Commit bf2599fe authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent a6d4056c
......@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-25 16:50+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-04 22:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-05 09:24+0200\n"
"Last-Translator: Meskó Balázs <mesko.balazs@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <kde-l10n-hu@kde.org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-25 18:00+0100\n"
"Language-Team: Hungarian <kde-l10n-hu@kde.org>\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
......@@ -28,12 +28,8 @@ msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "A beállítást összeállította: Jernej Simoncic, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgstr ""
"A GIMP ezen verziója a Windows Windows XP Service Pack 3 vagy újabb "
"verzióját igényli."
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "A GIMP ezen verziója Windows 7-et, vagy újabb Windows verziót igényel."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
......@@ -52,11 +48,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ez a GIMP fejlesztői verziója, amelyben néhány funkció még nem készült el, "
"vagy instabil lehet.%nA GIMP ezen verziója nem ajánlott a mindennapi "
"munkavégzéshez, mivel instabil lehet, és a munkája elvesztését okozhatja.%nHa "
"bármilyen problémával találkozik, akkor először ellenőrizze, hogy nem "
"javították-e még ki a GIT-en, mielőtt kapcsolatba lépne a fejlesztőkkel, vagy "
"a GIMP bugzilla oldalán jelentené:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=GIMP%n%nMindenképp folytatni szeretné a telepítést?"
"munkavégzéshez, mivel instabil lehet, és a munkája elvesztését okozhatja."
"%nHa bármilyen problémával találkozik, akkor először ellenőrizze, hogy nem "
"javították-e még ki a GIT-en, mielőtt kapcsolatba lépne a fejlesztőkkel, "
"vagy a GIMP bugzilla oldalán jelentené:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nMindenképp folytatni szeretné a telepítést?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -143,54 +139,62 @@ msgstr ""
"környezetet"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Hibakeresési szimbólumok"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Olyan információk hozzáadása, amelyek segítenek a GIMP hibakeresésében"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "MS-Windows motor a GTK+-hoz"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Natív Windows megjelenés a GIMP-hez"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Régi bővítmények támogatása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Régi külső bővítményekhez szükséges programkönyvtárak telepítése"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Fordítások"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Python parancsfájlok"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr "Lehetővé teszi Python nyelven írt GIMP bővítmények használatát."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint ecsetek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint ecsetek alapértelmezett készletének telepítése"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript támogatás"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "A GIMP betöltheti a PostScript fájlokat"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "32 bites bővítmények támogatása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
......@@ -199,23 +203,23 @@ msgstr ""
"A 32 bites bővítmények támogatásához szükséges fájlok.%nSzükséges a Python "
"támogatáshoz."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "További ikonok:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "&Asztali ikon létrehozása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "&Gyorsindító ikon létrehozása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Korábbi GIMP verzió eltávolítása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
......@@ -225,45 +229,45 @@ msgstr ""
"kap a bővítmények betöltésekor, akkor próbálja meg eltávolítani és "
"újratelepíteni a GIMP-et."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Hiba az ideiglenes adatok kibontásakor."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Hiba a Python értelmező információinak frissítésekor."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Hiba a MyPaint ecsetek információinak frissítésekor."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Hiba történt a következő frissítésekor: %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Hiba történt a GIMP beállítófájljának frissítésekor: %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Szerkesztés a GIMP-pel"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Válasszon fájltársításokat"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Kiterjesztések:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Válassza ki a GIMP-hez társítandó fájltípusokat"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
......@@ -271,27 +275,27 @@ msgstr ""
"Ennek hatására a kijelölt típusú fájlok a GIMP-ben nyílnak meg, amikor "
"duplán kattint rájuk az Intézőben."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Összes &kijelölése"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "Kijelölés &törlése"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Tö&bbi kijelölése"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "A GIMP-hez társítandó fájltípusok:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "A GIMP korábbi verziójának eltávolítása:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -305,7 +309,7 @@ msgstr ""
"verzióját, mielőtt ezt a verziót ide telepíti: %2, vagy válassza az Egyéni "
"telepítést és válasszon másik telepítési mappát.%n%nA telepítő most kilép."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
......@@ -320,7 +324,7 @@ msgstr ""
"verziót ide telepíti: %2, vagy válassza az Egyéni telepítést és válasszon "
"másik telepítési mappát.%n%nA telepítő most kilép."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
......@@ -331,56 +335,55 @@ msgstr ""
"indítani, mielőtt a telepítés folytatódhatna.%n%nA számítógép újraindítása "
"és egy adminisztrátor bejelentkezése után a telepítő futása folytatódik."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Hiba történt a Telepítő újraindításakor. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Ne feledje: A GIMP szabad szoftver.%n%nFrissítésekért keresse fel a"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
msgid "for free updates."
msgstr "oldalt."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Fájltársítások beállítása…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Környezet beállítása a GIMP Python kiterjesztéséhez…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "MyPaint ecsetek beállítása…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "A GIMP környezetének beállítása…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "A GIMP beállítása a 32-bites bővítmények támogatásához…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Launch GIMP"
msgstr "A GIMP indítása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Removing add-on"
msgstr "Bővítmény eltávolítása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:82
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Belső hiba (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr "A GIMP nem található a kijelölt könyvtárban. Mindenképp folytatja?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment