Commit e4f87724 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent c6586ec6
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-03 20:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-03 20:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-20 17:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-20 17:37+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1258,34 +1258,34 @@ msgstr "Połączenie z „org.freedesktop.FileManager1” się nie powiodło: "
msgid "Calling ShowItems failed: "
msgstr "Wywołanie „ShowItems” się nie powiodło: "
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:235
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:252
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "„%s” nie jest profilem kolorów ICC"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:281
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:298
msgid "Data does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "Dane nie są profilem kolorów ICC"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:338
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:355
msgid "Could not save color profile to memory"
msgstr "Nie można zapisać profilu kolorów w pamięci"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:525
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:542
msgid "(unnamed profile)"
msgstr "(profil bez nazwy)"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:567
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:584
#, c-format
msgid "Model: %s"
msgstr "Model: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:576
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:593
#, c-format
msgid "Manufacturer: %s"
msgstr "Producent: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:585
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:602
#, c-format
msgid "Copyright: %s"
msgstr "Prawa autorskie: %s"
......@@ -1324,10 +1324,19 @@ msgstr ""
"wbudowanego profilu RGB podczas wyboru profilu kolorów."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:69
msgid ""
"The preferred grayscale working space color profile. It will be offered next "
"to the built-in grayscale profile when a color profile can be chosen."
msgstr ""
"Preferowany profil kolorów przestrzeni roboczej odcieni szarości. Będzie on "
"dostępny obok wbudowanego profilu odcieni szarości podczas wyboru profilu "
"kolorów."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:73
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil kolorów CMYK, używany do konwersji między RGB a CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:72
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:76
msgid ""
"The color profile to use for soft proofing from your image's color space to "
"some other color space, including soft proofing to a printer or other output "
......@@ -1337,7 +1346,7 @@ msgstr ""
"innej przestrzeni, w tym soft proofingu do drukarki lub innego profilu "
"urządzenia wyjściowego. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:77
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:81
msgid ""
"How colors are converted from your image's color space to your display "
"device. Relative colorimetric is usually the best choice. Unless you use a "
......@@ -1349,14 +1358,14 @@ msgstr ""
"profil monitora LUT (większość profili monitorów są macierzami), to wybranie "
"sposobu percepcyjnego tak naprawdę daje względny kolorymetryczny."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:84
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:88
msgid ""
"Do use black point compensation (unless you know you have a reason not to). "
msgstr ""
"Zalecamy używać kompensacji czarnego punktu (chyba że istnieje powód, aby go "
"nie używać). "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:88
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:92
msgid ""
"How colors are converted from your image's color space to the output "
"simulation device (usually your monitor). Try them all and choose what looks "
......@@ -1366,14 +1375,14 @@ msgstr ""
"(zwykle to monitor). Proszę wypróbować wszystkie i wybrać, co wygląda "
"najlepiej. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:93
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:97
msgid ""
"Try with and without black point compensation and choose what looks best. "
msgstr ""
"Proszę wypróbować z i bez kompensacji czarnego punktu i wybrać, co wygląda "
"najlepiej. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:97
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:101
msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
......@@ -1381,18 +1390,24 @@ msgstr ""
"Kiedy jest włączone, to symulacja druku będzie oznaczała kolory, które nie "
"mogą być przedstawione w docelowej przestrzeni kolorów."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:101
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:105
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr "Kolor używany do oznaczania kolorów, które są poza skalą."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:408
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:511
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:431
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:565
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:439
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:552
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:462
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:606
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for GRAY color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów szarości."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:493
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:647
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for CMYK color space."
msgstr "Profil kolorów „%s” nie jest dla przestrzeni kolorów CMYK."
......@@ -1657,6 +1672,83 @@ msgstr "Wybór pliku"
msgid "Press F1 for more help"
msgstr "Naciśnięcie klawisza F1 wyświetli pomoc"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:60
msgid "Anchor"
msgstr "Zakotwicz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:61
msgid "C_enter"
msgstr "Wyśrodk_uj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:62
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Duplikuj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:63
msgid "_Edit"
msgstr "_Modyfikuj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:64
msgid "Linked"
msgstr "Przyłączony"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:65
msgid "Paste as New"
msgstr "Wklej jako nowy"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:66
msgid "Paste Into"
msgstr "Wklej do"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:67
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:68
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:107 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:111
msgid "_Stroke"
msgstr "Ry_suj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:123
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Odstępy międzyz_nakowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:124
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Odstępy między_wierszowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:140
msgid "Re_size"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:141 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:276
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:248
msgid "Cr_op"
msgstr "K_adruj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:256
msgid "_Select"
msgstr "_Zaznacz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:259 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:271
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:282
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:275
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:278
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
#: ../libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:223
msgid "Kilobytes"
msgstr "Kilobajty"
......@@ -1739,83 +1831,6 @@ msgstr[0] "To pole tekstowe jest ograniczone do %d znaku."
msgstr[1] "To pole tekstowe jest ograniczone do %d znaków."
msgstr[2] "To pole tekstowe jest ograniczone do %d znaków."
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:60
msgid "Anchor"
msgstr "Zakotwicz"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:61
msgid "C_enter"
msgstr "Wyśrodk_uj"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:62
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Duplikuj"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:63
msgid "_Edit"
msgstr "_Modyfikuj"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:64
msgid "Linked"
msgstr "Przyłączony"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:65
msgid "Paste as New"
msgstr "Wklej jako nowy"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:66
msgid "Paste Into"
msgstr "Wklej do"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:67
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:68
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:107 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:111
msgid "_Stroke"
msgstr "Ry_suj"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:123
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Odstępy międzyz_nakowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:124
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Odstępy między_wierszowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:140
msgid "Re_size"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:141 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:276
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:248
msgid "Cr_op"
msgstr "K_adruj"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:256
msgid "_Select"
msgstr "_Zaznacz"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:259 ../libgimpwidgets/gimpstock.c:271
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:282
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:275
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:278
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:265
msgid "More..."
msgstr "Inne…"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment