Commit 93970862 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2007-12-17  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.


svn path=/trunk/; revision=24384
parent 953bdad7
2007-12-17 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2007-12-16 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTFILES.in: removed mapcolor.c.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-07 10:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-07 10:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-17 16:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-17 16:26+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -96,8 +96,7 @@ msgid "Iterations:"
msgstr "Iterace:"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:773
msgid ""
"The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
msgid "The higher the number of iterations, the more details will be calculated"
msgstr "Čím více iterací, tím více detailů v obraze."
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:781
......@@ -293,8 +292,7 @@ msgstr "Inverze"
msgid ""
"If you enable this option higher color values will be swapped with lower "
"ones and vice versa"
msgstr ""
"Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
msgstr "Povolením této volby budou vyšší barevné hodnoty prohozeny za nižší a naopak"
#. Greenmode radio frame
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1032
......@@ -510,8 +508,7 @@ msgstr "P_růhledné pozadí"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:312
msgid "Make destination image transparent where bump height is zero"
msgstr ""
"Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
msgstr "Vytvoření průhledného cílového obrázku v místech, kde je vyvýšení nulové"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:315
msgid "Cre_ate new image"
......@@ -2288,8 +2285,7 @@ msgstr "Posun _X:"
msgid ""
"The offset can be adjusted by dragging the preview using the middle mouse "
"button."
msgstr ""
"Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
msgstr "Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:944 ../plug-ins/common/postscript.c:3390
msgid "_Y offset:"
......@@ -2576,9 +2572,9 @@ msgid "Color to Alpha"
msgstr "Barva do alfy"
#. spinbutton 1
#: ../plug-ins/common/colortoalpha.c:409 ../plug-ins/common/mapcolor.c:424
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:840 ../plug-ins/gfli/gfli.c:910
#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:299 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:377
#: ../plug-ins/common/colortoalpha.c:409 ../plug-ins/gfli/gfli.c:840
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:910 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:299
#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:377
msgid "From:"
msgstr "Z:"
......@@ -2733,8 +2729,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/common/compose.c:512
msgid "Error scanning 'decompose-data' parasite: too few layers found"
msgstr ""
"Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
msgstr "Chyba při skenování parazita 'decompose-data': nalezeno příliš málo vrstev"
#: ../plug-ins/common/compose.c:545
#, c-format
......@@ -2838,8 +2833,7 @@ msgid "E_xtend"
msgstr "Rozšíři_t"
#: ../plug-ins/common/convmatrix.c:111 ../plug-ins/common/displace.c:472
#: ../plug-ins/common/edge.c:708 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:736
#: ../plug-ins/common/ripple.c:561
#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:736 ../plug-ins/common/ripple.c:561
msgid "_Wrap"
msgstr "_Přes"
......@@ -3584,13 +3578,13 @@ msgstr "_Polární"
msgid "Edge Behavior"
msgstr "Chování hran"
#: ../plug-ins/common/displace.c:474 ../plug-ins/common/edge.c:721
#: ../plug-ins/common/ripple.c:562 ../plug-ins/common/waves.c:280
#: ../plug-ins/common/displace.c:474 ../plug-ins/common/ripple.c:562
#: ../plug-ins/common/waves.c:280
msgid "_Smear"
msgstr "_Rozmazat"
#: ../plug-ins/common/displace.c:476 ../plug-ins/common/edge.c:734
#: ../plug-ins/common/fractaltrace.c:740 ../plug-ins/common/newsprint.c:398
#: ../plug-ins/common/displace.c:476 ../plug-ins/common/fractaltrace.c:740
#: ../plug-ins/common/newsprint.c:398
msgid "_Black"
msgstr "Č_erná"
......@@ -3622,56 +3616,58 @@ msgstr "_Poloměr 2:"
msgid "_Normalize"
msgstr "_Normalizovat"
#: ../plug-ins/common/dog.c:347 ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:149
#: ../plug-ins/common/dog.c:347 ../plug-ins/common/edge.c:728
#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:149
msgid "_Invert"
msgstr "_Invertovat"
#: ../plug-ins/common/edge.c:152
#: ../plug-ins/common/edge.c:161
msgid "Several simple methods for detecting edges"
msgstr "Několik jednoduchých metod detekce hran"
#: ../plug-ins/common/edge.c:157
#: ../plug-ins/common/edge.c:166
msgid "_Edge..."
msgstr "_Hrana..."
#: ../plug-ins/common/edge.c:229
#: ../plug-ins/common/edge.c:240
msgid "Edge detection"
msgstr "Detekce hran"
#: ../plug-ins/common/edge.c:633
#: ../plug-ins/common/edge.c:660
msgid "Edge Detection"
msgstr "Detekce hran"
#: ../plug-ins/common/edge.c:667
#: ../plug-ins/common/edge.c:694
msgid "Prewitt"
msgstr "Prewittův"
#: ../plug-ins/common/edge.c:695
msgid "Sobel"
msgstr "Sobelův"
#: ../plug-ins/common/edge.c:668
msgid "Prewitt compass"
msgstr "Prewittův"
#: ../plug-ins/common/edge.c:669 ../plug-ins/common/sinus.c:904
#: ../plug-ins/common/edge.c:696 ../plug-ins/common/sinus.c:904
msgid "Gradient"
msgstr "Přechod"
#: ../plug-ins/common/edge.c:670
#: ../plug-ins/common/edge.c:697
msgid "Roberts"
msgstr "Robertsův"
#: ../plug-ins/common/edge.c:671
#: ../plug-ins/common/edge.c:698
msgid "Differential"
msgstr "Diferenciální"
#: ../plug-ins/common/edge.c:672 ../plug-ins/common/laplace.c:243
#: ../plug-ins/common/edge.c:699 ../plug-ins/common/laplace.c:243
msgid "Laplace"
msgstr "Laplaceův"
#: ../plug-ins/common/edge.c:681
msgid "_Algorithm:"
msgstr "_Algoritmus:"
#: ../plug-ins/common/edge.c:708
msgid "_Method:"
msgstr "_Metoda:"
#: ../plug-ins/common/edge.c:689
msgid "A_mount:"
#: ../plug-ins/common/edge.c:716 ../plug-ins/common/neon.c:745
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:691
msgid "_Amount:"
msgstr "_Míra:"
#: ../plug-ins/common/emboss.c:124
......@@ -4286,8 +4282,7 @@ msgstr ""
"nebyl uložen."
#: ../plug-ins/common/gif-save.c:958
msgid ""
"Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgid "Cannot save RGB color images. Convert to indexed color or grayscale first."
msgstr ""
"Nemohu ukládat barevné obrázky RGB. Nejdříve jej převeďte na indexovaný nebo "
"do šedí."
......@@ -4876,8 +4871,7 @@ msgstr "Interaktivní deformace"
msgid ""
"Click and drag in the preview to define the distortions to apply to the "
"image."
msgstr ""
"Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
msgstr "Kliknutím a táhnutím myši v náhledů definujte požadovanou deformaci obrázku."
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:356
msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
......@@ -5002,8 +4996,7 @@ msgid "Default RGB working space"
msgstr "Výchozí pracovní prostor RGB"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:766
msgid ""
"Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
msgid "Data attached as 'icc-profile' does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "Data připojená jako 'icc-profile' zřejmě nejsou barevným profilem ICC"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:817
......@@ -5267,69 +5260,6 @@ msgstr "nějaký druh chyby přípony souboru nebo její nepřítomnost"
msgid "Could not start sendmail (%s)"
msgstr "Nemohu spustit sendmail (%s)"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:111
msgid "First Source Color"
msgstr "První zdrojová barva"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:112
msgid "Second Source Color"
msgstr "Druhá zdrojová barva"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:113
msgid "First Destination Color"
msgstr "První cílová barva"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:114
msgid "Second Destination Color"
msgstr "Druhá cílová barva"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:143
msgid "Map colors sending foreground to black, background to white"
msgstr "Přemapuje barvy, popředí na černou, pozadí na bílou"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:151
msgid "Adjust _Foreground & Background"
msgstr "Upravit _popředí a pozadí"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:160
msgid "Map color range specified by two colors to another range"
msgstr "Mapovar barevný rozsah určený dvěma barvami na jiný rozsah"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:168
msgid "Color Range _Mapping..."
msgstr "_Mapování rozsahu barev..."
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:214 ../plug-ins/common/mapcolor.c:526
msgid "Cannot operate on gray or indexed color images."
msgstr "Nemohu pracovat s šedými nebo indexovanými barevnými obrázky."
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:235
msgid "Adjusting foreground and background colors"
msgstr "Upravují se barvy popředí a pozadí"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:277
msgid "Mapping colors"
msgstr "Mapování barev"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:352
msgid "Map Color Range"
msgstr "Mapování barevného rozsahu"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:383
msgid "Source Color Range"
msgstr "Zdrojový rozsah barev"
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:384
msgid "Destination Color Range"
msgstr "Cílový rozsah barev"
#. spinbutton 2
#: ../plug-ins/common/mapcolor.c:424 ../plug-ins/gfli/gfli.c:849
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:919 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:325
#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:378
msgid "To:"
msgstr "Do:"
#: ../plug-ins/common/max_rgb.c:90
msgid "Reduce image to pure red, green, and blue"
msgstr "Redukovat obrázek na čistou červenou, zelenou a modrou"
......@@ -5410,8 +5340,7 @@ msgstr "Ú_hel:"
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/mng.c:499 ../plug-ins/common/png.c:1734
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr ""
"Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
msgstr "Nemohu uložit průhlednost beze ztrát, ukládám místo toho neprůhlednost."
#: ../plug-ins/common/mng.c:1319
msgid "Save as MNG"
......@@ -5611,10 +5540,6 @@ msgstr "Neón"
msgid "Neon Detection"
msgstr "Detekce neonu"
#: ../plug-ins/common/neon.c:745 ../plug-ins/common/unsharp.c:691
msgid "_Amount:"
msgstr "_Míra:"
#: ../plug-ins/common/newsprint.c:127
msgid "Round"
msgstr "Kruhový"
......@@ -6649,8 +6574,7 @@ msgstr "Nelze zpracovat PSD soubor s více než %d kanály"
#: ../plug-ins/common/psd-load.c:2522
msgid "Cannot handle PSD files in CMYK color with more than 5 channels"
msgstr ""
"Nelze zpracovat PSD soubory v barevném prostoru CMYK s více než 5 kanály"
msgstr "Nelze zpracovat PSD soubory v barevném prostoru CMYK s více než 5 kanály"
#: ../plug-ins/common/psd-load.c:2537
#, c-format
......@@ -7144,15 +7068,12 @@ msgid "After the delay, the screenshot is taken."
msgstr "Po prodlevě je vytvořen snímek obrazovky."
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1102
msgid ""
"After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr ""
"Po uplynytí časové prodlevy vyberte oblast snímku obrazovky táhnutím myší."
msgid "After the delay, drag your mouse to select the region for the screenshot."
msgstr "Po uplynytí časové prodlevy vyberte oblast snímku obrazovky táhnutím myší."
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1105
msgid "At the end of the delay, click in a window to snap it."
msgstr ""
"Po uplynutí časové prodlevy klikněte do okna, jehož snímek chcete vytvořit."
msgstr "Po uplynutí časové prodlevy klikněte do okna, jehož snímek chcete vytvořit."
#. Area
#: ../plug-ins/common/screenshot.c:1111
......@@ -7996,8 +7917,7 @@ msgid "Import _paths"
msgstr "Importovat _cesty"
#: ../plug-ins/common/svg.c:930
msgid ""
"Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgid "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
msgstr ""
"Importovat elementy cesty z SVG, aby mohly být použity s nástrojem GIMPu pro "
"cesty"
......@@ -8250,8 +8170,7 @@ msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../plug-ins/common/uniteditor.c:96
msgid ""
"This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgid "This string will be used to identify a unit in GIMP's configuration files."
msgstr ""
"Tento řetězec bude použit pouze k identifikaci jednotky v konfiguračním "
"souboru GIMPu."
......@@ -8428,8 +8347,7 @@ msgstr "_Body"
#: ../plug-ins/common/video.c:1806
msgid "Simulate distortion produced by a fuzzy or low-res monitor"
msgstr ""
"Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
msgstr "Simulovat zkreslení rozostřeného monitoru či monitoru s nízkým rozlišením"
#: ../plug-ins/common/video.c:1813
msgid "Vi_deo..."
......@@ -9412,8 +9330,7 @@ msgstr "Kopírovat"
msgid ""
"Layer background type. Copy causes the previous layer to be copied before "
"the draw is performed."
msgstr ""
"Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
msgstr "Typ pozadí vrstvy. Kopie způsobí zkopírování předchozí vrstvy před kreslením."
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1302
msgid "Background:"
......@@ -9538,8 +9455,7 @@ msgid "_Gfig..."
msgstr "_Gfig..."
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:731
msgid ""
"Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgid "Error trying to save figure as a parasite: can't attach parasite to drawable."
msgstr ""
"Chyba při pokusu uložit obrázek jako parazita: nemohu připojit parazita k "
"drawable."
......@@ -9835,6 +9751,12 @@ msgstr "Bohužel, umím pracovat pouze s obrázky INDEXOVANÝMI a v ŠEDÍCH."
msgid "GFLI 1.3 - Load framestack"
msgstr "GFLI 1.3 - Čtení zásobníku políček"
#. spinbutton 2
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:849 ../plug-ins/gfli/gfli.c:919
#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:325 ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:378
msgid "To:"
msgstr "Do:"
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:879
msgid "GFLI 1.3 - Save framestack"
msgstr "GFLI 1.3 - Zápis zásobníku políček"
......@@ -9979,8 +9901,7 @@ msgid "Shadow depth:"
msgstr "Hloubka stínu:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:244
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgid "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "Hloubka vrženého stínu, tj. jak daleko od objektu budou"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:249
......@@ -10358,13 +10279,11 @@ msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:142
msgid ""
"Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgid "Let the value (brightness) of the region determine the size of the stroke"
msgstr "Nechť hodnota (jas) oblasti určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:146
msgid ""
"The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgid "The distance from the center of the image determines the size of the stroke"
msgstr "Vzdálenost od středu obrázku určí velikost tahu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:150
......@@ -12229,3 +12148,4 @@ msgstr "Chyba: Nemohu načíst soubor XJT vlastností '%s'."
#, c-format
msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
msgstr "Chyba: Soubor XJT vlastností '%s' je prázdný."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment