Commit e47b9554 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 66b92854
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-21 15:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-18 13:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-24 23:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-25 01:54+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <gnome@lists.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -4248,7 +4248,7 @@ msgstr "Mapa de distància..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:292
msgctxt "filters-action"
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Ombra..."
msgstr "_Ombra caiguda…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:297
msgctxt "filters-action"
......@@ -4390,7 +4390,7 @@ msgstr "Difuminació de moviment _lineal..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:432
msgctxt "filters-action"
msgid "_Zoom Motion Blur..."
msgstr "Difuminació de moviment per _ampliació..."
msgstr "Difuminació de moviment per ampliació/reducció…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:437
msgctxt "filters-action"
......@@ -4590,7 +4590,7 @@ msgstr "Mosaic sense jun_tures..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:632
msgctxt "filters-action"
msgid "_Unsharp Mask..."
msgstr "_Millora la nitidesa..."
msgstr "_Màscara de desenfoc..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:637
msgctxt "filters-action"
......@@ -4881,12 +4881,12 @@ msgstr "Redueix"
#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:386
msgid "Zoom All"
msgstr "Ajusta"
msgstr "Ajusta tot"
#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:387
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:102
msgid "Zoom all"
msgstr "Ajusta"
msgstr "Ajusta tot"
#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:779
msgid "_Blending Function for Segment"
......@@ -6704,7 +6704,7 @@ msgstr "_Redueix"
#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:101
msgid "Zoom _All"
msgstr "_Ajusta"
msgstr "_Ajusta tot"
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:70
msgid "Edit Palette Color"
......@@ -8549,7 +8549,7 @@ msgstr "_Visualitza"
#: ../app/actions/view-actions.c:71
msgctxt "view-action"
msgid "_Zoom"
msgstr "_Ampliació"
msgstr "_Ampliació/Reducció"
#: ../app/actions/view-actions.c:72
msgctxt "view-action"
......@@ -8609,7 +8609,8 @@ msgstr "Ajusta la imatge a la _finestra"
#: ../app/actions/view-actions.c:102
msgctxt "view-action"
msgid "Adjust the zoom ratio so that the image becomes fully visible"
msgstr "Ajusta el factor d'ampliació perquè tota la imatge sigui visible"
msgstr ""
"Ajusta el factor d'ampliació/reducció perquè tota la imatge sigui visible"
#: ../app/actions/view-actions.c:107
msgctxt "view-action"
......@@ -8619,27 +8620,28 @@ msgstr "Omp_le a la finestra"
#: ../app/actions/view-actions.c:108
msgctxt "view-action"
msgid "Adjust the zoom ratio so that the entire window is used"
msgstr "Ajusta l'ampliació perquè s'utilitzi tota la finestra"
msgstr "Ajusta l'ampliació/reducció perquè s'utilitzi tota la finestra"
#: ../app/actions/view-actions.c:113
msgctxt "view-action"
msgid "Zoom to _Selection"
msgstr "Amplia a la _selecció"
msgstr "Amplia/redueix a la _selecció"
#: ../app/actions/view-actions.c:114
msgctxt "view-action"
msgid "Adjust the zoom ratio so that the selection fills the window"
msgstr "Ajusta l'ampliació de manera que la selecció ompli la finestra"
msgstr ""
"Ajusta l'ampliació/reducció de manera que la selecció ompli la finestra"
#: ../app/actions/view-actions.c:119
msgctxt "view-action"
msgid "Re_vert Zoom"
msgstr "Re_stableix l'ampliació"
msgstr "Re_stableix l'ampliació/reducció"
#: ../app/actions/view-actions.c:120
msgctxt "view-action"
msgid "Restore the previous zoom level"
msgstr "Restaura l'estat d'ampliació anterior"
msgstr "Restaura l'estat d'ampliació/reducció anterior"
#: ../app/actions/view-actions.c:125
msgctxt "view-action"
......@@ -8914,7 +8916,7 @@ msgstr "Commuta la vista en pantalla completa"
#: ../app/actions/view-actions.c:315
msgctxt "view-action"
msgid "Set zoom factor"
msgstr "Defineix un factor d'ampliació"
msgstr "Defineix un factor d'ampliació/reducció"
#: ../app/actions/view-actions.c:320
msgctxt "view-action"
......@@ -9014,7 +9016,7 @@ msgstr "_1:1 (100%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:416 ../app/actions/view-actions.c:422
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Ampliació 1:1"
msgstr "Ampliació/Reducció 1:1"
#: ../app/actions/view-actions.c:427
msgctxt "view-zoom-action"
......@@ -9064,7 +9066,7 @@ msgstr "Al_tres..."
#: ../app/actions/view-actions.c:452
msgctxt "view-zoom-action"
msgid "Set a custom zoom factor"
msgstr "Defineix un factor d'ampliació personalitzat"
msgstr "Defineix un factor d'ampliació/reducció personalitzat"
#: ../app/actions/view-actions.c:460
msgctxt "view-action"
......@@ -9331,11 +9333,11 @@ msgstr "Desplaça una pàgina cap abaix"
#: ../app/actions/view-actions.c:903
#, c-format
msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
msgstr "Resta_bleix l'ampliació (%d%%)"
msgstr "Resta_bleix l'ampliació/reducció (%d%%)"
#: ../app/actions/view-actions.c:911
msgid "Re_vert Zoom"
msgstr "Re_stableix l'ampliació"
msgstr "Re_stableix l'ampliació/reducció"
#: ../app/actions/view-actions.c:1098
#, c-format
......@@ -9345,7 +9347,7 @@ msgstr "Alt_res (%s)..."
#: ../app/actions/view-actions.c:1107
#, c-format
msgid "_Zoom (%s)"
msgstr "_Ampliació (%s)"
msgstr "_Ampliació/Reducció (%s)"
#. please preserve the trailing space
#: ../app/actions/view-actions.c:1128
......@@ -12847,12 +12849,12 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Afegeix el canal alfa"
#: ../app/core/gimplayer.c:2200
#: ../app/core/gimplayer.c:2202
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Alpha Channel"
msgstr "Suprimeix el canal alfa"
#: ../app/core/gimplayer.c:2221
#: ../app/core/gimplayer.c:2223
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Mida de la imatge igual a la de la capa"
......@@ -15369,11 +15371,11 @@ msgstr "Velocit_at del caminet de formigues:"
#. Zoom & Resize Behavior
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2624
msgid "Zoom & Resize Behavior"
msgstr "Opcions d'ampliació i redimensionament"
msgstr "Opcions d'ampliació/reducció i redimensionament"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2628
msgid "Resize window on _zoom"
msgstr "Redimensiona la finestra quan s'_ampliï la imatge"
msgstr "Redimensiona la finestra quan s'_ampliï/redueixi la imatge"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2631
msgid "Resize window on image _size change"
......@@ -15385,7 +15387,7 @@ msgstr "Mostra la imatge sencera"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2639
msgid "Initial zoom _ratio:"
msgstr "_Factor d'ampliació inicial:"
msgstr "_Factor d'ampliació/reducció inicial:"
#. Space Bar
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2643
......@@ -15447,11 +15449,11 @@ msgstr "Format predeterminat"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2724
msgid "Show zoom percentage"
msgstr "Mostra el percentatge d'ampliació"
msgstr "Mostra el percentatge d'ampliació/reducció"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2725
msgid "Show zoom ratio"
msgstr "Mostra el factor d'ampliació"
msgstr "Mostra el factor d'ampliació/reducció"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2726
msgid "Show image size"
......@@ -16124,7 +16126,7 @@ msgstr "Accedeix al menú imatge"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:667
msgid "Zoom image when window size changes"
msgstr "Amplia la imatge quan canvia la mida de la finestra"
msgstr "Amplia/Redueix la imatge quan canvia la mida de la finestra"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:696
msgid "Toggle Quick Mask"
......@@ -16302,19 +16304,19 @@ msgstr "graus"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:115
msgid "Zoom Ratio"
msgstr "Factor d'ampliació"
msgstr "Factor d'ampliació/reducció"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:117
msgid "Select Zoom Ratio"
msgstr "Selecciona el factor d'ampliació"
msgstr "Selecciona el factor d'ampliació/reducció"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:162
msgid "Zoom ratio:"
msgstr "Factor d'ampliació:"
msgstr "Factor d'ampliació/reducció:"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:189
msgid "Zoom:"
msgstr "Ampliació:"
msgstr "Ampliació/reducció:"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:290
msgid "(modified)"
......@@ -17569,11 +17571,11 @@ msgstr "Mida del pinzell"
#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:198
msgid "Brush Zoom"
msgstr "Amplia el pinzell"
msgstr "Amplia/redueix el pinzell"
#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:199
msgid "Link brush size with canvas zoom"
msgstr "Enllaça la mida del pinzell amb l'ampliació del llenç"
msgstr "Enllaça la mida del pinzell amb l'ampliació/reducció del llenç"
#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:205
msgid "Aspect Ratio"
......@@ -18875,11 +18877,11 @@ msgstr "Rang de destinació"
msgid "Gray Handling"
msgstr "Gestió del gris"
#: ../app/propgui/gimppropgui-color-to-alpha.c:117
#: ../app/propgui/gimppropgui-color-to-alpha.c:179
msgid "Pick farthest full-transparency color"
msgstr "Tria el color més completament transparent"
#: ../app/propgui/gimppropgui-color-to-alpha.c:139
#: ../app/propgui/gimppropgui-color-to-alpha.c:201
msgid "Pick nearest full-opacity color"
msgstr "Tria el color d'opacitat més proper"
......@@ -20542,7 +20544,8 @@ msgstr "Redimensiona la finestra automàticament"
#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:84
msgid "Resize image window to accommodate new zoom level"
msgstr ""
"Redimensiona la finestra d'imatge per a veure bé el nivell d'ampliació nou"
"Redimensiona la finestra d'imatge per a veure bé el nivell d'ampliació/"
"reducció nou"
#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:91 ../app/tools/gimptransformoptions.c:116
#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:163
......@@ -20556,15 +20559,15 @@ msgstr "Direcció de l'ampliació"
#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:93
msgid "Zoom"
msgstr "Ampliació"
msgstr "Ampliació/Reducció"
#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:94
msgid "Zoom Tool: Adjust the zoom level"
msgstr "Eina Ampliació: ajusta el nivell d'ampliació"
msgstr "Eina Lupa: ajusta el nivell d'ampliació/reducció"
#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:95
msgid "_Zoom"
msgstr "_Ampliació"
msgstr "_Ampliació/Reducció"
#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:69
msgid "Open a floating dialog to view details about measurements"
......@@ -22787,7 +22790,7 @@ msgstr "_Antialiàsing"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:754
#, c-format
msgid "Zoom factor: %d:1"
msgstr "Factor d'ampliació: %d:1"
msgstr "Factor d'ampliació/reducció: %d:1"
#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:757
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment