Commit 8ca4a2e6 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Update Icelandic translation

parent 79594cb3
......@@ -3,14 +3,14 @@
# Copyright (C) 2008, 2015 Free Software Foundation, Inc.
#
# Anna Jonna Ármansdóttir <annajonna@gmail.com>, 2008.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips.gimp-2-8.is\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&"
"keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-08 06:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-15 12:21+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-12 23:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-17 06:47+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -50,20 +50,18 @@ msgstr ""
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
#| "the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Þegar þú vistar mynd til að vinna með hana seinna, notaðu þá XCF "
"skráasniðið; það er skráasnið sem er eiginlegt GIMP (notaðu skráarendinguna "
"<tt>.xcf</tt>). Þannig varðveitast lög og ýmsir aðrir eiginleikar í verkinu "
"þínu. "
"Þegar verkefni er lokið, getur þú flutt það út í skráasnið eins og JPEG, PNG, "
"GIF, o.fl."
"Myndir eru vistaðar á XCF skráasniði; það er skráasnið sem er eiginlegt GIMP "
"(notar skráarendinguna <tt>.xcf</tt>). Þannig varðveitast lög og ýmsir aðrir "
"eiginleikar í verkinu þínu. Þegar verkefni er lokið, getur þú flutt það út í "
"skráasnið eins og JPEG, PNG, GIF, o.s.frv."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -71,9 +69,9 @@ msgid ""
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Flest hjálparforrit virka á núverandi lag í núverandi mynd. Í sumum tilfellum "
"þarftu að setja öll lögin saman í eitt (Mynd→Fletja Mynd) ef þú vilt að "
"hjálparforritið virki á myndina í heild."
"Flest hjálparforrit virka á núverandi lag í núverandi mynd. Í sumum "
"tilfellum þarftu að setja öll lögin saman í eitt (Mynd→Fletja Mynd) ef þú "
"vilt að hjálparforritið virki á myndina í heild."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -135,8 +133,8 @@ msgid ""
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Smelltu og dragðu reglustiku til að staðsetja stoðlínu á mynd. Sérhvert "
"dregið myndval mun dragast að stoðínunni. Þú getur fjarlægt stoðínur með "
"því að draga þær af myndinni með Flytja-verkfærinu."
"dregið myndval mun dragast að stoðínunni. Þú getur fjarlægt stoðínur með því "
"að draga þær af myndinni með Flytja-verkfærinu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -187,8 +185,8 @@ msgid ""
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Þú getur teiknað einfalda ferninga eða hringi með því að nota Breyta→Teikna "
"myndval. Það teiknar jaðarinn á núverandi myndvali. Flóknari lögun er hægt "
"draga með því að nota Ferlatólið eða með Síur→Myndgera→Gfig."
"myndval. Það teiknar jaðarinn á núverandi myndvali. Flóknari lögun er hægt "
"draga með því að nota Ferlatólið eða með Síur→Myndgera→Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -197,10 +195,8 @@ msgid ""
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Ef þú teiknar ofan í feril (Breyta→Mála eftir ferli), má nota "
"málunarverkfærin með "
"núverandi stillingum þeirra. Þú getur notað pensilinn í litstigulsham eða "
"jafnvel "
"Strokleðrið eða Kámáhaldið."
"málunarverkfærin með núverandi stillingum þeirra. Þú getur notað pensilinn í "
"litstigulsham eða jafnvel Strokleðrið eða Kámáhaldið."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......@@ -219,8 +215,8 @@ msgid ""
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Þú getur notað málunarverkfærin til að breyta myndvali. Smelltu á "
"&quot;Flytihulu&quot;-hnappinn neðst vinstra megin á myndglugga. Breyttu "
"Þú getur notað málunarverkfærin til að breyta myndvali. Smelltu á &quot;"
"Flytihulu&quot;-hnappinn neðst vinstra megin á myndglugga. Breyttu "
"myndvalinu með því að mála ofan í myndina og smelltu aftur á hnappinn til að "
"breyta aftur í venjulegt myndval."
......@@ -298,9 +294,8 @@ msgid ""
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-smelltu með Fötufyllingarverkfærinu svo það noti "
"bakgrunnslitinn "
"í staðinn fyrir forgrunnslitinn. <tt>Ctrl</tt>-smella með litplokkaranum "
"stillir bakgrunnslit í stað forgrunnslitar."
"bakgrunnslitinn í staðinn fyrir forgrunnslitinn. <tt>Ctrl</tt>-smella með "
"litplokkaranum stillir bakgrunnslit í stað forgrunnslitar."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
......@@ -323,4 +318,3 @@ msgstr ""
"yfirþyrmandi, getur þú reynt að laga þá með verkfærinu sem kallast Litferlar "
"(Litir→Litferlar)."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment