Commit a54fb70a authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2007-07-05  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.


svn path=/trunk/; revision=22874
parent 4512af8d
2007-07-05 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2007-07-05 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Fixed a typo.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-05 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-05 16:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-05 17:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-05 17:16+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -96,7 +96,8 @@ msgid "Iterations:"
msgstr "Iterace:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:773
msgid "The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
msgid ""
"The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
msgstr "Čím více iterací, tím více detailů v obraze."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:781
......@@ -291,7 +292,8 @@ msgstr "Inverze"
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
msgstr "Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
msgstr ""
"Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
#. Greenmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
......@@ -506,7 +508,8 @@ msgstr "P_růhledné pozadí"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:312
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr "Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
msgstr ""
"Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:315
msgid "Cre_ate new image"
......@@ -1946,7 +1949,7 @@ msgstr "Rychleji"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:465
msgid "Increase the speed of the animation"
msgstr ""
msgstr "Zvýšit rychlost animace"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:470
msgid "Slower"
......@@ -1954,7 +1957,7 @@ msgstr "Pomaleji"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:470
msgid "Decrease the speed of the animation"
msgstr ""
msgstr "Snížit rychlost animace"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:475
#, fuzzy
......@@ -1984,9 +1987,8 @@ msgid "Animation Playback:"
msgstr "Přehrání animace:"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:664
#, fuzzy
msgid "Playback speed"
msgstr "_Přehrávání..."
msgstr "Rychlost přehrávání"
#: ../plug-ins/common/animationplay.c:802
msgid "Tried to display an invalid layer."
......@@ -2272,7 +2274,8 @@ msgstr "Posun _X:"
msgid ""
"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
"button."
msgstr "Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
msgstr ""
"Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:944 ../plug-ins/common/postscript.c:3388
msgid "_Y offset:"
......@@ -2716,7 +2719,8 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/common/compose.c:499
msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
msgstr "Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
msgstr ""
"Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
#: ../plug-ins/common/compose.c:532
#, c-format
......@@ -4275,7 +4279,8 @@ msgstr ""
"nebyl uložen."
#: ../plug-ins/common/gif-save.c:958
msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgid ""
"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgstr ""
"Nemohu ukládat barevné obrázky RGB. Nejdříve jej převeďte na indexovaný nebo "
"do šedí."
......@@ -4864,7 +4869,8 @@ msgstr "Interaktivní deformace"
msgid ""
"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
"image."
msgstr "Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
msgstr ""
"Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:356
msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
......@@ -4988,7 +4994,8 @@ msgid "Default RGB working space"
msgstr "Výchozí pracovní prostor RGB"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:626
msgid "Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
msgid ""
"Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "Data připojená jako 'icc-profile' zřejmě nejsou barevným profilem ICC"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:693
......@@ -5336,7 +5343,8 @@ msgstr "Ú_hel:"
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/mng.c:499 ../plug-ins/common/png.c:1729
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr "Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
msgstr ""
"Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
#: ../plug-ins/common/mng.c:1319
msgid "Save as MNG"
......@@ -6185,7 +6193,7 @@ msgstr "Neplatné rozlišení X."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:540
msgid "Image width is larger than GIMP can handle."
msgstr ""
msgstr "Šířka obrázku je větší, než GIMP dokáže zpracovat"
#: ../plug-ins/common/pnm.c:547
msgid "Invalid Y resolution."
......@@ -6193,7 +6201,7 @@ msgstr "Neplatné rozlišení Y."
#: ../plug-ins/common/pnm.c:549
msgid "Image height is larger than GIMP can handle."
msgstr ""
msgstr "Výška obrázku je větší, než GIMP dokáže zpracovat"
#: ../plug-ins/common/pnm.c:561
msgid "Invalid maximum value."
......@@ -6549,7 +6557,8 @@ msgstr "Nelze zpracovat PSD soubor s více než %d kanály"
#: ../plug-ins/common/psd-load.c:2452
msgid "Cannot handle PSD files in CMYK color with more than 5 channels"
msgstr "Nelze zpracovat PSD soubory v barevném prostoru CMYK s více než 5 kanály"
msgstr ""
"Nelze zpracovat PSD soubory v barevném prostoru CMYK s více než 5 kanály"
#: ../plug-ins/common/psd-load.c:2467
#, c-format
......@@ -7043,12 +7052,15 @@ msgid "After the delay, the screenshot is taken."
msgstr "Po prodlevě je vytvořen snímek obrazovky."
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1010
msgid "After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr "Po uplynytí časové prodlevy vyberte oblast snímku obrazovky táhnutím myší."
msgid ""
"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr ""
"Po uplynytí časové prodlevy vyberte oblast snímku obrazovky táhnutím myší."
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1013
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr "Po uplynutí časové prodlevy klikněte do okna, jehož snímek chcete vytvořit."
msgstr ""
"Po uplynutí časové prodlevy klikněte do okna, jehož snímek chcete vytvořit."
#. Area
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1019
......@@ -7770,6 +7782,8 @@ msgid ""
"'%s':\n"
"Image width is larger than GIMP can handle"
msgstr ""
"'%s':\n"
"Šířka obrázku je větší, než GIMP dokáže zpracovat"
#: ../plug-ins/common/sunras.c:450 ../plug-ins/common/xbm.c:824
#: ../plug-ins/common/xwd.c:492
......@@ -7788,6 +7802,8 @@ msgid ""
"'%s':\n"
"Image height is larger than GIMP can handle"
msgstr ""
"'%s':\n"
"Výška obrázku je větší, než GIMP dokáže zpracovat"
#: ../plug-ins/common/sunras.c:496
msgid "This image depth is not supported"
......@@ -7884,7 +7900,8 @@ msgid "Import _paths"
msgstr "Importovat _cesty"
#: ../plug-ins/common/svg.c:911
msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgid ""
"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgstr ""
"Importovat elementy cesty z SVG, aby mohly být použity s nástrojem GIMPu pro "
"cesty"
......@@ -8137,7 +8154,8 @@ msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgid ""
"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgstr ""
"Tento řetězec bude použit pouze k identifikaci jednotky v konfiguračním "
"souboru GIMPu."
......@@ -8314,7 +8332,8 @@ msgstr "_Body"
#: ../plug-ins/common/video.c:1806
msgid "Simulate distortion produced by a fuzzy or low-res monitor"
msgstr "Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
msgstr ""
"Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
#: ../plug-ins/common/video.c:1813
msgid "Vi_deo..."
......@@ -9297,7 +9316,8 @@ msgstr "Kopírovat"
msgid ""
"Layer background type. Copy causes the previous layer to be copied before "
"the draw is performed."
msgstr "Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
msgstr ""
"Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1302
msgid "Background:"
......@@ -9422,7 +9442,8 @@ msgid "_Gfig..."
msgstr "_Gfig..."
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:731
msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgid ""
"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgstr ""
"Chyba při pokusu uložit obrázek jako parazita: nemohu připojit parazita k "
"drawable."
......@@ -9862,7 +9883,8 @@ msgid "Shadow depth:"
msgstr "Hloubka stínu:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:244
msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "Hloubka vrženého stínu, tj. jak daleko od objektu budou"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:249
......@@ -10240,11 +10262,13 @@ msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgid ""
"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgstr "Nechť hodnota (jas) oblasti určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgid ""
"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgstr "Vzdálenost od středu obrázku určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
......@@ -12149,4 +12173,3 @@ msgstr "Chyba: Nemohu načíst soubor XJT vlastností '%s'."
#, c-format
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Chyba: Soubor XJT vlastností '%s' je prázdný."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment