Commit e20544ca authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation

2006-08-08  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation
parent acca8d20
2006-08-08 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
2006-08-08 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: added missing file.
......
......@@ -11,10 +11,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-05 17:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-05 17:17+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-08 11:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-08 11:48+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -230,7 +230,7 @@ msgstr "Editor stop"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:101 ../app/actions/dialogs-actions.c:130
#: ../app/core/gimp.c:807 ../app/dialogs/dialogs.c:146
#: ../app/core/gimp.c:814 ../app/dialogs/dialogs.c:146
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2525
msgid "Brushes"
msgstr "Stopy"
......@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Soubor"
#. initialize the list of gimp fonts
#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/actions/dialogs-actions.c:150
#: ../app/core/gimp.c:823 ../app/dialogs/dialogs.c:154
#: ../app/core/gimp.c:830 ../app/dialogs/dialogs.c:154
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2541
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"
......@@ -311,7 +311,7 @@ msgstr "Editor přechodů"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/actions/dialogs-actions.c:140
#: ../app/core/gimp.c:819 ../app/dialogs/dialogs.c:150
#: ../app/core/gimp.c:826 ../app/dialogs/dialogs.c:150
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2537
msgid "Gradients"
msgstr "Přechody"
......@@ -343,14 +343,14 @@ msgstr "Editor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/actions/dialogs-actions.c:145
#: ../app/core/gimp.c:815 ../app/dialogs/dialogs.c:152
#: ../app/core/gimp.c:822 ../app/dialogs/dialogs.c:152
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2533
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/actions/dialogs-actions.c:135
#: ../app/core/gimp.c:811 ../app/dialogs/dialogs.c:148
#: ../app/core/gimp.c:818 ../app/dialogs/dialogs.c:148
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2529
msgid "Patterns"
msgstr "Vzorky"
......@@ -374,7 +374,7 @@ msgid "Select"
msgstr "Vybrat"
#. initialize the template list
#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/core/gimp.c:832
#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/core/gimp.c:839
#: ../app/dialogs/dialogs.c:162
msgid "Templates"
msgstr "Šablony"
......@@ -731,7 +731,7 @@ msgstr "_Nástroj"
msgid "_Brush"
msgstr "_Stopa"
#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:100
#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:99
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1786
msgid "_Pattern"
msgstr "_Vzorek"
......@@ -1660,7 +1660,7 @@ msgstr "U_končit"
msgid "Quit the GNU Image Manipulation Program"
msgstr "Ukončit GIMP"
#: ../app/actions/file-commands.c:240 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:476
#: ../app/actions/file-commands.c:240 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:488
#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:172
#, c-format
msgid ""
......@@ -1672,7 +1672,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../app/actions/file-commands.c:271 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:83
#: ../app/actions/file-commands.c:271 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:82
msgid "Save Image"
msgstr "Zapsat obrázek"
......@@ -2939,113 +2939,113 @@ msgstr "_Upravit vzorek..."
msgid "Edit pattern"
msgstr "Upravit vzorek"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:85
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:84
msgid "Filte_rs"
msgstr "_Filtry"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:86
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:85
msgid "Recently Used"
msgstr "Nedávno použité"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:87
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:86
msgid "_Blur"
msgstr "_Rozostření"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:88
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:87
msgid "_Noise"
msgstr "_Šum"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:89
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:88
msgid "Edge-De_tect"
msgstr "_Detekce hran"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:90
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:89
msgid "En_hance"
msgstr "_Vylepšení"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:91
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:90
msgid "C_ombine"
msgstr "_Kombinace"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:92
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:91
msgid "_Generic"
msgstr "_Obecné"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:93
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:92
msgid "_Light and Shadow"
msgstr "_Světlo a stín"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:94
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:93
msgid "_Distorts"
msgstr "_Zkreslení"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:95
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:94
msgid "_Artistic"
msgstr "_Umění"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:96
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:95
msgid "_Map"
msgstr "_Mapa"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:97
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:96
msgid "_Render"
msgstr "_Vykreslení"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:98
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:97
msgid "_Clouds"
msgstr "_Mraky"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:99
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:98
msgid "_Nature"
msgstr "_Příroda"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:101
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:100
msgid "_Web"
msgstr "_WWW"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:102
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:101
msgid "An_imation"
msgstr "_Animace"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:105
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:104
msgid "Reset all _Filters"
msgstr "Přenastavit všechny _filtry"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:106
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:105
msgid "Set all plug-in to their default settings"
msgstr "Nastavit všechny zásuvné moduly na výchozí hodnoty"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:114
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:113
msgid "Re_peat Last"
msgstr "_Opakovat poslední"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:115
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:114
msgid "Rerun the last used plug-in using the same settings"
msgstr "Spustit naposledy použitý zásuvný modul se stejnými nastaveními"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:120
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:119
msgid "R_e-Show Last"
msgstr "Z_novu zobrazit poslední"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:121
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:120
msgid "Show the last used plug-in dialog again"
msgstr "Zobrazit dialog naposledy použitého zásuvného modulu"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:531
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:530
#, c-format
msgid "Re_peat \"%s\""
msgstr "Z_opakovat \"%s\""
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:532
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:531
#, c-format
msgid "R_e-Show \"%s\""
msgstr "Znovu z_obrazit \"%s\""
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:545
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:544
msgid "Repeat Last"
msgstr "Opakovat poslední"
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:547
#: ../app/actions/plug-in-actions.c:546
msgid "Re-Show Last"
msgstr "Znovu zobrazit poslední"
......@@ -3363,7 +3363,7 @@ msgstr "Otevřít textový soubor (UTF-8)"
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:395 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:562
#: ../app/core/gimpbrushpipe.c:314 ../app/core/gimpgradient-load.c:62
#: ../app/core/gimppalette.c:322 ../app/core/gimppattern.c:263
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:581 ../app/xcf/xcf.c:317
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:581 ../app/xcf/xcf.c:316
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro čtení: %s"
......@@ -4076,7 +4076,7 @@ msgstr ""
#: ../app/core/gimpgradient-save.c:51 ../app/core/gimpgradient-save.c:142
#: ../app/core/gimppalette.c:521 ../app/gui/themes.c:238
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:580 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:83
#: ../app/xcf/xcf.c:392
#: ../app/xcf/xcf.c:391
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"
......@@ -5239,31 +5239,31 @@ msgstr "Vytvářím adresář '%s'..."
msgid "Cannot create folder '%s': %s"
msgstr "Nelze vytvořit adresář '%s': %s"
#: ../app/core/gimp.c:512
#: ../app/core/gimp.c:518
msgid "Initialization"
msgstr "Inicializace"
#. register all internal procedures
#: ../app/core/gimp.c:587
#: ../app/core/gimp.c:593
msgid "Internal Procedures"
msgstr "Vnitřní procedury"
#. initialize the global parasite table
#: ../app/core/gimp.c:803
#: ../app/core/gimp.c:810
msgid "Looking for data files"
msgstr "Hledám datové soubory"
#: ../app/core/gimp.c:803
#: ../app/core/gimp.c:810
msgid "Parasites"
msgstr "Parazity"
#. initialize the document history
#: ../app/core/gimp.c:828
#: ../app/core/gimp.c:835
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
#. initialize the module list
#: ../app/core/gimp.c:836 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2553
#: ../app/core/gimp.c:843 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2553
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
......@@ -6406,7 +6406,7 @@ msgstr "Otevřít umístění"
msgid "Enter location (URI):"
msgstr "Zadejte umístění (URI):"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:271 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:307
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:270 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:312
msgid ""
"The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
"known file extension or select a file format from the file format list."
......@@ -6415,7 +6415,7 @@ msgstr ""
"zvolte formát souboru ze seznamu formátů souborů."
#. remote URI
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:340
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:353
msgid ""
"Saving remote files needs to determine the file format from the file "
"extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
......@@ -6425,15 +6425,15 @@ msgstr ""
"souboru. Zadejte prosím příponu souboru, která odpovídá zvolenému formátu "
"soubor nebo nezadávejte vůbec žádnou příponu."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:400
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:412
msgid "Extension Mismatch"
msgstr "Přípona neodpovídá"
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:416
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:428
msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
msgstr "Zadaná přípona souboru neodpovída zvolenému typu souboru."
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:420
#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:432
msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
msgstr "Chcete přesto uložit obrázek s tímto názvem?"
......@@ -7873,7 +7873,7 @@ msgstr "(čistý)"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:328
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:340
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:777
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:778
msgid "(none)"
msgstr "(žádný)"
......@@ -7897,7 +7897,7 @@ msgstr "_Jiné..."
msgid "Unknown file type"
msgstr "Neznámý typ souboru"
#: ../app/file/file-open.c:121 ../app/file/file-save.c:111
#: ../app/file/file-open.c:121 ../app/file/file-save.c:112
msgid "Not a regular file"
msgstr "Není běžný soubor"
......@@ -7913,7 +7913,7 @@ msgstr "Zásuvný modul nemohl otevřít obrázek"
msgid "Image doesn't contain any visible layers"
msgstr "Obrázek neobsahuje viditelné vrstvy"
#: ../app/file/file-save.c:188
#: ../app/file/file-save.c:189
msgid "Plug-In could not save image"
msgstr "Zásuvný modul nemohl uložit obrázek"
......@@ -8052,7 +8052,7 @@ msgstr "2D transformace"
msgid "Blending"
msgstr "Mísení"
#: ../app/pdb/gimppdb.c:311 ../app/pdb/gimppdb.c:375
#: ../app/pdb/gimppdb.c:298 ../app/pdb/gimppdb.c:362
#, c-format
msgid ""
"PDB calling error:\n"
......@@ -8061,7 +8061,7 @@ msgstr ""
"Chyba volání PDB:\n"
"procedura '%s' nenalezena"
#: ../app/pdb/gimppdb.c:408
#: ../app/pdb/gimppdb.c:395
#, c-format
msgid ""
"PDB calling error for procedure '%s':\n"
......@@ -8116,6 +8116,26 @@ msgstr "V souboru interpretru %s se odkazuje na špatný interpretr: %s"
msgid "Bad binary format string in interpreter file %s"
msgstr "Špatný řetězec binárního formátu v souboru interpretru %s"
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:427 ../app/plug-in/gimpplugin.c:460
#, c-format
msgid "Terminating plug-in: '%s'\n"
msgstr "Ukončuji zásuvný modul: '%s'\n"
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:595
#, c-format
msgid ""
"Plug-in crashed: \"%s\"\n"
"(%s)\n"
"\n"
"The dying plug-in may have messed up GIMP's internal state. You may want to "
"save your images and restart GIMP to be on the safe side."
msgstr ""
"Zásuvný modul spadl: \"%s\"\n"
"(%s)\n"
"\n"
"Během svého ukončení mohl modul narušit vnitřní stav GIMPu. K opětovnému "
"dosažení bezpečného stavu je vhodné uložit obrázky a restartovat GIMP."
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:285
msgid "Plug-In Interpreters"
msgstr "Interpretry zásuvných modulů"
......@@ -8163,26 +8183,6 @@ msgstr "Spouštím rozšíření"
msgid "Starting extension: '%s'\n"
msgstr "Spouštím rozšíření: '%s'\n"
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:428 ../app/plug-in/gimpplugin.c:461
#, c-format
msgid "Terminating plug-in: '%s'\n"
msgstr "Ukončuji zásuvný modul: '%s'\n"
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:596
#, c-format
msgid ""
"Plug-in crashed: \"%s\"\n"
"(%s)\n"
"\n"
"The dying plug-in may have messed up GIMP's internal state. You may want to "
"save your images and restart GIMP to be on the safe side."
msgstr ""
"Zásuvný modul spadl: \"%s\"\n"
"(%s)\n"
"\n"
"Během svého ukončení mohl modul narušit vnitřní stav GIMPu. K opětovnému "
"dosažení bezpečného stavu je vhodné uložit obrázky a restartovat GIMP."
#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:206
#, c-format
msgid "Skipping '%s': wrong GIMP protocol version."
......@@ -9567,11 +9567,15 @@ msgstr "Výběr obdélníkové oblasti"
msgid "_Rect Select"
msgstr "Výběr _obdélníku"
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1365 ../app/tools/gimprectangletool.c:1375
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:2025
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1374 ../app/tools/gimprectangletool.c:1384
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:2034
msgid "Rectangle: "
msgstr "Obdélník: "
#: ../app/tools/gimpregionselecttool.c:167
msgid "Move the mouse to change threshold."
msgstr "Pohybem myši změňte práh."
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:87
msgid "Rotate"
msgstr "Rotovat"
......@@ -10177,7 +10181,7 @@ msgstr "V bufferu nebyla nalezena žádná cesta"
msgid "Failed to import paths from '%s': %s"
msgstr "Nemohu importovat cesty z '%s': %s"
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:774
#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:775
#, c-format
msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
msgstr "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
......@@ -10747,11 +10751,11 @@ msgstr "Všechny obrázky"
msgid "Select File _Type (%s)"
msgstr "Zvolte _typ souboru (%s)"
#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:201
#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:200
msgid "File Type"
msgstr "Typ souboru"
#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:213
#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:212
msgid "Extensions"
msgstr "Přípony"
......@@ -11399,7 +11403,7 @@ msgstr "Neplatný řetězec v UTF-8 v souboru XCF"
#: ../app/xcf/xcf-save.c:159 ../app/xcf/xcf-save.c:169
#: ../app/xcf/xcf-save.c:179 ../app/xcf/xcf-save.c:189
#: ../app/xcf/xcf-save.c:213 ../app/xcf/xcf.c:382
#: ../app/xcf/xcf-save.c:213 ../app/xcf/xcf.c:381
#, c-format
msgid "Error saving XCF file: %s"
msgstr "Chyba při ukládání souboru XCF: %s"
......@@ -11414,21 +11418,21 @@ msgstr "Chyba při ukládání XCF: %s"
msgid "Could not seek in XCF file: %s"
msgstr "Nelze vyhledávat v souboru XCF: %s"
#: ../app/xcf/xcf.c:97 ../app/xcf/xcf.c:163
#: ../app/xcf/xcf.c:96 ../app/xcf/xcf.c:162
msgid "GIMP XCF image"
msgstr "Obrázek GIMP XCF"
#: ../app/xcf/xcf.c:263
#: ../app/xcf/xcf.c:262
#, c-format
msgid "Opening '%s'"
msgstr "Otevírám '%s'"
#: ../app/xcf/xcf.c:304
#: ../app/xcf/xcf.c:303
#, c-format
msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
msgstr "chyba XCF: nalezena nepodporovaná verze %d XCF souboru"
#: ../app/xcf/xcf.c:368
#: ../app/xcf/xcf.c:367
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Ukládám '%s'"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment