Commit 85158772 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent e47b9554
...@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr "" ...@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n" "Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n" "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-09 16:35+0000\n" "POT-Creation-Date: 2017-10-24 23:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-07 23:31+0200\n" "PO-Revision-Date: 2017-10-25 01:39+0200\n"
"Last-Translator: Konfrare Albert <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n" "Last-Translator: Konfrare Albert <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n" "Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n" "Language: ca\n"
...@@ -366,7 +366,7 @@ msgstr "Reproducció de l'animació:" ...@@ -366,7 +366,7 @@ msgstr "Reproducció de l'animació:"
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:880 #: ../plug-ins/common/animation-play.c:880
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:656 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:656
msgid "Zoom" msgid "Zoom"
msgstr "Ampliació" msgstr "Ampliació/Reducció"
#. list is given in "fps" - frames per second #. list is given in "fps" - frames per second
#: ../plug-ins/common/animation-play.c:890 #: ../plug-ins/common/animation-play.c:890
...@@ -459,7 +459,7 @@ msgstr "_Vertical" ...@@ -459,7 +459,7 @@ msgstr "_Vertical"
#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529 #: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:525 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:241 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:241
#: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033 #: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:1033
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1792 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1804 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:411
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924 #: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:924
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149 #: ../plug-ins/file-webp/file-webp-load.c:149
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1321 ../plug-ins/gimpressionist/general.c:139
...@@ -571,7 +571,7 @@ msgstr "S'està afegint un tauler d'escacs" ...@@ -571,7 +571,7 @@ msgstr "S'està afegint un tauler d'escacs"
msgid "Checkerboard" msgid "Checkerboard"
msgstr "Tauler d'escacs" msgstr "Tauler d'escacs"
#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1163 #: ../plug-ins/common/checkerboard.c:413 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1170
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:509 #: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:509
msgid "_Size:" msgid "_Size:"
msgstr "_Mida:" msgstr "_Mida:"
...@@ -889,7 +889,7 @@ msgstr "Valor inicial:" ...@@ -889,7 +889,7 @@ msgstr "Valor inicial:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1351 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1351
msgid "Zoom scale:" msgid "Zoom scale:"
msgstr "Escala de l'ampliació:" msgstr "Escala d’ampliació/reducció:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1360 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1360
msgid "Start offset:" msgid "Start offset:"
...@@ -1048,7 +1048,7 @@ msgstr "Desa els paràmetres de l'Explorador CML" ...@@ -1048,7 +1048,7 @@ msgstr "Desa els paràmetres de l'Explorador CML"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1561 #: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1561
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:975 #: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:975
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1003 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610 #: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1003 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1205 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1477 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1205 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1484
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1082 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1082
...@@ -1564,11 +1564,11 @@ msgstr "Escapça l'espai inútil dels marges i del mig" ...@@ -1564,11 +1564,11 @@ msgstr "Escapça l'espai inútil dels marges i del mig"
#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:74 #: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:74
msgid "_Zealous Crop" msgid "_Zealous Crop"
msgstr "Escapçat _Zealous" msgstr "Tall intel·ligent"
#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:123 #: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:123
msgid "Zealous cropping" msgid "Zealous cropping"
msgstr "S'està escapçant en mode Zealous" msgstr "S'està escapçant en mode Tall intel·ligent"
#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:255 #: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:255
msgid "Nothing to crop." msgid "Nothing to crop."
...@@ -3096,7 +3096,10 @@ msgstr "Format de Document Portable" ...@@ -3096,7 +3096,10 @@ msgstr "Format de Document Portable"
msgid "PDF document '%1$s' has a single page. Page %2$d is out of range." msgid "PDF document '%1$s' has a single page. Page %2$d is out of range."
msgid_plural "PDF document '%1$s' has %3$d pages. Page %2$d is out of range." msgid_plural "PDF document '%1$s' has %3$d pages. Page %2$d is out of range."
msgstr[0] "" msgstr[0] ""
"El document PDF '%1$s' té una sola pàgina. La pàgina %2$d està fora de "
"l’abast."
msgstr[1] "" msgstr[1] ""
"El document PDF '%1$s' té %3$d pàgines. La pàgina %2$d està fora de l’abast."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:679 #: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:679
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:749 #: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:749
...@@ -4035,7 +4038,7 @@ msgstr "Comentari:" ...@@ -4035,7 +4038,7 @@ msgstr "Comentari:"
msgid "_Write hot spot values" msgid "_Write hot spot values"
msgstr "Escriu els _valors del punt calent" msgstr "Escriu els _valors del punt calent"
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1319 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1075 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1319 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1082
msgid "Hot spot _X:" msgid "Hot spot _X:"
msgstr "Punt calent _X:" msgstr "Punt calent _X:"
...@@ -4057,7 +4060,7 @@ msgid "_Mask file extension:" ...@@ -4057,7 +4060,7 @@ msgid "_Mask file extension:"
msgstr "Extensió del fitxer de _màscara:" msgstr "Extensió del fitxer de _màscara:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:335 ../plug-ins/common/file-xmc.c:373 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:335 ../plug-ins/common/file-xmc.c:373
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1042 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1049
msgid "X11 Mouse Cursor" msgid "X11 Mouse Cursor"
msgstr "Cursor de ratolí X11" msgstr "Cursor de ratolí X11"
...@@ -4086,22 +4089,22 @@ msgstr "L'amplada del marc %d de «%s» és massa gran pel cursor X." ...@@ -4086,22 +4089,22 @@ msgstr "L'amplada del marc %d de «%s» és massa gran pel cursor X."
msgid "Frame %d of '%s' is too high for an X cursor." msgid "Frame %d of '%s' is too high for an X cursor."
msgstr "L'alçada del marc %d de «%s» és massa gran pel cursor X." msgstr "L'alçada del marc %d de «%s» és massa gran pel cursor X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:894 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:901
#, c-format #, c-format
msgid "there is no image chunk in \"%s\"." msgid "there is no image chunk in \"%s\"."
msgstr "Manca un bocí de la imatge a «%s». " msgstr "Manca un bocí de la imatge a «%s». "
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:934 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:941
#, c-format #, c-format
msgid "'%s' is too wide for an X cursor." msgid "'%s' is too wide for an X cursor."
msgstr "L'amplada de «%s» és massa gran pel cursor X." msgstr "L'amplada de «%s» és massa gran pel cursor X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:942 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:949
#, c-format #, c-format
msgid "'%s' is too high for an X cursor." msgid "'%s' is too high for an X cursor."
msgstr "L'alçada de «%s» és massa gran pel cursor X." msgstr "L'alçada de «%s» és massa gran pel cursor X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1005 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1012
#, c-format #, c-format
msgid "A read error occurred." msgid "A read error occurred."
msgstr "S'ha produït un error de lectura." msgstr "S'ha produït un error de lectura."
...@@ -4109,27 +4112,27 @@ msgstr "S'ha produït un error de lectura." ...@@ -4109,27 +4112,27 @@ msgstr "S'ha produït un error de lectura."
#. #.
#. * parameter settings #. * parameter settings
#. #.
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1048 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1055
msgid "XMC Options" msgid "XMC Options"
msgstr "Opcions de l'XMC" msgstr "Opcions de l'XMC"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1083 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1090
msgid "Enter the X coordinate of the hot spot. The origin is top left corner." msgid "Enter the X coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr "" msgstr ""
"Introduïu el valor de la coordenada X del punt calent. L'origen és a la " "Introduïu el valor de la coordenada X del punt calent. L'origen és a la "
"cantonada de dalt a l'esquerra." "cantonada de dalt a l'esquerra."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1106 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1113
msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot. The origin is top left corner." msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr "" msgstr ""
"Introduïu el valor de la coordenada Y del punt calent. L'origen és a la " "Introduïu el valor de la coordenada Y del punt calent. L'origen és a la "
"cantonada de dalt a l'esquerra." "cantonada de dalt a l'esquerra."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1115 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1122
msgid "_Auto-Crop all frames." msgid "_Auto-Crop all frames."
msgstr "Esc_apça automàticament tots els marcs." msgstr "Esc_apça automàticament tots els marcs."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1128 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1135
msgid "" msgid ""
"Remove the empty borders of all frames.\n" "Remove the empty borders of all frames.\n"
"This reduces the file size and may fix the problem that some large cursors " "This reduces the file size and may fix the problem that some large cursors "
...@@ -4142,7 +4145,7 @@ msgstr "" ...@@ -4142,7 +4145,7 @@ msgstr ""
"Desmarqueu aquesta opció si penseu editar el cursor exportat amb alguna " "Desmarqueu aquesta opció si penseu editar el cursor exportat amb alguna "
"altra aplicació." "altra aplicació."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1151 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1158
msgid "" msgid ""
"Choose the nominal size of frames.\n" "Choose the nominal size of frames.\n"
"If you don't have plans to make multi-sized cursor, or you have no idea, " "If you don't have plans to make multi-sized cursor, or you have no idea, "
...@@ -4161,61 +4164,61 @@ msgstr "" ...@@ -4161,61 +4164,61 @@ msgstr ""
"de l'animació i quina seqüència s'utilitza en cada cas basant-se amb el " "de l'animació i quina seqüència s'utilitza en cada cas basant-se amb el "
"valor de «gtk-cursor-theme-size»." "valor de «gtk-cursor-theme-size»."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1168 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1175
msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified." msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified."
msgstr "_Utilitza aquest valor només quan no s'especifiqui la mida del marc." msgstr "_Utilitza aquest valor només quan no s'especifiqui la mida del marc."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1171 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1178
msgid "_Replace the size of all frames even if it is specified." msgid "_Replace the size of all frames even if it is specified."
msgstr "_Reemplaça la mida de tots els marcs encara que estigui especificada." msgstr "_Reemplaça la mida de tots els marcs encara que estigui especificada."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1187 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1194
msgid "_Delay:" msgid "_Delay:"
msgstr "Retar_d:" msgstr "Retar_d:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1192 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1199
msgid "Enter time span in milliseconds in which each frame is rendered." msgid "Enter time span in milliseconds in which each frame is rendered."
msgstr "" msgstr ""
"Introduïu el temps en mil·lisegons durant el qual es renderitzarà cada marc." "Introduïu el temps en mil·lisegons durant el qual es renderitzarà cada marc."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1220 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1227
msgid "_Use this value only for a frame which delay is not specified." msgid "_Use this value only for a frame which delay is not specified."
msgstr "" msgstr ""
"_Utilitza aquest valor pel fotograma en el qual no s'ha especificat el temps " "_Utilitza aquest valor pel fotograma en el qual no s'ha especificat el temps "
"de retard." "de retard."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1223 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1230
msgid "_Replace the delay of all frames even if it is specified." msgid "_Replace the delay of all frames even if it is specified."
msgstr "" msgstr ""
"_Substitueix el retard de tots els fotogrames fins i tot si està especificat." "_Substitueix el retard de tots els fotogrames fins i tot si està especificat."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1248 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1255
msgid "" msgid ""
"The part of copyright information that exceeded 65535 characters was removed." "The part of copyright information that exceeded 65535 characters was removed."
msgstr "" msgstr ""
"S'ha eliminat el fragment de la informació del copyright que superava els " "S'ha eliminat el fragment de la informació del copyright que superava els "
"65535 caràcters." "65535 caràcters."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1258 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1265
msgid "Enter copyright information." msgid "Enter copyright information."
msgstr "Introduïu la informació del copyright." msgstr "Introduïu la informació del copyright."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1260 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1267
msgid "_Copyright:" msgid "_Copyright:"
msgstr "_Copyright:" msgstr "_Copyright:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1276 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1283
msgid "" msgid ""
"The part of license information that exceeded 65535 characters was removed." "The part of license information that exceeded 65535 characters was removed."
msgstr "" msgstr ""
"S'ha eliminat el fragment de la informació de la llicència que superava els " "S'ha eliminat el fragment de la informació de la llicència que superava els "
"65535 caràcters." "65535 caràcters."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1286 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1293
msgid "Enter license information." msgid "Enter license information."
msgstr "Introduïu la informació de la llicència." msgstr "Introduïu la informació de la llicència."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1288 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1295
msgid "_License:" msgid "_License:"
msgstr "_Llicència:" msgstr "_Llicència:"
...@@ -4224,15 +4227,15 @@ msgstr "_Llicència:" ...@@ -4224,15 +4227,15 @@ msgstr "_Llicència:"
#. #.
#. We use gtk_text_view for "Other" while "Copyright" & "License" is entered #. We use gtk_text_view for "Other" while "Copyright" & "License" is entered
#. * in gtk_entry because We want allow '\n' for "Other". #. * in gtk_entry because We want allow '\n' for "Other".
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1295 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1302
msgid "_Other:" msgid "_Other:"
msgstr "Al_tres:" msgstr "Al_tres:"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1330 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1337
msgid "Enter other comment if you want." msgid "Enter other comment if you want."
msgstr "Introduïu comentaris addicionals si voleu. " msgstr "Introduïu comentaris addicionals si voleu. "
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1382 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1389
#, c-format #, c-format
msgid "Comment is limited to %d characters." msgid "Comment is limited to %d characters."
msgstr "El comentari està limitat a %d caràcters." msgstr "El comentari està limitat a %d caràcters."
...@@ -4241,29 +4244,29 @@ msgstr "El comentari està limitat a %d caràcters." ...@@ -4241,29 +4244,29 @@ msgstr "El comentari està limitat a %d caràcters."
# init the progress meter # init the progress meter
# Set up progress display # Set up progress display
#. Begin displaying export progress #. Begin displaying export progress
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1466 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1473
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:173 #: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:173
#: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:506 #: ../plug-ins/file-webp/file-webp-save.c:506
#, c-format #, c-format
msgid "Saving '%s'" msgid "Saving '%s'"
msgstr "S'està desant «%s»" msgstr "S'està desant «%s»"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1532 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1539
#, c-format #, c-format
msgid "Frame '%s' is too wide. Please reduce to no more than %dpx." msgid "Frame '%s' is too wide. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "El marc «%s» és massa ample. Reduïu-lo en més de %dpx." msgstr "El marc «%s» és massa ample. Reduïu-lo en més de %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1541 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1548
#, c-format #, c-format
msgid "Frame '%s' is too high. Please reduce to no more than %dpx." msgid "Frame '%s' is too high. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "El marc «%s» és massa alt. Reduïu-lo en més de %dpx." msgstr "El marc «%s» és massa alt. Reduïu-lo en més de %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1550 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1557
#, c-format #, c-format
msgid "Width and/or height of frame '%s' is zero!" msgid "Width and/or height of frame '%s' is zero!"
msgstr "L'amplada i/o l'alçada del marc «%s» és zero." msgstr "L'amplada i/o l'alçada del marc «%s» és zero."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1589 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1596
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Cannot export the cursor because the hot spot is not on frame '%s'.\n" "Cannot export the cursor because the hot spot is not on frame '%s'.\n"
...@@ -4274,7 +4277,7 @@ msgstr "" ...@@ -4274,7 +4277,7 @@ msgstr ""
"Intenteu canviar la posició del punt calent, la geometria de la capa o " "Intenteu canviar la posició del punt calent, la geometria de la capa o "
"exporteu la capa sense l'escapçat automàtic." "exporteu la capa sense l'escapçat automàtic."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1752 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1759
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Your cursor was successfully exported but it contains one or more frames " "Your cursor was successfully exported but it contains one or more frames "
...@@ -4285,7 +4288,7 @@ msgstr "" ...@@ -4285,7 +4288,7 @@ msgstr ""
"l'alçada o l'amplada en %ipx .\n" "l'alçada o l'amplada en %ipx .\n"
"Això pot fer que es vegi desordenat en algunes pantalles." "Això pot fer que es vegi desordenat en algunes pantalles."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1759 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1766
msgid "" msgid ""
"Your cursor was successfully exported but it contains one or more frames " "Your cursor was successfully exported but it contains one or more frames "
"whose nominal size is not supported by GNOME settings.\n" "whose nominal size is not supported by GNOME settings.\n"
...@@ -4298,7 +4301,7 @@ msgstr "" ...@@ -4298,7 +4301,7 @@ msgstr ""
"marcs...» al diàleg d'exportació, o el cursor no pot aparèixer en la " "marcs...» al diàleg d'exportació, o el cursor no pot aparèixer en la "
"configuració del GNOME." "configuració del GNOME."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1996 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2003
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to " "The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to "
...@@ -4308,7 +4311,7 @@ msgstr "" ...@@ -4308,7 +4311,7 @@ msgstr ""
"S'ha suprimit la cadena que sobrepassa." "S'ha suprimit la cadena que sobrepassa."
#. translators: the %i is *always* 8 here #. translators: the %i is *always* 8 here
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2199 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2206
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different " "Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different "
...@@ -6386,20 +6389,17 @@ msgid "Wavelet-Decompose" ...@@ -6386,20 +6389,17 @@ msgid "Wavelet-Decompose"
msgstr "Descomposició de l'oneta" msgstr "Descomposició de l'oneta"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:182 #: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:182
#, fuzzy
#| msgid "Decomposing"
msgid "Decomposition" msgid "Decomposition"
msgstr "S'està descomponent" msgstr "Descomposició"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:208 #: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:208
#, fuzzy, c-format #, c-format
#| msgid "Scale X:"
msgid "Scale %d" msgid "Scale %d"
msgstr "Escala X:" msgstr "Escala %d"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:232 #: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:232
msgid "Residual" msgid "Residual"
msgstr "" msgstr "Residual"
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:339 #: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:339
msgid "Scales:" msgid "Scales:"
...@@ -6407,15 +6407,13 @@ msgstr "Escales:" ...@@ -6407,15 +6407,13 @@ msgstr "Escales:"
#. create group layer #. create group layer
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:351 #: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:351
#, fuzzy
#| msgid "Image not suitable for this decomposition"
msgid "Create a layer group to store the decomposition" msgid "Create a layer group to store the decomposition"
msgstr "La imatge no és adequada per a aquesta descomposició" msgstr "Fes un grup de capes per emmagatzemar la descomposició"
#. create layer masks #. create layer masks
#: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:363 #: ../plug-ins/common/wavelet-decompose.c:363
msgid "Add a layer mask to each scales layers" msgid "Add a layer mask to each scales layers"
msgstr "" msgstr "Afegeix una màscara de capa a cada capa d'escala"
#: ../plug-ins/common/web-browser.c:141 #: ../plug-ins/common/web-browser.c:141
msgid "The operating system is out of memory or resources." msgid "The operating system is out of memory or resources."
...@@ -7066,21 +7064,21 @@ msgstr "L'amplada de la capa no és vàlida o no és compatible: %d" ...@@ -7066,21 +7064,21 @@ msgstr "L'amplada de la capa no és vàlida o no és compatible: %d"
msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d" msgid "Unsupported or invalid layer mask size: %dx%d"
msgstr "L'amplada de la capa no és vàlida o no és compatible: %dx%d" msgstr "L'amplada de la capa no és vàlida o no és compatible: %dx%d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1314 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1767 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1315 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1779
#, c-format #, c-format
msgid "Unsupported compression mode: %d" msgid "Unsupported compression mode: %d"
msgstr "Mode de compressió no compatible: %d" msgstr "Mode de compressió no compatible: %d"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1863 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1875
msgid "Extra" msgid "Extra"
msgstr "Extra" msgstr "Extra"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2042 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2054
#, c-format #, c-format
msgid "Unsupported or invalid channel size" msgid "Unsupported or invalid channel size"
msgstr "La mida del canal no és vàlida o no és compatible" msgstr "La mida del canal no és vàlida o no és compatible"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2111 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:2123
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to decompress data" msgid "Failed to decompress data"
msgstr "No s'han pogut descomprimir les dades" msgstr "No s'han pogut descomprimir les dades"
...@@ -7759,7 +7757,7 @@ msgstr "Càmer_a" ...@@ -7759,7 +7757,7 @@ msgstr "Càmer_a"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:1236 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1236
msgid "_Zoom:" msgid "_Zoom:"
msgstr "A_mpliació:" msgstr "_Ampliació/Reducció:"
#: ../plug-ins/flame/flame.c:1250 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1250
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2724 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2724
...@@ -8654,7 +8652,7 @@ msgstr "Seleccioneu-lo si la imatge resultant hauria de semblar-se a un mosaic" ...@@ -8654,7 +8652,7 @@ msgstr "Seleccioneu-lo si la imatge resultant hauria de semblar-se a un mosaic"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:221 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:221
msgid "Drop shadow" msgid "Drop shadow"
msgstr "Ombra" msgstr "Ombra caiguda"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:226 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:226
msgid "Adds a shadow effect to each brush stroke" msgid "Adds a shadow effect to each brush stroke"
...@@ -8674,7 +8672,7 @@ msgstr "Foscor de l'ombra:" ...@@ -8674,7 +8672,7 @@ msgstr "Foscor de l'ombra:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:252 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:252
msgid "How much to \"darken\" the drop shadow" msgid "How much to \"darken\" the drop shadow"
msgstr "Quantitat de «foscor» de l'ombra" msgstr "Quantitat de «foscor» de l’ombra caiguda"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:257 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:257
msgid "Shadow depth:" msgid "Shadow depth:"
...@@ -8684,8 +8682,8 @@ msgstr "Profunditat de l'ombra:" ...@@ -8684,8 +8682,8 @@ msgstr "Profunditat de l'ombra:"
msgid "" msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be" "The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "" msgstr ""
"La profunditat de l'ombrejat, p. ex. quina distància s'hauria d'allunyar de " "La profunditat de l'ombra caiguda, p. ex. quina distància s'hauria "
"l'objecte" "d'allunyar de l'objecte"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:266 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:266
msgid "Shadow blur:" msgid "Shadow blur:"
...@@ -8693,7 +8691,7 @@ msgstr "Difumina l'ombra:" ...@@ -8693,7 +8691,7 @@ msgstr "Difumina l'ombra:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:270 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:270
msgid "How much to blur the drop shadow" msgid "How much to blur the drop shadow"
msgstr "Quantitat del difuminat de l'ombra" msgstr "Quantitat del difuminat de l'ombra caiguda"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:275 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:275
msgid "Deviation threshold:" msgid "Deviation threshold:"
...@@ -10866,7 +10864,7 @@ msgstr "Redueix" ...@@ -10866,7 +10864,7 @@ msgstr "Redueix"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:199 #: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:199
msgid "_Zoom To" msgid "_Zoom To"
msgstr "_Amplia a" msgstr "_Amplia/redueix a"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:201 #: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:201
msgid "_Mapping" msgid "_Mapping"
...@@ -10906,7 +10904,7 @@ msgstr "_Contingut" ...@@ -10906,7 +10904,7 @@ msgstr "_Contingut"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:217 #: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:217
msgid "_Zoom" msgid "_Zoom"
msgstr "_Ampliació" msgstr "_Ampliació/Reducció"
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:222 #: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:222
msgid "Area List" msgid "Area List"
...@@ -11713,16 +11711,12 @@ msgid "Unrated" ...@@ -11713,16 +11711,12 @@ msgid "Unrated"
msgstr "Sense velocitat" msgstr "Sense velocitat"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5615 #: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5615
#, fuzzy
#| msgid "Import metadata"
msgid "Import Metadata File" msgid "Import Metadata File"
msgstr "Importa les metadades" msgstr "Importa el fitxer de metadades"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5650 #: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5650
#, fuzzy
#| msgid "Export metadata"
msgid "Export Metadata File" msgid "Export Metadata File"
msgstr "Exporta metadades" msgstr "Exporta el fitxer de metadades"
#: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5654 #: ../plug-ins/metadata/metadata-editor.c:5654
msgid "_Export" msgid "_Export"
......
...@@ -10,9 +10,10 @@ ...@@ -10,9 +10,10 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n" "Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"POT-Creation-Date: 2011-07-01 17:58+0200\n" "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-27 17:36+0200\n" "POT-Creation-Date: 2017-10-24 23:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-25 00:31+0200\n"
"Last-Translator: Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n" "Last-Translator: Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n" "Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n" "Language: ca\n"
...@@ -20,39 +21,39 @@ msgstr "" ...@@ -20,39 +21,39 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n" "X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:395
msgid "Missing exception information" msgid "Missing exception information"
msgstr "Falta la informació de l'excepció" msgstr "Falta la informació de l'excepció"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:404
#, python-format #, python-format
msgid "An error occurred running %s" msgid "An error occurred running %s"
msgstr "S'ha produït un error en executar %s" msgstr "S'ha produït un error en executar %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:415
msgid "_More Information" msgid "_More Information"
msgstr "_Més informació" msgstr "_Més informació"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:528 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:540
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:546
msgid "No" msgid "No"
msgstr "No" msgstr "No"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:546
msgid "Yes" msgid "Yes"
msgstr "Sí" msgstr "Sí"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:599 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection" msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu" msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:648
msgid "Python-Fu Folder Selection" msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu" msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:737
#, python-format #, python-format
msgid "Invalid input for '%s'" msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "El valor d'entrada no és vàlid per a '%s'" msgstr "El valor d'entrada no és vàlid per a '%s'"
...@@ -109,6 +110,50 @@ msgstr "Degradat que s'ha d'utilitzar" ...@@ -109,6 +110,50 @@ msgstr "Degradat que s'ha d'utilitzar"
msgid "File Name" msgid "File Name"
msgstr "Nom del fitxer" msgstr "Nom del fitxer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/histogram-export.py:88
msgid "Exports the image histogram to a text file (CSV)"
msgstr "Exporta l'histograma d'imatge a un fitxer de text (CSV)"