Commit 6db5ba61 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent ba4c544c
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-04 17:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-04 17:30+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-11 16:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-11 16:55+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -394,7 +394,7 @@ msgstr "Edytor pędzli"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:317
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3115
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3156
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"
......@@ -442,7 +442,7 @@ msgstr "Element dokowalny"
#. Document History
#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/dialogs/dialogs.c:362
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1222
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1242
msgid "Document History"
msgstr "Historia dokumentów"
......@@ -476,7 +476,7 @@ msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/dialogs/dialogs.c:353
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3176
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
......@@ -487,12 +487,12 @@ msgstr "Edytor gradientów"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:342
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3172
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3139
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3180
msgid "Tool Presets"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
......@@ -521,7 +521,7 @@ msgstr "Warstwy"
#. initialize the list of mypaint brushes
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:327
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3143
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3184
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
......@@ -532,23 +532,23 @@ msgstr "Edytor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:337
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3168
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:332
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3164
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3147
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3188
msgid "Plug-ins"
msgstr "Wtyczki"
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:408
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1723
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:383
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1764
msgid "Quick Mask"
msgstr "Szybka maska"
......@@ -2938,8 +2938,8 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
msgstr "Wyszukuje polecenia według słów kluczowych, i je wykonuje"
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:357
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2061
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2062 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2102
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2103 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
msgid "Toolbox"
msgstr "Przybornik"
......@@ -3253,9 +3253,9 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:110
#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:162
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:292
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:638
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1121
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:299
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:645
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1141
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:124 ../app/dialogs/quit-dialog.c:171
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:186
#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:76
......@@ -3269,7 +3269,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:321
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:307 ../app/tools/gimptexttool.c:1581
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1200 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1201 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:564
......@@ -3281,7 +3281,7 @@ msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../app/actions/documents-commands.c:231 ../app/actions/edit-commands.c:161
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:639
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:646
msgid "Cl_ear"
msgstr "Wy_czyść"
......@@ -5975,7 +5975,7 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1592
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1645
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1686
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
......@@ -7239,12 +7239,12 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:181
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:196 ../app/dialogs/fill-dialog.c:114
#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:101 ../app/dialogs/image-new-dialog.c:105
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:293
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1120
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:300
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1140
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1199
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1200
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
......@@ -9688,7 +9688,7 @@ msgstr "Przenieś to okno na ekran %s"
#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:103 ../app/dialogs/image-new-dialog.c:107
#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:326
#: ../app/dialogs/item-options-dialog.c:146
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1122
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1142
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:125
#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:77
#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:119
......@@ -9999,11 +9999,11 @@ msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku „%s”. Zostaną użyte wartości "
"domyślne. Utworzono kopię zapasową konfiguracji w pliku „%s”."
#: ../app/config/gimpdialogconfig.c:307 ../app/core/gimplayer.c:431
#: ../app/config/gimpdialogconfig.c:307 ../app/core/gimplayer.c:438
msgid "Layer"
msgstr "Warstwa"
#: ../app/config/gimpdialogconfig.c:407 ../app/core/gimpchannel.c:291
#: ../app/config/gimpdialogconfig.c:407 ../app/core/gimpchannel.c:269
#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:111
#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:114
#: ../app/operations/gimpoperationthreshold.c:89
......@@ -11167,527 +11167,557 @@ msgctxt "thumbnail-size"
msgid "Large (256x256)"
msgstr "Duże (256×256)"
#: ../app/core/core-enums.c:825
#: ../app/core/core-enums.c:671
msgctxt "debug-policy"
msgid "Debug warnings, critical errors and crashes"
msgstr "Ostrzeżenia, błędy krytyczne i awarie"
#: ../app/core/core-enums.c:672
msgctxt "debug-policy"
msgid "Debug critical errors and crashes"
msgstr "Błędy krytyczne i awarie"
#: ../app/core/core-enums.c:673
msgctxt "debug-policy"
msgid "Debug crashes only"
msgstr "Tylko awarie"
#: ../app/core/core-enums.c:674
msgctxt "debug-policy"
msgid "Never debug GIMP"
msgstr "Wyłączenie debugowania"
#: ../app/core/core-enums.c:860
msgctxt "undo-type"
msgid "<<invalid>>"
msgstr "«nieprawidłowe»"
#: ../app/core/core-enums.c:826
#: ../app/core/core-enums.c:861
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale image"
msgstr "Przeskalowanie obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:827
#: ../app/core/core-enums.c:862
msgctxt "undo-type"
msgid "Resize image"
msgstr "Zmiana wymiarów obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:828
#: ../app/core/core-enums.c:863
msgctxt "undo-type"
msgid "Flip image"
msgstr "Odbicie obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:829
#: ../app/core/core-enums.c:864
msgctxt "undo-type"
msgid "Rotate image"
msgstr "Obrót obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:830
#: ../app/core/core-enums.c:865
msgctxt "undo-type"
msgid "Crop image"
msgstr "Kadrowanie obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:831
#: ../app/core/core-enums.c:866
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert image"
msgstr "Konwersja obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:832
#: ../app/core/core-enums.c:867
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove item"
msgstr "Usunięcie elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:833
#: ../app/core/core-enums.c:868
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge layers"
msgstr "Połączenie warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:834
#: ../app/core/core-enums.c:869
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge paths"
msgstr "Połączenie ścieżek"
#: ../app/core/core-enums.c:835
#: ../app/core/core-enums.c:870
msgctxt "undo-type"
msgid "Quick Mask"
msgstr "Szybka maska"
#: ../app/core/core-enums.c:836 ../app/core/core-enums.c:867
#: ../app/core/core-enums.c:871 ../app/core/core-enums.c:902
#: ../app/core/gimpimage-grid.c:64
msgctxt "undo-type"
msgid "Grid"
msgstr "Siatka"
#: ../app/core/core-enums.c:837 ../app/core/core-enums.c:871
#: ../app/core/core-enums.c:872 ../app/core/core-enums.c:906
msgctxt "undo-type"
msgid "Guide"
msgstr "Prowadnica"
#: ../app/core/core-enums.c:838 ../app/core/core-enums.c:872
#: ../app/core/core-enums.c:873 ../app/core/core-enums.c:907
msgctxt "undo-type"
msgid "Sample Point"
msgstr "Punkt wzorcowy"
#: ../app/core/core-enums.c:839 ../app/core/core-enums.c:873
#: ../app/core/core-enums.c:874 ../app/core/core-enums.c:908
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer/Channel"
msgstr "Warstwa/kanał"
#: ../app/core/core-enums.c:840 ../app/core/core-enums.c:874
#: ../app/core/core-enums.c:875 ../app/core/core-enums.c:909
msgctxt "undo-type"
msgid "Layer/Channel modification"
msgstr "Modyfikacja warstwy/kanału"
#: ../app/core/core-enums.c:841 ../app/core/core-enums.c:875
#: ../app/core/core-enums.c:876 ../app/core/core-enums.c:910
msgctxt "undo-type"
msgid "Selection mask"
msgstr "Maska zaznaczenia"
#: ../app/core/core-enums.c:842 ../app/core/core-enums.c:879
#: ../app/core/core-enums.c:877 ../app/core/core-enums.c:914
msgctxt "undo-type"
msgid "Item visibility"
msgstr "Widoczność elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:843 ../app/core/core-enums.c:880
#: ../app/core/core-enums.c:878 ../app/core/core-enums.c:915
msgctxt "undo-type"
msgid "Link/Unlink item"
msgstr "Powiązanie/usunięcie dowiązania elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:844
#: ../app/core/core-enums.c:879
msgctxt "undo-type"
msgid "Item properties"
msgstr "Właściwości elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:845 ../app/core/core-enums.c:878
#: ../app/core/core-enums.c:880 ../app/core/core-enums.c:913
msgctxt "undo-type"
msgid "Move item"
msgstr "Przesunięcie elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:846
#: ../app/core/core-enums.c:881
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale item"
msgstr "Przeskalowanie elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:847
#: ../app/core/core-enums.c:882
msgctxt "undo-type"
msgid "Resize item"
msgstr "Zmiana wymiarów elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:848
#: ../app/core/core-enums.c:883
msgctxt "undo-type"
msgid "Add layer"
msgstr "Dodanie warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:849 ../app/core/core-enums.c:895
#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:932
msgctxt "undo-type"
msgid "Add layer mask"
msgstr "Dodanie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:850 ../app/core/core-enums.c:897
#: ../app/core/core-enums.c:885 ../app/core/core-enums.c:934
msgctxt "undo-type"
msgid "Apply layer mask"
msgstr "Zastosowanie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:851 ../app/core/core-enums.c:905
#: ../app/core/core-enums.c:886 ../app/core/core-enums.c:942
msgctxt "undo-type"
msgid "Floating selection to layer"
msgstr "Oderwane zaznaczenie na warstwę"
#: ../app/core/core-enums.c:852
#: ../app/core/core-enums.c:887
msgctxt "undo-type"
msgid "Float selection"
msgstr "Oderwanie zaznaczenia"
#: ../app/core/core-enums.c:853
#: ../app/core/core-enums.c:888
msgctxt "undo-type"
msgid "Anchor floating selection"
msgstr "Zakotwiczenie oderwanego zaznaczenia"
#: ../app/core/core-enums.c:854 ../app/core/gimp-edit.c:474
#: ../app/core/core-enums.c:889 ../app/core/gimp-edit.c:479
msgctxt "undo-type"
msgid "Paste"
msgstr "Wklejenie"
#: ../app/core/core-enums.c:855 ../app/core/gimp-edit.c:808
#: ../app/core/core-enums.c:890 ../app/core/gimp-edit.c:813
msgctxt "undo-type"
msgid "Cut"
msgstr "Wycięcie"
#: ../app/core/core-enums.c:856
#: ../app/core/core-enums.c:891
msgctxt "undo-type"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../app/core/core-enums.c:857 ../app/core/core-enums.c:906
#: ../app/core/core-enums.c:892 ../app/core/core-enums.c:943
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:692
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform"
msgstr "Przekształcenie"
#: ../app/core/core-enums.c:858 ../app/core/core-enums.c:907
#: ../app/core/core-enums.c:893 ../app/core/core-enums.c:944
msgctxt "undo-type"
msgid "Paint"
msgstr "Rysowanie"
#: ../app/core/core-enums.c:859 ../app/core/core-enums.c:910
#: ../app/core/core-enums.c:894 ../app/core/core-enums.c:947
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach parasite"
msgstr "Dołączenie danych pasożytniczych"
#: ../app/core/core-enums.c:860 ../app/core/core-enums.c:911
#: ../app/core/core-enums.c:895 ../app/core/core-enums.c:948
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove parasite"
msgstr "Usunięcie danych pasożytniczych"
#: ../app/core/core-enums.c:861
#: ../app/core/core-enums.c:896
msgctxt "undo-type"
msgid "Import paths"
msgstr "Import ścieżek"
#: ../app/core/core-enums.c:862
#: ../app/core/core-enums.c:897
msgctxt "undo-type"
msgid "Plug-In"
msgstr "Wtyczka"
#: ../app/core/core-enums.c:863
#: ../app/core/core-enums.c:898
msgctxt "undo-type"
msgid "Image type"
msgstr "Typ obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:864
#: ../app/core/core-enums.c:899
msgctxt "undo-type"
msgid "Image precision"
msgstr "Dokładność obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:865
#: ../app/core/core-enums.c:900
msgctxt "undo-type"
msgid "Image size"
msgstr "Wymiary obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:866
#: ../app/core/core-enums.c:901
msgctxt "undo-type"
msgid "Image resolution change"
msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
#: ../app/core/core-enums.c:868
#: ../app/core/core-enums.c:903
msgctxt "undo-type"
msgid "Change metadata"
msgstr "Zmiana metadanych"
#: ../app/core/core-enums.c:869
#: ../app/core/core-enums.c:904
msgctxt "undo-type"
msgid "Change indexed palette"
msgstr "Zmiana palety indeksowanej"
#: ../app/core/core-enums.c:870
#: ../app/core/core-enums.c:905
msgctxt "undo-type"
msgid "Change color managed state"
msgstr "Zmiana stanu zarządzania kolorami"
#: ../app/core/core-enums.c:876
#: ../app/core/core-enums.c:911
msgctxt "undo-type"
msgid "Reorder item"
msgstr "Zmiana kolejności elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:877
#: ../app/core/core-enums.c:912
msgctxt "undo-type"
msgid "Rename item"
msgstr "Zmiana nazwy elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:881
#: ../app/core/core-enums.c:916
msgctxt "undo-type"
msgid "Item color tag"
msgstr "Etykieta koloru elementu"
#: ../app/core/core-enums.c:882
#: ../app/core/core-enums.c:917
msgctxt "undo-type"
msgid "Lock/Unlock content"
msgstr "Zablokowanie/odblokowanie zawartości"
#: ../app/core/core-enums.c:883
#: ../app/core/core-enums.c:918
msgctxt "undo-type"
msgid "Lock/Unlock position"
msgstr "Zablokowanie/odblokowanie położenia"
#: ../app/core/core-enums.c:884
#: ../app/core/core-enums.c:919
msgctxt "undo-type"
msgid "New layer"
msgstr "Nowa warstwa"
#: ../app/core/core-enums.c:885
#: ../app/core/core-enums.c:920
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete layer"
msgstr "Usunięcie warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:886
#: ../app/core/core-enums.c:921
msgctxt "undo-type"
msgid "Set layer mode"
msgstr "Ustawienie trybu warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:887
#: ../app/core/core-enums.c:922
msgctxt "undo-type"
msgid "Set layer opacity"
msgstr "Ustawienie krycia warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:888
#: ../app/core/core-enums.c:923
msgctxt "undo-type"
msgid "Lock/Unlock alpha channel"
msgstr "Zablokowanie/odblokowanie kanału alfa"
#: ../app/core/core-enums.c:889
#: ../app/core/core-enums.c:924
msgctxt "undo-type"
msgid "Suspend group layer resize"
msgstr "Wstrzymanie zmiany wymiarów grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:890
#: ../app/core/core-enums.c:925
msgctxt "undo-type"
msgid "Resume group layer resize"
msgstr "Wznowienie zmiany wymiarów grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:891
#: ../app/core/core-enums.c:926
msgctxt "undo-type"
msgid "Suspend group layer mask"
msgstr "Wstrzymanie maski grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:927
msgctxt "undo-type"
msgid "Resume group layer mask"
msgstr "Wznowienie maski grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:928
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert group layer"
msgstr "Konwertowanie grupy warstw"
#: ../app/core/core-enums.c:892
#: ../app/core/core-enums.c:929
msgctxt "undo-type"
msgid "Text layer"
msgstr "Warstwa tekstowa"
#: ../app/core/core-enums.c:893
#: ../app/core/core-enums.c:930
msgctxt "undo-type"
msgid "Text layer modification"
msgstr "Zmiana warstwy tekstowej"
#: ../app/core/core-enums.c:894
#: ../app/core/core-enums.c:931
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert text layer"
msgstr "Konwertowanie warstwy tekstowej"
#: ../app/core/core-enums.c:896
#: ../app/core/core-enums.c:933
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete layer mask"
msgstr "Usunięcie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:898
#: ../app/core/core-enums.c:935
msgctxt "undo-type"
msgid "Show layer mask"
msgstr "Wyświetlenie maski warstwy"
#: ../app/core/core-enums.c:899
#: ../app/core/core-enums.c:936
msgctxt "undo-type"
msgid "New channel"
msgstr "Nowy kanał"
#: ../app/core/core-enums.c:900
#: ../app/core/core-enums.c:937
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete channel"
msgstr "Usunięcie kanału"
#: ../app/core/core-enums.c:901
#: ../app/core/core-enums.c:938
msgctxt "undo-type"
msgid "Channel color"
msgstr "Kolor kanału"
#: ../app/core/core-enums.c:902
#: ../app/core/core-enums.c:939
msgctxt "undo-type"
msgid "New path"
msgstr "Nowa ścieżka"
#: ../app/core/core-enums.c:903
#: ../app/core/core-enums.c:940
msgctxt "undo-type"
msgid "Delete path"
msgstr "Usunięcie ścieżki"
#: ../app/core/core-enums.c:904
#: ../app/core/core-enums.c:941
msgctxt "undo-type"
msgid "Path modification"
msgstr "Modyfikacja ścieżki"
#: ../app/core/core-enums.c:908
#: ../app/core/core-enums.c:945
msgctxt "undo-type"
msgid "Ink"
msgstr "Stalówka"
#: ../app/core/core-enums.c:909
#: ../app/core/core-enums.c:946
msgctxt "undo-type"
msgid "Select foreground"
msgstr "Zaznaczenie pierwszego planu"
#: ../app/core/core-enums.c:912
#: ../app/core/core-enums.c:949
msgctxt "undo-type"
msgid "Not undoable"
msgstr "Nie do cofnięcia"
#: ../app/core/core-enums.c:992
#: ../app/core/core-enums.c:1029
msgctxt "gradient-color"
msgid "Fixed"
msgstr "Stały"
#: ../app/core/core-enums.c:993
#: ../app/core/core-enums.c:1030
msgctxt "gradient-color"
msgid "Foreground color"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:996
#: ../app/core/core-enums.c:1033
msgctxt "gradient-color"
msgid "FG"
msgstr "Pierwszoplanowy"
#: ../app/core/core-enums.c:997
#: ../app/core/core-enums.c:1034
msgctxt "gradient-color"
msgid "Foreground color (transparent)"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy (przezroczysty)"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color (transparent)".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:1000
#: ../app/core/core-enums.c:1037
msgctxt "gradient-color"
msgid "FG (t)"
msgstr "Pierwszoplanowy (przezr.)"
#: ../app/core/core-enums.c:1001
#: ../app/core/core-enums.c:1038
msgctxt "gradient-color"
msgid "Background color"
msgstr "Kolor tła"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:1004
#: ../app/core/core-enums.c:1041
msgctxt "gradient-color"
msgid "BG"
msgstr "Tło"
#: ../app/core/core-enums.c:1005
#: ../app/core/core-enums.c:1042
msgctxt "gradient-color"
msgid "Background color (transparent)"
msgstr "Kolor tła (przezroczysty)"
#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color (transparent)".
#. Keep it short.
#: ../app/core/core-enums.c:1008
#: ../app/core/core-enums.c:1045
msgctxt "gradient-color"
msgid "BG (t)"
msgstr "Tło (przezr.)"
#: ../app/core/core-enums.c:1037
#: ../app/core/core-enums.c:1074
msgctxt "message-severity"
msgid "Message"
msgstr "Komunikat"
#: ../app/core/core-enums.c:1038
#: ../app/core/core-enums.c:1075
msgctxt "message-severity"
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
#: ../app/core/core-enums.c:1039
#: ../app/core/core-enums.c:1076
msgctxt "message-severity"
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: ../app/core/core-enums.c:1068
#: ../app/core/core-enums.c:1105
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Ask what to do"
msgstr "Pytanie, co zrobić"
#: ../app/core/core-enums.c:1069
#: ../app/core/core-enums.c:1106
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Keep embedded profile"
msgstr "Zachowanie osadzonego profilu"
#: ../app/core/core-enums.c:1070
#: ../app/core/core-enums.c:1107
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Convert to preferred RGB color profile"
msgstr "Konwertowanie do preferowanego profilu kolorów RGB"
#: ../app/core/core-enums.c:1107
#: ../app/core/core-enums.c:1144
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Opacity"
msgstr "Krycie"
#: ../app/core/core-enums.c:1108
#: ../app/core/core-enums.c:1145
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../app/core/core-enums.c:1109
#: ../app/core/core-enums.c:1146
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Angle"
msgstr "Kąt"
#: ../app/core/core-enums.c:1110
#: ../app/core/core-enums.c:1147
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Color"
msgstr "Kolor"
#: ../app/core/core-enums.c:1111
#: ../app/core/core-enums.c:1148
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Hardness"
msgstr "Twardość"
#: ../app/core/core-enums.c:1112
#: ../app/core/core-enums.c:1149
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Force"
msgstr "Siła"
#: ../app/core/core-enums.c:1113
#: ../app/core/core-enums.c:1150
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Aspect ratio"
msgstr "Proporcje"
#: ../app/core/core-enums.c:1114
#: ../app/core/core-enums.c:1151
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Spacing"
msgstr "Odstępy"
#: ../app/core/core-enums.c:1115
#: ../app/core/core-enums.c:1152
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Rate"
msgstr "Tempo"
#: ../app/core/core-enums.c:1116
#: ../app/core/core-enums.c:1153
msgctxt "dynamics-output-type"
msgid "Flow"
msgstr "Strumień"
#: ../app/core/core-enums.c:1117
#: ../app/core/core-enums.c:1154