Commit cd6e6d37 authored by Åsmund Skjæveland's avatar Åsmund Skjæveland Committed by Åsmund Skjæveland

Updated Norwegian Nynorsk translation by Kolbjørn Stuestøl

2008-07-17  Åsmund Skjæveland  <aasmunds@ulrik.uio.no>

	* nn.po: Updated Norwegian Nynorsk translation by 
	Kolbjørn Stuestøl <kol-stue[AT]online[DOT]no>.

svn path=/trunk/; revision=26215
parent efc83519
2008-07-17 Åsmund Skjæveland <aasmunds@ulrik.uio.no>
* nn.po: Updated Norwegian Nynorsk translation by
Kolbjørn Stuestøl <kol-stue[AT]online[DOT]no>.
2008-07-09 Ulf-D. Ehlert <ulfehlert@svn.gnome.org>
* de.po: Updated/fixed German translation.
......
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Norwegian translation of gimp-po-python.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2000.
#
# Åsmund Skjæveland <aasmunds@ulrik.uio.no>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nn\n"
"Project-Id-Version: achtung 1.1.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-12 15:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-12 14:20+0100\n"
"Last-Translator: Åsmund Skjæveland <aasmunds@ulrik.uio.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-17 11:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-29 17:33+0100\n"
"Last-Translator: Kolbjørn Stuestøl <kol-stue@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:380
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:385
msgid "Missing exception information"
msgstr ""
msgstr "Manglar informasjon om unntak"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:389
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
msgstr ""
msgstr "Det oppsto ein feil under køyringa av %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:400
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:405
msgid "_More Information"
msgstr ""
msgstr "_Meir informasjon"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:506 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:518
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:511 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:523
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:529
msgid "No"
msgstr "Nei"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:516 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:524
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:521 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:529
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:558 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:224
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:580 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:224
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr ""
msgstr "Python-Fu filutval"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:569
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:591
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr ""
msgstr "Python-Fu mappeutval"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:659
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:682
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr ""
msgstr "Ugyldig inndata for «%s»"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:177
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr ""
msgstr "Python-Fu fargeutval"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr ""
msgstr "Lagrar som farga XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:184
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr ""
msgstr "Lagra som farga XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:189
msgid "Colored XHTML"
msgstr ""
msgstr "Farga XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
msgid "Character _source"
msgstr ""
msgstr "Teikn_kjelde"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:197
msgid "Source code"
msgstr ""
msgstr "Kjeldekode"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Text file"
msgstr ""
msgstr "Tekstfil"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Entry box"
msgstr ""
msgstr "Innskrivingsboks"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr ""
msgstr "_Fil som skal lesast eller teikn som skal brukast"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr ""
msgstr "_Skriftstorleik i pikslar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:203
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:46
msgid "Python Console"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:50
msgid "_Browse..."
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:132
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:161
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:176
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:184
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:218
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr ""
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:223
msgid "_Console"
msgstr ""
msgstr "_Skriv ei eigen CSS-fil"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:53
msgid "Add a layer of fog"
msgstr ""
msgstr "Legg til eit tåkelag"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:58
msgid "_Fog..."
msgstr ""
msgstr "_Tåke..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
msgid "_Layer name"
msgstr ""
msgstr "_Lagnamnet"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
msgid "Clouds"
msgstr ""
msgstr "Skyer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:64
msgid "_Fog color"
msgstr ""
msgstr "_Tåkefarge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:65
msgid "_Turbulence"
msgstr ""
msgstr "_Turbulens"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Op_acity"
msgstr ""
msgstr "_Dekkevne"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:45
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr ""
msgstr "Forskyv fargane i ein palett"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:50
msgid "_Offset Palette..."
msgstr ""
msgstr "_Forskyv paletten..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette"
msgstr ""
msgstr "Palett"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:54
msgid "Off_set"
msgstr ""
msgstr "_Forskyv"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:49
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr ""
msgstr "Sorter fargane i paletten"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:54
msgid "_Sort Palette..."
msgstr ""
msgstr "_Sorter paletten..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "Color _model"
msgstr ""
msgstr "Farge_modell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "RGB"
msgstr ""
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "HSV"
msgstr ""
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Channel to _sort"
msgstr ""
msgstr "Kanal som skal _sorterast"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Red or Hue"
msgstr ""
msgstr "Raud eller kulør"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Green or Saturation"
msgstr ""
msgstr "Grøn eller metning"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "Blue or Value"
msgstr ""
msgstr "Blå eller verdi"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:65
msgid "_Ascending"
msgstr ""
msgstr "_Aukande"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:50
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr ""
msgstr "Opprett ein repeterande fargeovergang med fargar frå paletten"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:55
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr ""
msgstr "Palett til _repeterande overgang"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:72
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr ""
msgstr "Opprett ein fargeovergang med fargar frå paletten"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:77
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr ""
msgstr "Palett til _fargeovergang"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57
msgid "Slice"
msgstr ""
msgstr "Del opp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Del biletet lags hjelpelinjene, opprett nødvendige småbilete og HTML tabell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
msgid "_Slice..."
msgstr ""
msgstr "_Del opp..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
msgid "Path for HTML export"
msgstr ""
msgstr "Stig for HTML-eksport"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
msgid "Filename for export"
msgstr ""
msgstr "Filnamn for eksport"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
msgid "Image name prefix"
msgstr ""
msgstr "Prefiks for filnamnet"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
msgid "Image format"
msgstr ""
msgstr "Biletformat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Separate image folder"
msgstr ""
msgstr "Særskild biletmappe"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Folder for image export"
msgstr ""
msgstr "Mappe for bileteksport"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Space between table elements"
msgstr ""
msgstr "Avstand mellom tabellelementa"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr ""
msgstr "Javascript for «onmouseover» og «clicked»"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr ""
msgstr "Hopp over animasjon for tabellen"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:46
msgid "Python Console"
msgstr "Python konsoll"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:50
msgid "_Browse..."
msgstr "Bla gjennom..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:132
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Python Procedure Browser"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:161
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunne ikkje opna «%s» for skriving: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:176
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Kunne ikkje skrive til «%s»: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:184
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Lagra utdata frå Python-Fu-konsollen"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:218
#, fuzzy
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktiv Gimp-Python fortolkar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:223
msgid "_Console"
msgstr "_Konsollen"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:61
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr ""
msgstr "Legg slagskygge til laget og eventuelt også fasettkant"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:66
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr ""
msgstr "_Slagskygge og fasettkant"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Shadow blur"
msgstr ""
msgstr "_Sløring av skyggen"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Bevel"
msgstr ""
msgstr "_Fasettkant"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "_Drop shadow"
msgstr ""
msgstr "_Slagskygge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr ""
msgstr "_X-lengde for slagskyggen"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:75
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr ""
msgstr "_Y-lengde for slagskyggen"
#, fuzzy
#~ msgid "Gimp-Python Console"
#~ msgstr "Python konsoll"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment