Commit 626d0050 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

svn path=/trunk/; revision=21664
parent c57d03d7
2007-01-07 Jordi Mas <jmas@softcatala.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-07 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: italian update.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-07 13:51+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -100,8 +100,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:308
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr ""
"%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"
msgstr "%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"
#: ../libgimp/gimpexport.c:309
msgid ""
......@@ -654,19 +653,35 @@ msgstr "Endavant"
msgid "Backward"
msgstr "Endarrere"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:848
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:775
msgid "Adjust"
msgstr "Ajusta"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:776
msgid "Clip"
msgstr "Retalla"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:777
msgid "Crop to result"
msgstr "Escapça a la mida"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:778
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Escapça segons l'aspecte"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:881
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Procediment intern del GIMP"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:882
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Connector del GIMP"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:850
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:883
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Extensió del GIMP"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:851
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:884
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Procediment temporal"
......@@ -1149,7 +1164,7 @@ msgstr "Gi_ra"
msgid "_Shear"
msgstr "Re_talla"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:267
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:266
msgid "More..."
msgstr "Més..."
......@@ -1157,11 +1172,11 @@ msgstr "Més..."
msgid "Unit Selection"
msgstr "Selecció de la unitat"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:625
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:626
msgid "Unit"
msgstr "Unitat"
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:629
#: ../libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:630
msgid "Factor"
msgstr "Factor"
......@@ -1179,8 +1194,7 @@ msgstr "_Nova llavor"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr ""
"Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"
msgstr "Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1026
msgid "_Randomize"
......@@ -1256,8 +1270,7 @@ msgstr "Tritanopia (insensible al blau)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr ""
"Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"
msgstr "Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290
msgid "Color Deficient Vision"
......@@ -1293,8 +1306,7 @@ msgstr "C_icles de contrast:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr ""
"Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
msgstr "Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
msgid "Color Management"
......@@ -1466,11 +1478,11 @@ msgstr "Botó del ratolí"
#: ../modules/controller_linux_input.c:67
msgid "Button Left"
msgstr "Botó esquerra"
msgstr "Botó esquerre"
#: ../modules/controller_linux_input.c:68
msgid "Button Right"
msgstr "Botó dreta"
msgstr "Botó dret"
#: ../modules/controller_linux_input.c:69
msgid "Button Middle"
......@@ -1478,7 +1490,7 @@ msgstr "Botó del mig"
#: ../modules/controller_linux_input.c:70
msgid "Button Side"
msgstr "Botó desplaçament"
msgstr "Botó del cantó"
#: ../modules/controller_linux_input.c:71
msgid "Button Extra"
......@@ -1608,3 +1620,4 @@ msgstr "Senyals MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:458
msgid "GIMP MIDI controller"
msgstr "Controlador MIDI del GIMP"
2007-01-07 Jordi Mas <jmas@softcatala.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-07 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation
......
This diff is collapsed.
2007-01-07 Jordi Mas <jmas@softcatala.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-05 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: italian update.
......
......@@ -11,13 +11,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-19 22:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-12 11:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-02 11:31+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
......@@ -60,8 +61,8 @@ msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic a la icona ull del diàleg de capes per a "
"amagar totes les capes menys una. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per "
"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic a la icona ull d'una capa en el diàleg de capes per a "
"amagar totes les altres capes. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per "
"a mostrar-les totes."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
......@@ -84,9 +85,9 @@ msgid ""
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
"Després d'activar &quot;Dreceres de teclat dinàmiques&quot; en el diàleg "
"preferències podeu reassignar tecles de dreceres. Fareu això si, dins dels "
"menú, seleccioneu un element, i premeu la combinació de tecles desitjada. Si "
"Podeu reassignar tecles de dreceres si activeu &quot;Dreceres de teclat "
"dinàmiques&quot; en el diàleg preferències. Per fer-ho, "
"seleccioneu un element d'un menú i premeu la combinació de tecles desitjada. Si "
"&quot;Desa dreceres de teclat&quot; està activat, la tecla escollida es "
"desarà quan sortiu del GIMP."
......@@ -105,8 +106,8 @@ msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis a la imatge, així que podeu "
"experimentar sense patir."
"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis, així podeu "
"experimentar sense patir per la vostra imatge."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -124,7 +125,7 @@ msgid ""
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per estructurar la vostra imatge. Penseu com si "
"El GIMP utilitza capes per estructurar la vostra imatge. Penseu-hi com si "
"fossin una pila de diapositives o filtres, transparents, que se sobreposen ."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
......@@ -133,8 +134,8 @@ msgid ""
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Les capes que es mostren en <b>negreta</b> en el diàleg de capes, són capes "
"sense canal alfa (sense transparència), opaques. Podeu afegir un canal alfa "
"Les capes que es mostren en <b>negreta</b> en el diàleg de capes són capes "
"sense canal alfa (sense transparència). Podeu afegir un canal alfa "
"anant al menú Capes-&gt;Transparència-&gt;Afegeix canal alfa."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
......@@ -185,7 +186,7 @@ msgid ""
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"No tots els efectes es poden aplicar a tots els tipus d'imatges. Així "
"No tots els efectes es poden aplicar a tots els tipus d'imatges. Això "
"s'indica amb un menú en relleu. Potser us caldrà canviar el mode imatge a "
"RGB (Imatge-&gt;Mode-&gt;RGB), afegir un canal alfa (Capes-&gt; "
"Transparència-&gt; Afegeix canal alfa) o aplanar-la (Imatge-&gt;Aplana "
......@@ -209,11 +210,11 @@ msgid ""
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Per crear un cercle exacte, manteniu premuda <tt>majúscules</tt> mentre "
"Per crear un cercle, manteniu premuda <tt>majúscules</tt> mentre "
"s'està fent una selecció d'el·lipse. Per col·locar un cercle amb precisió, "
"arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que "
"vulgueu seleccionar, situar el cursor a la intersecció de les guies, i la "
"selecció resultant tot just tocarà les guies."
"vulgueu seleccionar, situeu el cursor a la intersecció de les guies i la "
"selecció resultant tot just les tocarà."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -224,7 +225,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quan utilitzeu una eina de dibuix (pinzell, vaporitzador o llapis), "
"<tt>majúscules</tt>-clic dibuixarà una línia recta des del darrer punt "
"dibuixat fins la posició actual del cursor. Si, a més, premeu <tt>Ctrl</tt>, "
"dibuixat fins la posició actual del cursor. Si a més premeu <tt>Ctrl</tt>, "
"forçareu la línia en angles de 15 graus."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
......@@ -237,7 +238,7 @@ msgstr ""
"Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, feu servir el "
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu l'extensió de "
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Aquest format preserva totes les capes i elements de "
"vostre feina. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
"la vostra feina. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
......@@ -284,7 +285,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu arrossegar i alliberar moltes coses en el GIMP. Per exemple, "
"arrossegueu un color des de la caixa d'eines o des d'una paleta de colors i "
"deixeu-lo dins una imatge: omplireu la imatge o selecció actual amb aquest "
"deixeu-lo anar dins una imatge: omplireu la imatge o selecció actual amb aquest "
"color."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
......@@ -295,7 +296,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu dibuixar quadrats o cercles senzills utilitzant Edita-&gt;Traça "
"selecció. Traçareu el perfil de la selecció actual. Es poden dibuixar més "
"formes complexes utilitzant l'eina camí o amb Filtres-&gt;Composa-&gt;Gfig."
"formes complexes utilitzant l'eina camí o amb Filtres-&gt;Composa-&gt;Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
......@@ -320,7 +321,7 @@ msgid ""
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
"to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Podeu prémer o deixar les tecles <tt>majúscules</tt> i <tt>Ctrl</tt> mentre "
"Podeu prémer o deixar anar les tecles <tt>majúscules</tt> i <tt>Ctrl</tt> mentre "
"feu una selecció per forçar un quadrat o cercle exacte, o tenir-la centrada "
"en el seu punt mig."
......@@ -349,8 +350,8 @@ msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el botó central del ratolí per a enquadrar la imatge, si "
"aquesta és més gran que la finestra on es veu."
"Podeu utilitzar el botó central del ratolí per a enquadrar la imatge si "
"és més gran que la finestra on s'hi veu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
......@@ -359,7 +360,7 @@ msgid ""
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Podeu utilitzar les eines de pintura per canviar la selecció. Cliqueu al "
"Podeu utilitzar les eines de pintura per canviar la selecció. Cliqueu el "
"botó &quot;Màscara ràpida&quot; al fons esquerre d'una finestra d'imatge. "
"Canvieu la vostra selecció pintant en la imatge i cliqueu en el botó de nou "
"per a tornar-la a convertir en una selecció normal."
2007-01-07 Jordi Mas <jmas@softcatala.org>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-04 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: small fix in italian translation
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment