Updated Catalan translation by Joaquim Perez.

svn path=/trunk/; revision=21780
parent 30d07eb1
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net> 2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation * en_GB.po: Updated English (British) translation
......
...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid "" ...@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n" "Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n" "POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-07 13:51+0100\n" "PO-Revision-Date: 2007-01-24 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n" "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n" "Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -20,6 +20,15 @@ msgstr "" ...@@ -20,6 +20,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n" "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
msgid "Brush Selection"
msgstr "Selecció del pinzell"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
msgid "_Browse..."
msgstr "_Navega..."
#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253 #: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
#, c-format #, c-format
msgid "%s can't handle layers" msgid "%s can't handle layers"
...@@ -100,7 +109,8 @@ msgstr "" ...@@ -100,7 +109,8 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:308 #: ../libgimp/gimpexport.c:308
#, c-format #, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images" msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades" msgstr ""
"%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"
#: ../libgimp/gimpexport.c:309 #: ../libgimp/gimpexport.c:309
msgid "" msgid ""
...@@ -195,10 +205,22 @@ msgstr "Selecció de tipus de lletra" ...@@ -195,10 +205,22 @@ msgstr "Selecció de tipus de lletra"
msgid "Sans" msgid "Sans"
msgstr "Sans" msgstr "Sans"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131 #: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:148
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Selecció del degradat"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
msgid "(Empty)" msgid "(Empty)"
msgstr "(Buit)" msgstr "(Buit)"
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:130
msgid "Palette Selection"
msgstr "Selecció de la paleta"
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:156
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Selecció del patró"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140 #: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
msgid "by name" msgid "by name"
msgstr "per nom" msgstr "per nom"
...@@ -752,13 +774,13 @@ msgstr "El perfil de color del vostre monitor (primari)." ...@@ -752,13 +774,13 @@ msgstr "El perfil de color del vostre monitor (primari)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "" msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the " "When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a " "windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback." "fallback."
msgstr "" msgstr ""
"Si es marca l'opció, el GIMP intentarà fer servir el perfil de color del " "Si es marca l'opció, el GIMP intentarà fer servir el perfil de color del "
"sistema de finestres. El perfil configurat del monitor només es faria servir " "sistema. El perfil configurat del monitor només es faria servir com a última "
"com a última opció." "opció."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB working space color profile." msgid "The default RGB working space color profile."
...@@ -1076,7 +1098,7 @@ msgstr "Comprova l'estil" ...@@ -1076,7 +1098,7 @@ msgstr "Comprova l'estil"
# toggle button to (des)activate the instant preview # toggle button to (des)activate the instant preview
#. toggle button to (des)activate the instant preview #. toggle button to (des)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:265 #: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:277
msgid "_Preview" msgid "_Preview"
msgstr "_Previsualitza" msgstr "_Previsualitza"
...@@ -1194,7 +1216,8 @@ msgstr "_Nova llavor" ...@@ -1194,7 +1216,8 @@ msgstr "_Nova llavor"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022
msgid "Seed random number generator with a generated random number" msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat" msgstr ""
"Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1026 #: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1026
msgid "_Randomize" msgid "_Randomize"
...@@ -1270,7 +1293,8 @@ msgstr "Tritanopia (insensible al blau)" ...@@ -1270,7 +1293,8 @@ msgstr "Tritanopia (insensible al blau)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200 #: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)" msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)" msgstr ""
"Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290 #: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290
msgid "Color Deficient Vision" msgid "Color Deficient Vision"
...@@ -1306,7 +1330,8 @@ msgstr "C_icles de contrast:" ...@@ -1306,7 +1330,8 @@ msgstr "C_icles de contrast:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:116 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
msgid "Color management display filter using ICC color profiles" msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC" msgstr ""
"Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:184 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
msgid "Color Management" msgid "Color Management"
...@@ -1514,59 +1539,115 @@ msgid "Button Gear Up" ...@@ -1514,59 +1539,115 @@ msgid "Button Gear Up"
msgstr "Botó augmentar marxa" msgstr "Botó augmentar marxa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:87 #: ../modules/controller_linux_input.c:87
msgid "Wheel Turn Left" msgid "X Move Left"
msgstr "Volant cap a l'esquerra" msgstr "Moviment X esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:88 #: ../modules/controller_linux_input.c:88
msgid "Wheel Turn Right" msgid "X Move Right"
msgstr "Volant cap a la dreta" msgstr "Moviment X dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:89 #: ../modules/controller_linux_input.c:89
msgid "Y Move Away"
msgstr "Moviment Y allunya"
#: ../modules/controller_linux_input.c:90
msgid "Y Move Near"
msgstr "Moviment Y apropa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:91
msgid "Z Move Up"
msgstr "Moviment Z amunt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:92
msgid "Z Move Down"
msgstr "Moviment Z avall"
#: ../modules/controller_linux_input.c:94
msgid "X Axis Tilt Away"
msgstr "Eix X cap enfora"
#: ../modules/controller_linux_input.c:95
msgid "X Axis Tilt Near"
msgstr "Eix Y cap endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:96
msgid "Y Axis Tilt Right"
msgstr "Eix Y cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:97
msgid "Y Axis Tilt Left"
msgstr "Eix Y cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:98
msgid "Z Axis Turn Left"
msgstr "Eix Z cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:99
msgid "Z Axis Turn Right"
msgstr "Eix Z cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:101
msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
msgstr "Roda horitz. cap enrere"
#: ../modules/controller_linux_input.c:102
msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
msgstr "Roda horitz. cap endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:103
msgid "Dial Turn Left" msgid "Dial Turn Left"
msgstr "Dial cap a l'esquerra" msgstr "Dial cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:90 #: ../modules/controller_linux_input.c:104
msgid "Dial Turn Right" msgid "Dial Turn Right"
msgstr "Dial cap a la dreta" msgstr "Dial cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:154 #: ../modules/controller_linux_input.c:105
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Volant cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:106
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Volant cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:170
msgid "Linux input event controller" msgid "Linux input event controller"
msgstr "Controlador de senyals d'entrada del Linux" msgstr "Controlador de senyals d'entrada del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:222 ../modules/controller_midi.c:246 #: ../modules/controller_linux_input.c:238 ../modules/controller_midi.c:246
msgid "Device:" msgid "Device:"
msgstr "Dispositiu:" msgstr "Dispositiu:"
#: ../modules/controller_linux_input.c:223 #: ../modules/controller_linux_input.c:239
msgid "The name of the device to read Linux Input events from." msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
msgstr "Nom del dispositiu del qual s'han de rebre esdeveniments." msgstr "Nom del dispositiu del qual s'han de rebre esdeveniments."
#: ../modules/controller_linux_input.c:227 #: ../modules/controller_linux_input.c:243
msgid "Linux Input" msgid "Linux Input"
msgstr "Senyal del Linux" msgstr "Senyal del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:352 #: ../modules/controller_linux_input.c:368
msgid "Linux Input Events" msgid "Linux Input Events"
msgstr "Senyals del Linux" msgstr "Senyals del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:484 #: ../modules/controller_linux_input.c:389 ../modules/controller_midi.c:483
#: ../modules/controller_midi.c:510 #: ../modules/controller_midi.c:509
#, c-format #, c-format
msgid "Reading from %s" msgid "Reading from %s"
msgstr "S'està llegint de %s" msgstr "S'està llegint de %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:389 #: ../modules/controller_linux_input.c:405
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:466 #: ../modules/controller_linux_input.c:448 ../modules/controller_midi.c:465
#: ../modules/controller_midi.c:527 ../modules/controller_midi.c:598 #: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597
#, c-format #, c-format
msgid "Device not available: %s" msgid "Device not available: %s"
msgstr "Dispositiu desconnectat: %s" msgstr "Dispositiu desconnectat: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:535 #: ../modules/controller_linux_input.c:413 ../modules/controller_midi.c:534
msgid "No device configured" msgid "No device configured"
msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu" msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu"
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:607 #: ../modules/controller_linux_input.c:457 ../modules/controller_midi.c:606
msgid "End of file" msgid "End of file"
msgstr "Fi del fitxer" msgstr "Fi del fitxer"
...@@ -1617,7 +1698,10 @@ msgstr "Controlador %03d" ...@@ -1617,7 +1698,10 @@ msgstr "Controlador %03d"
msgid "MIDI Events" msgid "MIDI Events"
msgstr "Senyals MIDI" msgstr "Senyals MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:458 #: ../modules/controller_midi.c:455
msgid "GIMP MIDI controller" msgid "GIMP"
msgstr "Controlador MIDI del GIMP" msgstr "GIMP"
#: ../modules/controller_midi.c:457
msgid "GIMP MIDI Input Controller"
msgstr "Controlador d'entrada MIDI del GIMP"
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net> 2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation * en_GB.po: Updated English (British) translation
......
This diff is collapsed.
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net> 2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation * en_GB.po: Updated English (British) translation
......
...@@ -11,7 +11,7 @@ msgid "" ...@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n" "Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:54+0100\n" "POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:41+0100\n" "PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:41+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n" "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n" "Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
...@@ -244,8 +244,8 @@ msgstr "Divideix" ...@@ -244,8 +244,8 @@ msgstr "Divideix"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet" msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr "" msgstr ""
"Retalla una imatge per les seves guies, creant un conjunt d'imatges separades " "Retalla una imatge per les seves guies, creant un conjunt d'imatges "
"i un taula HTML formada per les imatges resultants" "separades i un taula HTML formada per les imatges resultants"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
msgid "_Slice..." msgid "_Slice..."
......
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net> 2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation * en_GB.po: Updated English (British) translation
......
# translation of ca.po to Català # translation of ca.po to Català
# gimp-script-fu translation to Catalan. # gimp-script-fu translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc. # Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000-2001. # Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000-2001.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2003, 2004. # Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde a eresmas.com>, 2004. # Xavier Conde Rueda <xaviconde a eresmas.com>, 2004.
...@@ -11,14 +11,15 @@ msgid "" ...@@ -11,14 +11,15 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n" "Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:57+0100\n" "POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-21 22:09+0100\n" "PO-Revision-Date: 2007-01-17 22:49+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n" "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n" "Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:143 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:143
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:210 #: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:210
...@@ -1415,7 +1416,7 @@ msgid "_Distort..." ...@@ -1415,7 +1416,7 @@ msgid "_Distort..."
msgstr "_Distorciona..." msgstr "_Distorciona..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1 #: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
msgid "Add a drop-shadow to the selected region (or alpha)" msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr "Afegeix una ombra a la regió seleccionada (o canal alfa)" msgstr "Afegeix una ombra a la regió seleccionada (o canal alfa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:2 #: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:2
...@@ -1454,7 +1455,7 @@ msgid "Opacity" ...@@ -1454,7 +1455,7 @@ msgid "Opacity"
msgstr "Opacitat" msgstr "Opacitat"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:8 #: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:8
msgid "_Drop-Shadow..." msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Ombra..." msgstr "_Ombra..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:1 #: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:1
...@@ -2149,7 +2150,7 @@ msgid "Cell size (pixels)" ...@@ -2149,7 +2150,7 @@ msgid "Cell size (pixels)"
msgstr "Mida de la cel·la (píxels)" msgstr "Mida de la cel·la (píxels)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:4 #: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:4
msgid "Create a logo in the style newpaper printing" msgid "Create a logo in the style of newspaper printing"
msgstr "Crea un logotip a l'estil de com s'imprimeix en un paper de diari" msgstr "Crea un logotip a l'estil de com s'imprimeix en un paper de diari"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:6 #: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:6
......
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net> 2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation * en_GB.po: Updated English (British) translation
......
This diff is collapsed.
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net> 2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation * en_GB.po: Updated English (British) translation
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment