Commit c76699da authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 3ff408ff
......@@ -4162,12 +4162,12 @@ msgstr "Converteix la imatge a punt flotant de 64 bits"
#: ../app/actions/image-actions.c:248
msgctxt "image-convert-action"
msgid "Perceptual gamma (sRGB)"
msgstr "Gama perceptual (sRGB)"
msgstr "Gama perceptiva (sRGB)"
#: ../app/actions/image-actions.c:250
msgctxt "image-convert-action"
msgid "Convert the image to preceptual (sRGB) gamma"
msgstr "Converteix la imatge a gamma perceptual (sRGB)"
msgstr "Converteix la imatge a gamma perceptiva (sRGB)"
#: ../app/actions/image-actions.c:254
msgctxt "image-convert-action"
......@@ -6323,7 +6323,7 @@ msgstr "Edita els atributs del camí"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:192
msgid "New Path"
msgstr "Nou camí"
msgstr "Camí nou"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:195
msgid "New Path Options"
......@@ -6519,22 +6519,19 @@ msgid "A pixel on the screen represents an image pixel"
msgstr "Un píxel de la pantalla representa un píxel en la imatge"
#: ../app/actions/view-actions.c:178
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "_Color-Manage this View"
msgstr "Visualitza i gestiona imatges"
msgstr "_Gestiona el color d'aquesta vista"
#: ../app/actions/view-actions.c:179
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Use color management for this view"
msgstr "El color de ressaltat a utilitzar per seleccionar peces en la vista."
msgstr "Usa la gestió del color per aquesta vista"
#: ../app/actions/view-actions.c:185
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "_Proof Colors"
msgstr "Prova"
msgstr "Prova de colors"
#: ../app/actions/view-actions.c:186
msgctxt "view-action"
......@@ -6547,16 +6544,14 @@ msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Co_mpensació de punt negre"
#: ../app/actions/view-actions.c:193
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Use black point compensation for image display"
msgstr "Utilitza co_mpensació de punt negre per a la visualització"
msgstr "Utilitza compensació de punt negre per a la visualització d'imatges"
#: ../app/actions/view-actions.c:200
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Use black point compensation for soft-proofing"
msgstr "Utilitza la compensació de _punt negre per a les proves en monitor"
msgstr "Utilitza la compensació de punt negre per a la prova en pantalla"
#: ../app/actions/view-actions.c:206
#, fuzzy
......@@ -6940,7 +6935,6 @@ msgid "Display rendering intent is relative colorimetric"
msgstr "El propòsit de la conversió de pantalla és colorimètric relatiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:535 ../app/actions/view-actions.c:562
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "_Saturation"
msgstr "_Saturació"
......@@ -6959,13 +6953,13 @@ msgstr "Colorimètric _absolut"
#: ../app/actions/view-actions.c:542
msgctxt "view-action"
msgid "Display rendering intent is absolute colorimetric"
msgstr "El propòsit de la conversió de pantalla és colorimètric albsolut"
msgstr "El propòsit de la conversió de pantalla és colorimètric absolut"
#: ../app/actions/view-actions.c:551
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "Soft-proofing rendering intent is perceptual"
msgstr "P_seudoprova de renderitzat:"
msgstr "El propòsit de la conversió de prova en pantalla és perceptiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:557
msgctxt "view-action"
......@@ -7951,22 +7945,21 @@ msgid "Sets the default color and opacity for the 'New Channel' dialog."
msgstr ""
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:490
#, fuzzy
msgid "Sets the default path name for the 'New Path' dialog."
msgstr "Defineix la mida de les previsualitzacions del diàleg Obre."
msgstr "Defineix el nom del camí per defecte pel diàleg «Camí nou»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:493
msgid "Sets the default folder path for the 'Export Path' dialog."
msgstr ""
msgstr "Defineix el nom del camí per defecte pel diàleg «Exporta el camí»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:496
msgid ""
"Sets the default 'Export the active path' state for the 'Export Path' dialog."
msgstr ""
msgstr "Defineix l'estat per defecte d'«Exporta el camí actiu» pel diàleg «Exporta el camí»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:499
msgid "Sets the default folder path for the 'Import Path' dialog."
msgstr ""
msgstr "Defineix el nom del camí per defecte pel diàleg «Importa el camí»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:502
msgid ""
......@@ -8752,10 +8745,9 @@ msgid "Change indexed palette"
msgstr "Canvia la paleta indexada"
#: ../app/core/core-enums.c:950
#, fuzzy
msgctxt "undo-type"
msgid "Change color managed state"
msgstr "El dispositiu no té gestió de color."
msgstr "Canvia l'estat gestió de color"
#: ../app/core/core-enums.c:956
msgctxt "undo-type"
......@@ -8913,10 +8905,9 @@ msgid "Keep embedded profile"
msgstr "Conserva el perfil "
#: ../app/core/core-enums.c:1137
#, fuzzy
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Convert to preferred RGB color profile"
msgstr "Seleccioneu el perfil de color RGB"
msgstr "Converteix al perfil de color RGB preferit"
#: ../app/core/core-enums.c:1174
msgctxt "dynamics-output-type"
......@@ -8981,7 +8972,7 @@ msgstr "Utilitza la selecció com a entrada"
#: ../app/core/core-enums.c:1213
msgctxt "filter-region"
msgid "Use the entire layer as input"
msgstr "Utiliza la capa sencera com a entrada"
msgstr "Utilitza la capa sencera com a entrada"
#: ../app/core/core-enums.c:1242
msgctxt "channel-border-style"
......@@ -9064,10 +9055,9 @@ msgid "Updating tag cache"
msgstr "S'està actualitzant la memòria cau de les etiquetes"
#: ../app/core/gimp-edit.c:89
#, fuzzy
msgctxt "undo-type"
msgid "Cut Layer"
msgstr "Talla la selecció a una capa nova"
msgstr "Talla la capa"
#: ../app/core/gimp-edit.c:421 ../app/core/gimpimage-new.c:326
msgid "Pasted Layer"
......@@ -9757,7 +9747,7 @@ msgstr "Omple amb un color sòlid"
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:72
#, c-format
msgid "Not a GIMP gradient file."
msgstr "No és un fitxer de degradats del GIMP"
msgstr "No és un fitxer de degradats del GIMP."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:95
#, c-format
......@@ -10698,7 +10688,7 @@ msgstr "Suprimeix els forats"
#: ../app/core/gimpselection.c:304
msgid "There is no selection to fill."
msgstr "No hi ha res seleccionat per emplenar"
msgstr "No hi ha res seleccionat per emplenar."
#: ../app/core/gimpselection.c:340
msgid "There is no selection to stroke."
......@@ -11301,7 +11291,7 @@ msgstr "Gamma"
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:268
msgid "Perceptual gamma (sRGB)"
msgstr "Gamma perceptual (sRGB)"
msgstr "Gamma perceptiva (sRGB)"
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:269
msgid "Linear light"
......@@ -12080,18 +12070,15 @@ msgid "Color Management"
msgstr "Gestió de color"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1111
#, fuzzy
msgid "Reset Color Management"
msgstr "Reinicia color"
msgstr "Reinicia la gestió del color"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1134
#, fuzzy
msgid "Image display _mode:"
msgstr "Mode d'imatge"
msgstr "M_ode de visualització de la imatge:"
#. Color Managed Display
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1138
#, fuzzy
msgid "Color Managed Display"
msgstr "Pantalla amb gestió del color"
......@@ -12127,9 +12114,8 @@ msgid "Precision / Color Fidelity"
msgstr "Fidelitat"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1177
#, fuzzy
msgid "_Optimize image display for:"
msgstr "Optimitza els noms dels elements de la pantalla"
msgstr "_Optimitza la visualització d'imatge per:"
#. Print Simulation (Soft-proofing)
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1181
......@@ -12196,7 +12182,6 @@ msgstr "Perfil _CMYK:"
#. Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1265
#, fuzzy
msgid "Policies"
msgstr "Polítiques"
......@@ -12337,9 +12322,8 @@ msgstr "Mi_da de les previsualitzacions de les capes i els canals:"
# Quim: no hi cap "previsualització"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1486
#, fuzzy
msgid "_Undo preview size:"
msgstr "Desfés la mida de la pila:"
msgstr "_Desfés la mida de la previsualització:"
# Quim: no hi cap "previsualització"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1489
......@@ -12435,26 +12419,22 @@ msgstr ""
"tasques cap al fitxer seleccionat."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1812
#, fuzzy
msgid "Reset Dialog Defaults"
msgstr "&Reinicia els valors per defecte"
msgstr "Reinicia els valors per defecte dels diàlegs"
#. Color profile import dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1820
#, fuzzy
msgid "Color Profile Import Dialog"
msgstr "Voleu importar el perfil de color amb nom?"
msgstr "Diàleg d'importació del perfil de color"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1825
#, fuzzy
msgid "Color profile policy:"
msgstr "Escolliu un perfil de color ICC"
msgstr "Política del perfil de color:"
#. Convert to Color Profile Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1829
#, fuzzy
msgid "Convert to Color Profile Dialog"
msgstr "_Converteix en perfil de color..."
msgstr "_Converteix a diàleg de perfil de color"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1834
msgid "Rendering intent:"
......@@ -12523,14 +12503,12 @@ msgstr "Tipus d'emplenament:"
#. Add Layer Mask Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1906
#, fuzzy
msgid "Add Layer Mask Dialog"
msgstr "Afegeix una màscara a la capa"
msgstr "Diàleg afegeix una màscara de capa"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1911
#, fuzzy
msgid "Layer mask type:"
msgstr "Tipus de màscara"
msgstr "Tipus de màscara de la capa:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1915
msgid "Invert mask"
......@@ -12546,41 +12524,34 @@ msgid "Merged layer size:"
msgstr "Mida de la capa fusionada:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1930
#, fuzzy
msgid "Merge within active group only"
msgstr "Combina només amb el _grup actiu"
msgstr "Combina només amb el grup actiu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1933
#, fuzzy
msgid "Discard invisible layers"
msgstr "_Omet les capes invisibles"
msgstr "Omet les capes invisibles"
#. New Channel Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1937
#, fuzzy
msgid "New Channel Dialog"
msgstr "Canal _nou..."
msgstr "Diàleg canal nou"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1942
#, fuzzy
msgid "Channel name:"
msgstr "Nom del canal:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1946
#, fuzzy
msgid "Color and opacity:"
msgstr "Edita el nom del canal, el color i l'opacitat"
msgstr "Color i l'opacitat"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1947
#, fuzzy
msgid "Default New Channel Color and Opacity"
msgstr "Edita el nom del canal, el color i l'opacitat"
msgstr "Nou color i opacitat per defecte"
#. New Path Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1952
#, fuzzy
msgid "New Path Dialog"
msgstr "Camí _nou..."
msgstr "Diàleg camí nou"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1957
#: ../app/dialogs/vectors-options-dialog.c:151
......@@ -12589,50 +12560,41 @@ msgstr "Nom del camí:"
#. Export Path Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1961
#, fuzzy
msgid "Export Paths Dialog"
msgstr "Exporta el diàleg"
msgstr "Diàleg d'exportació de camins"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1966
#, fuzzy
msgid "Export folder:"
msgstr "Carpeta d'exportació"
msgstr "Carpeta d'exportació:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1967
#, fuzzy
msgid "Select Default Folder for Exporting Paths"
msgstr "Seleccioneu una carpeta de torrent per defecte"
msgstr "Seleccioneu la carpeta defecte per a exportar camins"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1971
#, fuzzy
msgid "Export the active path only"
msgstr "Exporta el camí actiu"
msgstr "Exporta només el camí actiu"
#. Import Path Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1975
#, fuzzy
msgid "Import Paths Dialog"
msgstr "Im_porta camins"
msgstr "Diàleg importa camins"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1980
#, fuzzy
msgid "Import folder:"
msgstr "importa una carpeta"
msgstr "Carpeta a importar:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1981
#, fuzzy
msgid "Select Default Folder for Importing Paths"
msgstr "Seleccioneu una carpeta temporal per defecte"
msgstr "Seleccioneu la carpeta per defecte pels camins importats"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1985
#, fuzzy
msgid "Merge imported paths"
msgstr "Fusiona els camins importats"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1988
#, fuzzy
msgid "Scale imported paths"
msgstr "E_scala els camins importats fins ajustar a la imatge"
msgstr "Escala els camins importats"
# Quim: titol del diàleg menú selecciona / difumina la vora...
#. Feather Selection Dialog
......@@ -12649,25 +12611,21 @@ msgstr "Radi de suavitzat:"
#. Grow Selection Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2001
#, fuzzy
msgid "Grow Selection Dialog"
msgstr "Augmenta la selecció..."
msgstr "Diàleg per augmentar la selecció"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2006
#, fuzzy
msgid "Grow radius:"
msgstr "Amb aquest radi"
msgstr "Radi d'augment:"
#. Shrink Selection Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2010
#, fuzzy
msgid "Shrink Selection Dialog"
msgstr "Encongeix la selecció..."
msgstr "Diàleg per encongir la selecció"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2015
#, fuzzy
msgid "Shrink radius:"
msgstr "radi"
msgstr "Radi d'encongiment:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2019
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2036
......@@ -12677,9 +12635,8 @@ msgstr "Retalla la imatge suprimint-ne les vores fora de la regió seleccionada"
#. Border Selection Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2023
#, fuzzy
msgid "Border Selection Dialog"
msgstr "Selecció de vores..."
msgstr "Diàleg de selecció de vores"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2028
#, fuzzy
......@@ -13018,9 +12975,8 @@ msgid "Extended Input Devices"
msgstr "Dispositius d'entrada expandits"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2613
#, fuzzy
msgid "S_hare tool and tool options between input devices"
msgstr "Desa les opcions de l'eina quan el GIMP surti."
msgstr "C_omparteix l'eina i les seves opcions entre dispositius d'entrada"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
......@@ -13294,14 +13250,12 @@ msgid "Exported to %s"
msgstr "Exporta a %s"
#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:575
#, fuzzy
msgid "Save this image"
msgstr "Desa aquesta imatge"
#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:577
#, fuzzy
msgid "Save as"
msgstr "_Anomena i desa"
msgstr "Anomena i desa"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:127
msgid "Canvas Size"
......@@ -13312,9 +13266,8 @@ msgid "Layer Size"
msgstr "Mida de la capa"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:140
#, fuzzy
msgid "Fill With"
msgstr "Omple _a:"
msgstr "Omple amb"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:311
msgid "Resize _layers:"
......@@ -13774,9 +13727,8 @@ msgid "(none)"
msgstr "(cap)"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:473
#, fuzzy
msgid "not color managed"
msgstr "Color gestionat"
msgstr "sense gestió de color"
#: ../app/display/gimpstatusbar.c:431
#, c-format
......@@ -15706,12 +15658,10 @@ msgid "Distribute targets evenly in the vertical"
msgstr "Distribueix els destins regularment a la vertical"
#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:380
#, fuzzy
msgid "Offset X:"
msgstr "Desplaçament de X:"
#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:393
#, fuzzy
msgid "Offset Y:"
msgstr "Desplaçament de Y:"
......@@ -15768,7 +15718,6 @@ msgid "Threshold"
msgstr "Llindar blanc i negre"
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:230 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:373
#, fuzzy
msgid "Edit this gradient"
msgstr "Edita el degradat actual"
......@@ -16285,13 +16234,12 @@ msgstr ""
"damunt de la imatge"
#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:100 ../app/tools/gimpcropoptions.c:192
#, fuzzy
msgid "Fill with"
msgstr "Omple _a:"
msgstr "Omple amb"
#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:101
msgid "How to fill new areas created by 'Allow growing'"
msgstr ""
msgstr "Com omplir les àrea noves creades per «Permet créixer»"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:117
msgid "Crop"
......@@ -16485,29 +16433,26 @@ msgid "_Split view"
msgstr "Mostra divi_sió"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:633
#, fuzzy
msgid "Click to switch the original and filtered sides"
msgstr "Feu clic a aquesta guia com a primer element"
msgstr "Feu clic per commutar entre el costat original i el filtrat"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:637
#, fuzzy
msgid "Click to switch between vertical and horizontal"
msgstr "Feu clic per afegir una guia vertical i una horitzontal"
msgstr "Feu clic per commutar entre vertical i horitzontal"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:641
#, fuzzy
msgid "Click to move the split guide"
msgstr "Cliqueu i arrossegueu per a moure la línia guia."
msgstr "Feu clic per a moure la línia de divisió."
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:643
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: switch original and filtered"
msgstr "Servidors filtrats: %s"
msgstr "%s: commuta entre original i filtrat"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:644
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "Horitzontal i vertical"
msgstr "%s: commuta entre horitzontal i vertical"
#: ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:81
msgid "Pre_sets:"
......@@ -17334,7 +17279,6 @@ msgid "_Paintbrush"
msgstr "_Pinzell"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:162
#, fuzzy
msgid "Edit this brush"
msgstr "Edita aquest pinzell"
......@@ -17343,30 +17287,27 @@ msgid "Reset size to brush's native size"
msgstr "Recupera la mida original del pinzell"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:178
#, fuzzy
msgid "Reset aspect ratio to brush's native aspect ratio"
msgstr "Recupera la relació d'aspecte original del pinzell"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:186
#, fuzzy
msgid "Reset angle to brush's native angle"
msgstr "Angle del pinzell: %2.2f"
msgstr "Recupera l'angle original del pinzell"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:194
msgid "Reset spacing to brush's native spacing"
msgstr "Restaura l'espaiat a l'espaiat natiu del pinzell"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:202
#, fuzzy
msgid "Reset hardness to brush's native hardness"
msgstr "Recupera la mida original del pinzell"
msgstr "Recupera la duresa original del pinzell"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:210
msgid "Reset force to default"
msgstr "Recupera la força per defecte"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:223
#, fuzzy
msgid "Edit this dynamics"
msgstr "Edita la dinàmica actual"
......@@ -18126,7 +18067,7 @@ msgstr "S'està transformant"
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:292
#, c-format
msgid "The selection does not intersect with the layer."
msgstr "La selecció no intersecta amb la capa."
msgstr "La selecció no Interseca amb la capa."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:796 ../app/tools/gimptransformtool.c:809
msgid "Transform Step"
......@@ -18669,7 +18610,7 @@ msgstr "Ha fallat l'escriptura al fitxer SVG «%s»: %s"
#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:331
msgid "Import Paths"
msgstr "Importa un camí"
msgstr "Importa camins"
#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:342
msgid "Imported Path"
......@@ -19586,11 +19527,8 @@ msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
msgstr "No s'ha pogut iniciar el connector del navegador de l'ajuda del GIMP."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:361
#, fuzzy
msgid "You may instead use the web browser for reading the help pages."
msgstr ""
"El connector per al navegador de l'ajuda del GIMP sembla ser que no està "
"instal·lat. En el seu lloc podeu utilitzar un navegador web per llegir les "
msgstr "En el seu lloc podeu utilitzar un navegador web per llegir les "
"pàgines d'ajuda."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:387
......@@ -20588,7 +20526,7 @@ msgid ""
"XMP data could not be migrated."
msgstr ""
"S'han trobat metadades 'gimp-metadata' malmeses.\n"
"Les dades XMP no s'han pogut migrar: %s"
"Les dades XMP no s'han pogut migrar."
#: ../app/xcf/xcf-load.c:359
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment