Commit 76365b37 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2006-10-03  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent e93cedaf
2006-10-03 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-10-03 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-02 15:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-02 15:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-03 11:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-03 11:09+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -811,7 +811,7 @@ msgstr "Sloučený vzorek"
#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:212
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:452
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:763 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:157
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:913
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:915
#, c-format
msgid ""
"Opening '%s' failed:\n"
......@@ -1374,7 +1374,8 @@ msgstr "Silné znovu"
#: ../app/actions/edit-actions.c:89
msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
msgstr "Znovu provést poslední operaci vrácenou zpět, přeskočit změny viditelnosti"
msgstr ""
"Znovu provést poslední operaci vrácenou zpět, přeskočit změny viditelnosti"
#: ../app/actions/edit-actions.c:94
msgid "_Clear Undo History"
......@@ -3347,7 +3348,8 @@ msgstr "Odstranit šablonu"
#: ../app/actions/templates-commands.c:247
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
msgid ""
"Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
msgstr "Jste si jisti, že chcete odstranit šablonu '%s' ze seznamu a z disku?"
#: ../app/actions/text-editor-actions.c:44
......@@ -3464,7 +3466,8 @@ msgstr "Přenastavit volby nástrojů"
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:209
msgid "Do you really want to reset all tool options to default values?"
msgstr "Chcete opravdu přenastavit všechny volby nástrojů na implicitní hodnoty?"
msgstr ""
"Chcete opravdu přenastavit všechny volby nástrojů na implicitní hodnoty?"
#: ../app/actions/tools-actions.c:47
msgid "Tools Menu"
......@@ -3544,7 +3547,7 @@ msgstr "_Volná rotace..."
#: ../app/actions/tools-actions.c:242
msgid "Toggle Fixed-Aspect Option for Rectangle"
msgstr ""
msgstr "Přepnout volbu pevného poměru obdélníku"
#: ../app/actions/tools-actions.c:247
msgid "Toggle Expand-From-Center Option for Rectangle"
......@@ -4260,13 +4263,15 @@ msgstr ""
"jinak bude zobrazen s měřítkem 1:1."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:161
msgid "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
msgid ""
"Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
msgstr ""
"Nainstalovat soukromou barevnou mapu; může být užitečné na osmibitových (256 "
"barev) displejích."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:164
msgid "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgstr ""
"Nastavuje úroveň interpolace používanou pro změnu velikosti a jiné "
"transformace."
......@@ -4369,7 +4374,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
"dialogs."
msgstr "Nastavuje velikost náhledu pro vrstvy a kanály v nově vytvářených dialozích."
msgstr ""
"Nastavuje velikost náhledu pro vrstvy a kanály v nově vytvářených dialozích."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:252
msgid ""
......@@ -4394,12 +4400,15 @@ msgstr ""
"spuštění."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:263
msgid "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr "Zapamatovat si aktuální nástroj, vzorek, barvu a stopu mezi sezeními GIMP."
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr ""
"Zapamatovat si aktuální nástroj, vzorek, barvu a stopu mezi sezeními GIMP."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:267
msgid "Add all opened and saved files to the document history on disk."
msgstr "Přidat všechny otevřené a uložené soubory do historie dokumentů na disku."
msgstr ""
"Přidat všechny otevřené a uložené soubory do historie dokumentů na disku."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:270
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
......@@ -5363,7 +5372,8 @@ msgstr ""
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:408
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': nemohu dekédovat verzi %d "
"formátu abr."
......@@ -5381,12 +5391,14 @@ msgstr "Schránka"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:575
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Není to soubor stopy GIMPu."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Není to soubor stopy GIMPu."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:591
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:635
#, c-format
......@@ -5661,7 +5673,8 @@ msgid "The foreground color of the grid."
msgstr "Barva popředí mřížky."
#: ../app/core/gimpgrid.c:96
msgid "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
msgid ""
"The background color of the grid; only used in double dashed line style."
msgstr "Barva pozadí mřížky; používá se jen u dvojitě čárkovaného stylu čáry."
#: ../app/core/gimpgrid.c:102
......@@ -5673,7 +5686,8 @@ msgid "Vertical spacing of grid lines."
msgstr "Svislé rozestupy čar mřížky."
#: ../app/core/gimpgrid.c:116
msgid "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
msgid ""
"Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
msgstr "Vodorovný posun první čáry mřížky; může to být záporné číslo."
#: ../app/core/gimpgrid.c:123
......@@ -6134,13 +6148,15 @@ msgstr ""
#: ../app/core/gimppalette.c:345
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
msgstr "Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička."
#: ../app/core/gimppalette.c:361 ../app/core/gimppalette.c:384
#: ../app/core/gimppalette.c:414 ../app/core/gimppalette.c:492
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
msgstr "Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette.c:376
#, c-format
......@@ -6181,11 +6197,13 @@ msgstr "Čtu soubor palety '%s': Hodnota GRB mimo rozsah na řádku %d."
#: ../app/core/gimppattern.c:351
#, c-format
msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': File appears truncated."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru vzorku '%s': Soubor je zřejmě useknut."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru vzorku '%s': Soubor je zřejmě useknut."
#: ../app/core/gimppattern.c:293
#, c-format
msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
msgid ""
"Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování v souboru vzorku '%s': Neznámá verze formátu vzorku "
"%d."
......@@ -6571,7 +6589,8 @@ msgstr ""
"Nastavení (momentálně %s)."
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:230
msgid "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
msgid ""
"Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
msgstr "Zvolená velikost obrázku zmenší některé vrstvy natolik, že zmizí."
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:234
......@@ -7697,7 +7716,8 @@ msgstr "<b>Váš soubor s tipy GIMPu zřejmě chybí!</b>"
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:90
#, c-format
msgid "There should be a file called '%s'. Please check your installation."
msgstr "Měl existovat soubor s názvem '%s'. Zkontrolujte prosím svou instalaci."
msgstr ""
"Měl existovat soubor s názvem '%s'. Zkontrolujte prosím svou instalaci."
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:96
msgid "<b>The GIMP tips file could not be parsed!</b>"
......@@ -7842,7 +7862,8 @@ msgstr "Uložit před zavřením změny v obrázku '%s'?"
# FIXME: doesn't work with Slavic languages
#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:231
#, c-format
msgid "If you don't save the image, changes from the last %s and %s will be lost."
msgid ""
"If you don't save the image, changes from the last %s and %s will be lost."
msgstr "Pokud obrázek neuložíte, změny za poslední %s a%s budou ztraceny."
# FIXME: doesn't work with Slavic languages
......@@ -8176,8 +8197,10 @@ msgstr ""
"Argument '%s' (#%d, typ %s) mimo rozsah (validace změnila '%s' na '%s')"
#: ../app/pdb/image_cmds.c:1946
msgid "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
msgstr "Rozlišení obrázku je mimo rozsah, používám místo něj implicitní rozlišení."
msgid ""
"Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
msgstr ""
"Rozlišení obrázku je mimo rozsah, používám místo něj implicitní rozlišení."
#: ../app/pdb/selection_tools_cmds.c:206 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:95
msgid "Free Select"
......@@ -8499,18 +8522,16 @@ msgid "Threshold:"
msgstr "Práh:"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:107
#, fuzzy
msgid "Blend Tool: Fill selected area with a color gradient"
msgstr "Vyplňování barevným přechodem"
msgstr "Mísení: Vyplňování barevným přechodem"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:108
msgid "Blen_d"
msgstr "_Mísení"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:161
#, fuzzy
msgid "Blend does not operate on indexed layers."
msgstr "Ekvalizace nefunguje na indexovaných vrstvách."
msgstr "Mísení nefunguje na indexovaných vrstvách."
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:378
msgid "Blend: "
......@@ -8598,9 +8619,8 @@ msgid "Bucket Fill"
msgstr "Plechovka"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
#, fuzzy
msgid "Bucket Fill Tool: Fill selected area with a color or pattern"
msgstr "Vyplňování barvou nebo vzorkem"
msgstr "Plechovka: Vyplňování vybrané oblasti barvou nebo vzorkem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:90
msgid "_Bucket Fill"
......@@ -8612,7 +8632,7 @@ msgstr "Výběr dle barvy"
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:66
msgid "Select by Color Tool: Select regions with similar colors"
msgstr ""
msgstr "Výběr dle barvy: Výběr oblastí s podobnou barvou"
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:67
msgid "_By Color Select"
......@@ -8620,7 +8640,7 @@ msgstr "_Podle barvy výběru"
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:62
msgid "Clone Tool: Selectively copy from an image or pattern, using a brush"
msgstr ""
msgstr "Klonování: Selektivní kopírování z obrázku či vzorku pomocí štětce"
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:63
msgid "_Clone"
......@@ -8660,7 +8680,6 @@ msgid "Adjust Color Balance"
msgstr "Úprava vyvážení barev"
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:159
#, fuzzy
msgid "Color Balance operates only on RGB color layers."
msgstr "Vyvážení barev pracuje pouze s vrstvami v barvách RGB."
......@@ -8911,9 +8930,8 @@ msgid "parse error"
msgstr "chyba zpracování"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:73
#, fuzzy
msgid "Dodge / Burn"
msgstr "Zesvětlování/tmavnutí"
msgstr "Zesvětlování / Tmavnutí"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:74
#, fuzzy
......@@ -8921,9 +8939,8 @@ msgid "Dodge / Burn Tool: Selectively lighten or darken using a brush"
msgstr "Rozostření/Zaostření: selektivní rozostřování či zaostřování štětcem"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:75
#, fuzzy
msgid "Dod_ge / Burn"
msgstr "Zesvětlování/tmavnutí"
msgstr "Ze_světlování / Tmavnutí"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:173
msgid "Click to dodge"
......@@ -9851,8 +9868,10 @@ msgid "Click to smudge the line"
msgstr "Klikněte pro rozmazání čáry"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:115
msgid "Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
msgstr "Hinting mění obrys fontu pro vytvoření ostré bitmapy v malých velikostech"
msgid ""
"Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
msgstr ""
"Hinting mění obrys fontu pro vytvoření ostré bitmapy v malých velikostech"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:122
msgid ""
......@@ -10392,7 +10411,8 @@ msgstr "(Nic)"
#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:196
#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:421
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Stiskněte novou klávesovou zkratku nebo ji vymažte stisknutím Backspace"
msgstr ""
"Stiskněte novou klávesovou zkratku nebo ji vymažte stisknutím Backspace"
#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:424
msgid "Type a new accelerator"
......@@ -10834,13 +10854,17 @@ msgstr "Zavřít všechny karty?"
#: ../app/widgets/gimpdock.c:306
#, c-format
msgid "This window has %d tab open. Closing the window will also close all its tabs."
msgid ""
"This window has %d tab open. Closing the window will also close all its tabs."
msgid_plural ""
"This window has %d tabs open. Closing the window will also close all its "
"tabs."
msgstr[0] "Toto okno má otevřeno %d kartu. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[1] "Toto okno má otevřeno %d karty. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[2] "Toto okno má otevřeno %d karet. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[0] ""
"Toto okno má otevřeno %d kartu. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[1] ""
"Toto okno má otevřeno %d karty. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
msgstr[2] ""
"Toto okno má otevřeno %d karet. Zavření okna zavře všechny jeho karty."
#: ../app/widgets/gimpdockable.c:166
msgid "Configure this tab"
......@@ -11017,8 +11041,10 @@ msgid "Could not find GIMP help browser."
msgstr "Nemohu najít prohlížeč nápovědy GIMPu"
#: ../app/widgets/gimphelp.c:192
msgid "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
msgstr "Zásuvný modul prohlížeče nápovědy GIMPu zřejmě ve vaší instalaci chybí."
msgid ""
"The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
msgstr ""
"Zásuvný modul prohlížeče nápovědy GIMPu zřejmě ve vaší instalaci chybí."
#: ../app/widgets/gimphelp.c:218
msgid "Help browser doesn't start"
......@@ -11159,8 +11185,10 @@ msgid "Auto"
msgstr "Automaticky"
#: ../app/widgets/gimpmenudock.c:170
msgid "When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
msgstr "Když je povoleno, dialog automaticky sleduje obrázek, na kterém pracujete."
msgid ""
"When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
msgstr ""
"Když je povoleno, dialog automaticky sleduje obrázek, na kterém pracujete."
#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:437
#, c-format
......@@ -11634,4 +11662,3 @@ msgstr "Přesvědčte se, že nástroj jsou viditelné!"
#, c-format
msgid "Couldn't start '%s': %s"
msgstr "Nemohu spustit '%s': %s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment