Commit 9aec0526 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 2665a6c7
Pipeline #120510 failed with stages
in 12 minutes and 6 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-26 19:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-26 23:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-28 19:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-28 23:36+0200\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -870,7 +870,7 @@ msgstr "Shrani parametre raziskovalca MZP"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1161 ../plug-ins/common/file-sunras.c:623
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1220 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1561
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2196
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:322 ../plug-ins/file-fits/fits.c:511
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:324 ../plug-ins/file-fits/fits.c:511
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:767 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1103
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:340 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1624
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:983
......@@ -1928,7 +1928,6 @@ msgstr "»%s«: EOF ali napaka pri branju podatkov palete"
#.
#. * Open the file and initialize the PNG write "engine"...
#.
#. Let's begin the progress
#.
#. * Open the file for writing...
#.
......@@ -1939,7 +1938,7 @@ msgstr "»%s«: EOF ali napaka pri branju podatkov palete"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1309 ../plug-ins/common/file-sunras.c:612
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1210 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1076
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:684 ../plug-ins/common/file-xwd.c:663
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:311 ../plug-ins/file-fits/fits.c:500
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:314 ../plug-ins/file-fits/fits.c:500
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:732 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1093
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:293 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1587
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:574 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:973
......@@ -2340,9 +2339,8 @@ msgstr "Izberi sliko"
msgid "Export Image as HEIF"
msgstr "Izvozi sliko kot HEIF"
#. Create the lossless checkbox
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1265
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:126
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:119
msgid "_Lossless"
msgstr "_Brez izgub"
......@@ -2350,9 +2348,8 @@ msgstr "_Brez izgub"
msgid "_Quality"
msgstr "_Kakovost"
#. Color profile
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:1286 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1001
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:385
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:305
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:8
msgid "Save color _profile"
msgstr "Shrani _barvni profil"
......@@ -2689,7 +2686,7 @@ msgstr "Privzeta zakasnitev slik:"
#. label for 'ms' adjustment
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1791
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:348
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:282
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:9
msgid "milliseconds"
msgstr "milisekund"
......@@ -4227,8 +4224,8 @@ msgstr "Komentar je omejen na %d znakov."
#. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1546
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:201
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:569
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:196
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:591
#, c-format
msgid "Saving '%s'"
msgstr "Shranjevanje »%s«"
......@@ -6013,56 +6010,69 @@ msgstr "Nepodprta vrsta datoteke ali neveljavna bitna globina."
msgid "The bitmap ends unexpectedly."
msgstr "Bitna slika se nepričakovano zaključi."
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:183 ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:216
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:186 ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:219
msgid "Cannot export indexed image with transparency in BMP file format."
msgstr "Indeksirane slike s prosojnostjo ni mogoče shraniti v zapisu BMP."
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:185 ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:218
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:188 ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:221
msgid "Alpha channel will be ignored."
msgstr "Kanal alfa ne bo upoštevan."
#. Run-Length Encoded
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:914
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:963
msgid "Export Image as BMP"
msgstr "Izvozi sliko kot BMP"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:975
msgid "_Run-Length Encoded"
msgstr "_Kodirano s tekočo dolžino (RLE)"
#. Compatibility Options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:927
msgid "Co_mpatibility Options"
msgstr "Možnosti z_družljivosti"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:982
msgid "Compatibility"
msgstr "Združljivost"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:937
msgid "_Do not write color space information"
msgstr "_Ne zapisuj podatkov o barvnem prostoru"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:987
msgid "_Write color space information"
msgstr "_ Zapiši informacije o barvnem prostoru"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:939
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:989
msgid ""
"Some applications can not read BMP images that include color space "
"information. GIMP writes color space information by default. Enabling this "
"information. GIMP writes color space information by default. Disabling this "
"option will cause GIMP to not write color space information to the file."
msgstr ""
"Nekateri programi ne morejo brati slik BMP, ki vsebujejo podatke o barvnem "
"prostoru. GIMP privzeto zapiše podatke o barvnem prostoru. S to možnostjo "
"GIMP v datoteko ne bo zapisal podatkov o barvnem prostoru."
#. Advanced Options
#. Advanced expander
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:955 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1041
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:220
msgid "_Advanced Options"
msgstr "_Napredne možnosti"
#. RGB Encoding Pptions
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:998
msgid "RGB Encoding"
msgstr "Kodiranje RGB"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:970
msgid "16 bits"
msgstr "16-bitno"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:1005
msgid "16 bit (R5 G6 B5"
msgstr "16-bitno (R5 G6 B5"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:1006
msgid "24 bits"
msgstr "24-bitno"
msgid "16 bit (A1 R5 G5 B5"
msgstr "16-bitno (a1 R5 G5 B5"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:1007
msgid "16 bit (X1 R5 G5 B5"
msgstr "16-bitno (X1 R5 G5 B5"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:1008
msgid "24 bit (R8 G8 B8)"
msgstr "24-bitno (R8 G8 B8)"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:1009
msgid "32 bit (A8 R8 G8 B8)"
msgstr "32-bitno (A8 R8 G8 B8)"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:1023
msgid "32 bits"
msgstr "32-bitno"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:1010
msgid "32 bit (X8 R8 G8 B8)"
msgstr "32-bitno (X8 R8 G8 B8)"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp.c:149 ../plug-ins/file-bmp/bmp.c:175
msgid "Windows BMP image"
......@@ -6393,9 +6403,8 @@ msgstr "Poka_ži predogled v oknu slike"
msgid "Save _Exif data"
msgstr "Shrani podatke _Exif"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:959
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:375
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:300
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-tiff.ui.h:5
msgid "Save _XMP data"
msgstr "Shrani podatke _XMP"
......@@ -6415,6 +6424,12 @@ msgstr "Shrani sli_čico za predogled"
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
#. Advanced expander
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1041
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:182
msgid "_Advanced Options"
msgstr "_Napredne možnosti"
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1069
msgid "S_moothing:"
msgstr "_Glajenje:"
......@@ -6930,75 +6945,62 @@ msgstr "Faks CCITT Group _4"
msgid "WebP image"
msgstr "Slika WebP"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:70
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:62
msgid "(no keyframes)"
msgstr "(brez ključnih sličic)"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:74
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:66
msgid "(all frames are keyframes)"
msgstr "(vse sličice so ključne sličice)"
#. Create the dialog
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:109
msgid "WebP"
msgstr "WebP"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:103
msgid "Export Image as WebP"
msgstr "Izvozi sliko kot WebP"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:140
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:126
msgid "Image _quality:"
msgstr "_Kakovost slike:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:148
msgid "Image quality"
msgstr "Kakovost slike"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:159
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:133
msgid "Alpha q_uality:"
msgstr "_Kakovost alfe:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:167
msgid "Alpha channel quality"
msgstr "Kakovost kanala alfa"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:192
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:161
msgid "Source _type:"
msgstr "Vrsta _vira:"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:195
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:164
msgid "WebP encoder \"preset\""
msgstr "»Prednastavitev« kodirnika WebP"
#. Create the top-level animation checkbox expander
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:227
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:189
msgid "As A_nimation"
msgstr "Kot a_nimacija"
#. loop animation checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:256
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:213
msgid "Loop _forever"
msgstr "Zankaj ne_skončno"
#. label for 'max key-frame distance' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:273
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:224
msgid "Max distance between key-frames:"
msgstr "Največja razdalja med ključnima sličicama:"
#. minimize-size checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:308
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:252
msgid "_Minimize output size (slower)"
msgstr "_Minimiziraj izhodno velikost (počasneje)"
#. label for 'delay' adjustment
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:331
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:271
msgid "Delay between frames where unspecified:"
msgstr "Zakasnitev med sličicami, kjer ni določena:"
#. Create the force-delay checkbox
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:353
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:288
msgid "Use _delay entered above for all frames"
msgstr "Uporabi zgoraj vneseno _zakasnitev za vse sličice"
#. Save EXIF data
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:365
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-dialog.c:295
msgid "_Save Exif data"
msgstr "_Shrani podatke Exif"
......@@ -7027,61 +7029,61 @@ msgstr "Spodletelo dekodiranje sličice animiranega WebP iz »%s«"
msgid "Frame %d (%dms)"
msgstr "Sličica %d (%d ms)"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:116
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:101
msgid "out of memory"
msgstr "pomanjkanje pomnilnika"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:118
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:103
msgid "not enough memory to flush bits"
msgstr "premalo pomnilnika za izmet bitov"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:120
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:105
msgid "NULL parameter"
msgstr "parameter NULL"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:122
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:107
msgid "invalid configuration"
msgstr "neveljavna prilagoditev"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:124
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:109
msgid "bad image dimensions"
msgstr "neprimerne dimenzije slike"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:126
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:111
msgid "partition is bigger than 512K"
msgstr "particija je večja od 512K"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:128
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:113
msgid "partition is bigger than 16M"
msgstr "particija je večja od 16Mb"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:130
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:115
msgid "unable to flush bytes"
msgstr "bajtov ni mogoče izmetati"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:132
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:117
msgid "file is larger than 4GiB"
msgstr "datoteka je večja kot 4 GiB"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:134
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:119
msgid "user aborted encoding"
msgstr "uporabnik prekinil kodiranje"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:136
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:121
msgid "list terminator"
msgstr "terminator seznama"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:138
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:123
msgid "unknown error"
msgstr "neznana napaka"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:213
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:581
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:208
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:603
#, c-format
msgid "Unable to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Datoteke »%s« ni mogoče odpreti za pisanje: %s"
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:297
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:292
#, c-format
msgid "WebP error: '%s'"
msgstr "Napaka WebP: »%s«"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment