Commit c476eb43 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 15b9bb15
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-03 08:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-03 11:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-04 22:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-05 13:16+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -143,55 +143,63 @@ msgstr ""
"Exekveringsbibliotek som används av GIMP, inklusive GTK+ exekveringsmiljö"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Felsökningssymboler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Inkludera information som hjälper till vid felsökning av GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "MS-Windows-motor för GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Ursprungligt Windows-utseende för GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Stöd för gamla insticksmoduler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr ""
"Installera bibliotek som behövs för gamla insticksmoduler från tredje part"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Översättningar"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Python-skriptning"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr "Låter dig använda GIMP-insticksmoduler skrivna i skriptspråket Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint-penslar"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Installera standarduppsättningen av MyPaint-penslar"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript-stöd"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Tillåt GIMP att läsa in PostScript-filer"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Stöd för 32-bitars insticksmoduler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
......@@ -200,23 +208,23 @@ msgstr ""
"Inkludera filer som behövs för att använda 32-bitars insticksmoduler.%nKrävs "
"för Python-stöd."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Ytterligare ikoner:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Skapa en &skrivbordsikon"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Skapa en Sna&bbstartsikon"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Ta bort föregående GIMP-version"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
......@@ -225,45 +233,45 @@ msgstr ""
"Ett fel uppstod vid uppdatering av GIMP:s miljö i %1. Om du får fel vid "
"inläsning av insticksmodulerna, prova att avinstallera och ominstallera GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Ett fel uppstod vid extrahering av temporär data."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Ett fel uppstod vid uppdatering av information för Python-tolk."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Ett fel uppstod vid uppdatering av information för MyPaint-penslar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Ett fel uppstod vid uppdatering av %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Ett fel uppstod vid uppdatering av GIMP:s konfigurationsfil %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Redigera med GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Välj filändelser"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Filändelser:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Markera filtyperna du önskar associera med GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
......@@ -271,27 +279,27 @@ msgstr ""
"Detta kommer att göra så att markerade filer öppnas i GIMP när du "
"dubbelklickar på dem i Utforskaren."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Markera &alla"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "Avmarkera &alla"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Markera &oanvända"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Filtyper som ska associeras med GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Tar bort föregående version av GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -306,7 +314,7 @@ msgstr ""
"installerar denna version i %2, eller välj Anpassad installation, och välj "
"en annan installationsmapp.%n%nInstallationen kommer nu att avslutas."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -322,7 +330,7 @@ msgstr ""
"och välj en annan installationsmapp.%n%nInstallationen kommer nu att "
"avslutas."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
......@@ -333,54 +341,54 @@ msgstr ""
"om innan installationen kan fortsätta.%n%nEfter att du startat om din dator "
"kommer installationen att fortsätta nästa gång en administratör loggar in."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Ett fel uppstod vid omstart av installationen. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Kom ihåg: GIMP är Fri Programvara.%n%nBesök"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
msgid "for free updates."
msgstr "för fria uppdateringar."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Ställer in filassociationer…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Ställer in miljö för GIMP:s Python-tillägg…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Ställer in MyPaint-penslar…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Ställer in GIMP-miljön…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Ställer in GIMP-konfiguration för stöd för 32-bitars insticksmoduler…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Starta GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Removing add-on"
msgstr "Tar bort tillägg"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:82
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Internt fel (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment