Commit daf39712 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=24851
parent b855e22f
2008-02-10 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2008-01-10 Maxim Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>
* uk.po: Updated Ukrainian translation.
......
# Swedish messages for GIMP Script-Fu.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
# Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
# Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>, 2003.
# Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2001.
......@@ -9,45 +9,45 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-12 20:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-27 20:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-10 18:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-10 18:49+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:135
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:202
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:133
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:200
msgid "Script-Fu Console"
msgstr "Script-Fu-konsoll"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:198
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:196
msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr "Välkommen till TinyScheme"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:204
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:202
msgid "Interactive Scheme Development"
msgstr "Interaktiv Scheme-utveckling"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:240
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:238
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bläddra..."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:300
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:296
msgid "Save Script-Fu Console Output"
msgstr "Spara utdata från Script-Fu-konsoll"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:347
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:343
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\" för skrivning: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:376
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:372
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Script-Fu-procedurbläddrare"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:719
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:716
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr "Script-Fu-evalueringsläget tillåter endast icke-interaktiv användning"
......@@ -117,19 +117,19 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:711
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:712
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Script-Fu-serveralternativ"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:716
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:717
msgid "_Start Server"
msgstr "_Starta servern"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:744
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:745
msgid "Server port:"
msgstr "Serverport:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:750
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:751
msgid "Server logfile:"
msgstr "Serverloggfil:"
......@@ -138,8 +138,8 @@ msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgstr "Interaktiv konsoll för Script-Fu-utveckling"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:116
msgid "Script-Fu _Console"
msgstr "Script-Fu-konsoll"
msgid "_Console"
msgstr "_Konsoll"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:140
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
......@@ -149,115 +149,115 @@ msgstr "Server för fjärråtgärder i Script-Fu"
msgid "_Start Server..."
msgstr "_Starta servern..."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:298
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:301
msgid "_GIMP Online"
msgstr "_GIMP på nätet"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:299
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:302
msgid "_User Manual"
msgstr "A_nvändarhandbok"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:302
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:305
msgid "_Script-Fu"
msgstr "_Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:304
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
msgid "_Buttons"
msgstr "_Knappar"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:306
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:309
msgid "_Logos"
msgstr "_Logotyper"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:308
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:311
msgid "_Misc"
msgstr "_Diverse"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:310
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:313
msgid "_Patterns"
msgstr "_Mönster"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:312
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
msgid "_Test"
msgstr "_Testa"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:314
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:317
msgid "_Utilities"
msgstr "_Verktyg"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:316
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:319
msgid "_Web Page Themes"
msgstr "_Webbsideteman"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:318
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:321
msgid "_Alien Glow"
msgstr "Rymd_glöd"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:320
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:323
msgid "_Beveled Pattern"
msgstr "Av_fasat mönster"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:322
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:325
msgid "_Classic.Gimp.Org"
msgstr "_Classic.Gimp.Org"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:325
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:328
msgid "Alpha to _Logo"
msgstr "Alfa till _logotyp"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:327
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:330
msgid "An_imation"
msgstr "An_imation"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:329
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:332
msgid "_Animators"
msgstr "_Animatörer"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:331
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
msgid "_Artistic"
msgstr "_Konstnärlig"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:333
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:336
msgid "_Blur"
msgstr "_Utsmetning"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:335
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:338
msgid "_Decor"
msgstr "_Dekor"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:337
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:340
msgid "_Effects"
msgstr "_Effekter"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:339
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:342
msgid "En_hance"
msgstr "För_bättra"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:341
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:344
msgid "_Light and Shadow"
msgstr "_Ljus och skugga"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:343
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:346
msgid "S_hadow"
msgstr "Sk_ugga"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:345
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:348
msgid "_Render"
msgstr "_Rendera"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:347
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:350
msgid "_Alchemy"
msgstr "_Alkemi"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:350
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:353
msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
msgstr "Läs om alla tillgängliga Script-Fu-skript"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:355
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:358
msgid "_Refresh Scripts"
msgstr "_Uppdatera skript"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:378
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:381
msgid "You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open. Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr "Du kan inte använda \"Uppdatera skript\" när en Script-Fu-dialogruta är öppen. Stäng alla Script-Fu-fönster och försök igen."
......@@ -1781,46 +1781,6 @@ msgstr "Ta bort alla horisontella och vertikala hjälplinjer"
msgid "_Remove all Guides"
msgstr "_Ta bort alla guider"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:1
msgid "BG opacity"
msgstr "Bakgrundsopacitet"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:2
msgid "Create a graph of the Hue, Saturation, and Value distributions"
msgstr "Skapa en graf över användningen av nyans, mättnad och intensitet"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:3
msgid "Draw _HSV Graph..."
msgstr "Rita _NMI-graf..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:4
msgid "End X"
msgstr "X-slut"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:5
msgid "End Y"
msgstr "Y-slut"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:6
msgid "From top-left to bottom-right"
msgstr "Från övre vänsterkant till nedre högerkant"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:7
msgid "Graph scale"
msgstr "Grafskala"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:8
msgid "Start X"
msgstr "Start i X-led"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:9
msgid "Start Y"
msgstr "Start i Y-led"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:10
msgid "Use selection bounds instead of values below"
msgstr "Använd markeringsgränser istället för nedanstående värden"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:1
msgid "Create a logo in a two-color, scribbled text style"
msgstr "Skapa en tvåfärgerslogotyp med en textstil som liknar klotter "
......@@ -2823,6 +2783,26 @@ msgstr "Markeringsopacitet"
msgid "_Xach-Effect..."
msgstr "_Xach-effekt..."
#~ msgid "BG opacity"
#~ msgstr "Bakgrundsopacitet"
#~ msgid "Create a graph of the Hue, Saturation, and Value distributions"
#~ msgstr "Skapa en graf över användningen av nyans, mättnad och intensitet"
#~ msgid "Draw _HSV Graph..."
#~ msgstr "Rita _NMI-graf..."
#~ msgid "End X"
#~ msgstr "X-slut"
#~ msgid "End Y"
#~ msgstr "Y-slut"
#~ msgid "From top-left to bottom-right"
#~ msgstr "Från övre vänsterkant till nedre högerkant"
#~ msgid "Graph scale"
#~ msgstr "Grafskala"
#~ msgid "Start X"
#~ msgstr "Start i X-led"
#~ msgid "Start Y"
#~ msgstr "Start i Y-led"
#~ msgid "Use selection bounds instead of values below"
#~ msgstr "Använd markeringsgränser istället för nedanstående värden"
#~ msgid "Darken only\\n(Better, but only for images with a lot of white)"
#~ msgstr "Gör endast mörkare\\n(bättre, men bara för bilder med mycket vitt)"
#~ msgid "Apply generated layermask"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment