Commit c6f07f5d authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation of gimp-windows-installer

parent 7478a0cc
......@@ -9,14 +9,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-09 05:42+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-14 22:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
......@@ -28,12 +28,9 @@ msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Installationsprogrammet skrevet af Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr ""
"Denne version af GIMP kræver Windows XP med Service Pack 3, eller en nyere "
"version af Windows."
"Denne version af GIMP kræver Windows 7 eller en nyere version af Windows."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
......@@ -51,13 +48,12 @@ msgid ""
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Dette er en udviklingsversion af GIMP, hvor nogle funktioner ikke er "
"færdiggjorte, eller programmet kan være ustabilt.%n"
"Denne version af GIMP er ikke beregnet til daglig brug, da den kan være "
"ustabil, og du kan risikere at miste dit arbejde.%nStøder du på problemer så "
"undersøg, at de ikke er allerede er løst i GIT, før du kontakter udviklerne "
"eller rapporterer det i GIMP-bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nØnsker du alligevel at fortsætte "
"installationen?"
"færdiggjorte, eller programmet kan være ustabilt.%nDenne version af GIMP er "
"ikke beregnet til daglig brug, da den kan være ustabil, og du kan risikere "
"at miste dit arbejde.%nStøder du på problemer så undersøg, at de ikke er "
"allerede er løst i GIT, før du kontakter udviklerne eller rapporterer det i "
"GIMP-bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n"
"%nØnsker du alligevel at fortsætte installationen?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -144,57 +140,65 @@ msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr "Afviklingsbiblioteker som GIMP anvender, inklusiv GTK+ afviklingsmiljø"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Fejlsøgningssymboler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Medtag information for at hjælpe med fejlsøgning af GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "MS-Windows-motor til GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Standard Windows udseende til GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Understøttelse af gamle udvidelsesmoduler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr ""
"Installer biblioteker der kræves til gamle udvidelsesmoduler fra tredjepart"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Oversættelser"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Python-scripting"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Giver mulighed for at bruge GIMP-udvidelsesmoduler, som er skrevet i "
"scriptingsproget Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint-pensler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Installer standardsættet af MyPaint-pensler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "Understøttelse af PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Giver GIMP mulighed for at indlæse PostScript-filer"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Understøttelse af 32-bit-udvidelsesmoduler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
......@@ -203,23 +207,23 @@ msgstr ""
"Inkluder filer der er nødvendige for at anvende 32-bit-udvidelsesmoduler."
"%nPåkrævet for understøttelse af Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Yderligere ikoner:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Opret ikon på &skrivebordet"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Opret ikon i &Hurtig start"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Fjern forrige GIMP-version"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
......@@ -229,72 +233,72 @@ msgstr ""
"ved indlæsning af udvidelsesmoduler, så prøv at afinstallere og "
"geninstallere GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Fejl ved udtrækning af midlertidige data."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Fejl ved opdatering af Python-fortolkerinformation."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Fejl ved opdatering af MyPaint-penselinformation."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Der opstod en fejl ved opdatering af %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Der opstod en fejl ved opdatering af GIMP's konfigurationsfil %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Rediger i GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Vælg filtilknytninger"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Filtyper:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Vælg de filtyper som du vil have knyttet til GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Markerede filer åbnes i GIMP, når du dobbeltklikker på dem i Stifinder."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Vælg &alle"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "Fravælg &alle"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Vælg &ubrugte"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Filtyper der skal tilknyttes GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Fjerner forrige version af GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -309,7 +313,7 @@ msgstr ""
"installeres i %2, eller vælg Brugerdefineret installation, og vælg en anden "
"installationsmappe.%n%nInstallationen vil nu blive afsluttet."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -325,7 +329,7 @@ msgstr ""
"Brugerdefineret installation, og vælg en anden installationsmappe.%n"
"%nInstallationen vil nu blive afsluttet."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
......@@ -336,55 +340,59 @@ msgstr ""
"installationen kan fortsætte.%n%nEfter computeren er blevet genstartet vil "
"installationen fortsætte, næste gang en administrator logger på."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Der opstod en fejl ved genstart af installationen. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Rydder op i gamle filer …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Husk: GIMP er fri software.%n%nBesøg venligst"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr "for gratis opdateringer."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Opsætter filtilknytninger …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Opsætter miljø til GIMP Python-udvidelse …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Opsætter MyPaint-pensler …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Opsætter GIMP-miljøet …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr ""
"Opsætter GIMP-konfiguration til understøttelse af 32-bit-udvidelsesmoduler …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Start GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Fjerner tilføjelse"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Intern fejl (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment