Commit ac4e29d5 authored by Gil Forcada Codinachs's avatar Gil Forcada Codinachs

Minor update to Catalan translation by Joaquim Perez

svn path=/trunk/; revision=26303
parent c45fe6b7
2008-07-25 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
* ca.po: Minor update to Catalan translation by Joaquim Perez.
2008-07-22 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-22 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-09 20:16+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-25 00:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-24 18:54+0200\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -54,8 +54,8 @@ msgstr "Mapa de color erroni"
#: ../plug-ins/fli/fli-gimp.c:464
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1863
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:931
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:222
#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:238 ../plug-ins/ico/ico-load.c:651
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:434 ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:223
#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:239 ../plug-ins/ico/ico-load.c:651
#: ../plug-ins/ico/ico-load.c:728 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:111
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:828 ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1354
#: ../plug-ins/psd/psd-load.c:125 ../plug-ins/psd/psd-thumb-load.c:78
......@@ -10324,11 +10324,11 @@ msgstr "Actualitza la pàgina actual"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:579
msgid "_Stop"
msgstr "_Para"
msgstr "_Atura"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:579
msgid "Stop loading this page"
msgstr "Para de carregar aquesta pàgina"
msgstr "Atura la càrrega d'aquesta pàgina"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:584
msgid "Go to the index page"
......@@ -10343,14 +10343,12 @@ msgid "Copy the location of this page to the clipboard"
msgstr "Copia la ubicació d'aquesta pàgina al porta-retalls"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:605
#, fuzzy
msgid "Find text in current page"
msgstr "Actualitza la pàgina actual"
msgstr "Cerca el text en la pàgina actual"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:610
#, fuzzy
msgid "Find _Again"
msgstr "S'està cercant el degradat XY"
msgstr "Cerca de _nou"
# "show grid" checkbutton at bottom of style frame
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:629
......@@ -10359,28 +10357,25 @@ msgstr "M_ostra l'índex"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:630
msgid "Toggle the visibility of the sidebar"
msgstr "Commuta la visibilitat de la barra lateral "
msgstr "Commuta la visibilitat de la barra lateral"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:651
msgid "Visit the GIMP documentation website"
msgstr "Visiteu el web de documentació del GIMP"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1137
#, fuzzy
msgid "Find:"
msgstr "Vent"
msgstr "Cerca:"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1154
#, fuzzy
msgctxt "search"
msgid "_Previous"
msgstr "_Previsualitza"
msgstr "_Anterior"
#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1166
#, fuzzy
msgctxt "search"
msgid "_Next"
msgstr "_Hex"
msgstr "_Següent"
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:181
#, c-format
......@@ -10401,7 +10396,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:197
msgid "Perhaps you are missing GIO backends and need to install GVFS?"
msgstr "Potser us falta l'entorn GIO i necessiteu instal·lar el GVFS?"
msgstr "Potser us falta el rerefons GIO i necessiteu instal·lar el GVFS?"
#: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:216
#, c-format
......@@ -10413,7 +10408,7 @@ msgstr "L'identificador d'ajuda «%s» és desconegut"
msgid "Loading index from '%s'"
msgstr "S'està carregant l'índex de «%s»"
#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:266
#: ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:267
#, c-format
msgid ""
"Parse error in '%s':\n"
......@@ -12545,7 +12540,7 @@ msgid "Downloading %s of image data"
msgstr "S'està rebent el %s de les dades de la imatge"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:163
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:224
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:226
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:133
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:345
#, c-format
......@@ -12558,13 +12553,13 @@ msgid "Uploading %s of image data"
msgstr "S'estan enviant el %s de les dades de la imatge"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:182
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:227
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:230
#, c-format
msgid "Uploaded %s of image data"
msgstr "S'ha enviat el %s de les dades de la imatge"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:252
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:292
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:296
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-libcurl.c:155
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-wget.c:194
msgid "Connecting to server"
......@@ -12588,7 +12583,7 @@ msgstr "No s'ha pogut escriure %s del «%s»: %s"
msgid "Downloading image (%s of %s)"
msgstr "S'està rebent la imatge (%s de %s)"
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:203
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gvfs.c:204
#, c-format
msgid "Uploading image (%s of %s)"
msgstr "S'està enviant la imatge (%s de %s)"
......
2008-07-25 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
* ca.po: Minor update to Catalan translation by Joaquim Perez.
2008-07-22 Gil Forcada <gforcada@gnome.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by Joaquim Perez.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-22 22:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-09 20:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-25 00:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-24 18:49+0200\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3706,7 +3706,7 @@ msgstr "Desa opcions de l'eina"
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:76
msgid "Enter a name for the saved options"
msgstr "Poseu un nom a les opcions desades"
msgstr "Introduïu un nom per a les opcions desades"
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:77
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:247
......@@ -5089,7 +5089,7 @@ msgstr "Defineix la mida de les previsualitzacions de l'historial de desfer."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:420
msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
msgstr "Si es marca l'opció, en prémer F1 s'obrirà el navegador d'ajuda."
msgstr "Si es marca l'opció, en prémer F1 s'obrirà el navegador de l'ajuda."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:431
#, c-format
......@@ -6000,15 +6000,15 @@ msgstr "Encongeix el canal"
msgid "Cannot stroke empty channel."
msgstr "No es pot pintar un canal buit."
#: ../app/core/gimpchannel.c:1612
#: ../app/core/gimpchannel.c:1613
msgid "Set Channel Color"
msgstr "Defineix el color del canal"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1660
#: ../app/core/gimpchannel.c:1661
msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Defineix l'opacitat del canal"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1728 ../app/core/gimpselection.c:520
#: ../app/core/gimpchannel.c:1729 ../app/core/gimpselection.c:520
msgid "Selection Mask"
msgstr "Màscara de selecció"
......@@ -6535,7 +6535,7 @@ msgstr "(La previsualització pot ser massa antiga)"
#. pixel size
#: ../app/core/gimpimagefile.c:605 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:446
#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:438 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:564
#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:438 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:566
#, c-format
msgid "%d × %d pixel"
msgid_plural "%d × %d pixels"
......@@ -7264,7 +7264,7 @@ msgstr "Gestor de mòduls"
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:150
msgid "You will have to restart GIMP for the changes to take effect."
msgstr "Cal que reinicieu el GIMP perquè els següents canvis tinguin efecte."
msgstr "Cal que reinicieu el GIMP perquè els canvis tinguin efecte."
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:191
msgid "Module"
......@@ -7312,7 +7312,7 @@ msgstr "Desplaça el canal"
#. The offset frame
#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:118 ../app/dialogs/offset-dialog.c:152
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:197 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:268
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:197 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:276
msgid "Offset"
msgstr "Desplaçament"
......@@ -7673,7 +7673,7 @@ msgstr "_Ajudes contextuals"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1798
msgid "Show help _buttons"
msgstr "_Botons d'ajuda"
msgstr "Mostra els _botons d'ajuda"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1811
msgid "Use the online version"
......@@ -7698,11 +7698,11 @@ msgstr "El manual d'usuari no està instal·lat en local."
#. Help Browser
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1848
msgid "Help Browser"
msgstr "Navegador d'ajuda"
msgstr "Navegador de l'ajuda"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1852
msgid "H_elp browser to use:"
msgstr "Nav_egador d'ajuda a utilitzar:"
msgstr "Nav_egador de l'ajuda a utilitzar:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1857
msgid "Web Browser"
......@@ -7758,7 +7758,7 @@ msgstr "Caixa d'eines"
#. Appearance
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1972
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:196
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:204
msgid "Appearance"
msgstr "Aparença"
......@@ -7922,8 +7922,8 @@ msgstr "Resolució del monitor"
# Quim: pixels surt a preferencies-graella i hauria de ser en minúscoles
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:124 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:261
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:293
#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:124 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:269
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:301
msgid "Pixels"
msgstr "píxels"
......@@ -8329,7 +8329,7 @@ msgstr "Eina de pintar:"
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:246
msgid "_Emulate brush dynamics"
msgstr ""
msgstr "_Emula la dinàmica del pinzell"
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:87
msgid "The GIMP tips file is empty!"
......@@ -9702,7 +9702,6 @@ msgid "Import Colorize Settings"
msgstr "Importa les opcions de to-saturació bàsic"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:112
#, fuzzy
msgid "Export Colorize Settings"
msgstr "Exporta les opcions de to-saturació bàsic"
......@@ -10681,7 +10680,7 @@ msgstr "Mida"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:186
msgid "Brush Dynamics"
msgstr ""
msgstr "Dinàmica del pinzell"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:204
msgid "Velocity:"
......@@ -11374,13 +11373,13 @@ msgstr "Seccions centrals"
msgid "Aspect ratio"
msgstr "Relació d'aspecte"
#: ../app/tools/tools-enums.c:149 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:257
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:289
#: ../app/tools/tools-enums.c:149 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:265
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:297
msgid "Width"
msgstr "Amplada"
#: ../app/tools/tools-enums.c:150 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:259
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:291
#: ../app/tools/tools-enums.c:150 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:267
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:299
msgid "Height"
msgstr "Alçada"
......@@ -11551,7 +11550,7 @@ msgid "Percentage of width of brush"
msgstr "Tant per cent de l'amplada del pinzell"
#: ../app/widgets/gimpbufferview.c:173 ../app/widgets/gimpbufferview.c:257
#: ../app/widgets/gimpeditor.c:743
#: ../app/widgets/gimpeditor.c:754
msgid "(None)"
msgstr "(Cap)"
......@@ -11818,17 +11817,17 @@ msgstr "Apuja el controlador seleccionat"
msgid "Move the selected controller down"
msgstr "Abaixa el controlador seleccionat"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:428
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:430
#, c-format
msgid "Add '%s' to the list of active controllers"
msgstr "Afegeix «%s» a la llista de controladors actius"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:479
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:481
#, c-format
msgid "Remove '%s' from the list of active controllers"
msgstr "Suprimeix «%s» de la llista de controladors actius"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:512
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:514
msgid ""
"There can only be one active keyboard controller.\n"
"\n"
......@@ -11838,7 +11837,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Ja en teniu un en la llista de controladors actius."
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:522
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:524
msgid ""
"There can only be one active wheel controller.\n"
"\n"
......@@ -11848,24 +11847,24 @@ msgstr ""
"\n"
"Ja en teniu un en la llista de controladors actius."
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:549
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:551
msgid "Remove Controller?"
msgstr "Voleu suprimir el controlador?"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:554
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:556
msgid "Disable Controller"
msgstr "Inhabilita el controlador"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:556
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:558
msgid "Remove Controller"
msgstr "Suprimeix el controlador"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:567
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:569
#, c-format
msgid "Remove Controller '%s'?"
msgstr "Voleu suprimir el controlador «%s»?"
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:571
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:573
#, c-format
msgid ""
"Removing this controller from the list of active controllers will "
......@@ -11880,7 +11879,7 @@ msgstr ""
"Si no voleu perdre tota la informació, és millor que només feu «inhabilita el "
"controlador»."
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:631
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:633
msgid "Configure Input Controller"
msgstr "Configura el controlador d'entrada"
......@@ -12134,61 +12133,58 @@ msgstr "Posició de la nansa: %0.4f"
msgid "Distance: %0.4f"
msgstr "Distància: %0.4f"
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:209
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:217
msgid "Line _style:"
msgstr "E_stil de línia:"
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:213
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:221
msgid "Change grid foreground color"
msgstr "Canvia el color de primer pla de la graella"
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:220
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:228
msgid "_Foreground color:"
msgstr "Color del _primer pla:"
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:224
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:232
msgid "Change grid background color"
msgstr "Canvia el color de fons de la graella"
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:239
msgid "_Background color:"
msgstr "Color del _fons:"
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:236
#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:244
msgid "Spacing"
msgstr "Espaiat"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:267
#, fuzzy
msgid "Help browser is missing"
msgstr "Nav_egador d'ajuda a utilitzar:"
msgstr "No s'ha trobat el navegador de l'ajuda"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:268
#, fuzzy
msgid "The GIMP help browser is not available."
msgstr "Navegador de l'ajuda del GIMP"
msgstr "El navegador de l'ajuda del GIMP no està disponible."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:269
#, fuzzy
msgid ""
"The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation. "
"You may instead use the web browser for reading the help pages."
msgstr ""
"Sembla ser que el connector del navegador d'ajuda del GIMP no està "
"instal·lat."
"El connector per al navegador de l'ajuda del GIMP sembla ser que no està "
"instal·lat. En el seu lloc podeu utilitzar un navegador web per a llegir les "
"pàgines d'ajuda."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:310
msgid "Help browser doesn't start"
msgstr "No es pot iniciar el navegador d'ajuda"
msgstr "El navegador de l'ajuda no ha funcionat"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:311
msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
msgstr "No s'ha pogut iniciar el connector del navegador d'ajuda del GIMP."
msgstr "No s'ha pogut iniciar el connector del navegador de l'ajuda del GIMP."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:338
#, fuzzy
msgid "Use _Web Browser"
msgstr "Navegador web"
msgstr "Utilitza un navegador _web"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:587
msgid "GIMP user manual is missing"
......@@ -12196,7 +12192,7 @@ msgstr "Falta el manual d'usuari del GIMP"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:594
msgid "_Read Online"
msgstr "_Llegeix del web"
msgstr "_Llegeix-lo del web"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:618
msgid "The GIMP user manual is not installed on your computer."
......@@ -12500,20 +12496,20 @@ msgstr "_Omple amb:"
msgid "Comme_nt:"
msgstr "Come_ntari:"
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:528
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:530
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:541
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:543
msgid "_Icon:"
msgstr "_Icona:"
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:669
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:671
#, c-format
msgid "%d × %d ppi, %s"
msgstr "%d × %d ppi, %s"
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:671
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:673
#, c-format
msgid "%d ppi, %s"
msgstr "%d ppi, %s"
......@@ -12908,15 +12904,3 @@ msgstr "Assegureu-vos que la caixa d'eines és visible."
#, c-format
msgid "Couldn't start '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut iniciar «%s»: %s"
#~ msgid "Dynamics sensitivity"
#~ msgstr "Sensibilitat dinàmica"
#~ msgid "Help browser not found"
#~ msgstr "No s'ha trobat el navegador d'ajuda"
#~ msgid "Could not find GIMP help browser."
#~ msgstr "No s'ha pogut trobar el navegador d'ajuda del GIMP."
#~ msgid "Use _web browser instead"
#~ msgstr "En cas contrari, utilitza el navegador _web"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment