Commit c0738047 authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář

Updated Czech translation by Marek Cernocky

parent 6a00a4ef
......@@ -7,18 +7,22 @@
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
# JardaK <krejci@zstenis.com>, 2009.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-09-06 01:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-06 00:48+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-04 21:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-04 20:16+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:118
msgid "Original"
......@@ -42,7 +46,7 @@ msgstr "Celá vrstva"
#. Create selection
#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:172
#: ../plug-ins/common/film.c:965 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:366
#: ../plug-ins/common/film.c:965 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:374
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:433
msgid "Selection"
msgstr "Výběr"
......@@ -155,11 +159,11 @@ msgstr "Nahradit rozsah barev jiným rozsahem"
#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:105
msgid "_Rotate Colors..."
msgstr "_Rotovat barvy..."
msgstr "_Otočit barvy…"
#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate.c:139
msgid "Rotating the colors"
msgstr "Rotují se barvy"
msgstr "Otáčejí se barvy"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:139
msgid "_Modify red channel"
......@@ -239,7 +243,7 @@ msgstr "Upravit barvy rozličnými psychedelickými způsoby"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:187
msgid "_Alien Map..."
msgstr "_Mimozemské mapování..."
msgstr "_Mimozemské mapování"
#: ../plug-ins/common/alien-map.c:319
msgid "Alien Map: Transforming"
......@@ -279,7 +283,7 @@ msgstr "Zarovnání všech viditelných vrstev obrázku"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:132
msgid "Align Visi_ble Layers..."
msgstr "Zarovnat _viditelné vrstvy..."
msgstr "Zarovnat _viditelné vrstvy"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:172
msgid "There are not enough layers to align."
......@@ -423,81 +427,81 @@ msgstr "Hledám pozadí animace"
msgid "Optimizing animation"
msgstr "Optimalizuji animaci"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:162
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:164
msgid "Preview a GIMP layer-based animation"
msgstr "Náhled GIMP animace založené na vrstvách"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:167
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:169
msgid "_Playback..."
msgstr "_Přehrávání..."
msgstr "_Přehrávání"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:446
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:448
msgid "_Step"
msgstr "_Krok"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:446
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:448
msgid "Step to next frame"
msgstr "Přejít na další políčko"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:450
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:452
msgid "Rewind the animation"
msgstr "Přetočit animaci"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:468
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:470
msgid "Faster"
msgstr "Rychleji"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:468
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:470
msgid "Increase the speed of the animation"
msgstr "Zvýšit rychlost animace"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:473
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:475
msgid "Slower"
msgstr "Pomaleji"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:473
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:475
msgid "Decrease the speed of the animation"
msgstr "Snížit rychlost animace"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:478
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:480
msgid "Reset speed"
msgstr "Obnovit rychlost"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:478
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:480
msgid "Reset the speed of the animation"
msgstr "Obnovit rychlost animace"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:486
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1445
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:488
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1447
msgid "Start playback"
msgstr "Spustit přehrávání"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:490
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:492
msgid "Detach"
msgstr "Odpojit"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:491
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:493
msgid "Detach the animation from the dialog window"
msgstr "Oddělit animaci od dialogového okna"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:583
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:585
msgid "Animation Playback:"
msgstr "Přehrání animace:"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:662
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:664
msgid "Playback speed"
msgstr "Rychlost přehrávání"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:802
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:804
msgid "Tried to display an invalid layer."
msgstr "Pokus o zobrazení neplatné vrstvy."
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1322
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1324
#, c-format
msgid "Frame %d of %d"
msgstr "Políčko %d z %d"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1445
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:1447
msgid "Stop playback"
msgstr "Zastavit přehrávání"
......@@ -511,7 +515,7 @@ msgstr "_Vyhlazování"
#: ../plug-ins/common/antialias.c:147
msgid "Antialiasing..."
msgstr "Vyhlazování..."
msgstr "Vyhlazování"
#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1139
msgid "Add a canvas texture to the image"
......@@ -519,7 +523,7 @@ msgstr "Přidat do obrázku texturu plátna"
#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1144
msgid "_Apply Canvas..."
msgstr "_Použít plátno..."
msgstr "_Použít plátno"
#: ../plug-ins/common/apply-canvas.c:1225
msgid "Applying canvas"
......@@ -565,7 +569,7 @@ msgstr "Simulovat obrázek na okenních žaluziích"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:117
msgid "_Blinds..."
msgstr "_Pruhy..."
msgstr "_Pruhy"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:184
msgid "Adding blinds"
......@@ -634,7 +638,7 @@ msgstr "Rozostřit sousední pixely, ale pouze v oblastech nízkého kontrastu"
#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:114
msgid "_Selective Gaussian Blur..."
msgstr "_Selektivní Gaussovské rozostření..."
msgstr "_Selektivní Gaussovské rozostření"
#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:194
#: ../plug-ins/common/blur-gauss-selective.c:231
......@@ -665,7 +669,7 @@ msgstr "Nejjednodušší, nejčastěji používaný způsob rozostřování"
#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:171
msgid "_Gaussian Blur..."
msgstr "_Gaussovské rozostření..."
msgstr "_Gaussovské rozostření"
#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:178 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:198
#: ../plug-ins/common/blur-gauss.c:218 ../plug-ins/common/blur-gauss.c:238
......@@ -709,7 +713,7 @@ msgstr "Simulovat pohyb směrovým rozostřením"
#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:163 ../plug-ins/common/blur-motion.c:176
msgid "_Motion Blur..."
msgstr "_Rozmáznutí pohybem..."
msgstr "_Rozmáznutí pohybem"
#: ../plug-ins/common/blur-motion.c:909
msgid "Motion blurring"
......@@ -793,7 +797,7 @@ msgstr "Nastavit popředí na průměrnou barvu okraje obrázku"
#: ../plug-ins/common/border-average.c:103
msgid "_Border Average..."
msgstr "_Průměr okraje..."
msgstr "_Průměr okraje"
#: ../plug-ins/common/border-average.c:170
msgid "Border Average"
......@@ -827,7 +831,7 @@ msgstr "Vytvořit efekt reliéfu pomocí mapy nerovností"
#: ../plug-ins/common/bump-map.c:266
msgid "_Bump Map..."
msgstr "Ma_pa vyvýšení..."
msgstr "Ma_pa vyvýšení"
#: ../plug-ins/common/bump-map.c:414
msgid "Bump-mapping"
......@@ -913,7 +917,7 @@ msgstr "Simulovat komiksovou kresbu zesílením hran"
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:146
msgid "Ca_rtoon..."
msgstr "_Komiks..."
msgstr "_Komiks"
#: ../plug-ins/common/cartoon.c:810
msgid "Cartoon"
......@@ -933,7 +937,7 @@ msgstr "Upravit barvy mísením RGB kanálů"
#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:179
msgid "Channel Mi_xer..."
msgstr "_Mixér kanálů..."
msgstr "_Mixér kanálů"
#. printf("Channel Mixer:: Mode:%d r %f g %f b %f\n ",
#. param[3].data.d_int32, mix.black.red_gain,
......@@ -1037,7 +1041,7 @@ msgstr "Načíst nastavení mixéru kanálů"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1353
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro čtení: %s"
msgstr "Nemohu otevřít „%s“ pro čtení: %s"
#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1005
msgid "Save Channel Mixer Settings"
......@@ -1050,8 +1054,8 @@ msgstr "Uložit nastavení mixéru kanálů"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:589
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:676
#: ../plug-ins/common/file-csource.c:405 ../plug-ins/common/file-dicom.c:800
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:634 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:761
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1263 ../plug-ins/common/file-html-table.c:235
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:637 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:761
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1261 ../plug-ins/common/file-html-table.c:235
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:609 ../plug-ins/common/file-mng.c:943
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:461 ../plug-ins/common/file-pcx.c:665
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:523 ../plug-ins/common/file-png.c:1269
......@@ -1068,17 +1072,17 @@ msgstr "Uložit nastavení mixéru kanálů"
#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1276 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1711
#: ../plug-ins/flame/flame.c:440
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1545
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:793 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2374
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:793 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2397
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1210
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro zápis: %s"
msgstr "Nemohu otevřít „%s“ pro zápis: %s"
#: ../plug-ins/common/channel-mixer.c:1068
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2059
#, c-format
msgid "Parameters were saved to '%s'"
msgstr "Parametry byly uloženy do '%s'"
msgstr "Parametry byly uloženy do „%s“"
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:88
msgid "Create a checkerboard pattern"
......@@ -1086,7 +1090,7 @@ msgstr "Vytvořit vzorek šachovnice"
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:93
msgid "_Checkerboard..."
msgstr "Ša_chovnice..."
msgstr "Ša_chovnice"
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:160
msgid "Adding checkerboard"
......@@ -1322,7 +1326,7 @@ msgstr "Tvorba abstraktních CML vzorů"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:465
msgid "CML _Explorer..."
msgstr "CML _badatel..."
msgstr "CML _badatel"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:755
msgid "CML Explorer: evoluting"
......@@ -1379,7 +1383,7 @@ msgstr "Počáteční posun:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1360
msgid "Seed of Random (only for \"From Seed\" Modes)"
msgstr "Hnízdo náhodných čísel (pouze pro režimy \"z hnízda\")"
msgstr "Hnízdo náhodných čísel (pouze pro režimy „z hnízda“)"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1371 ../plug-ins/maze/maze-dialog.c:260
msgid "Seed:"
......@@ -1387,7 +1391,7 @@ msgstr "Hnízdo:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1384
msgid "Switch to \"From seed\" With the Last Seed"
msgstr "Přepnout do režimu \"z hnízda\" s posledním hnízdem"
msgstr "Přepnout do režimu „z hnízda“ s posledním hnízdem"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1396
msgid ""
......@@ -1396,7 +1400,7 @@ msgid ""
"(this is the reason why image on drawable is different from preview), and "
"(2) all mutation rates equal to zero."
msgstr ""
"Tlačítko \"Upravit hnízdo\" je přezdívka.\n"
"Tlačítko „Upravit hnízdo“ je přezdívka.\n"
"Stejné hnízdo vytváří stejný obrázek, pokud (1) šířky obrázků jsou stejné "
"(to je důvod, proč jsou obrázky v obrazovce odlišné od náhledu) a (2) "
"všechny míry mutace se rovnají nule."
......@@ -1521,12 +1525,12 @@ msgstr "Chyba: nejedná se o CML soubor s parametry."
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2206
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is an old format file."
msgstr "Varování: '%s' je soubor ve starém formátu."
msgstr "Varování: „%s“ je soubor ve starém formátu."
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2210
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a parameter file for a newer version of CML Explorer."
msgstr "Varování: '%s' je soubor parametrů pro novější verzi CML badatele."
msgstr "Varování: „%s“ je soubor parametrů pro novější verzi CML badatele."
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2273
msgid "Error: failed to load parameters"
......@@ -1538,7 +1542,7 @@ msgstr "Analyzovat barvy v obrázku"
#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:111
msgid "Colorcube A_nalysis..."
msgstr "_Analýza barevné krychle..."
msgstr "_Analýza barevné krychle"
#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:199
#: ../plug-ins/common/color-cube-analyze.c:355
......@@ -1583,7 +1587,7 @@ msgstr "Nahradit barvu jinou barvou"
#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:127
msgid "_Color Exchange..."
msgstr "_Zaměnit barvy..."
msgstr "_Zaměnit barvy"
#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:212
#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:286
......@@ -1592,7 +1596,7 @@ msgstr "Záměna barev"
#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:309
msgid "Middle-Click Inside Preview to Pick \"From Color\""
msgstr "Pro výběr \"Z barvy\" klikněte prostředním tlačítkem myši do náhledu"
msgstr "Pro výběr „Z barvy“ klikněte prostředním tlačítkem myši do náhledu"
#: ../plug-ins/common/color-exchange.c:347
msgid "To Color"
......@@ -1632,7 +1636,7 @@ msgstr "Převést zvolenou barvu na průhlednost"
#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:100
msgid "Color to _Alpha..."
msgstr "Barva do _alfy..."
msgstr "Barva do _alfy"
#: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:183
msgid "Removing color"
......@@ -1656,7 +1660,7 @@ msgstr "Nahradit všechny barvy odstíny zadané barvy"
#: ../plug-ins/common/colorify.c:107
msgid "Colorif_y..."
msgstr "_Kolorovat..."
msgstr "_Kolorovat"
#: ../plug-ins/common/colorify.c:168
msgid "Colorifying"
......@@ -1680,7 +1684,7 @@ msgstr "Přerovnat barevnou mapu"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:103
msgid "R_earrange Colormap..."
msgstr "_Přerovnat barevnou mapu..."
msgstr "_Přerovnat barevnou mapu"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:115
msgid "Swap two colors in the colormap"
......@@ -1856,7 +1860,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/common/compose.c:409
msgid "C_ompose..."
msgstr "_Komponovat..."
msgstr "_Komponovat"
#: ../plug-ins/common/compose.c:433
msgid "Recompose an image that was previously decomposed"
......@@ -1871,13 +1875,13 @@ msgid ""
"You can only run 'Recompose' if the active image was originally produced by "
"'Decompose'."
msgstr ""
"'Rekomponovat' můžete spustit, jen pokud byl aktivní obrázek původně "
"vytvořen pomocí 'Dekomponovat'."
"„Rekomponovat“ můžete spustit, jen pokud byl aktivní obrázek původně "
"vytvořen pomocí „Dekomponovat“."
#: ../plug-ins/common/compose.c:511
msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
msgstr ""
"Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
"Chyba při skenování parazita „decompose-data“: nalezeno příliš málo vrstev"
#: ../plug-ins/common/compose.c:544
#, c-format
......@@ -1959,7 +1963,7 @@ msgstr "Vylepšit kontrast metodou Retinex"
#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:165
msgid "Retine_x..."
msgstr "Retine_x..."
msgstr "Retine_x"
#: ../plug-ins/common/contrast-retinex.c:249
msgid "Retinex"
......@@ -2015,7 +2019,7 @@ msgstr "Automatické roztahování HSV"
#: ../plug-ins/common/contrast-stretch-hsv.c:191
msgid "autostretch_hsv: cmap was NULL! Quitting...\n"
msgstr "autostretch_hsv: cmap bylo NULL! Končím...\n"
msgstr "autostretch_hsv: cmap bylo NULL! Končím\n"
#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:67
msgid "Stretch contrast to cover the maximum possible range"
......@@ -2031,7 +2035,7 @@ msgstr "Automatické roztahování kontrastu"
#: ../plug-ins/common/contrast-stretch.c:151
msgid "c_astretch: cmap was NULL! Quitting...\n"
msgstr "c_astretch: cmap bylo NULL! Končím...\n"
msgstr "c_astretch: cmap bylo NULL! Končím\n"
#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:63
msgid "Gr_ey"
......@@ -2075,7 +2079,7 @@ msgstr "Aplikovat obecnou konvoluční matici 5x5"
#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:205
msgid "_Convolution Matrix..."
msgstr "_Konvoluční matice..."
msgstr "_Konvoluční matice"
#: ../plug-ins/common/convolution-matrix.c:240
msgid "Convolution does not work on layers smaller than 3x3 pixels."
......@@ -2160,7 +2164,7 @@ msgstr "Převést obrázek do náhodně otočených barevných skvrn"
#: ../plug-ins/common/cubism.c:154
msgid "_Cubism..."
msgstr "_Kubismus..."
msgstr "_Kubismus"
#: ../plug-ins/common/cubism.c:267
msgid "Cubism"
......@@ -2188,7 +2192,7 @@ msgstr "Ohnout obrázek pomocí dvou kontrolních křivek"
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:540
msgid "_Curve Bend..."
msgstr "_Zkřivit..."
msgstr "_Zkřivit"
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:676 ../plug-ins/common/edge-dog.c:175
msgid "Can operate on layers only (but was called on channel or mask)."
......@@ -2205,11 +2209,11 @@ msgstr "Nemohu pracovat s prázdnými výběry."
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:894
#, fuzzy, c-format
msgid "Error while reading '%s': %s"
msgstr "Chyba při čtení '%s'. Poškozený soubor?"
msgstr "Chyba při čtení „%s“. Poškozený soubor?"
#. Possibly retrieve data from a previous run
#. The shell and main vbox
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1216 ../plug-ins/common/curve-bend.c:2938
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1216 ../plug-ins/common/curve-bend.c:2941
msgid "Curve Bend"
msgstr "Zkřivení"
......@@ -2328,11 +2332,11 @@ msgstr "Načtení křivek ze souboru"
msgid "Save the curves to a file"
msgstr "Uložení křivek do souboru"
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2036
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2039
msgid "Load Curve Points from File"
msgstr "Načíst body křivky ze souboru"
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2071
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2074
msgid "Save Curve Points to File"
msgstr "Uložit body křivky do souboru"
......@@ -2501,7 +2505,7 @@ msgstr "Rozložit obrázek do oddělených barevných komponent"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:317 ../plug-ins/common/decompose.c:335
msgid "_Decompose..."
msgstr "_Dekomponovat..."
msgstr "_Dekomponovat"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:428
msgid "Decomposing"
......@@ -2537,7 +2541,7 @@ msgstr "Opravit obrázky, ve kterých chybí každý druhý řádek"
#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:99
msgid "_Deinterlace..."
msgstr "_Odstranit prokládání..."
msgstr "_Odstranit prokládání"
#: ../plug-ins/common/deinterlace.c:156 ../plug-ins/common/deinterlace.c:321
msgid "Deinterlace"
......@@ -2557,7 +2561,7 @@ msgstr "Kombinovat dva obrázky pomocí map hloubky (z-bufferů)"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:193
msgid "_Depth Merge..."
msgstr "_Sloučit hloubku..."
msgstr "_Sloučit hloubku"
#: ../plug-ins/common/depth-merge.c:387
msgid "Depth-merging"
......@@ -2597,7 +2601,7 @@ msgstr "Odstranit šum z obrázku"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:147
msgid "Des_peckle..."
msgstr "_Vyčistit..."
msgstr "_Vyčistit"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:424 ../plug-ins/common/despeckle.c:645
msgid "Despeckle"
......@@ -2637,7 +2641,7 @@ msgstr "Odstranit artefakty v podobě svislých pruhů"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:108
msgid "Des_tripe..."
msgstr "Odstranit _pruhy..."
msgstr "Odstranit _pruhy"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:271
msgid "Destriping"
......@@ -2667,7 +2671,7 @@ msgstr "Generovat difrakční obrazce"
#: ../plug-ins/common/diffraction.c:171
msgid "_Diffraction Patterns..."
msgstr "_Difrakční obrazce..."
msgstr "_Difrakční obrazce"
#: ../plug-ins/common/diffraction.c:329
msgid "Creating diffraction pattern"
......@@ -2733,7 +2737,7 @@ msgstr "Posunout pixely podle mapy posunutí"
#: ../plug-ins/common/displace.c:178
msgid "_Displace..."
msgstr "_Vytlačit..."
msgstr "_Vytlačit"
#: ../plug-ins/common/displace.c:289
msgid "Displacing"
......@@ -2785,7 +2789,7 @@ msgstr "Detekce hran s ovládáním síly hran"
#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:139
msgid "_Difference of Gaussians..."
msgstr "_Rozdíl Gaussovských rozostření..."
msgstr "_Rozdíl Gaussovských rozostření"
#: ../plug-ins/common/edge-dog.c:242 ../plug-ins/common/edge-dog.c:299
msgid "DoG Edge Detect"
......@@ -2829,7 +2833,7 @@ msgstr "Simulovat záři neonového světla"
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:138
msgid "_Neon..."
msgstr "_Neon..."
msgstr "_Neon"
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:210
msgid "Neon"
......@@ -2849,7 +2853,7 @@ msgstr "Specializovaná na směru závislá detekce hran"
#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:120
msgid "_Sobel..."
msgstr "_Sobel..."
msgstr "_Sobel"
#: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:230
msgid "Sobel Edge Detection"
......@@ -2877,7 +2881,7 @@ msgstr "Několik jednoduchých metod detekce hran"
#: ../plug-ins/common/edge.c:152
msgid "_Edge..."
msgstr "_Hrana..."
msgstr "_Hrana"
#: ../plug-ins/common/edge.c:224
msgid "Edge detection"
......@@ -2921,7 +2925,7 @@ msgstr "Simulovat reliéfní obrázek"
#: ../plug-ins/common/emboss.c:130
msgid "_Emboss..."
msgstr "R_eliéf..."
msgstr "R_eliéf"
#: ../plug-ins/common/emboss.c:384 ../plug-ins/common/emboss.c:446
msgid "Emboss"
......@@ -2949,7 +2953,7 @@ msgstr "Simulovat starou rytinu"
#: ../plug-ins/common/engrave.c:105
msgid "En_grave..."
msgstr "Vy_rýt..."
msgstr "Vy_rýt"
#: ../plug-ins/common/engrave.c:179
msgid "Engraving"
......@@ -3016,7 +3020,7 @@ msgstr "Načíst KISS paletu"
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:330 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3328
#, c-format
msgid "Opening '%s'"
msgstr "Otvírá se '%s'"
msgstr "Otvírá se „%s“"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:353
msgid "Can't create a new image"
......@@ -3029,8 +3033,8 @@ msgstr "Nepodporovaná bitová hloubka (%d)!"
#. init the progress meter
#. And let's begin the progress
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:587 ../plug-ins/common/file-gbr.c:639
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:768 ../plug-ins/common/file-gih.c:1268
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:587 ../plug-ins/common/file-gbr.c:642
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:768 ../plug-ins/common/file-gih.c:1266
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:255 ../plug-ins/common/file-pat.c:466
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:626 ../plug-ins/common/file-pix.c:528
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1276 ../plug-ins/common/file-pnm.c:981
......@@ -3044,7 +3048,7 @@ msgstr "Nepodporovaná bitová hloubka (%d)!"
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:553 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1692
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Ukládá se '%s'"
msgstr "Ukládá se „%s“"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:159
msgid "gzip archive"
......@@ -3120,7 +3124,7 @@ msgstr "Desktop odkaz"
#: ../plug-ins/common/file-desktop-link.c:174
#, c-format
msgid "Error loading desktop file '%s': %s"
msgstr "Chyba načítání desktop souboru '%s': %s"
msgstr "Chyba načítání desktop souboru „%s“: %s"
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:145
msgid "DICOM image"
......@@ -3133,7 +3137,7 @@ msgstr "Obrázek Digital Imaging and Communications in Medicine"
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:351
#, c-format
msgid "'%s' is not a DICOM file."
msgstr "'%s' není soubor DICOM."
msgstr "„%s“ není soubor DICOM."
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:768 ../plug-ins/common/file-pcx.c:658
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:966
......@@ -3157,34 +3161,34 @@ msgstr "Nepodporovaný formát stopy"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:424
#, c-format
msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
msgstr "Chyba v souboru stopy GIMPu '%s'"
msgstr "Chyba v souboru stopy GIMPu „%s“"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:432
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Neplatný řetězec UTF-8 v souboru stopy '%s'."
msgstr "Neplatný řetězec UTF-8 v souboru stopy „%s“."
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:438 ../plug-ins/common/file-gih.c:491
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1142
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1140
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3062
msgid "Unnamed"
msgstr "Beze jména"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:624
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:627
msgid "GIMP brushes are either GRAYSCALE or RGBA"
msgstr "Stopy GIMPu jsou buď v ŠEDÍCH nebo v RGBA"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:731
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:744
#, fuzzy
msgid "Brush"
msgstr "_Stopa"
#. attach labels
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:745 ../plug-ins/common/grid.c:790
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:758 ../plug-ins/common/grid.c:790
msgid "Spacing:"
msgstr "Rozestup:"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:756 ../plug-ins/common/file-gih.c:893
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:769 ../plug-ins/common/file-gih.c:891
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:542 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"
......@@ -3210,7 +3214,7 @@ msgstr "Pozadí (%d%s)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:952
#, c-format
msgid "Opening '%s' (frame %d)"
msgstr "Otevírá se '%s' (políčko %d)"
msgstr "Otevírá se „%s“ (políčko %d)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:981 ../plug-ins/common/iwarp.c:792
#: ../plug-ins/common/iwarp.c:827
......@@ -3242,7 +3246,7 @@ msgid ""
"Unable to save '%s'. The GIF file format does not support images that are "
"more than %d pixels wide or tall."
msgstr ""
"Nemohu uložit '%s'. Formát souborů GIF nepodporuje obrázky, které jsou širší "
"Nemohu uložit „%s“. Formát souborů GIF nepodporuje obrázky, které jsou širší "
"nebo vyšší než %d pixelů."
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:673
......@@ -3365,52 +3369,52 @@ msgstr "Soubor GIMP stopy je zřejmě poškozený."
msgid "Couldn't load one brush in the pipe, giving up."
msgstr "Nelze načíst jednu ze stop v koloně, nedokončeno."
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:862
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:860
#, fuzzy
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Zapsat jako kolonu stop"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:879
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:877
msgid "Spacing (percent):"
msgstr "Rozestup (procenta):"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:946
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:944
msgid "Pixels"
msgstr "pixelů"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:951
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:949
msgid "Cell size:"
msgstr "Velikost buňky:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:963
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:961
msgid "Number of cells:"
msgstr "Počet buněk:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:988
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:986
msgid " Rows of "
msgstr " Řady z "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1000
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:998
msgid " Columns on each layer"
msgstr " Sloupce na každé vrstvě"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1004
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1002
msgid " (Width Mismatch!) "
msgstr " (Zmatek v šířce!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1008
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1006
msgid " (Height Mismatch!) "
msgstr " (Zmatek ve výšce!) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1013
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1011
msgid "Display as:"
msgstr "Zobrazit jako:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1022
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1020
msgid "Dimension:"
msgstr "Rozměr:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1097
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1095
msgid "Ranks:"
msgstr "Zařazení:"
......@@ -3550,7 +3554,7 @@ msgstr "Obrázek JPEG"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:215
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't decode '%s'."
msgstr "Nemohu číst hlavičku z '%s'"
msgstr "Nemohu číst hlavičku z „%s“"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:238
#, c-format
......@@ -3586,7 +3590,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:306
#, fuzzy, c-format
msgid "The image '%s' is in an unkown color space."
msgstr "Obrázek '%s' obsahuje vložený barevný profil:"
msgstr "Obrázek „%s“ obsahuje vložený barevný profil:"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:320
#, c-format
......@@ -3669,7 +3673,7 @@ msgstr "Vše JNG"
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1381
msgid "Default chunks type:"
msgstr "Implicitní typ úseku:"
msgstr "Výchozí typ úseku:"
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1384
msgid "Combine"
......@@ -3681,7 +3685,7 @@ msgstr "Přepsat"
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1396
msgid "Default frame disposal:"
msgstr "Implicitní dispozice políčka:"
msgstr "Výchozí dispozice políčka:"