
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:893
msgid "E_nable environment mapping"
msgstr "Habilita el mapatge de l'e_ntorn"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:873
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:907
msgid "Enable/disable environment-mapping (reflection)"
msgstr "Habilita/inhabilita el mapatge de l'entorn (reflexió)"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:895
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:924
msgid "En_vironment image:"
msgstr "Imatge de l'e_ntorn:"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:897
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:927
msgid "Environment image to use"
msgstr "Imatge de l'entorn per utilitzar"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:919
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:949
msgid "Op_tions"
msgstr "Op_cions"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:923
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1303
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:953
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1291
msgid "_Light"
msgstr "_Llum"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:927
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1307
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:957
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1295
msgid "_Material"
msgstr "_Material"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:931
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:961
msgid "_Bump Map"
msgstr "_Eleva"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:935
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:965
msgid "_Environment Map"
msgstr "Mapa de l'e_ntorn"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1044
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:186
#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1166
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1074
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:174
#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1184
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515
msgid "_Update"
msgstr "Act_ualitza"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1051
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1409
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1081
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1397
msgid "Recompute preview image"
msgstr "Tornar a calcular la imatge de previsualització"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1053
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1083
msgid "I_nteractive"
msgstr "I_nteractiu"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1067
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1097
msgid "Enable/disable real time preview of changes"
msgstr "Habilita/inhabilita la previsualització dels canvis"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1106
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1136
msgid "Save Lighting Preset"
msgstr "Desa la preconfiguració de la llum"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1250
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1280
msgid "Load Lighting Preset"
msgstr "Carrega la preconfiguració de la llum"
......@@ -917,259 +917,259 @@ msgid "Map _Object..."
msgstr "Projecta sobre un _objecte..."
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:248
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1317
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1305
msgid "_Box"
msgstr "_Quadre"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:266
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1323
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1311
msgid "C_ylinder"
msgstr "C_ilindre"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:485
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:484
msgid "Map to:"
msgstr "Projecta sobre un:"
# era: msgstr "Mapa a:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:489
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:488
msgid "Plane"
msgstr "Pla"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:490
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:489
msgid "Sphere"
msgstr "Esfera"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:491
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:490
msgid "Box"
msgstr "Cub"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:492
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:491
msgid "Cylinder"
msgstr "Cilindre"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:507
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:501
msgid "Type of object to map to"
msgstr "Tipus d'objecte sobre del qual es vol fer la projecció"
# era: msgstr "Tipus d'objecte per fer un mapa a"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:509
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:503
msgid "Transparent background"
msgstr "Fons transparent"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:520
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:514
msgid "Make image transparent outside object"
msgstr "Fes que la imatge sigui transparent tret de l'objecte"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:522
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:516
msgid "Tile source image"
msgstr "Compon un mosaic"
# era: msgstr "Imatge font del mosaic"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:533
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:527
msgid "Tile source image: useful for infinite planes"
msgstr "Compon un mosaic de la imatge: útil per a objectes infinits"
# era: msgstr "Mosaic de la imatge font: útil per a un nombre de plans infinit"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:536
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:530
msgid "Create new image"
msgstr "Crea una imatge nova"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:555
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:549
msgid "Enable _antialiasing"
msgstr "Habilita el su_avitzat de vores"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:562
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:560
msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Habilita/inhabilita la supressió de vores irregulars (suavitzat)"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:579 ../plug-ins/common/bumpmap.c:916
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:573 ../plug-ins/common/bumpmap.c:916
#: ../plug-ins/common/emboss.c:523 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:796
#: ../plug-ins/common/struc.c:1324
msgid "_Depth:"
msgstr "Profun_ditat:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:582
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:576
msgid "Antialiasing quality. Higher is better, but slower"
msgstr "Qualitat de suavitzat de vores. Com més alta millor, però va més lenta"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:591 ../plug-ins/common/redeye.c:173
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:704 ../plug-ins/common/wind.c:997
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:585 ../plug-ins/common/redeye.c:173
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:704 ../plug-ins/common/wind.c:1006
#: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:441
msgid "_Threshold:"
msgstr "_Llindar:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:599
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:593
msgid "Stop when pixel differences are smaller than this value"
msgstr "Atura't quan les diferències de píxels són més altes que aquest valor"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:635
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:628
msgid "Point light"
msgstr "Punt de llum"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:636
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:629
msgid "Directional light"
msgstr "Llum direccional"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:637
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:630
msgid "No light"
msgstr "Sense llum"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:651
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:635
msgid "Lightsource type:"
msgstr "Tipus de font de llum:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:661
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:649
msgid "Lightsource color:"
msgstr "Color de la font de llum:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:726
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:714
msgid "Direction Vector"
msgstr "Vector de direcció"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:802
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:790
msgid "Intensity Levels"
msgstr "Nivells d'intensitat"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:821
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:809
msgid "Ambient:"
msgstr "Ambient:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:850
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:893
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:838
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:881
msgid "Diffuse:"
msgstr "Difusió:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:874
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:862
msgid "Reflectivity"
msgstr "Reflexió"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:908
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:896
msgid "Higher values makes the object reflect more light (appear lighter)"
msgstr ""
"Uns valors més alts fan que l'objecte es reflecteixi de manera més clara "
"(sembla més clar)"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:922
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:910
msgid "Specular:"
msgstr "Especular:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:951
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:939
msgid "Highlight:"
msgstr "Ressaltat:"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1012
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1000
msgid "Object X position in XYZ space"
msgstr "Posició de l'objecte X en l'espai XYZ"
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1025
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1013
msgid "Object Y position in XYZ space"