Commit d7ced206 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent a6a8147b
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-14 21:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-14 21:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-22 15:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-22 15:30+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -593,7 +593,7 @@ msgstr "Edytor pędzli"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:317
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3092
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3103
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"
......@@ -675,7 +675,7 @@ msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/dialogs/dialogs.c:353
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
......@@ -686,12 +686,12 @@ msgstr "Edytor gradientów"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:342
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3108
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3116
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
msgid "Tool Presets"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
......@@ -720,7 +720,7 @@ msgstr "Warstwy"
#. initialize the list of mypaint brushes
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:327
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3120
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
......@@ -731,23 +731,23 @@ msgstr "Edytor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3115
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:332
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3124
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
msgid "Plug-ins"
msgstr "Wtyczki"
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:383
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1684
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1695
msgid "Quick Mask"
msgstr "Szybka maska"
......@@ -1310,7 +1310,7 @@ msgid "New Channel Color"
msgstr "Kolor nowego kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:274 ../app/core/gimpimage-new.c:278
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:670
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:671
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:805
#, c-format
......@@ -2713,7 +2713,7 @@ msgstr "240 sekund"
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:253
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:223
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:239
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:614
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:615
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:765 ../app/widgets/gimptoolbox.c:805
#: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:170
#, c-format
......@@ -3141,8 +3141,8 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
msgstr "Wyszukuje polecenia według słów kluczowych, i je wykonuje"
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:357
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2023 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2034 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
msgid "Toolbox"
msgstr "Przybornik"
......@@ -3427,7 +3427,7 @@ msgstr "Usuwa pozycje, dla których plik nie jest dostępny"
msgid "Clear Document History"
msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/actions/documents-commands.c:230 ../app/actions/edit-commands.c:160
#: ../app/actions/documents-commands.c:230 ../app/actions/edit-commands.c:161
#: ../app/actions/error-console-commands.c:96
#: ../app/actions/file-commands.c:416
#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:478
......@@ -3483,7 +3483,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../app/actions/documents-commands.c:231 ../app/actions/edit-commands.c:161
#: ../app/actions/documents-commands.c:231 ../app/actions/edit-commands.c:162
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:638
msgid "Cl_ear"
msgstr "Wy_czyść"
......@@ -4001,75 +4001,75 @@ msgstr "P_onów"
msgid "_Fade..."
msgstr "_Zanikanie…"
#: ../app/actions/edit-commands.c:152
#: ../app/actions/edit-commands.c:153
msgid "Clear Undo History"
msgstr "Wyczyszczenie historii działań"
#: ../app/actions/edit-commands.c:179
#: ../app/actions/edit-commands.c:180
msgid "Really clear image's undo history?"
msgstr "Na pewno wyczyścić historię działań na obrazie?"
#: ../app/actions/edit-commands.c:192
#: ../app/actions/edit-commands.c:193
#, c-format
msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
msgstr "Wyczyszczenie historii działań tego obrazu zwolni %s pamięci."
#: ../app/actions/edit-commands.c:248
#: ../app/actions/edit-commands.c:249
msgid "Cut layer to the clipboard."
msgstr "Wycięto warstwę do schowka."
#: ../app/actions/edit-commands.c:249
#: ../app/actions/edit-commands.c:250
msgid "Cut pixels to the clipboard."
msgstr "Wycięto piksele do schowka."
#: ../app/actions/edit-commands.c:284
#: ../app/actions/edit-commands.c:285
msgid "Copied layer to the clipboard."
msgstr "Skopiowano warstwę do schowka."
#: ../app/actions/edit-commands.c:285 ../app/actions/edit-commands.c:314
#: ../app/actions/edit-commands.c:286 ../app/actions/edit-commands.c:315
msgid "Copied pixels to the clipboard."
msgstr "Skopiowano piksele do schowka."
#: ../app/actions/edit-commands.c:393 ../app/actions/edit-commands.c:599
#: ../app/actions/edit-commands.c:394 ../app/actions/edit-commands.c:600
#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:295
msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
msgstr "Brak danych obrazu w schowku do wklejenia."
#: ../app/actions/edit-commands.c:408
#: ../app/actions/edit-commands.c:409
msgid "Cut Named"
msgstr "Wytnij nazwany"
#: ../app/actions/edit-commands.c:411 ../app/actions/edit-commands.c:431
#: ../app/actions/edit-commands.c:451
#: ../app/actions/edit-commands.c:412 ../app/actions/edit-commands.c:432
#: ../app/actions/edit-commands.c:452
msgid "Enter a name for this buffer"
msgstr "Nazwa tego bufora"
#: ../app/actions/edit-commands.c:428
#: ../app/actions/edit-commands.c:429
msgid "Copy Named"
msgstr "Skopiuj nazwany"
#: ../app/actions/edit-commands.c:448
#: ../app/actions/edit-commands.c:449
msgid "Copy Visible Named "
msgstr "Skopiuj widoczne nazwane "
#: ../app/actions/edit-commands.c:571 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:479
#: ../app/actions/edit-commands.c:572 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:480
msgid "Pasted as new layer because the target is a layer group."
msgstr "Wklejono jako nową warstwę, ponieważ to grupa warstw."
#: ../app/actions/edit-commands.c:578 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:488
#: ../app/actions/edit-commands.c:579 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:489
msgid "Pasted as new layer because the target's pixels are locked."
msgstr "Wklejono jako nową warstwę, ponieważ piksele są zablokowane."
#: ../app/actions/edit-commands.c:616
#: ../app/actions/edit-commands.c:617
msgid "There is no active layer or channel to cut from."
msgstr "Brak aktywnej warstwy lub kanału, z którego można wyciąć."
#: ../app/actions/edit-commands.c:621 ../app/actions/edit-commands.c:653
#: ../app/actions/edit-commands.c:677
#: ../app/actions/edit-commands.c:622 ../app/actions/edit-commands.c:654
#: ../app/actions/edit-commands.c:678
msgid "(Unnamed Buffer)"
msgstr "(Bufor bez nazwy)"
#: ../app/actions/edit-commands.c:648
#: ../app/actions/edit-commands.c:649
msgid "There is no active layer or channel to copy from."
msgstr "Brak aktywnej warstwy lub kanału, z którego można skopiować."
......@@ -6178,11 +6178,11 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1569
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1606
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1617
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:534 ../app/pdb/layer-cmds.c:401
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:535 ../app/pdb/layer-cmds.c:401
#: ../app/pdb/layer-cmds.c:448 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:346
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:121
msgid "Scaling"
......@@ -9947,7 +9947,7 @@ msgstr "Położenie _kart"
#: ../app/actions/windows-actions.c:123
msgctxt "windows-action"
msgid "Hide Docks"
msgstr "Ukryj doki"
msgstr "Ukrycie doków"
#: ../app/actions/windows-actions.c:124
msgctxt "windows-action"
......@@ -11395,557 +11395,557 @@ msgctxt "debug-policy"
msgid "Never debug GIMP"
msgstr "Wyłączenie debugowania"
#: ../app/core/core-enums.c:862
#: ../app/core/core-enums.c:863
msgctxt "undo-type"
msgid "<<invalid>>"
msgstr "«nieprawidłowe»"
#: ../app/core/core-enums.c:863
#: ../app/core/core-enums.c:864
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale image"
msgstr "Przeskalowanie obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:864
#: ../app/core/core-enums.c:865
msgctxt "undo-type"
msgid "Resize image"
msgstr "Zmiana wymiarów obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:865
#: ../app/core/core-enums.c:866
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip image"
msgstr "Odbicie obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:866
#: ../app/core/core-enums.c:867
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate image"
msgstr "Obrót obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:867
#: ../app/core/core-enums.c:868
msgctxt "undo-type"
msgid "Crop image"
msgstr "Kadrowanie obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:868
#: ../app/core/core-enums.c:869
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert image"
msgstr "Konwersja obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:869
#: ../app/core/core-enums.c:870
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove item"
msgstr "Usunięcie elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:870
#: ../app/core/core-enums.c:871 ../app/core/core-enums.c:915
msgctxt "undo-type"
msgid "Reorder item"
msgstr "Zmiana kolejności elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:872
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge layers"
msgstr "Połączenie warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:871
#: ../app/core/core-enums.c:873
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge paths"
msgstr "Połączenie ścieżek"
#: ../app/core/core-enums.c:872
#: ../app/core/core-enums.c:874
msgctxt "undo-type"
msgid "Quick Mask"
msgstr "Szybka maska"
#: ../app/core/core-enums.c:873 ../app/core/core-enums.c:904
#: ../app/core/core-enums.c:875 ../app/core/core-enums.c:906
#: ../app/core/gimpimage-grid.c:64
msgctxt "undo-type"
msgid "Grid"
msgstr "Siatka"
#: ../app/core/core-enums.c:874 ../app/core/core-enums.c:908
#: ../app/core/core-enums.c:876 ../app/core/core-enums.c:910
msgctxt "undo-type"
msgid "Guide"
msgstr "Prowadnica"
#: ../app/core/core-enums.c:875 ../app/core/core-enums.c:909
#: ../app/core/core-enums.c:877 ../app/core/core-enums.c:911
msgctxt "undo-type"
msgid "Sample Point"
msgstr "Punkt wzorcowy"
#: ../app/core/core-enums.c:876 ../app/core/core-enums.c:910
#: ../app/core/core-enums.c:878 ../app/core/core-enums.c:912
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer/Channel"
msgstr "Warstwa/kanał"
#: ../app/core/core-enums.c:877 ../app/core/core-enums.c:911
#: ../app/core/core-enums.c:879 ../app/core/core-enums.c:913
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer/Channel modification"
msgstr "Modyfikacja warstwy/kanału"
#: ../app/core/core-enums.c:878 ../app/core/core-enums.c:912
#: ../app/core/core-enums.c:880 ../app/core/core-enums.c:914
msgctxt "undo-type"
msgid "Selection mask"
msgstr "Maska zaznaczenia"
#: ../app/core/core-enums.c:879 ../app/core/core-enums.c:916
#: ../app/core/core-enums.c:881 ../app/core/core-enums.c:918
msgctxt "undo-type"
msgid "Item visibility"
msgstr "Widoczność elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:880 ../app/core/core-enums.c:917
#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/core/core-enums.c:919
msgctxt "undo-type"
msgid "Link/Unlink item"
msgstr "Powiązanie/usunięcie dowiązania elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:881
#: ../app/core/core-enums.c:883
msgctxt "undo-type"
msgid "Item properties"
msgstr "Właściwości elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/core/core-enums.c:915
#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:917
msgctxt "undo-type"
msgid "Move item"
msgstr "Przesunięcie elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:883
#: ../app/core/core-enums.c:885
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale item"
msgstr "Przeskalowanie elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:884
#: ../app/core/core-enums.c:886
msgctxt "undo-type"
msgid "Resize item"
msgstr "Zmiana wymiarów elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:885
#: ../app/core/core-enums.c:887
msgctxt "undo-type"
msgid "Add layer"
msgstr "Dodanie warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:886 ../app/core/core-enums.c:936
#: ../app/core/core-enums.c:888 ../app/core/core-enums.c:938
msgctxt "undo-type"
msgid "Add layer mask"
msgstr "Dodanie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:887 ../app/core/core-enums.c:938
#: ../app/core/core-enums.c:889 ../app/core/core-enums.c:940
msgctxt "undo-type"
msgid "Apply layer mask"
msgstr "Zastosowanie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:888 ../app/core/core-enums.c:946
#: ../app/core/core-enums.c:890 ../app/core/core-enums.c:948
msgctxt "undo-type"
msgid "Floating selection to layer"
msgstr "Oderwane zaznaczenie na warstwę"
#: ../app/core/core-enums.c:889
#: ../app/core/core-enums.c:891
msgctxt "undo-type"
msgid "Float selection"
msgstr "Oderwanie zaznaczenia"
#: ../app/core/core-enums.c:890
#: ../app/core/core-enums.c:892
msgctxt "undo-type"
msgid "Anchor floating selection"
msgstr "Zakotwiczenie oderwanego zaznaczenia"
#: ../app/core/core-enums.c:891 ../app/core/gimp-edit.c:501
#: ../app/core/core-enums.c:893 ../app/core/gimp-edit.c:492
msgctxt "undo-type"
msgid "Paste"
msgstr "Wklejenie"
#: ../app/core/core-enums.c:892 ../app/core/gimp-edit.c:829
#: ../app/core/core-enums.c:894 ../app/core/gimp-edit.c:710
msgctxt "undo-type"
msgid "Cut"
msgstr "Wycięcie"
#: ../app/core/core-enums.c:893
#: ../app/core/core-enums.c:895
msgctxt "undo-type"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../app/core/core-enums.c:894 ../app/core/core-enums.c:947
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:692
#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/core-enums.c:949
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform"
msgstr "Przekształcenie"
#: ../app/core/core-enums.c:895 ../app/core/core-enums.c:948
#: ../app/core/core-enums.c:897 ../app/core/core-enums.c:950
msgctxt "undo-type"
msgid "Paint"
msgstr "Rysowanie"
#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/core-enums.c:951
#: ../app/core/core-enums.c:898 ../app/core/core-enums.c:953
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach parasite"
msgstr "Dołączenie danych pasożytniczych"
#: ../app/core/core-enums.c:897 ../app/core/core-enums.c:952
#: ../app/core/core-enums.c:899 ../app/core/core-enums.c:954
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove parasite"
msgstr "Usunięcie danych pasożytniczych"
#: ../app/core/core-enums.c:898
#: ../app/core/core-enums.c:900
msgctxt "undo-type"
msgid "Import paths"
msgstr "Import ścieżek"
#: ../app/core/core-enums.c:899
#: ../app/core/core-enums.c:901
msgctxt "undo-type"
msgid "Plug-In"
msgstr "Wtyczka"
#: ../app/core/core-enums.c:900
#: ../app/core/core-enums.c:902
msgctxt "undo-type"
msgid "Image type"
msgstr "Typ obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:901
#: ../app/core/core-enums.c:903
msgctxt "undo-type"
msgid "Image precision"
msgstr "Dokładność obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:902
#: ../app/core/core-enums.c:904
msgctxt "undo-type"
msgid "Image size"
msgstr "Wymiary obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:903
#: ../app/core/core-enums.c:905
msgctxt "undo-type"
msgid "Image resolution change"
msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:905
#: ../app/core/core-enums.c:907
msgctxt "undo-type"
msgid "Change metadata"
msgstr "Zmiana metadanych"
#: ../app/core/core-enums.c:906
#: ../app/core/core-enums.c:908
msgctxt "undo-type"
msgid "Change indexed palette"
msgstr "Zmiana palety indeksowanej"
#: ../app/core/core-enums.c:907
#: ../app/core/core-enums.c:909
msgctxt "undo-type"
msgid "Change color managed state"
msgstr "Zmiana stanu zarządzania kolorami"
#: ../app/core/core-enums.c:913
msgctxt "undo-type"
msgid "Reorder item"
msgstr "Zmiana kolejności elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:914
#: ../app/core/core-enums.c:916
msgctxt "undo-type"
msgid "Rename item"
msgstr "Zmiana nazwy elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:918
#: ../app/core/core-enums.c:920
msgctxt "undo-type"
msgid "Item color tag"
msgstr "Etykieta koloru elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:919
#: ../app/core/core-enums.c:921
msgctxt "undo-type"
msgid "Lock/Unlock content"
msgstr "Zablokowanie/odblokowanie zawartości"
#: ../app/core/core-enums.c:920
#: ../app/core/core-enums.c:922
msgctxt "undo-type"
msgid "Lock/Unlock position"
msgstr "Zablokowanie/odblokowanie położenia"
#: ../app/core/core-enums.c:921
#: ../app/core/core-enums.c:923
msgctxt "undo-type"
msgid "New layer"
msgstr "Nowa warstwa"
#: ../app/core/core-enums.c:922
#: ../app/core/core-enums.c:924
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete layer"
msgstr "Usunięcie warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:923
#: ../app/core/core-enums.c:925
msgctxt "undo-type"
msgid "Set layer mode"
msgstr "Ustawienie trybu warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:924
#: ../app/core/core-enums.c:926
msgctxt "undo-type"
msgid "Set layer opacity"
msgstr "Ustawienie krycia warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:925
#: ../app/core/core-enums.c:927
msgctxt "undo-type"
msgid "Lock/Unlock alpha channel"
msgstr "Zablokowanie/odblokowanie kanału alfa"
#: ../app/core/core-enums.c:926
#: ../app/core/core-enums.c:928
msgctxt "undo-type"
msgid "Suspend group layer resize"
msgstr "Wstrzymanie zmiany wymiarów grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:927
#: ../app/core/core-enums.c:929
msgctxt "undo-type"
msgid "Resume group layer resize"
msgstr "Wznowienie zmiany wymiarów grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:928
#: ../app/core/core-enums.c:930
msgctxt "undo-type"
msgid "Suspend group layer mask"
msgstr "Wstrzymanie maski grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:929
#: ../app/core/core-enums.c:931
msgctxt "undo-type"
msgid "Resume group layer mask"
msgstr "Wznowienie maski grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:930
#: ../app/core/core-enums.c:932
msgctxt "undo-type"
msgid "Start moving group layer"
msgstr "Rozpoczęcie przenoszenia grupy warstw"
msgid "Start transforming group layer"
msgstr "Rozpoczęcie przekształcania grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:931
#: ../app/core/core-enums.c:933
msgctxt "undo-type"
msgid "End moving group layer"
msgstr "Ukończenie przenoszenia grupy warstw"
msgid "End transforming group layer"
msgstr "Ukończenie przekształcania grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:932
#: ../app/core/core-enums.c:934
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert group layer"
msgstr "Konwertowanie grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:933
#: ../app/core/core-enums.c:935
msgctxt "undo-type"
msgid "Text layer"
msgstr "Warstwa tekstowa"
#: ../app/core/core-enums.c:934
#: ../app/core/core-enums.c:936
msgctxt "undo-type"
msgid "Text layer modification"
msgstr "Zmiana warstwy tekstowej"
#: ../app/core/core-enums.c:935
#: ../app/core/core-enums.c:937
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert text layer"
msgstr "Konwertowanie warstwy tekstowej"
#: ../app/core/core-enums.c:937
#: ../app/core/core-enums.c:939
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete layer mask"
msgstr "Usunięcie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:939
#: ../app/core/core-enums.c:941
msgctxt "undo-type"
msgid "Show layer mask"
msgstr "Wyświetlenie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:940
#: ../app/core/core-enums.c:942
msgctxt "undo-type"
msgid "New channel"
msgstr "Nowy kanał"
#: ../app/core/core-enums.c:941
#: ../app/core/core-enums.c:943
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete channel"
msgstr "Usunięcie kanału"
#: ../app/core/core-enums.c:942
#: ../app/core/core-enums.c:944
msgctxt "undo-type"
msgid "Channel color"
msgstr "Kolor kanału"
#: ../app/core/core-enums.c:943
#: ../app/core/core-enums.c:945
msgctxt "undo-type"
msgid "New path"
msgstr "Nowa ścieżka"
#: ../app/core/core-enums.c:944
#: ../app/core/core-enums.c:946
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete path"
msgstr "Usunięcie ścieżki"
#: ../app/core/core-enums.c:945
#: ../app/core/core-enums.c:947
msgctxt "undo-type"
msgid "Path modification"
msgstr "Modyfikacja ścieżki"
#: ../app/core/core-enums.c:949
#: ../app/core/core-enums.c:951
msgctxt "undo-type"
msgid "Ink"
msgstr "Stalówka"
#: ../app/core/core-enums.c:950
#: ../app/core/core-enums.c:952
msgctxt "undo-type"
msgid "Select foreground"
msgstr "Zaznaczenie pierwszego planu"
#: ../app/core/core-enums.c:953
#: ../app/core/core-enums.c:955
msgctxt "undo-type"
msgid "Not undoable"
msgstr "Nie do cofnięcia"
#: ../app/core/core-enums.c:1033
#: ../app/core/core-enums.c:1035
msgctxt "gradient-color"
msgid "Fixed"
msgstr "Stały"
#: ../app/core/core-enums.c:1034
#: ../app/core/core-enums.c:1036
msgctxt "gradient-color"
msgid "Foreground color"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:1037
#: ../app/core/core-enums.c:1039
msgctxt "gradient-color"
msgid "FG"
msgstr "Pierwszoplanowy"
#: ../app/core/core-enums.c:1038
#: ../app/core/core-enums.c:1040
msgctxt "gradient-color"
msgid "Foreground color (transparent)"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy (przezroczysty)"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color (transparent)".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:1041
#: ../app/core/core-enums.c:1043
msgctxt "gradient-color"
msgid "FG (t)"
msgstr "Pierwszoplanowy (przezr.)"
#: ../app/core/core-enums.c:1042
#: ../app/core/core-enums.c:1044
msgctxt "gradient-color"
msgid "Background color"
msgstr "Kolor tła"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:1045
#: ../app/core/core-enums.c:1047
msgctxt "gradient-color"
msgid "BG"
msgstr "Tło"
#: ../app/core/core-enums.c:1046
#: ../app/core/core-enums.c:1048
msgctxt "gradient-color"
msgid "Background color (transparent)"
msgstr "Kolor tła (przezroczysty)"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color (transparent)".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:1049
#: ../app/core/core-enums.c:1051
msgctxt "gradient-color"
msgid "BG (t)"
msgstr "Tło (przezr.)"
#: ../app/core/core-enums.c:1080
#: ../app/core/core-enums.c:1082
msgctxt "message-severity"
msgid "Message"
msgstr "Komunikat"
#: ../app/core/core-enums.c:1081
#: ../app/core/core-enums.c:1083
msgctxt "message-severity"
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: ../app/core/core-enums.c:1082
#: ../app/core/core-enums.c:1084
msgctxt "message-severity"
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: ../app/core/core-enums.c:1083
#: ../app/core/core-enums.c:1085
msgctxt "message-severity"
msgid "WARNING"
msgstr "OSTRZEŻENIE"
#: ../app/core/core-enums.c:1084
#: ../app/core/core-enums.c:1086
msgctxt "message-severity"
msgid "CRITICAL"
msgstr "KRYTYCZNE"