Commit a1538c20 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent c0c055b4
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-26 11:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-26 11:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-08 20:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-08 20:33+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -840,7 +840,7 @@ msgstr "Edytor pędzli"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:349
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3163
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3169
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"
......@@ -888,7 +888,7 @@ msgstr "Element dokowalny"
#. Document History
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:362
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1211
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1217
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"
......@@ -923,7 +923,7 @@ msgstr "Filtry"
#. initialize the list of gimp fonts
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:383
#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3193
#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3199
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
......@@ -934,12 +934,12 @@ msgstr "Edytor gradientów"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:374
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3187
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3193
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:390
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3199
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3205
msgid "Tool Presets"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
......@@ -968,7 +968,7 @@ msgstr "Warstwy"
#. initialize the list of mypaint brushes
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:359
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3205
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3211
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
......@@ -979,23 +979,23 @@ msgstr "Edytor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:369
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3181
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3187
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:364
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3175
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3181
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3211
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3217
msgid "Plug-ins"
msgstr "Wtyczki"
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:388
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1741
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1747
msgid "Quick Mask"
msgstr "Szybka maska"
......@@ -3023,8 +3023,8 @@ msgstr "240 sekund"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:330
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1762
#: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:919
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:308 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:1095
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:332 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:564
......@@ -3488,8 +3488,8 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
msgstr "Wyszukuje polecenia według słów kluczowych, i je wykonuje"
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:357
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2088
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2089 ../app/widgets/gimptoolbox.c:525
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2094
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2095 ../app/widgets/gimptoolbox.c:525
msgid "Toolbox"
msgstr "Przybornik"
......@@ -4324,7 +4324,7 @@ msgstr "Skopiuj nazwany"
msgid "Copy Visible Named "
msgstr "Skopiuj widoczne nazwane "
#: ../app/actions/edit-commands.c:525 ../app/tools/gimppainttool.c:848
#: ../app/actions/edit-commands.c:525 ../app/tools/gimppainttool.c:852
msgid "The active layer's alpha channel is locked."
msgstr "Kanał alfa aktywnej warstwy jest zablokowany."
......@@ -6401,14 +6401,14 @@ msgstr "Ustawienie rozdzielczości drukowania"
#: ../app/actions/image-commands.c:799 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:166
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:256
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:222 ../app/tools/gimpfliptool.c:133
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:222 ../app/tools/gimpfliptool.c:134
msgid "Flipping"
msgstr "Odbijanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:823 ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:617
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:711
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:250 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:518
#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255 ../app/tools/gimprotatetool.c:121
#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:255 ../app/tools/gimprotatetool.c:125
msgid "Rotating"
msgstr "Obracanie"
......@@ -6463,13 +6463,13 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1618
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1663
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1669
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:618 ../app/pdb/layer-cmds.c:401
#: ../app/pdb/layer-cmds.c:448 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:346
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:116
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:119
msgid "Scaling"
msgstr "Skalowanie"
......@@ -7724,7 +7724,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:329 ../app/tools/gimptransformgridtool.c:918
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:329 ../app/tools/gimptransformgridtool.c:1094
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:331
msgid "_Reset"
......@@ -11529,6 +11529,15 @@ msgstr "Powoduje uruchomienie przeglądarki pomocy po naciśnięciu klawisza F1.
msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
msgstr "Kiedy jest włączone, używa OpenCL do wykonywania niektórych działań."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:692
msgid "When enabled, a search of actions will also return inactive actions."
msgstr ""
"Kiedy jest włączone, wyszukiwanie działań zwróci także nieaktywne działania."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:695
msgid "The maximum number of actions saved in history."
msgstr "Maksymalna liczba działań zapisanych w historii."
#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:136 ../app/core/gimp-modules.c:131
#: ../app/core/gimp-units.c:278 ../app/gui/session.c:309
#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:251
......@@ -12444,7 +12453,7 @@ msgid "Parasites"
msgstr "Dane pasożytnicze"
#. initialize the module list
#: ../app/core/gimp.c:794 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3223
#: ../app/core/gimp.c:794 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3229
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
......@@ -12469,7 +12478,7 @@ msgstr "Usunięcie „%s” się nie powiodło: %s"
#. initialize the list of gimp dynamics
#: ../app/core/gimp-data-factories.c:354 ../app/core/gimpcontext.c:722
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3169
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3175
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:221
msgid "Dynamics"
msgstr "Dynamika"
......@@ -13038,7 +13047,7 @@ msgid "Background color"
msgstr "Kolor tła"
#: ../app/core/gimpcontext.c:698 ../app/core/gimpcontext.c:699
#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:175 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:288
#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:288
msgid "Opacity"
msgstr "Krycie"
......@@ -13166,7 +13175,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../app/core/gimpdrawable.c:498
#: ../app/core/gimpdrawable.c:498 ../app/tools/gimpscaletool.c:118
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale"
msgstr "Skalowanie"
......@@ -13229,12 +13238,12 @@ msgstr "Przesunięcie obszaru rysowania"
msgid "Not enough points to stroke"
msgstr "Niewystarczająca liczba punktów do narysowania"
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:861
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:861 ../app/tools/gimpfliptool.c:133
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip"
msgstr "Odbicie"
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:946
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:946 ../app/tools/gimprotatetool.c:124
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate"
msgstr "Obracanie"
......@@ -13857,8 +13866,8 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Nie można cofnąć działania „%s”"
#: ../app/core/gimpimagefile.c:746 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1907
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2013
#: ../app/core/gimpimagefile.c:746 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1913
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2019
msgid "Folder"
msgstr "Katalog"
......@@ -14105,40 +14114,40 @@ msgstr "Maska warstwy na zaznaczenie"
msgid "Cannot rename layer masks."
msgstr "Nie można zmienić nazwy maski warstwy."
#: ../app/core/gimplineart.c:291 ../app/core/gimplineart.c:292
#: ../app/core/gimplineart.c:295 ../app/core/gimplineart.c:296
msgid "Select transparent pixels instead of gray ones"
msgstr "Zaznaczenie przezroczystych pikseli zamiast szarych"
#: ../app/core/gimplineart.c:298 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:172
#: ../app/core/gimplineart.c:302 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:172
msgid "Line art detection threshold"
msgstr "Próg wykrycia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:299 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:173
#: ../app/core/gimplineart.c:303 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:173
msgid "Threshold to detect contour (higher values will include more pixels)"
msgstr ""
"Próg do wykrycia konturu (wyższe wartości będą zawierały więcej pikseli)"
#: ../app/core/gimplineart.c:305 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:179
#: ../app/core/gimplineart.c:309 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:179
msgid "Maximum growing size"
msgstr "Maksymalny rozmiar powiększenia"
#: ../app/core/gimplineart.c:306 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:180
#: ../app/core/gimplineart.c:310 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:180
msgid "Maximum number of pixels grown under the line art"
msgstr "Maksymalna liczba pikseli dodanych pod kreskami rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:312
#: ../app/core/gimplineart.c:316
msgid "Maximum curved closing length"
msgstr "Maksymalna długość zamykania krzywej"
#: ../app/core/gimplineart.c:313
#: ../app/core/gimplineart.c:317
msgid "Maximum curved length (in pixels) to close the line art"
msgstr "Maksymalna długość krzywej (w pikselach) do zamknięcia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:319
#: ../app/core/gimplineart.c:323
msgid "Maximum straight closing length"
msgstr "Maksymalna długość zamykania prostej"
#: ../app/core/gimplineart.c:320
#: ../app/core/gimplineart.c:324
msgid "Maximum straight length (in pixels) to close the line art"
msgstr "Maksymalna długość prostej (w pikselach) do zamknięcia kresek rysunku"
......@@ -14941,7 +14950,7 @@ msgid "Enable dithering of _transparency"
msgstr "D_ithering przezroczystości"
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:280
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2232
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2238
msgid "Enable dithering of text layers"
msgstr "Dithering warstw tekstowych"
......@@ -15220,7 +15229,7 @@ msgid "Create a New Image"
msgstr "Utworzenie nowego obrazu"
#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:138
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1725
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1731
msgid "_Template:"
msgstr "Sza_blon:"
......@@ -15253,7 +15262,7 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:351
#: ../app/tools/gimpgradienttool-editor.c:1857
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:715 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:748 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:97 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:659 ../app/widgets/gimptexteditor.c:163
msgid "_Close"
......@@ -15277,7 +15286,7 @@ msgid "Confirm Scaling"
msgstr "Potwierdzenie skalowania"
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:211 ../app/dialogs/scale-dialog.c:138
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:94 ../app/tools/gimpscaletool.c:117
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:96 ../app/tools/gimpscaletool.c:120
msgid "_Scale"
msgstr "_Skaluj"
......@@ -15390,11 +15399,11 @@ msgid "_Opacity:"
msgstr "K_rycie:"
#. The size labels
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:790
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:823
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:818
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:851
msgid "Height:"
msgstr "Wysokość:"
......@@ -15586,7 +15595,7 @@ msgid "Select Source"
msgstr "Wybór źródła"
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:212
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1688
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1694
msgid "_Gradient"
msgstr "_Gradient"
......@@ -15638,7 +15647,7 @@ msgstr "Ok_res:"
#. The "Preview" frame
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:360
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1236
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:1247
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
......@@ -15704,12 +15713,12 @@ msgstr ""
"uruchomieniu programu GIMP."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:850
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2527
msgid "There's a local installation of the user manual."
msgstr "Podręcznik użytkownika jest zainstalowany na komputerze."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:855
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2527
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2533
msgid "The user manual is not installed locally."
msgstr "Podręcznik użytkownika nie jest zainstalowany na komputerze."
......@@ -15815,30 +15824,38 @@ msgstr "Przyspieszenie sprzętowe"
msgid "Use OpenCL"
msgstr "Użycie OpenCL"
#. Image Thumbnails
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1198
msgid ""
"OpenCL drivers and support are experimental, expect slowdowns and possible "
"crashes (please report)."
msgstr ""
"Sterowniki i wsparcie OpenCL są eksperymentalne, należy oczekiwać spowolnień "
"i możliwych awarii (które prosimy zgłaszać)."
#. Image Thumbnails
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1204
msgid "Image Thumbnails"
msgstr "Miniatury obrazów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1203
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1209
msgid "Size of _thumbnails:"
msgstr "Wymiary m_iniatur:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1207
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1213
msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
msgstr "Ma_ksymalny rozmiar miniaturyzowanych plików:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1214
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1220
msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
msgstr "Zachowywanie używanych plików na liście historii dokumentów"
#. TODO: icon needed.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1231
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1232
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1237
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1238
msgid "Debugging"
msgstr "Debugowanie"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1239
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1245
msgid ""
"We hope you will never need these settings, but as all software, GIMP has "
"bugs, and crashes can occur. If it happens, you can help us by reporting "
......@@ -15848,20 +15865,20 @@ msgstr ""
"oprogramowanie, GIMP ma błędy i mogą wystąpić awarie. Jeśli tak się zdarzy, "
"to prosimy nam pomóc je zgłaszając."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1248
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1254
msgid "Bug Reporting"
msgstr "Zgłaszanie błędów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1254
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1260
msgid "Debug _policy:"
msgstr "_Zachowanie debugowania:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1266
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1272
msgid "This feature requires \"gdb\" or \"lldb\" installed on your system."
msgstr ""
"Ta funkcja wymaga zainstalowania programu „gdb” lub „lldb” na komputerze."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1270
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1276
msgid ""
"This feature is more efficient with \"gdb\" or \"lldb\" installed on your "
"system."
......@@ -15869,176 +15886,176 @@ msgstr ""
"Ta funkcja jest wydajniejsza po zainstalowaniu programu „gdb” lub „lldb” na "
"komputerze."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1283
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1284
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1289
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1290
msgid "Color Management"
msgstr "Zarządzanie kolorami"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1293
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1299
msgid "Reset Color Management"
msgstr "Ustaw domyślne wartości zarządzania kolorami"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1316
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1322
msgid "Image display _mode:"
msgstr "_Tryb wyświetlania obrazu:"
#. Color Managed Display
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1320
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1326
msgid "Color Managed Display"
msgstr "Zarządzanie kolorami ekranu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1329
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1335
msgid "Select Monitor Color Profile"
msgstr "Wybór profilu kolorów monitora"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1330
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1336
msgid "_Monitor profile:"
msgstr "Profil _monitora:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1336
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1342
msgid "_Try to use the system monitor profile"
msgstr "_Używanie systemowego profilu monitora"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1345
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1351
msgid "_Rendering intent:"
msgstr "Sposób _odwzorowania barw:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1350
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1356
msgid "Use _black point compensation"
msgstr "Kompensacja _czarnego punktu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1358
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1394 ../app/paint/gimpinkoptions.c:93
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1364
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1400 ../app/paint/gimpinkoptions.c:93
msgid "Speed"
msgstr "Prędkość"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1359
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1395
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1365
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1401
msgid "Precision / Color Fidelity"
msgstr "Dokładność/wierność kolorów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1360
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1366
msgid "_Optimize image display for:"
msgstr "_Optymalizacja wyświetlania obrazu dla:"
#. Print Simulation (Soft-proofing)
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1364
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1370
msgid "Soft-Proofing"
msgstr "Symulacja wydruku"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1374
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1380
msgid "Select Soft-Proofing Color Profile"
msgstr "Wybór profilu kolorów symulacji wydruku"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1375
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1381
msgid "_Soft-proofing profile:"
msgstr "Profil _symulacji wydruku:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1381
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1387
msgid "Re_ndering intent:"
msgstr "Sposób o_dwzorowania barw:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1386
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1392
msgid "Use black _point compensation"
msgstr "Kompensacja c_zarnego punktu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1396
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1402
msgid "O_ptimize soft-proofing for:"
msgstr "Op_tymalizacja symulacji wydruku dla:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1405
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1411
msgid "Mark out of gamut colors"
msgstr "Wyróżnienie kolorów spoza skali"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1410
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1416
msgid "Select Warning Color"
msgstr "Wybór koloru ostrzeżeń"
#. Preferred profiles
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1421
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1427
msgid "Preferred Profiles"
msgstr "Preferowane profile"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1430
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1436
msgid "Select Preferred RGB Color Profile"
msgstr "Wybór preferowanego profilu kolorów RGB"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1431
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1437
msgid "_RGB profile:"
msgstr "Profil _RGB:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1438
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1444
msgid "Select Preferred Grayscale Color Profile"
msgstr "Wybór preferowanego profilu kolorów odcieni szarości"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1439
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1445
msgid "_Grayscale profile:"
msgstr "Profil _odcieni szarości:"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1446
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1452
msgid "Select CMYK Color Profile"
msgstr "Wybór profilu koloru CMYK"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1447
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1453
msgid "_CMYK profile:"
msgstr "Profil _CMYK:"
#. Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1452
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1458
msgid "Policies"
msgstr "Zachowanie"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1457
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1463
msgid "File Open behaviour:"
msgstr "Zachowanie okna otwierania plików:"
#. Filter Dialogs
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1461
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2236
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1467
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2242
msgid "Filter Dialogs"
msgstr "Okna filtrowania"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1465
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2248
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1471
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2254
msgid "Show advanced color options"
msgstr "Zaawansowane opcje kolorów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1479
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1480
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1485
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1486
msgid "Image Import & Export"
msgstr "Import i eksport obrazów"
#. Import Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1490
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1496
msgid "Import Policies"
msgstr "Zachowanie importu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1494
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1500
msgid "Promote imported images to _floating point precision"
msgstr ""
"_Konwertowanie importowanych obrazów do dokładności zmiennoprzecinkowej"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1503
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1509
msgid "Dither images when promoting to floating point"
msgstr ""
"Wykonywanie ditheringu na obrazach podczas konwertowania do dokładności "
"zmiennoprzecinkowej"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1508
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1514
msgid "Add an alpha channel to imported images"
msgstr "Dodawanie kanału alfa do importowanych obrazów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1513
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2159
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1519
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2165
msgid "Color profile policy:"
msgstr "Zachowanie profilu kolorów:"
#. Export Policies
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1517
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1523
msgid "Export Policies"
msgstr "Zachowanie eksportu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1521
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1527
msgid "Export the image's color profile by default"
msgstr "Domyślne eksportowanie profilu kolorów obrazu"
......@@ -16047,7 +16064,7 @@ msgstr "Domyślne eksportowanie profilu kolorów obrazu"
#. * It determines how file export
#. * plug-ins handle Exif by default.
#.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1529
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1535
msgid "Export Exif metadata by default when available"
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych Exif, kiedy są dostępne"
......@@ -16056,7 +16073,7 @@ msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych Exif, kiedy są dostępne"
#. * It determines how file export
#. * plug-ins handle XMP by default.
#.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1537
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1543
msgid "Export XMP metadata by default when available"
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych XMP, kiedy są dostępne"
......@@ -16065,37 +16082,37 @@ msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych XMP, kiedy są dostępne"
#. * It determines how file export
#. * plug-ins handle IPTC by default.
#.
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1545
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1551
msgid "Export IPTC metadata by default when available"
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych IPTC, kiedy są dostępne"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1548
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1554
msgid "Metadata can contain sensitive information."
msgstr "Metadane mogą zawierać prywatne informacje."
#. Export File Type
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1552
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1558
msgid "Export File Type"
msgstr "Typ pliku eksportu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1556
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1562
msgid "Default export file type:"
msgstr "Domyślny typ pliku podczas eksportu:"
#. Raw Image Importer
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1560
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1566
msgid "Raw Image Importer"
msgstr "Import obrazów Raw"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1596
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1602
msgid "Experimental Playground"
msgstr "Eksperymentalny plac zabaw"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1597
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1603
msgid "Playground"
msgstr "Plac zabaw"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1610
msgid ""
"These features are unfinished, buggy and may crash GIMP. It is unadvised to "
"use them unless you really know what you are doing or you intend to "
......@@ -16105,518 +16122,518 @@ msgstr ""
"GIMP. Ich używanie jest niezalecane, chyba że użytkownik wie, co robi lub "
"planuje pomóc w ich rozwijaniu."
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1613
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1619
msgid "Insane Options"
msgstr "Szalone opcje"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1617
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1623
msgid "_N-Point Deformation tool"
msgstr "_Zniekształcanie za pomocą wielu punktów"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1620
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1626
msgid "_Seamless Clone tool"
msgstr "_Bezszwowe klonowanie"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1630
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1631
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1636
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1637
msgctxt "preferences"
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcje narzędzi"
#. General
#. Snapping Distance
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1639
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2465
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2791
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3022
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1645
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2471
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2797
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3028
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:186
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1642
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1648
msgid "_Save tool options on exit"
msgstr "_Zapisywanie opcji narzędzi przy zakończeniu"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1652
msgid "Save Tool Options _Now"
msgstr "Zapisz opcje _narzędzi"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1653
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1659
msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
msgstr "_Ustaw zapisane opcje narzędzi na wartości domyślne"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1667
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1673
msgid "Default _interpolation:"
msgstr "Domyślna _interpolacja:"
#. Global Brush, Pattern, ...
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1675
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1681
msgid "Paint Options Shared Between Tools"
msgstr "Opcje rysowania współdzielone przez narzędzia"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1679
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1685
msgid "_Brush"
msgstr "_Pędzel"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1682
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1688
msgid "_Dynamics"
msgstr "_Dynamika"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1685
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1691
msgid "_Pattern"
msgstr "_Deseń"
#. Move Tool
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1692
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1698
msgid "Move Tool"
msgstr "Przesuwanie"