Commit 6945ef47 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Pēteris Krišjānis

Updated Latvian translation.

parent 50acd95e
......@@ -5,18 +5,19 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-08 21:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-01 15:30+0300\n"
"Last-Translator: Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-28 18:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-31 23:04+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Language: lv\n"
#: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:118
msgid "Original"
......@@ -611,7 +612,7 @@ msgstr "_Vertikāls"
#: ../plug-ins/common/blinds.c:279 ../plug-ins/common/compose.c:936
#: ../plug-ins/common/decompose.c:727 ../plug-ins/common/file-cel.c:363
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:366 ../plug-ins/common/file-dicom.c:614
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:927
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:930
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:357 ../plug-ins/common/file-pcx.c:425
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:431 ../plug-ins/common/file-pix.c:382
#: ../plug-ins/common/file-png.c:881 ../plug-ins/common/file-pnm.c:583
......@@ -1075,7 +1076,7 @@ msgstr "Saglabāt kanālu miksera iestatījumus"
#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:684 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1036
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1459 ../plug-ins/common/file-xwd.c:619
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2116
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:302 ../plug-ins/file-fits/fits.c:476
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:306 ../plug-ins/file-fits/fits.c:476
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:750 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1007
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:329 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1655
#: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:166
......@@ -3053,7 +3054,7 @@ msgstr "Neatbalstīts bitu dziļums (%d)!"
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1176 ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:694
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1041 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1464
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:638 ../plug-ins/common/file-xwd.c:624
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:313 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:317 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:718 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1001
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:286 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1660
#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:577 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1696
......@@ -3220,28 +3221,28 @@ msgstr "Šis nav GIF fails"
msgid "Non-square pixels. Image might look squashed."
msgstr "Pikseļiem nav kvadrāta forma. Attēls var izskatīties saspiests."
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:929
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:932
#, c-format
msgid "Background (%d%s)"
msgstr "Fons (%d%s)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:952
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:955
#, c-format
msgid "Opening '%s' (frame %d)"
msgstr "Atver '%s' (kadrs %d)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:981 ../plug-ins/common/iwarp.c:794
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:984 ../plug-ins/common/iwarp.c:794
#: ../plug-ins/common/iwarp.c:829
#, c-format
msgid "Frame %d"
msgstr "Kadrs %d"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:983
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:986
#, c-format
msgid "Frame %d (%d%s)"
msgstr "Kadrs %d (%d%s)"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1014
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:1017
#, c-format
msgid ""
"GIF: Undocumented GIF composite type %d is not handled. Animation might not "
......@@ -3520,7 +3521,8 @@ msgid "Cell-_padding:"
msgstr "Šūnu _iekšmale:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:619
msgid "The amount of cellpadding."
#| msgid "The amount of cellpadding."
msgid "The amount of cell padding."
msgstr "Šūnu iekšmales apjoms."
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:628
......@@ -3528,7 +3530,8 @@ msgid "Cell-_spacing:"
msgstr "Šūnu at_statums:"
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:632
msgid "The amount of cellspacing."
#| msgid "The amount of cellspacing."
msgid "The amount of cell spacing."
msgstr "Šūnu atstatumu apjoms."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:96
......@@ -3588,8 +3591,8 @@ msgid ""
"Image component %d of image '%s' does not have the same size as the image. "
"This is currently not supported."
msgstr ""
"Attēla komponentei %d attēlam '%s' nav tāds pat izmērs kā attēlam. "
"Pašlaik tas nav atbalstīts."
"Attēla komponentei %d attēlam '%s' nav tāds pat izmērs kā attēlam. Pašlaik "
"tas nav atbalstīts."
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:337
#, c-format
......@@ -3719,8 +3722,7 @@ msgid ""
"layer. The image you are exporting only has one layer."
msgstr ""
"Šīs opcijas ir pieejamas tikai tad, kad eksportētajam attēlam ir ne vairāk "
"kā "
"viens slānis. Attēlam, ko eksportējat, ir tikai viens slānis."
"kā viens slānis. Attēlam, ko eksportējat, ir tikai viens slānis."
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1605
msgid "MNG animation"
......@@ -4716,13 +4718,17 @@ msgid "XMC Options"
msgstr "XMC opcijas"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1089
msgid "Enter the X coordinate of the hot spot.The origin is top left corner."
#| msgid ""
#| "Enter the X coordinate of the hot spot.The origin is top left corner."
msgid "Enter the X coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr ""
"Ievadiet karstvietas X koordinātu. Sākuma punkts ir augšējais kreisais "
"stūris."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1107
msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot.The origin is top left corner."
#| msgid ""
#| "Enter the Y coordinate of the hot spot.The origin is top left corner."
msgid "Enter the Y coordinate of the hot spot. The origin is top left corner."
msgstr ""
"Ievadiet karstvietas Y koordinātu. Sākuma punkts ir augšējais kreisais "
"stūris."
......@@ -4874,11 +4880,16 @@ msgstr ""
"Dažās vidēs tas var aizņem pārāk daudz ekrāna vietas."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1728
#| msgid ""
#| "Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames "
#| "which nominal size is not supported by gnome-appearance-properties.\n"
#| "You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frame...\" in "
#| "save dialog, or Your cursor may not appear in gnome-appearance-properties."
msgid ""
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames which "
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose "
"nominal size is not supported by gnome-appearance-properties.\n"
"You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frame...\" in save "
"dialog, or Your cursor may not appear in gnome-appearance-properties."
"You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frame...\" in the "
"save dialog, or your cursor may not appear in gnome-appearance-properties."
msgstr ""
"Kursors tika veiksmīgi saglabāts, bet tas satur vienu vai vairākus kadrus, "
"kuru nominālo izmēru neatbalsta gnome-appearance-properties.\n"
......@@ -5547,8 +5558,7 @@ msgid ""
"image."
msgstr ""
"Klikšķiniet un velciet priekšskatījumā, lai definētu kropļojumus, ko "
"izmantot "
"attēlā."
"izmantot attēlā."
#: ../plug-ins/common/jigsaw.c:356
msgid "Add a jigsaw-puzzle pattern to the image"
......@@ -6587,8 +6597,7 @@ msgid ""
"row on the outside. If checked it will be the opposite."
msgstr ""
"Ja nav atzīmēts, kartējot apakšējā rinda tiks novietota vidū un augšējā "
"rinda "
"— ārpusē. Ja atzīmēts, notiks otrādi."
"rinda — ārpusē. Ja atzīmēts, notiks otrādi."
#: ../plug-ins/common/polar-coords.c:695
msgid "To _polar"
......@@ -7655,8 +7664,8 @@ msgid ""
"A unit definition will only be saved before GIMP exits if this column is "
"checked."
msgstr ""
"Mērvienības definīcija pirms GIMP iziešanas tiks saglabāta tikai tad, ja "
"šī kolonna ir atzīmēta."
"Mērvienības definīcija pirms GIMP iziešanas tiks saglabāta tikai tad, ja šī "
"kolonna ir atzīmēta."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:96
msgid "ID"
......@@ -7688,9 +7697,8 @@ msgid ""
"accuracy as an \"inch\" input field with two decimal digits."
msgstr ""
"Šis lauks dod norādi ievades laukiem. Tas norāda, cik daudz ciparu aiz "
"komata "
"laukam vajadzētu atstāt, lai nodrošinātu aptuveni tādu pašu precizitāti, kā "
"\"colla\" ievades lauks, ar diviem decimāliem cipariem."
"komata laukam vajadzētu atstāt, lai nodrošinātu aptuveni tādu pašu "
"precizitāti, kā \"colla\" ievades lauks, ar diviem decimāliem cipariem."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:104
msgid "Symbol"
......@@ -8470,35 +8478,60 @@ msgstr "Neatbalstīts vai nederīgs bitu dziļums."
msgid "The bitmap ends unexpectedly."
msgstr "Bitu karte negaidīti aprāvusies."
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:187 ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:213
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:191 ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:217
msgid "Cannot save indexed image with transparency in BMP file format."
msgstr "Nevar saglabāt indeksēto attēlu ar caurspīdīgumu BM failu formātā."
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:189 ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:215
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:193 ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:219
msgid "Alpha channel will be ignored."
msgstr "Alfa kanāls tiks ignorēts."
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:834
#. Dialog init
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:849
msgid "BMP"
msgstr "BMP"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:844
#. Run-Length Encoded
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:860
msgid "_Run-Length Encoded"
msgstr "Secīgā atkā_rtojumu kodēšana"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:856 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:898
#. Compatibility Options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:873
#| msgid "Table Options"
msgid "Co_mpatibility Options"
msgstr "Savietoja_mības opcijas"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:883
#| msgid "Enter license information."
msgid "_Do not write color space information"
msgstr "_Nerakstīt krāsu telpas informāciju"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:885
msgid ""
"Some applications can not read BMP images that include color space "
"information. GIMP writes color space information by default. Enabling this "
"option will cause GIMP to not write color space information to the file."
msgstr ""
"Dažas lietotnes nevar nolasīt BMP attēlus, kas iekļauj krāsu telpas "
"informāciju. GIMP pēc noklusējuma raksta krāsu telpas informāciju. Šīs "
"opcijas "
"aktivēšana liks GIMP nerakstīt krāsu telpas informāciju failā."
#. Advanced Options
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:901 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:898
msgid "_Advanced Options"
msgstr "P_apildu opcijas"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:871
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:916
msgid "16 bits"
msgstr "16 biti"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:907
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:952
msgid "24 bits"
msgstr "24 biti"
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:924
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:969
msgid "32 bits"
msgstr "32 biti"
......@@ -8734,8 +8767,8 @@ msgid ""
"quality and file size."
msgstr ""
"Ja oriģinālais attēls tika ielādēts no JPEG faila, izmantojot nestandarta "
"kvalitātes iestatījumus (kvantēšanas tabulas), šīs opcijas aktivēšanas "
"dos apmēram to pašu kvalitāti un faila izmēru."
"kvalitātes iestatījumus (kvantēšanas tabulas), šīs opcijas aktivēšanas dos "
"apmēram to pašu kvalitāti un faila izmēru."
#. Subsampling
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1082
......@@ -8803,8 +8836,9 @@ msgstr "Kļūda, ielādējot PSD failu: %s"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:269
#, c-format
msgid "Not a valid photoshop document file"
msgstr "Nav derīgs photoshop dokumenta fails"
#| msgid "Not a valid photoshop document file"
msgid "Not a valid Photoshop document file"
msgstr "Nav derīgs Photoshop dokumenta fails"
#: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:276
#, c-format
......@@ -8920,8 +8954,7 @@ msgid ""
"layers that are more than 30,000 pixels wide or tall."
msgstr ""
"Nevar saglabāt '%s'. PSD faila formāts neatbalsta attēlus ar slāņiem, kas ir "
"\\ "
"vairāk kā 30,000 pikseļus plati vai augsti."
"\\ vairāk kā 30,000 pikseļus plati vai augsti."
#: ../plug-ins/file-psd/psd-util.c:50
msgid "Unexpected end of file"
......@@ -9546,8 +9579,7 @@ msgid ""
"ones and vice versa"
msgstr ""
"Ja aktivēsiet šo opciju, augstākas krāsu vērtības tiks apmainītas ar "
"zemākām, "
"un otrādi"
"zemākām, un otrādi"
#. Colormode toggle box
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1113
......@@ -9886,8 +9918,8 @@ msgid ""
"Layer background type. Copy causes the previous layer to be copied before "
"the draw is performed."
msgstr ""
"Slāņa fona veids. Dēļ kopēšanas iepriekšējais slānis tiks kopēts pirms "
"tiks veikta zīmēšana."
"Slāņa fona veids. Dēļ kopēšanas iepriekšējais slānis tiks kopēts pirms tiks "
"veikta zīmēšana."
#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1335
msgid "Background:"
......@@ -10608,9 +10640,8 @@ msgid ""
"point it towards mouse, Middle-click to add a new smvector."
msgstr ""
"Smvektora lauks. Kreisais klikšķis, lai pārvietotu izvēlēto smvektoru; "
"labais "
"klikšķis, lai norādītu to uz peles pusi; vidējais klikšķis, lai pievienotu "
"jaunu smvektoru."
"labais klikšķis, lai norādītu to uz peles pusi; vidējais klikšķis, lai "
"pievienotu jaunu smvektoru."
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:481
msgid "Select previous smvector"
......@@ -11338,9 +11369,9 @@ msgid ""
"suitable for navigation bars."
msgstr ""
"Palīglīnijas ir iepriekš definēti taisnstūri, kas nosedz attēlu. Tie tiek "
"definēti ar platumu, augstumu un atstatumu starp tiem. Tas ļauj "
"ātri izveidot biežāk izmantotos attēlu kartes veidus — attēlu sīktēlu "
"kolekcijas, kas ir piemērotas navigācijas joslām."
"definēti ar platumu, augstumu un atstatumu starp tiem. Tas ļauj ātri "
"izveidot biežāk izmantotos attēlu kartes veidus — attēlu sīktēlu kolekcijas, "
"kas ir piemērotas navigācijas joslām."
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:169
msgid "_Left start at:"
......
......@@ -5,18 +5,19 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-08 21:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-01 19:38+0300\n"
"Last-Translator: Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-28 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-31 23:07+0300\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
"Language: lv\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:130
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:197
......@@ -214,8 +215,7 @@ msgid ""
"Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr ""
"Jūs nevarat lietot \"Atsvaidzināt skriptus\" kamēr Script-Fu dialoglodziņš "
"ir "
"atvērts. Lūdzu, aizveriet Script-Fu logus un mēģināt vēlreiz."
"ir atvērts. Lūdzu, aizveriet Script-Fu logus un mēģināt vēlreiz."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:1
msgid "3D _Outline..."
......@@ -968,8 +968,8 @@ msgid ""
"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
"between two layers"
msgstr ""
"Izveidot starpslāņus, lai veidotu animētu 'iededzinātu' pāreju starp "
"diviem slāņiem"
"Izveidot starpslāņus, lai veidotu animētu 'iededzinātu' pāreju starp diviem "
"slāņiem"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:6
msgid "Fadeout"
......@@ -1201,17 +1201,18 @@ msgid "Highlight balance"
msgstr "Izgaismojumu balanss"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:13
#| msgid "Layer1"
msgid "Layer 1"
msgstr "Slānis 1"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:14
msgid "Layer 2"
msgstr "Slānis 2"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:14
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:15
msgid "Layer 3"
msgstr "Slānis 3"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:15
msgid "Layer1"
msgstr "Slānis 1"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:16
msgid "Stencil C_hrome..."
msgstr "Šablona _hroms..."
......@@ -1924,8 +1925,12 @@ msgid "_Lava..."
msgstr "_Lava..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:1
#| msgid ""
#| "Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG "
#| "color"
msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG color"
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
"Aizpildīt slāni ar stariem, ko izstaro no vidus, izmantojot priekšplāna krāsu"
......@@ -2837,4 +2842,3 @@ msgstr "Izgaismojuma blīvums"
msgid "_Xach-Effect..."
msgstr "_Xach efekts..."
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment