Commit 8087da49 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2007-05-04  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.


svn path=/trunk/; revision=22401
parent 98105659
2007-05-04 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2007-05-03 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-03 11:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-03 14:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-04 11:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-04 11:35+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr "_Fraktály"
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1002 ../plug-ins/common/xwd.c:565
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:794 ../plug-ins/gfli/gfli.c:715
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2377 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2376 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:268
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:270
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:1020 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1278
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1712
......@@ -391,7 +391,7 @@ msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#: ../plug-ins/common/lcms.c:655 ../plug-ins/common/mng.c:1121
#: ../plug-ins/common/pat.c:317 ../plug-ins/common/pcx.c:309
#: ../plug-ins/common/pix.c:329 ../plug-ins/common/png.c:707
#: ../plug-ins/common/pnm.c:482 ../plug-ins/common/poppler.c:361
#: ../plug-ins/common/pnm.c:482 ../plug-ins/common/poppler.c:500
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1021 ../plug-ins/common/postscript.c:3002
#: ../plug-ins/common/psd-load.c:1898 ../plug-ins/common/psp.c:1460
#: ../plug-ins/common/raw.c:243 ../plug-ins/common/raw.c:645
......@@ -1142,7 +1142,7 @@ msgstr "Špatná barevná mapa"
#: ../plug-ins/common/gif-load.c:314 ../plug-ins/common/gih.c:654
#: ../plug-ins/common/pat.c:322 ../plug-ins/common/pcx.c:314
#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:714
#: ../plug-ins/common/pnm.c:487 ../plug-ins/common/poppler.c:406
#: ../plug-ins/common/pnm.c:487 ../plug-ins/common/poppler.c:545
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1027 ../plug-ins/common/psd-load.c:1903
#: ../plug-ins/common/raw.c:650 ../plug-ins/common/sunras.c:432
#: ../plug-ins/common/tga.c:419 ../plug-ins/common/tiff-load.c:523
......@@ -3339,42 +3339,42 @@ msgstr "Desktop odkaz"
msgid "Error loading desktop file '%s': %s"
msgstr "Chyba načítání desktop souboru '%s': %s"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:147
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:149
msgid "Remove speckle noise from the image"
msgstr "Odstranit šum z obrázku"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:153
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:155
msgid "Des_peckle..."
msgstr "_Vyčistit..."
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:393 ../plug-ins/common/despeckle.c:613
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:396 ../plug-ins/common/despeckle.c:616
msgid "Despeckle"
msgstr "Vyčištění"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:422
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:425
msgid "Median"
msgstr "Medián"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:430
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:433
msgid "_Adaptive"
msgstr "_Adaptivní"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:440
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:443
msgid "R_ecursive"
msgstr "_Rekurzivní"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:461 ../plug-ins/common/neon.c:730
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:464 ../plug-ins/common/neon.c:730
#: ../plug-ins/common/nlfilt.c:1090 ../plug-ins/common/nova.c:366
#: ../plug-ins/common/unsharp.c:681 ../plug-ins/common/whirlpinch.c:587
#: ../plug-ins/gflare/gflare.c:2684 ../plug-ins/imagemap/imap_circle.c:278
msgid "_Radius:"
msgstr "_Poloměr:"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:477
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:480
msgid "_Black level:"
msgstr "Úro_veň černé:"
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:493
#: ../plug-ins/common/despeckle.c:496
msgid "_White level:"
msgstr "Úroveň _bílé:"
......@@ -6214,41 +6214,46 @@ msgstr ""
"Bez zaškrtnutí bude obrázek kruhově mapován na obdélník. Při zaškrtnutí bude "
"obrázek mapován na kruh."
#: ../plug-ins/common/poppler.c:143
#: ../plug-ins/common/poppler.c:282
msgid "Portable Document Format"
msgstr "Portable Document Format"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:440
#: ../plug-ins/common/poppler.c:579
#, c-format
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:442 ../plug-ins/common/postscript.c:1109
#: ../plug-ins/common/poppler.c:581 ../plug-ins/common/postscript.c:1109
#, c-format
msgid "%s-pages"
msgstr "%s-strany"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:620
#: ../plug-ins/common/poppler.c:759
msgid "Import from PDF"
msgstr "Importovat z PDF"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:625 ../plug-ins/common/postscript.c:3057
#: ../plug-ins/common/poppler.c:764 ../plug-ins/common/postscript.c:3057
#: ../plug-ins/common/tiff-load.c:401
msgid "_Import"
msgstr "_Importovat"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:689
#: ../plug-ins/common/poppler.c:828
msgid "_Width (pixels):"
msgstr "_Šířka (pixelů):"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:690
#: ../plug-ins/common/poppler.c:829
msgid "_Height (pixels):"
msgstr "_Výška (pixelů):"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:693 ../plug-ins/common/poppler.c:694
#: ../plug-ins/common/poppler.c:831
msgid "_Resolution:"
msgstr "_Rozlišení:"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:1105
#, c-format
msgid "pixels/%s"
msgstr "pixely/%s"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:597 ../plug-ins/common/postscript.c:689
msgid "PostScript document"
msgstr "Dokument v_PostScriptu"
......@@ -10431,38 +10436,38 @@ msgstr "Poddělení:"
msgid "Spot radius:"
msgstr "Poloměr tečky:"
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1303
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1302
#, c-format
msgid "Rendering IFS (%d/%d)"
msgstr "Počítá se IFS (%d/%d)"
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1469
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1468
#, c-format
msgid "Transformation %s"
msgstr "Transformace %s"
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2382
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2381
#: ../plug-ins/metadata/interface.c:556 ../plug-ins/metadata/interface.c:566
msgid "Save failed"
msgstr "Ukládání selhalo"
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2463
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2476
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2462
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2475
#: ../plug-ins/metadata/interface.c:462 ../plug-ins/metadata/interface.c:472
#: ../plug-ins/metadata/interface.c:546
msgid "Open failed"
msgstr "Otevření selhalo"
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2471
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2470
#, c-format
msgid "File '%s' doesn't seem to be an IFS Fractal file."
msgstr "Soubor '%s' zřejmě není soubor IFS fraktálu."
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2511
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2510
msgid "Save as IFS Fractal file"
msgstr "Uložit jako soubor IFS fraktálu"
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2548
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2547
msgid "Open IFS Fractal file"
msgstr "Otevřít soubor IFS fraktálu"
......@@ -11937,8 +11942,8 @@ msgid ""
"Large icons and compression are not supported by all programs. Older "
"applications may not open this file correctly."
msgstr ""
"Velké ikony a komprese nejsou všemi programy podporovány. "
"Starší aplikace nemusí být schopné tento soubor správně otevřít."
"Velké ikony a komprese nejsou všemi programy podporovány. Starší aplikace "
"nemusí být schopné tento soubor správně otevřít."
#: ../plug-ins/winicon/icodialog.c:178
msgid "1 bpp, 1-bit alpha, 2-slot palette"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment