Commit 6501faf9 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent f242bf4d
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-22 12:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-26 19:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-26 23:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-02 16:34+0200\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -448,7 +448,7 @@ msgstr "_Vertikal"
#: ../plug-ins/common/file-gegl.c:428 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1275 ../plug-ins/common/file-pcx.c:445
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:453 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1072 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1079 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1392
#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1097
#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:904 ../plug-ins/common/film.c:745
......@@ -1045,7 +1045,7 @@ msgstr "Spara parametrar för CML-utforskare"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2038 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1371 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:854
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1568
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1582
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1192
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1220 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1208 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1490
......@@ -1074,7 +1074,7 @@ msgstr "Läs in parametrar för CML-utforskare"
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:300 ../plug-ins/common/file-cel.c:351
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:582 ../plug-ins/common/file-dicom.c:342
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:361 ../plug-ins/common/file-mng.c:1158
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:375 ../plug-ins/common/file-png.c:920
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:375 ../plug-ins/common/file-png.c:927
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1071 ../plug-ins/common/file-ps.c:3342
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1772 ../plug-ins/common/file-psp.c:1826
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:477
......@@ -2199,7 +2199,7 @@ msgstr "EOF eller fel vid inläsning av bildhuvud"
#: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:353 ../plug-ins/common/file-gih.c:679
#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:1064 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:367 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1043
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:912
#: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:919
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1063
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1294 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:438 ../plug-ins/common/file-wmf.c:984
......@@ -2289,10 +2289,10 @@ msgstr "”%s”: EOF eller fel vid inläsning av palettdata"
#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1305
#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236 ../plug-ins/common/file-pat.c:535
#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:743 ../plug-ins/common/file-pix.c:537
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1561 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1246
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1575 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1246
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1236 ../plug-ins/common/file-sunras.c:602
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1202 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1033
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:660 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:663 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:718 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1081
#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1579
......@@ -2878,7 +2878,7 @@ msgstr "JP2-bilden ”%s” har en okänd färgrymd."
#. Inform the user that we couldn't losslessly save the
#. * transparency & just use the full palette
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:533 ../plug-ins/common/file-png.c:2271
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:533 ../plug-ins/common/file-png.c:2285
msgid "Couldn't losslessly save transparency, saving opacity instead."
msgstr ""
"Kunde inte spara transparens utan informationsförlust; sparar opacitet "
......@@ -2913,7 +2913,7 @@ msgid "Save creation time"
msgstr "Spara skapad tid"
#. Dialog init
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1413 ../plug-ins/common/file-png.c:2329
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1413 ../plug-ins/common/file-png.c:2343
msgid "PNG"
msgstr "PNG"
......@@ -3277,22 +3277,28 @@ msgstr "Fel vid inläsning av PNG-fil: %s"
msgid "Error creating PNG read struct while exporting '%s'."
msgstr "Fel vid skapande av PNG läs-struct då ”%s” exporterades."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:895
#: ../plug-ins/common/file-png.c:894
#, c-format
msgid "Error while reading '%s'. Could not create PNG header info structure."
msgstr ""
"Fel vid läsning av ”%s”. Kunde inte skapa informationsstruktur för PNG-huvud."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:902
#, c-format
msgid "Error while reading '%s'. File corrupted?"
msgstr "Fel vid inläsning av ”%s”. Trasig fil?"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1050
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1057
#, c-format
msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
msgstr "Okänd färgmodell i PNG-filen ”%s”."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1063 ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:251
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1070 ../plug-ins/file-exr/file-exr.c:251
#, c-format
msgid "Could not create new image for '%s': %s"
msgstr "Kunde inte skapa ny bild för ”%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1119
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1126
msgid ""
"The PNG file specifies an offset that caused the layer to be positioned "
"outside the image."
......@@ -3300,19 +3306,19 @@ msgstr ""
"PNG-filen angav en position som orsakade att lagret blev placerat utanför "
"bilden."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1396
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1403
msgid "Apply PNG Offset"
msgstr "Tillämpa PNG-kompensation"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1400
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1407
msgid "Ignore PNG offset"
msgstr "Ignorera PNG-kompensation"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1401
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1408
msgid "Apply PNG offset to layer"
msgstr "Tillämpa PNG-kompensation på lager"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1426
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1433
#, c-format
msgid ""
"The PNG image you are importing specifies an offset of %d, %d. Do you want "
......@@ -3321,23 +3327,29 @@ msgstr ""
"PNG-bilden du importerar anger en kompensation på %d, %d. Vill du tillämpa "
"denna kompensation på lagret?"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1534
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1541
#, c-format
msgid "Error creating PNG write struct while exporting '%s'."
msgstr "Fel vid skapande av PNG skriv-struct då ”%s” exporterades."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1544
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1550
#, c-format
msgid "Error while exporting '%s'. Could not create PNG header info structure."
msgstr ""
"Fel vid export av ”%s”. Kunde inte skapa informationsstruktur för PNG-huvud."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1558
#, c-format
msgid "Error while exporting '%s'. Could not export image."
msgstr "Fel vid exporterande av ”%s”. Kunde inte exportera bild."
msgstr "Fel vid export av ”%s”. Kunde inte exportera bild."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2346 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2129
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2360 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2129
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:958
#, c-format
msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Fel vid inläsning av användargränssnittsfilen ”%s”: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2347 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2130
#: ../plug-ins/common/file-png.c:2361 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:2130
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:959
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"
......@@ -3499,7 +3511,7 @@ msgstr "S/V"
msgid "Gray"
msgstr "Grått"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3534 ../plug-ins/common/file-xpm.c:480
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3534 ../plug-ins/common/file-xpm.c:483
#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:65
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:169
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:227
......@@ -4518,25 +4530,25 @@ msgstr ""
msgid "X PixMap image"
msgstr "X pixmap-bild"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:365 ../plug-ins/common/file-xpm.c:797
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:365 ../plug-ins/common/file-xpm.c:800
#, c-format
msgid "Error opening file '%s'"
msgstr "Fel vid öppnande av filen ”%s”"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:371 ../plug-ins/common/file-xpm.c:803
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:371 ../plug-ins/common/file-xpm.c:806
msgid "XPM file invalid"
msgstr "XPM-fil är ogiltig"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:650
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:653
#, c-format
msgid "Unsupported drawable type"
msgstr "Denna typ av rityta stöds inte"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:829
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:832
msgid "XPM"
msgstr "XPM"
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:839
#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:842
msgid "_Alpha threshold:"
msgstr "_Alfatröskelvärde:"
......@@ -6398,7 +6410,7 @@ msgstr "_Toning"
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:694
msgid "Convolve"
msgstr "Konvolvera"
msgstr "Falta"
#: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:699
msgid "_With white noise"
......@@ -12763,7 +12775,7 @@ msgstr "Överför data från bildläsare/kamera"
#~ msgstr "efter"
#~ msgid "Seconds delay"
#~ msgstr "sekunders fördröjning"
#~ msgstr "Sekunders fördröjning"
#~ msgid "Include decorations"
#~ msgstr "Ta med fönsterkanten"
......@@ -13009,16 +13021,6 @@ msgstr "Överför data från bildläsare/kamera"
#~ msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
#~ msgstr "Färgprofilen \"%s\" är inte för RGB-färgrymd."
#, fuzzy
#~| msgid "Error reading file"
#~ msgid "Error parsing 'icc-profile': "
#~ msgstr "Fel vid inläsning"
#, fuzzy
#~| msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
#~ msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space"
#~ msgstr "Färgprofilen \"%s\" är inte för RGB-färgrymd."
#~ msgid "Converting from '%s' to '%s'"
#~ msgstr "Konverterar från \"%s\" till \"%s\""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment