Commit 9d1f5cb9 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation

2006-08-05  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation
parent ff753c1f
2006-08-05 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
2006-08-04 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Fixed Czech translation.
......
......@@ -11,10 +11,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-04 16:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-04 16:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-05 17:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-05 17:17+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -655,7 +655,7 @@ msgid "New Channel Color"
msgstr "Barva nového kanálu"
#: ../app/actions/channels-commands.c:245
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:496
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:498
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:259
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:770 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:309
#, c-format
......@@ -809,7 +809,7 @@ msgstr "Sloučený vzorek"
#: ../app/actions/file-commands.c:176 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:203
#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:254
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:204
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:448
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:450
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:727 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:157
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:917
#, c-format
......@@ -1374,8 +1374,7 @@ msgstr "Silné znovu"
#: ../app/actions/edit-actions.c:89
msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
msgstr ""
"Znovu provést poslední operaci vrácenou zpět, přeskočit změny viditelnosti"
msgstr "Znovu provést poslední operaci vrácenou zpět, přeskočit změny viditelnosti"
#: ../app/actions/edit-actions.c:94
msgid "_Clear Undo History"
......@@ -2712,7 +2711,7 @@ msgstr "Úpravy vlastností vrstvy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:238 ../app/actions/layers-commands.c:240
#: ../app/actions/layers-commands.c:297 ../app/actions/layers-commands.c:301
#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:324
#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:328
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:832
msgid "New Layer"
msgstr "Nová vrstva"
......@@ -3320,8 +3319,7 @@ msgstr "Odstranit šablonu"
#: ../app/actions/templates-commands.c:247
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
msgid "Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
msgstr "Jste si jisti, že chcete odstranit šablonu '%s' ze seznamu a z disku?"
#: ../app/actions/text-editor-actions.c:44
......@@ -3438,8 +3436,7 @@ msgstr "Přenastavit volby nástrojů"
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:209
msgid "Do you really want to reset all tool options to default values?"
msgstr ""
"Chcete opravdu přenastavit všechny volby nástrojů na implicitní hodnoty?"
msgstr "Chcete opravdu přenastavit všechny volby nástrojů na implicitní hodnoty?"
#: ../app/actions/tools-actions.c:47
msgid "Tools Menu"
......@@ -3948,20 +3945,24 @@ msgid "Freehand"
msgstr "Volná ruka"
#: ../app/base/base-enums.c:55 ../app/base/base-enums.c:122
#: ../app/core/core-enums.c:1164
msgid "Value"
msgstr "Jas"
#: ../app/base/base-enums.c:56 ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:262
#: ../app/base/base-enums.c:56 ../app/core/core-enums.c:1159
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:262
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:232
msgid "Red"
msgstr "Červená"
#: ../app/base/base-enums.c:57 ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:269
#: ../app/base/base-enums.c:57 ../app/core/core-enums.c:1160
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:269
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:234
msgid "Green"
msgstr "Zelená"
#: ../app/base/base-enums.c:58 ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:276
#: ../app/base/base-enums.c:58 ../app/core/core-enums.c:1161
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:276
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:236
msgid "Blue"
msgstr "Modrá"
......@@ -4015,11 +4016,11 @@ msgstr "Pouze ztmavení"
msgid "Lighten only"
msgstr "Pouze zesvětlení"
#: ../app/base/base-enums.c:119
#: ../app/base/base-enums.c:119 ../app/core/core-enums.c:1162
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"
#: ../app/base/base-enums.c:120
#: ../app/base/base-enums.c:120 ../app/core/core-enums.c:1163
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
......@@ -4224,15 +4225,13 @@ msgstr ""
"jinak bude zobrazen s měřítkem 1:1."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:161
msgid ""
"Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
msgid "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
msgstr ""
"Nainstalovat soukromou barevnou mapu; může být užitečné na osmibitových (256 "
"barev) displejích."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:164
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgid "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgstr ""
"Nastavuje úroveň interpolace používanou pro změnu velikosti a jiné "
"transformace."
......@@ -4336,8 +4335,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
"dialogs."
msgstr ""
"Nastavuje velikost náhledu pro vrstvy a kanály v nově vytvářených dialozích."
msgstr "Nastavuje velikost náhledu pro vrstvy a kanály v nově vytvářených dialozích."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:253
msgid ""
......@@ -4362,15 +4360,12 @@ msgstr ""
"spuštění."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:264
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr ""
"Zapamatovat si aktuální nástroj, vzorek, barvu a stopu mezi sezeními GIMP."
msgid "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr "Zapamatovat si aktuální nástroj, vzorek, barvu a stopu mezi sezeními GIMP."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:268
msgid "Add all opened and saved files to the document history on disk."
msgstr ""
"Přidat všechny otevřené a uložené soubory do historie dokumentů na disku."
msgstr "Přidat všechny otevřené a uložené soubory do historie dokumentů na disku."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:271
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
......@@ -5152,6 +5147,10 @@ msgstr "Nastavit barvu popředí"
msgid "EEK: can't undo"
msgstr "EEK: nemohu vrátit zpět"
#: ../app/core/core-enums.c:1158
msgid "Composite"
msgstr "Složený"
#: ../app/core/gimp-contexts.c:141 ../app/gui/session.c:252
#: ../app/menus/menus.c:422 ../app/tools/gimp-tools.c:432
#: ../app/widgets/gimpdevices.c:258
......@@ -5326,8 +5325,7 @@ msgstr ""
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:408
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': nemohu dekédovat verzi %d "
"formátu abr."
......@@ -5345,14 +5343,12 @@ msgstr "Schránka"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:575
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Není to soubor stopy GIMPu."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Není to soubor stopy GIMPu."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:591
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:635
#, c-format
......@@ -5391,11 +5387,11 @@ msgstr "Alfa do výběru"
msgid "%s Channel to Selection"
msgstr "Kanál %s do výběru"
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:448 ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:79
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:450 ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:79
msgid "command|Fuzzy Select"
msgstr "Přibližný výběr"
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:493
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:497
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:81
msgid "command|Select by Color"
msgstr "Výběr dle barvy"
......@@ -5525,11 +5521,11 @@ msgstr ""
msgid "Blend"
msgstr "Mísení"
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:85 ../app/paint/gimpclone.c:245
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:86 ../app/paint/gimpclone.c:245
msgid "No patterns available for this operation."
msgstr "Nejsou k dispozici žádné vzorky pro tuto operaci."
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:274
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:277
msgid "command|Bucket Fill"
msgstr "Plechovka"
......@@ -5598,22 +5594,22 @@ msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru s přechodem '%s'."
msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru přechodu '%s': Soubor je poškozen."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:162
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:163
#, c-format
msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
msgstr "Poškozený segment %d v souboru s přechodem '%s'."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:173 ../app/core/gimpgradient-load.c:187
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:174 ../app/core/gimpgradient-load.c:188
#, c-format
msgid "Gradient file '%s' is corrupt: Segments do not span the range 0-1."
msgstr "Soubor s přechodem '%s' je poškozen: Segmenty nepokrývají rozsah 0-1."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:270
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:271
#, c-format
msgid "No linear gradients found in '%s'"
msgstr "V '%s' nebyl nalezen lineáční přechod"
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:280
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:281
#, c-format
msgid "Failed to import gradients from '%s': %s"
msgstr "Nemohu importovat přechody z '%s': %s"
......@@ -5627,8 +5623,7 @@ msgid "The foreground color of the grid."
msgstr "Barva popředí mřížky."
#: ../app/core/gimpgrid.c:96
msgid ""
"The background color of the grid; only used in double dashed line style."
msgid "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
msgstr "Barva pozadí mřížky; používá se jen u dvojitě čárkovaného stylu čáry."
#: ../app/core/gimpgrid.c:102
......@@ -5640,8 +5635,7 @@ msgid "Vertical spacing of grid lines."
msgstr "Svislé rozestupy čar mřížky."
#: ../app/core/gimpgrid.c:116
msgid ""
"Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
msgid "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
msgstr "Vodorovný posun první čáry mřížky; může to být záporné číslo."
#: ../app/core/gimpgrid.c:123
......@@ -6102,15 +6096,13 @@ msgstr ""
#: ../app/core/gimppalette.c:343
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička."
msgstr "Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička."
#: ../app/core/gimppalette.c:359 ../app/core/gimppalette.c:382
#: ../app/core/gimppalette.c:412 ../app/core/gimppalette.c:490
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
msgstr "Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette.c:374
#, c-format
......@@ -6151,13 +6143,11 @@ msgstr "Čtu soubor palety '%s': Hodnota GRB mimo rozsah na řádku %d."
#: ../app/core/gimppattern.c:349
#, c-format
msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': File appears truncated."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru vzorku '%s': Soubor je zřejmě useknut."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru vzorku '%s': Soubor je zřejmě useknut."
#: ../app/core/gimppattern.c:291
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování v souboru vzorku '%s': Neznámá verze formátu vzorku "
"%d."
......@@ -6535,8 +6525,7 @@ msgstr ""
"Nastavení (momentálně %s)."
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:229
msgid ""
"Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
msgid "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
msgstr "Zvolená velikost obrázku zmenší některé vrstvy natolik, že zmizí."
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:233
......@@ -7653,8 +7642,7 @@ msgstr "<b>Váš soubor s tipy GIMPu zřejmě chybí!</b>"
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:90
#, c-format
msgid "There should be a file called '%s'. Please check your installation."
msgstr ""
"Měl existovat soubor s názvem '%s'. Zkontrolujte prosím svou instalaci."
msgstr "Měl existovat soubor s názvem '%s'. Zkontrolujte prosím svou instalaci."
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:96
msgid "<b>The GIMP tips file could not be parsed!</b>"
......@@ -7787,8 +7775,7 @@ msgstr "Uložit před zavřením změny v obrázku '%s'?"
# FIXME: doesn't work with Slavic languages
#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:231
#, c-format
msgid ""
"If you don't save the image, changes from the last %s and %s will be lost."
msgid "If you don't save the image, changes from the last %s and %s will be lost."
msgstr "Pokud obrázek neuložíte, změny za poslední %s a%s budou ztraceny."
# FIXME: doesn't work with Slavic languages
......@@ -7814,8 +7801,8 @@ msgstr[1] "minuty"
msgstr[2] "minut"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:200
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:499
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:552
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:501
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:554
msgid "Drop New Layer"
msgstr "Pustit novou vrstvu"
......@@ -7823,7 +7810,7 @@ msgstr "Pustit novou vrstvu"
msgid "Drop New Path"
msgstr "Pustit novou cestu"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:540
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:542
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:798 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:357
msgid "Dropped Buffer"
msgstr "Odstraněný buffer"
......@@ -8061,7 +8048,7 @@ msgstr "2D transformace"
msgid "2D Transforming"
msgstr "2D transformace"
#: ../app/pdb/edit_cmds.c:577 ../app/tools/gimpblendtool.c:207
#: ../app/pdb/edit_cmds.c:578 ../app/tools/gimpblendtool.c:207
msgid "Blending"
msgstr "Mísení"
......@@ -8102,12 +8089,10 @@ msgstr ""
"Argument '%s' (#%d, typ %s) mimo rozsah (validace změnila '%s' na '%s')"
#: ../app/pdb/image_cmds.c:1945
msgid ""
"Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
msgstr ""
"Rozlišení obrázku je mimo rozsah, používám místo něj implicitní rozlišení."
msgid "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
msgstr "Rozlišení obrázku je mimo rozsah, používám místo něj implicitní rozlišení."
#: ../app/pdb/selection_tools_cmds.c:154 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:96
#: ../app/pdb/selection_tools_cmds.c:155 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:96
msgid "Free Select"
msgstr "Volný výběr"
......@@ -8421,8 +8406,8 @@ msgid "Max depth:"
msgstr "Max. hloubka:"
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:274
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:274
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:493
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:289
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:506
msgid "Threshold:"
msgstr "Práh:"
......@@ -8467,55 +8452,59 @@ msgstr "_Jas:"
msgid "Con_trast:"
msgstr "Kon_trast:"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:99
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:100
msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
msgstr "Umožní vyplnit zcela transparentní oblasti"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:105
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:106
msgid "Base filled area on all visible layers"
msgstr "Založit oblast k vyplnění na všech viditelných vrstvách"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:111
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:127
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:112
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:128
msgid "Maximum color difference"
msgstr "Maximální odlišnost barev"
#. fill type
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:213
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:228
#, c-format
msgid "Fill Type (%s)"
msgstr "Typ vyplňování (%s)"
#. fill selection
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:226
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:241
#, c-format
msgid "Affected Area (%s)"
msgstr "Ovlivněná oblast (%s)"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:230
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:245
msgid "Fill whole selection"
msgstr "Vyplnit celý výběr"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:231
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:246
msgid "Fill similar colors"
msgstr "Vyplnit podobné barvy"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:240
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:465
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:255
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:478
msgid "Finding Similar Colors"
msgstr "Hledání podobných barev"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:256
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:271
msgid "Fill transparent areas"
msgstr "Vyplnit průhledné oblasti"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:262 ../app/tools/gimpclonetool.c:461
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:277 ../app/tools/gimpclonetool.c:461
#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:162
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:481
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:524
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:494
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:543
msgid "Sample merged"
msgstr "Ukázka sloučení"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:296
msgid "Fill by:"
msgstr "Vyplnit podle:"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
msgid "Bucket Fill"
msgstr "Plechovka"
......@@ -8660,7 +8649,7 @@ msgstr "Svět_lost:"
msgid "Sample average"
msgstr "Průměrný vzorek"
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:171 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:443
#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:171 ../app/tools/gimpselectionoptions.c:455
#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:131
msgid "Radius:"
msgstr "Poloměr:"
......@@ -9366,7 +9355,7 @@ msgid "_Paintbrush"
msgstr "_Štětec"
#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:104
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:398
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:410
#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:258
msgid "Mode:"
msgstr "Režim:"
......@@ -9627,39 +9616,43 @@ msgstr "Změnit velikost"
msgid "Scaling Information"
msgstr "Informace o škálování"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:102
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:103
msgid "Smooth edges"
msgstr "Vyhlazování hran"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:116
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:117
msgid "Allow completely transparent regions to be selected"
msgstr "Umožní vybrat zcela průhledné oblasti"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:122
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:123
msgid "Base selection on all visible layers"
msgstr "Založit výběr na všech viditelných vrstvách"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:137
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:143
msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
msgstr "Při zmenšení výběru použít všechny viditelné vrstvy"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:406 ../app/tools/gimptextoptions.c:460
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:418 ../app/tools/gimptextoptions.c:460
msgid "Antialiasing"
msgstr "Vyhlazování"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:426
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:438
msgid "Feather edges"
msgstr "Prolnout okraje"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:452
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:464
msgid "Show interactive boundary"
msgstr "Zobrazit interaktivní hranici"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:475
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:488
msgid "Select transparent areas"
msgstr "Zvolit průhledné oblasti"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:510
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:513
msgid "Select by:"
msgstr "Vybrat podle:"
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:529
msgid "Auto shrink selection"
msgstr "Automaticky zmenšit výběr"
......@@ -9744,10 +9737,8 @@ msgid "Click to smudge the line."
msgstr "Klikněte pro rozmazání čáry."
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:116
msgid ""
"Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
msgstr ""
"Hinting mění obrys fontu pro vytvoření ostré bitmapy v malých velikostech"
msgid "Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
msgstr "Hinting mění obrys fontu pro vytvoření ostré bitmapy v malých velikostech"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:123
msgid ""
......@@ -10264,8 +10255,7 @@ msgstr "(Nic)"
#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:196
#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:421
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr ""
"Stiskněte novou klávesovou zkratku nebo ji vymažte stisknutím Backspace"
msgstr "Stiskněte novou klávesovou zkratku nebo ji vymažte stisknutím Backspace"
#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:424
msgid "Type a new accelerator"
......@@ -10707,17 +10697,13 @@ msgstr "Zavřít všechny karty?"
#: ../app/widgets/gimpdock.c:306
#, c-format
msgid ""
"This window has %d tab open. Closing the window will also close all its tabs."
msgid "This window has %d tab open. Closing the window will also close all its tabs."
msgid_plural ""
"This window has %d tabs open. Closing the window will also close all its "
"tabs."
msgstr[0] ""
"Toto okno má otevřeno %d kartu. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[1] ""
"Toto okno má otevřeno %d karty. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[2] ""
"Toto okno má otevřeno %d karet. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[0] "Toto okno má otevřeno %d kartu. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[1] "Toto okno má otevřeno %d karty. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[2] "Toto okno má otevřeno %d karet. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
#: ../app/widgets/gimpdockable.c:166
msgid "Configure this tab"
......@@ -10894,10 +10880,8 @@ msgid "Could not find GIMP help browser."
msgstr "Nemohu najít prohlížeč nápovědy GIMPu"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:192
msgid ""
"The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
msgstr ""
"Zásuvný modul prohlížeče nápovědy GIMPu zřejmě ve vaší instalaci chybí."
msgid "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
msgstr "Zásuvný modul prohlížeče nápovědy GIMPu zřejmě ve vaší instalaci chybí."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:218
msgid "Help browser doesn't start"
......@@ -11026,10 +11010,8 @@ msgid "Auto"
msgstr "Automaticky"
#: ../app/widgets/gimpmenudock.c:171
msgid ""
"When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
msgstr ""
"Když je povoleno, dialog automaticky sleduje obrázek, na kterém pracujete."
msgid "When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
msgstr "Když je povoleno, dialog automaticky sleduje obrázek, na kterém pracujete."
#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:437
#, c-format
......@@ -11484,3 +11466,4 @@ msgstr "Přesvědčte se, že nástroj jsou viditelné!"
#, c-format
msgid "Couldn't start '%s': %s"
msgstr "Nemohu spustit '%s': %s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment