Commit cbee0ed5 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 822f1b90
This diff is collapsed.
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-16 12:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-16 12:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-23 13:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-23 13:52+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -936,7 +936,7 @@ msgid "Text Editor"
msgstr "Edytor tekstowy"
#: ../app/actions/actions.c:231 ../app/dialogs/dialogs.c:310
#: ../app/gui/gui.c:550
#: ../app/gui/gui.c:552
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzia"
......@@ -10174,7 +10174,7 @@ msgstr "Przenieś to okno na ekran %s"
#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:119
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:88
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:123
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:193
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:195
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:325 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:178
......@@ -13093,12 +13093,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../app/core/gimpdrawable.c:486
#: ../app/core/gimpdrawable.c:515
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:183
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:86
msgctxt "undo-type"
msgid "Bucket Fill"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem"
......@@ -13184,7 +13184,7 @@ msgid "Style"
msgstr "Styl"
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:110 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:100
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:147
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:136
msgid "Antialiasing"
msgstr "Wygładzanie"
......@@ -14032,6 +14032,43 @@ msgstr "Maska warstwy na zaznaczenie"
msgid "Cannot rename layer masks."
msgstr "Nie można zmienić nazwy maski warstwy."
#: ../app/core/gimplineart.c:288 ../app/core/gimplineart.c:289
msgid "Select transparent pixels instead of gray ones"
msgstr "Zaznaczenie przezroczystych pikseli zamiast szarych"
#: ../app/core/gimplineart.c:295 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:164
msgid "Line art detection threshold"
msgstr "Próg wykrycia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:296 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:165
msgid "Threshold to detect contour (higher values will include more pixels)"
msgstr ""
"Próg do wykrycia konturu (wyższe wartości będą zawierały więcej pikseli)"
#: ../app/core/gimplineart.c:302 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:171
msgid "Maximum growing size"
msgstr "Maksymalny rozmiar powiększenia"
#: ../app/core/gimplineart.c:303 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:172
msgid "Maximum number of pixels grown under the line art"
msgstr "Maksymalna liczba pikseli dodanych pod kreskami rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:309 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:178
msgid "Maximum curved closing length"
msgstr "Maksymalna długość zamykania krzywej"
#: ../app/core/gimplineart.c:310 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:179
msgid "Maximum curved length (in pixels) to close the line art"
msgstr "Maksymalna długość krzywej (w pikselach) do zamknięcia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:316 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:185
msgid "Maximum straight closing length"
msgstr "Maksymalna długość zamykania prostej"
#: ../app/core/gimplineart.c:317 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:186
msgid "Maximum straight length (in pixels) to close the line art"
msgstr "Maksymalna długość prostej (w pikselach) do zamknięcia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimpmybrush-load.c:75
#, c-format
msgid "MyPaint brush file is unreasonably large, skipping."
......@@ -14509,7 +14546,7 @@ msgstr ""
msgid "Color profile"
msgstr "Profil kolorów"
#: ../app/core/gimptemplate.c:229 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:94
#: ../app/core/gimptemplate.c:229 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:108
msgid "Fill type"
msgstr "Typ wypełnienia"
......@@ -14892,7 +14929,7 @@ msgid ""
"Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
msgstr "Na pewno usunąć „%s” z listy i z dysku?"
#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:216 ../app/gui/gui.c:190
#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:216 ../app/gui/gui.c:192
#: ../app/gui/gui-message.c:271
msgid "GIMP Message"
msgstr "Komunikat programu GIMP"
......@@ -17626,7 +17663,7 @@ msgid "Drop New Path"
msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:361
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:138 ../app/tools/gimpcagetool.c:221
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:292 ../app/tools/gimpcagetool.c:221
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:269 ../app/tools/gimpgradienttool.c:248
#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:446
#, c-format
......@@ -17634,7 +17671,7 @@ msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:369
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:145 ../app/tools/gimpcagetool.c:228
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:306 ../app/tools/gimpcagetool.c:228
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:461 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1150
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:276 ../app/tools/gimpgradienttool.c:255
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:308 ../app/tools/gimppainttool.c:286
......@@ -17750,7 +17787,7 @@ msgstr "bez zarządzania kolorami"
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:469
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:470
#, c-format
msgid "Cancel <i>%s</i>"
msgstr "Anuluj <i>%s</i>"
......@@ -19048,23 +19085,23 @@ msgstr ""
#. * but xgettext extracts it anyway mistakenly into GIMP po files.
#. * Leave an empty string as translation. It does not matter.
#.
#: ../app/gui/gui.c:236
#: ../app/gui/gui.c:238
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: ../app/gui/gui.c:326
#: ../app/gui/gui.c:328
msgid "Image Recovery"
msgstr "Odzyskiwanie obrazu"
#: ../app/gui/gui.c:328
#: ../app/gui/gui.c:330
msgid "_Discard"
msgstr "_Odrzuć"
#: ../app/gui/gui.c:329
#: ../app/gui/gui.c:331
msgid "_Recover"
msgstr "O_dzyskaj"
#: ../app/gui/gui.c:340
#: ../app/gui/gui.c:342
msgid "Eeek! It looks like GIMP recovered from a crash!"
msgstr "GIMP został otwarty po awarii."
......@@ -19074,7 +19111,7 @@ msgstr "GIMP został otwarty po awarii."
#. * suited. It will just work and be replaced by the
#. * number of images as expected.
#.
#: ../app/gui/gui.c:349
#: ../app/gui/gui.c:351
#, c-format
msgid ""
"An image was salvaged from the crash. Do you want to try and recover it?"
......@@ -19087,7 +19124,7 @@ msgstr[2] "%d obrazów zostało uratowanych z awarii. Spróbować je odzyskać?
#. load the recent documents after gimp_real_restore() because we
#. * need the mime-types implemented by plug-ins
#.
#: ../app/gui/gui.c:594
#: ../app/gui/gui.c:596
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenty"
......@@ -19465,7 +19502,7 @@ msgid "Alignment"
msgstr "Wyrównanie"
#: ../app/paint/gimpsourceoptions.c:71 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:128
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:117 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimphealtool.c:99 ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:97
msgid "Sample merged"
msgstr "Próbkowanie wszystkich warstw"
......@@ -19923,7 +19960,7 @@ msgstr "Progowanie próbki"
msgid "Sample transparent"
msgstr "Przezroczysta próbka"
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:157 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:157 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:139
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:104
msgid "Diagonal neighbors"
msgstr "Sąsiedzi po przekątnej"
......@@ -21139,99 +21176,99 @@ msgstr "_Kontrast"
msgid "Edit these Settings as Levels"
msgstr "Modyfikacja tych ustawień jako poziomy"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:102
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:116
msgid "Fill selection"
msgstr "Wypełnienie zaznaczenia"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:103
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:117
msgid "Which area will be filled"
msgstr "Który obszar ma zostać wypełniony"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:109
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
msgid "Fill transparent areas"
msgstr "Z obszarami przezroczystymi"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:110
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:125
msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
msgstr "Umożliwia wypełnianie całkowicie przezroczystych obszarów"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:118
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:133
msgid "Base filled area on all visible layers"
msgstr ""
"Powoduje ustalanie wypełnianego obszaru na podstawie wszystkich widocznych "
"warstw"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:125
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:140
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:105
msgid "Treat diagonally neighboring pixels as connected"
msgstr "Traktuje piksele sąsiadujące po przekątnej jako połączone"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:133
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:148
msgid ""
"Base fill opacity on color difference from the clicked pixel (see "
"threshold). Disable antialiasing to fill the entire area uniformly."
"Base fill opacity on color difference from the clicked pixel (see threshold) "
"or on line art borders. Disable antialiasing to fill the entire area "
"uniformly."
msgstr ""
"Opiera krycie wypełnienia na różnicy kolorów z klikniętego piksela (proszę "
"zobaczyć próg). Wyłączenie wygładzania wypełni cały obszar równomiernie."
"zobaczyć próg) lub na granicach kresek rysunku. Wyłączenie wygładzania "
"wypełni cały obszar równomiernie."
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:142
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:157
#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:121
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:112
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:93
msgid "Threshold"
msgstr "Progowanie"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:143
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:158
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:113
msgid "Maximum color difference"
msgstr "Maksymalna różnica kolorów"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:149
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:353
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:192
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:440
msgid "Fill by"
msgstr "Wypełnienie"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:150
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:193
msgid "Criterion used for determining color similarity"
msgstr "Kryterium używane do ustalania podobieństwa kolorów"
#. fill type
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:283
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:377
#, c-format
msgid "Fill Type (%s)"
msgstr "Typ wypełnienia (%s)"
#. fill selection
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:298
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:392
#, c-format
msgid "Affected Area (%s)"
msgstr "Uwzględniany obszar (%s)"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:302
msgid "Fill whole selection"
msgstr "Całe zaznaczenie"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:303
msgid "Fill similar colors"
msgstr "Podobne kolory"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:312
#. Similar color frame
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:401
msgid "Finding Similar Colors"
msgstr "Wyszukiwanie podobnych kolorów"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:88
#. Line art frame
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:445
msgid "Line Art Detection"
msgstr "Wykrywanie kresek rysunku"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:162
msgid "Bucket Fill"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:163
msgid "Bucket Fill Tool: Fill selected area with a color or pattern"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem: wypełnia zaznaczony obszar kolorem lub deseniem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:90
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:164
msgid "_Bucket Fill"
msgstr "Wyp_ełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:154 ../app/tools/gimpcagetool.c:237
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:299 ../app/tools/gimpcagetool.c:237
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:285
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:289
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:264 ../app/tools/gimppainttool.c:313
......@@ -21239,6 +21276,20 @@ msgstr "Wyp_ełnienie kubełkiem"
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:334
msgid "Bucket fill"
msgstr "Wypełnienie kubełkiem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:678 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:789
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:270 ../app/tools/gimppainttool.c:447
msgid "Click in any image to pick the background color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor tła"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:685 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:798
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:262 ../app/tools/gimppainttool.c:441
msgid "Click in any image to pick the foreground color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor pierwszoplanowy"
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:67
msgid "Select by Color"
msgstr "Zaznaczenie według koloru"
......@@ -21376,14 +21427,6 @@ msgstr "Po_branie koloru"
msgid "Click in any image to view its color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie wyświetli jego kolor"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:262 ../app/tools/gimppainttool.c:441
msgid "Click in any image to pick the foreground color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor pierwszoplanowy"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:270 ../app/tools/gimppainttool.c:447
msgid "Click in any image to pick the background color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor tła"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:278
msgid "Click in any image to add the color to the palette"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie doda kolor do palety"
......@@ -25673,7 +25716,15 @@ msgstr ""
msgid "Save this XCF file with better but slower compression"
msgstr "Zapisanie tego pliku XCF z lepszą, ale wolniejszą kompresją"
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:395
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:328
msgid ""
"On edge cases, better compression algorithms might still end up on bigger "
"file size; manual check recommended"
msgstr ""
"W rzadkich przypadkach plik z lepszym algorytmem kompresji może być większy. "
"Zalecane jest ręczne sprawdzenie."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:398
#, c-format
msgid ""
"The image uses features from %s and won't be readable by older GIMP versions."
......@@ -25681,7 +25732,7 @@ msgstr ""
"Obraz używa funkcji z wersji %s i nie będzie mógł być otwierany "
"w poprzednich wersjach programu GIMP."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:404
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:407
msgid "Metadata won't be visible in GIMP older than version 2.10."
msgstr "Metadane nie będą widoczne w programie GIMP starszym niż wersja 2.10."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment