Commit 748863ae authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent cc20410e
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-26 16:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-26 16:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-08 17:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-08 17:12+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -796,7 +796,7 @@ msgstr "Liniowa RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:646
msgctxt "gradient-blend-color-space"
msgid "CIE Lab"
msgstr "LAB CIE"
msgstr "Lab CIE"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
msgctxt "gradient-segment-color"
......@@ -1271,18 +1271,18 @@ msgstr "Niebieskie"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1652
msgctxt "select-criterion"
msgid "Hue (HSV)"
msgstr "Barwa (HSV)"
msgid "HSV Hue"
msgstr "Barwa HSV"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1653
msgctxt "select-criterion"
msgid "Saturation (HSV)"
msgstr "Nasycenie (HSV)"
msgid "HSV Saturation"
msgstr "Nasycenie HSV"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1654
msgctxt "select-criterion"
msgid "Value (HSV)"
msgstr "Wartość (HSV)"
msgid "HSV Value"
msgstr "Wartość HSV"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1655
msgctxt "select-criterion"
......@@ -1291,18 +1291,18 @@ msgstr "Alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1656
msgctxt "select-criterion"
msgid "Lightness (LCH)"
msgstr "Jasność (LCH)"
msgid "LCh Lightness"
msgstr "Jasność LCh"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1657
msgctxt "select-criterion"
msgid "Chroma (LCH)"
msgstr "Nasycenie (LCH)"
msgid "LCh Chroma"
msgstr "Nasycenie LCh"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1658
msgctxt "select-criterion"
msgid "Hue (LCH)"
msgstr "Barwa (LCH)"
msgid "LCh Hue"
msgstr "Barwa LCh"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1687
msgctxt "size-type"
......@@ -1424,7 +1424,7 @@ msgstr "Kadrowanie z proporcjami"
msgid "Can load metadata only from local files"
msgstr "Można wczytywać metadane tylko z plików lokalnych"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:859
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:859 ../libgimpbase/gimpmetadata.c:929
#, c-format
msgid "Conversion of the filename to system codepage failed."
msgstr "Konwersja nazwy pliku na stronę kodową systemu się nie powiodła."
......@@ -1434,47 +1434,52 @@ msgstr "Konwersja nazwy pliku na stronę kodową systemu się nie powiodła."
msgid "Can save metadata only to local files"
msgstr "Można zapisywać metadane tylko do plików lokalnych"
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:992
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:978
#, c-format
msgid "Invalid Exif data size."
msgstr "Nieprawidłowy rozmiar danych Exif."
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1007
#, c-format
msgid "Parsing Exif data failed."
msgstr "Przetworzenie danych Exif się nie powiodło."
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1043
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1057
#, c-format
msgid "Parsing IPTC data failed."
msgstr "Przetworzenie danych IPTC się nie powiodło."
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1092
#: ../libgimpbase/gimpmetadata.c:1105
#, c-format
msgid "Parsing XMP data failed."
msgstr "Przetworzenie danych XMP się nie powiodło."
#: ../libgimpbase/gimputils.c:223 ../libgimpbase/gimputils.c:228
#: ../libgimpbase/gimputils.c:227 ../libgimpbase/gimputils.c:232
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(nieprawidłowy tekst UTF-8)"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:398
#: ../libgimpbase/gimputils.c:402
msgid "File path is NULL"
msgstr "Ścieżka do pliku wynosi NULL"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:407 ../libgimpbase/gimputils.c:418
#: ../libgimpbase/gimputils.c:411 ../libgimpbase/gimputils.c:422
msgid "Error converting UTF-8 filename to wide char"
msgstr "Błąd podczas konwertowania nazwy pliku UTF-8 do szerokich znaków"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:426
#: ../libgimpbase/gimputils.c:430
msgid "ILCreateFromPath() failed"
msgstr "„ILCreateFromPath()” się nie powiodło"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:463
#: ../libgimpbase/gimputils.c:467
#, c-format
msgid "Cannot convert '%s' into a valid NSURL."
msgstr "Nie można konwertować „%s” na prawidłowe NSURL."
#: ../libgimpbase/gimputils.c:491
#: ../libgimpbase/gimputils.c:495
msgid "Connecting to org.freedesktop.FileManager1 failed: "
msgstr "Połączenie z „org.freedesktop.FileManager1” się nie powiodło: "
#: ../libgimpbase/gimputils.c:515
#: ../libgimpbase/gimputils.c:519
msgid "Calling ShowItems failed: "
msgstr "Wywołanie „ShowItems” się nie powiodło: "
......@@ -1767,8 +1772,8 @@ msgstr "nieprawidłowa wartość „%ld” tokenu %s"
msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "podczas przetwarzania tokenu „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:662
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:675 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:742
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:682
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:695 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:742
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:824
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:710
msgid "fatal parse error"
......@@ -1898,6 +1903,14 @@ msgstr "_Przywróć"
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorhexentry.c:118
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
msgstr ""
"Szesnastkowy zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"dopuszcza również nazwy kolorów CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:101
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Wszystkie pliki (*.*)"
......@@ -1932,11 +1945,11 @@ msgctxt "profile"
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:170
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:163
msgid "Manufacturer: "
msgstr "Producent: "
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:182
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:175
msgid "Copyright: "
msgstr "Prawa autorskie: "
......@@ -1953,8 +1966,8 @@ msgid "0..255"
msgstr "0..255"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:460
msgid "LCH"
msgstr "LCH"
msgid "LCh"
msgstr "LCh"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:462
msgid "HSV"
......@@ -1968,15 +1981,7 @@ msgstr "Bieżący:"
msgid "Old:"
msgstr "Poprzedni:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:316
msgid ""
"Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
"CSS color names."
msgstr ""
"Szesnastkowy zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
"dopuszcza również nazwy kolorów CSS."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:322
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:318
msgid "HTML _notation:"
msgstr "_Zapis języka HTML:"
......@@ -2321,8 +2326,8 @@ msgid "_L"
msgstr "_L"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:136
msgid "LCH Lightness"
msgstr "Jasność LCH"
msgid "LCh Lightness"
msgstr "Jasność LCh"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:137
msgctxt "color-selector-channel"
......@@ -2330,12 +2335,12 @@ msgid "_C"
msgstr "_C"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:137
msgid "LCH Chroma"
msgstr "Nasycenie LCH"
msgid "LCh Chroma"
msgstr "Nasycenie LCh"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:138
msgid "LCH Hue"
msgstr "Barwa LCH"
msgid "LCh Hue"
msgstr "Barwa LCh"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:168
msgctxt "color-selector-model"
......@@ -2352,8 +2357,8 @@ msgid "LCH"
msgstr "LCH"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:169
msgid "CIELCh color model"
msgstr "Model kolorów CIELCh"
msgid "CIE LCh color model"
msgstr "Model kolorów LCh CIE"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:170
msgctxt "color-selector-model"
......@@ -2428,11 +2433,11 @@ msgstr "Żółty"
msgid "Black"
msgstr "Czarny"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:380
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:374
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (brak)"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:392
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:386
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-24 19:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-24 19:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-08 17:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-08 17:10+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1272
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3392
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1833 ../plug-ins/common/file-svg.c:727
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1270
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:515 ../plug-ins/common/film.c:1270
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
#: ../plug-ins/common/grid.c:647 ../plug-ins/common/hot.c:594
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:2397 ../plug-ins/common/mail.c:499
......@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "_Anuluj"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:445 ../plug-ins/common/edge-dog.c:307
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:701 ../plug-ins/common/emboss.c:454
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:936 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:708
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:728 ../plug-ins/common/file-wmf.c:506
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:728 ../plug-ins/common/file-wmf.c:516
#: ../plug-ins/common/film.c:1271 ../plug-ins/common/filter-pack.c:1207
#: ../plug-ins/common/fractal-trace.c:712 ../plug-ins/common/grid.c:648
#: ../plug-ins/common/hot.c:595 ../plug-ins/common/jigsaw.c:2398
......@@ -2204,14 +2204,14 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:342 ../plug-ins/common/file-dicom.c:334
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:364 ../plug-ins/common/file-gegl.c:312
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:679
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:690
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:341 ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:336 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:337 ../plug-ins/common/file-pcx.c:367
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043 ../plug-ins/common/file-pix.c:357
#: ../plug-ins/common/file-png.c:919 ../plug-ins/common/file-pnm.c:566
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1063 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1294
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:429 ../plug-ins/common/file-tga.c:438
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:984 ../plug-ins/common/file-xbm.c:740
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:1014 ../plug-ins/common/file-xbm.c:740
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:655 ../plug-ins/common/file-xpm.c:354
#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:448 ../plug-ins/file-bmp/bmp-load.c:218
#: ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:185 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:218
......@@ -2293,10 +2293,10 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
#.
#. * Open the file for writing...
#.
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:780 ../plug-ins/common/file-gbr.c:698
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1305
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:780 ../plug-ins/common/file-gbr.c:711
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1316
#: ../plug-ins/common/file-heif.c:622 ../plug-ins/common/file-html-table.c:237
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:535 ../plug-ins/common/file-pcx.c:743
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:552 ../plug-ins/common/file-pcx.c:743
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:537 ../plug-ins/common/file-png.c:1575
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1246 ../plug-ins/common/file-ps.c:1236
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:602 ../plug-ins/common/file-tga.c:1202
......@@ -2421,45 +2421,50 @@ msgstr "Nie można pracować na nieznanych typach obrazów."
msgid "GIMP brush"
msgstr "Pędzel programu GIMP"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:396 ../plug-ins/common/file-pat.c:425
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:396 ../plug-ins/common/file-pat.c:441
#, c-format
msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
msgstr ""
"Nieprawidłowe dane nagłówka w „%s”: szerokość=%lu, wysokość=%lu, bajty=%lu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:412 ../plug-ins/common/file-gbr.c:444
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:455
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:413 ../plug-ins/common/file-gbr.c:445
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:456
#, c-format
msgid "Unsupported brush format"
msgstr "Nieobsługiwany format pędzla"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:469
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:468
#, c-format
msgid "Invalid header data in '%s': Brush name is too long: %lu"
msgstr "Nieprawidłowe dane nagłówka w „%s”: nazwa pędzla jest za długa: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:482
#, c-format
msgid "Error in GIMP brush file '%s'"
msgstr "Błąd w pliku pędzla programu GIMP „%s”"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:477
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:490
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku pędzla „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:483 ../plug-ins/common/file-gih.c:508
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1207
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:496 ../plug-ins/common/file-gih.c:519
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1218 ../plug-ins/common/file-pat.c:398
#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3064
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez nazwy"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:800
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:813
msgid "Brush"
msgstr "Pędzel"
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:816 ../plug-ins/common/file-gih.c:933
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:624 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:829 ../plug-ins/common/file-gih.c:944
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:641 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:665
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"
#. attach labels
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:828 ../plug-ins/common/grid.c:799
#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:841 ../plug-ins/common/grid.c:799
msgid "Spacing:"
msgstr "Odstęp:"
......@@ -2610,55 +2615,60 @@ msgstr "Długość domyślnego komentarza jest ograniczona do %d znaków."
msgid "GIMP brush (animated)"
msgstr "Pędzel programu GIMP (animowany)"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:584
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:502
#, c-format
msgid "Brush name is too long: %lu"
msgstr "Nazwa pędzla jest za długa: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:595
msgid "GIMP brush file appears to be corrupted."
msgstr "Plik pędzla programu GIMP jest uszkodzony."
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:915
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:926
msgid "Brush Pipe"
msgstr "Potok pędzla"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:948
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:959
msgid "Spacing (percent):"
msgstr "Odstęp (Procenty):"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1003
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1014
msgid "Pixels"
msgstr "Piksele"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1008
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1019
msgid "Cell size:"
msgstr "Rozmiar komórki:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1021
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1032
msgid "Number of cells:"
msgstr "Liczba komórek:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1046
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1057
msgid " Rows of "
msgstr " Rzędów "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1058
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1069
msgid " Columns on each layer"
msgstr " Kolumn na każdej warstwie"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1062
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1073
msgid " (Width Mismatch!) "
msgstr " (Niedopasowanie szerokości) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1066
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1077
msgid " (Height Mismatch!) "
msgstr " (Niedopasowanie wysokości) "
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1071
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1082
msgid "Display as:"
msgstr "Wyświetlanie jako:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1082
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1093
msgid "Dimension:"
msgstr "Wymiar:"
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1158
#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1169
msgid "Ranks:"
msgstr "Rzędy:"
......@@ -2909,7 +2919,7 @@ msgstr "Nieobsługiwany %s JPEG 2000 „%s” z liczbą składowych: %d."
msgid "Color space:"
msgstr "Przestrzeń kolorów:"
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1071 ../plug-ins/common/file-wmf.c:965
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1071 ../plug-ins/common/file-wmf.c:995
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading"
msgstr "Nie można otworzyć pliku „%s” do odczytania"
......@@ -3091,12 +3101,17 @@ msgstr "Animacja MNG"
msgid "GIMP pattern"
msgstr "Deseń programu GIMP"
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:380
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:373
#, c-format
msgid "Invalid header data in '%s': Pattern name is too long: %lu"
msgstr "Nieprawidłowe dane nagłówka w „%s”: nazwa desenia jest za długa: %lu"
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:392
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku z deseniem „%s”."
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:609
#: ../plug-ins/common/file-pat.c:626
msgid "Pattern"
msgstr "Deseń"
......@@ -3254,7 +3269,7 @@ msgstr "Użycie _wygładzania"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1644
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1645 ../plug-ins/common/file-svg.c:916
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:700 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:305
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:710 ../plug-ins/print/print-page-layout.c:305
#, c-format
msgid "pixels/%a"
msgstr "piksele/%a"
......@@ -3558,7 +3573,7 @@ msgstr "Renderowanie"
#. Resolution
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3451 ../plug-ins/common/file-svg.c:910
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:694
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:704
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozdzielczość:"
......@@ -4147,7 +4162,7 @@ msgstr "Renderowanie pliku SVG"
msgid "Rendered SVG"
msgstr "Wyrenderowany plik SVG"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:547 ../plug-ins/common/file-wmf.c:359
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:547 ../plug-ins/common/file-wmf.c:369
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d×%d"
......@@ -4166,24 +4181,24 @@ msgid "Render Scalable Vector Graphics"
msgstr "Renderowanie SVG (Skalowanej grafiki wektorowej)"
#. Width and Height
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:787 ../plug-ins/common/file-wmf.c:571
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:787 ../plug-ins/common/file-wmf.c:581
#: ../plug-ins/common/grid.c:733
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:793 ../plug-ins/common/file-wmf.c:577
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:793 ../plug-ins/common/file-wmf.c:587
msgid "Height:"
msgstr "Wysokość:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:869 ../plug-ins/common/file-wmf.c:653
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:869 ../plug-ins/common/file-wmf.c:663
msgid "_X ratio:"
msgstr "_Poziomy współczynnik:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:891 ../plug-ins/common/file-wmf.c:675
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:891 ../plug-ins/common/file-wmf.c:685
msgid "_Y ratio:"
msgstr "Pi_onowy współczynnik:"
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:905 ../plug-ins/common/file-wmf.c:689
#: ../plug-ins/common/file-svg.c:905 ../plug-ins/common/file-wmf.c:699
msgid "Constrain aspect ratio"
msgstr "Zachowanie proporcji"
......@@ -4247,7 +4262,7 @@ msgstr "Górny lewy"
msgid "Microsoft WMF file"
msgstr "Plik Microsoft WMF"
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:353
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:363
msgid ""
"WMF file does not\n"
"specify a size!"
......@@ -4255,11 +4270,11 @@ msgstr ""
"Plik WMF nie określa\n"
"rozmiaru."
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:501
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:511
msgid "Render Windows Metafile"
msgstr "Renderowanie plików WMF (Windows Metafile)"
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:998
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:1028
msgid "Rendered WMF"
msgstr "Wyrenderowany plik WMF"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment