Commit 61fd2793 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2006-09-20  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent 9721459f
2006-09-20 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-09-18 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-18 14:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-18 14:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-20 10:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-20 11:03+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -5547,7 +5547,7 @@ msgstr ""
msgid "Blend"
msgstr "Mísení"
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:86 ../app/paint/gimpclone.c:134
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:86 ../app/paint/gimpclone.c:137
msgid "No patterns available for this operation."
msgstr "Nejsou k dispozici žádné vzorky pro tuto operaci."
......@@ -7972,7 +7972,7 @@ msgstr "Zásuvný modul nemohl uložit obrázek"
msgid "Invalid character sequence in URI"
msgstr "Neplatná posloupnost znaků v URI"
#: ../app/file/file-utils.c:279
#: ../app/file/file-utils.c:287
msgid "Unknown file type"
msgstr "Neznámý typ souboru"
......@@ -7998,11 +7998,11 @@ msgstr "Rozprašovač"
msgid "No brushes available for use with this tool."
msgstr "Nejsou dostupné žádné stopy pro použití s tímto nástrojem."
#: ../app/paint/gimpclone.c:100 ../app/tools/gimpclonetool.c:61
#: ../app/paint/gimpclone.c:99 ../app/tools/gimpclonetool.c:61
msgid "Clone"
msgstr "Klonování"
#: ../app/paint/gimpconvolve.c:121 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:73
#: ../app/paint/gimpconvolve.c:121
msgid "Convolve"
msgstr "Změna ostrosti"
......@@ -8123,7 +8123,7 @@ msgstr "2D transformace"
msgid "Blending"
msgstr "Mísení"
#: ../app/pdb/gimppdb.c:299 ../app/pdb/gimppdb.c:364
#: ../app/pdb/gimppdb.c:303 ../app/pdb/gimppdb.c:368
#, c-format
msgid ""
"PDB calling error:\n"
......@@ -8132,7 +8132,7 @@ msgstr ""
"Chyba volání PDB:\n"
"procedura '%s' nenalezena"
#: ../app/pdb/gimppdb.c:398
#: ../app/pdb/gimppdb.c:402
#, c-format
msgid ""
"PDB calling error for procedure '%s':\n"
......@@ -8371,7 +8371,8 @@ msgstr ""
"nemá volby."
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:55
msgid "Airbrush with variable pressure"
#, fuzzy
msgid "Airbrush Tool: Paint using a brush, with variable pressure"
msgstr "Rozprašovač s nastavitelným tlakem"
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:56
......@@ -8387,80 +8388,76 @@ msgstr "Přeběh:"
msgid "Pressure:"
msgstr "Tlak:"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:117
msgid "Alignment Tool"
msgstr "Zarovnání"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:117 ../app/tools/gimpaligntool.c:577
msgid "Align"
msgstr "Zarovnat"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:118
msgid "Align or arrange layers and other items"
#, fuzzy
msgid "Alignment Tool: Align or arrange layers and other objects"
msgstr "Zarovnat či uspořádat vrstvy a jiné objekty"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:119
msgid "_Align"
msgstr "Z_arovnat"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:596
msgid "Align"
msgstr "Zarovnat"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:606
msgid "Relative to"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:589
msgid "Relative to:"
msgstr "Relativně k "
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:627
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:607
msgid "Align left edge of target"
msgstr "Zarovnat levý okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:634
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:613
msgid "Align center of target"
msgstr "Zarovnat střed cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:641
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:619
msgid "Align right edge of target"
msgstr "Zarovnat pravý okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:654
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:629
msgid "Align top edge of target"
msgstr "Zarovnat horní okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:661
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:635
msgid "Align middle of target"
msgstr "Zarovnat střed cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:668
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:641
msgid "Align bottom of target"
msgstr "Zarovnat dolní okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:688
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:645
msgid "Distribute"
msgstr "Rozmístit"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:700
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:659
msgid "Distribute left edges of targets"
msgstr "Rozmístit levé okraje cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:707
msgid "Distribute horiz centers of targets"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:666
msgid "Distribute horizontal centers of targets"
msgstr "Rozmístit vodorovné středy cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:714
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:673
msgid "Distribute right edges of targets"
msgstr "Rozmístit pravé okraje cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:727
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:683
msgid "Distribute top edges of targets"
msgstr "Rozmístit horní okraje cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:734
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:690
msgid "Distribute vertical centers of targets"
msgstr "Rozmístit svislé středy cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:741
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:696
msgid "Distribute bottoms of targets"
msgstr "Rozmístit dolní okraje cílů"
#. offset row
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:749 ../app/tools/gimpblendoptions.c:213
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:704 ../app/tools/gimpblendoptions.c:213
msgid "Offset:"
msgstr "Posun:"
......@@ -8487,7 +8484,8 @@ msgid "Threshold:"
msgstr "Práh:"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:104
msgid "Fill with a color gradient"
#, fuzzy
msgid "Blend Tool: Fill selected area with a color gradient"
msgstr "Vyplňování barevným přechodem"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:105
......@@ -8503,8 +8501,8 @@ msgid "Blend: "
msgstr "Mísení: "
#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:102
msgid "Adjust brightness and contrast"
msgstr "Upravit jas a kontrast"
msgid "Brightness/Contrast Tool: Adjust brightness and contrast"
msgstr "Jas/Kontrast: úprava jasu a kontrastu"
#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:103
msgid "B_rightness-Contrast..."
......@@ -8584,7 +8582,8 @@ msgid "Bucket Fill"
msgstr "Plechovka"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
msgid "Fill with a color or pattern"
#, fuzzy
msgid "Bucket Fill Tool: Fill selected area with a color or pattern"
msgstr "Vyplňování barvou nebo vzorkem"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:90
......@@ -8596,16 +8595,16 @@ msgid "Select by Color"
msgstr "Výběr dle barvy"
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:66
msgid "Select regions by color"
msgstr "Výběr oblastí podle barvy"
msgid "Select by Color Tool: Select regions with similar colors"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:67
msgid "_By Color Select"
msgstr "_Podle barvy výběru"
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:62
msgid "Paint using Patterns or Image Regions"
msgstr "Kreslit pomocí stop nebo oblastí obrázku"
msgid "Clone Tool: Selectively copy from an image or pattern, using a brush"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:63
msgid "_Clone"
......@@ -8633,8 +8632,8 @@ msgid "Alignment:"
msgstr "Zarovnání"
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:96
msgid "Adjust color balance"
msgstr "Upravit vyvážení barev"
msgid "Color Balance Tool: Adjust color distribution"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:97
msgid "Color _Balance..."
......@@ -8680,7 +8679,8 @@ msgid "Preserve _luminosity"
msgstr "Zachovat svět_lost"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:94
msgid "Colorize the image"
#, fuzzy
msgid "Colorize Tool: Colorize the image"
msgstr "Obarvit obrázek"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:95
......@@ -8740,7 +8740,8 @@ msgid "Color Picker"
msgstr "Barevná pipeta"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:100
msgid "Pick colors from the image"
#, fuzzy
msgid "Color Picker Tool: Set colors from image pixels"
msgstr "Nasátí barvy z obrázku"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:101
......@@ -8764,9 +8765,13 @@ msgstr "Zrušit vzorkovací bod"
msgid "Add Sample Point: "
msgstr "Přidat vzorkovací bod: "
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:73
msgid "Blur/Sharpen"
msgstr "Rozostření/zaostření"
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:74
msgid "Blur or Sharpen"
msgstr "Rozmazání nebo zaostření"
msgid "Blur/Sharpen Tool: Selective blurring or unblurring using a brush"
msgstr "Rozostření/Zaostření: selektivní rozostřování či zaostřování štětcem"
#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:75
msgid "Con_volve"
......@@ -8813,8 +8818,8 @@ msgid "Crop"
msgstr "Oříznout"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:105
msgid "Crop an image"
msgstr "Ořezat obrázek"
msgid "Crop Tool: Remove edge areas from image or layer"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:106
msgid "_Crop"
......@@ -8825,8 +8830,8 @@ msgid "Click or press enter to crop"
msgstr "Klikněte nebo stiskněte Enter pro oříznutí"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:149
msgid "Adjust color curves"
msgstr "Úprava barevných křivek"
msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
msgstr "Nástroj křivky: Úprava barevných křivek"
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:150
msgid "_Curves..."
......@@ -8891,11 +8896,12 @@ msgid "parse error"
msgstr "chyba zpracování"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:74
msgid "Dodge or Burn strokes"
msgstr "Zesvětlující nebo ztmavující tahy"
msgid "Dodge/Burn Tool: Selectively lighten or darken using a brush"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:75
msgid "Dod_geBurn"
#, fuzzy
msgid "Dod_ge-Burn"
msgstr "_Zesvětlování/tmavnutí"
#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:173
......@@ -8953,7 +8959,8 @@ msgid "Ellipse Select"
msgstr "Výběr elipsy"
#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:73
msgid "Select elliptical regions"
#, fuzzy
msgid "Ellipse Select Tool: Select an elliptical region"
msgstr "Výběr eliptických oblastí"
#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:74
......@@ -8961,7 +8968,8 @@ msgid "_Ellipse Select"
msgstr "Výběr _elipsy"
#: ../app/tools/gimperasertool.c:67
msgid "Erase to background or transparency"
#, fuzzy
msgid "Eraser Tool: Erase to background or transparency using a brush"
msgstr "Gumování do pozadí nebo průhlednosti"
#: ../app/tools/gimperasertool.c:68
......@@ -9003,8 +9011,8 @@ msgid "Flip"
msgstr "Překlopení"
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:78
msgid "Flip the layer or selection"
msgstr "Překlopení vrstvy nebo výběru"
msgid "Flip Tool: Reverse the layer horizontally or vertically"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpfliptool.c:79
msgid "_Flip"
......@@ -9081,8 +9089,8 @@ msgid "Foreground Select"
msgstr "Výběr popředí"
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:144
msgid "Extract foreground objects"
msgstr "Extrahovat objekty v popředí"
msgid "Foreground Select Tool: Select a region containing foreground objects"
msgstr "Výběr popředí: výběr oblasti obsahující objekty v popředí"
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:145
msgid "F_oreground Select"
......@@ -9105,7 +9113,8 @@ msgid "command|Foreground Select"
msgstr "Výběr popředí"
#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:96
msgid "Select hand-drawn regions"
#, fuzzy
msgid "Free Select Tool: Select a hand-drawn region"
msgstr "Ruční výběr oblastí"
#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:97
......@@ -9121,15 +9130,16 @@ msgid "Fuzzy Select"
msgstr "Přibližný výběr"
#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:64
msgid "Select contiguous regions"
msgstr "Výběr spojitých oblastí"
msgid "Fuzzy Select Tool: Select a contiguous region on the basis of color"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:65
msgid "Fu_zzy Select"
msgstr "Při_bližný výběr"
#: ../app/tools/gimphealtool.c:58
msgid "Heal image irregularities"
#, fuzzy
msgid "Healing Tool: Heal image irregularities"
msgstr "Léčba nepravidelností obrázku"
#: ../app/tools/gimphealtool.c:59
......@@ -9154,8 +9164,8 @@ msgid "Histogram Scale"
msgstr "Měřítko histogramu"
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:115
msgid "Adjust hue and saturation"
msgstr "Úprava odstínu a sytosti"
msgid "Hue-Saturation Tool: Adjust hue, saturation, and lightness"
msgstr "Odstín-Sytost: úprava odstínu, sytosti a světlosti"
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:116
msgid "Hue-_Saturation..."
......@@ -9267,8 +9277,8 @@ msgid "Shape"
msgstr "Tvar"
#: ../app/tools/gimpinktool.c:56
msgid "Draw in ink"
msgstr "Kreslení perem"
msgid "Ink Tool: Calligraphy-style painting"
msgstr "Nástroj inkoust: kaligrafické kreslení"
#: ../app/tools/gimpinktool.c:57
msgid "In_k"
......@@ -9279,15 +9289,16 @@ msgid "Scissors"
msgstr "Nůžky"
#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:273
msgid "Select shapes from image"
msgstr "Výběr tvarů z obrázku"
msgid "Scissors Select Tool: Select shapes using intelligent edge-fitting"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:274
msgid "Intelligent _Scissors"
msgstr "_Inteligentní nůžky"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:156
msgid "Adjust color levels"
#, fuzzy
msgid "Levels Tool: Adjust color levels"
msgstr "Úprava úrovní barev"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:157
......@@ -9359,8 +9370,8 @@ msgid "Zoom"
msgstr "Přiblížení"
#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:92
msgid "Zoom in & out"
msgstr "Přiblížení nebo oddálení"
msgid "Zoom Tool: Adjust the zoom level"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:93
msgid "tool|_Zoom"
......@@ -9375,7 +9386,8 @@ msgid "Measure"
msgstr "Měřidlo"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:122
msgid "Measure distances and angles"
#, fuzzy
msgid "Measure Tool: Measure distances and angles"
msgstr "Měření vzdáleností a úhlů"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:123
......@@ -9420,8 +9432,8 @@ msgid "tool|Move"
msgstr "Přesun"
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:118
msgid "Move layers & selections"
msgstr "Přesun vrstev a výběrů"
msgid "Move Tool: Move layers, selections, and other objects"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:119
msgid "_Move"
......@@ -9440,8 +9452,8 @@ msgid "Add Guide: "
msgstr "Přidat vodítko: "
#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:52
msgid "Paint fuzzy brush strokes"
msgstr "Kreslení neostrých tahů štětcem"
msgid "Paintbrush Tool: Paint smooth strokes using a brush"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:53
msgid "_Paintbrush"
......@@ -9549,15 +9561,16 @@ msgid "%s for a straight line"
msgstr "%s pro rovnou čáru"
#: ../app/tools/gimppenciltool.c:52
msgid "Paint hard edged pixels"
msgstr "Kreslení pixelů s ostrými hranami"
msgid "Pencil Tool: Hard edge painting using a brush"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimppenciltool.c:53
msgid "Pe_ncil"
msgstr "_Tužka"
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:69
msgid "Change perspective of the layer or selection"
#, fuzzy
msgid "Perspective Tool: Change perspective of the layer or selection"
msgstr "Změna perspektivy vrstvy nebo výběru"
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:70
......@@ -9577,8 +9590,9 @@ msgid "Transformation Matrix"
msgstr "Transformační matrix"
#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:79
msgid "Reduce image to a fixed number of colors"
msgstr "Redukce obrázku na pevně daný počet barev"
#, fuzzy
msgid "Posterize Tool: Reduce to a limited set of colors"
msgstr "Posterizace (redukce počtu barev)"
#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:80
msgid "_Posterize..."
......@@ -9649,18 +9663,20 @@ msgid "Y"
msgstr "Y"
#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:139
msgid "Rect Select"
#, fuzzy
msgid "Rectangle Select"
msgstr "Výběr obdélníku"
#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:140
msgid "Select a Rectangular part of an image"
msgstr "Výběr obdélníkové oblasti"
msgid "Rectangle Select Tool: Select a rectangular region"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:141
msgid "_Rect Select"
#, fuzzy
msgid "_Rectangle Select"
msgstr "Výběr _obdélníku"
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1385 ../app/tools/gimprectangletool.c:2171
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1385 ../app/tools/gimprectangletool.c:2172
msgid "Rectangle: "
msgstr "Obdélník: "
......@@ -9673,7 +9689,8 @@ msgid "Rotate"
msgstr "Rotovat"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:87
msgid "Rotate the layer or selection"
#, fuzzy
msgid "Rotate Tool: Rotate the layer or selection"
msgstr "Rotace vrstvy nebo výběru"
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:88
......@@ -9697,7 +9714,8 @@ msgid "Scale"
msgstr "Škála"
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:80
msgid "Scale the layer or selection"
#, fuzzy
msgid "Scale Tool: Scale the layer or selection"
msgstr "Škálování vrstvy nebo výběru"
#: ../app/tools/gimpscaletool.c:81
......@@ -9793,7 +9811,8 @@ msgid "Shear"
msgstr "Naklonit"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:87
msgid "Shear the layer or selection"
#, fuzzy
msgid "Shear Tool: Shear the layer or selection"
msgstr "Naklonění vrstvy nebo výběru"
#: ../app/tools/gimpsheartool.c:88
......@@ -9817,8 +9836,8 @@ msgid "Shear magnitude Y:"
msgstr "Zvětšení Y naklonění:"
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
msgid "Smudge image"
msgstr "Rozmazání obrázku"
msgid "Smudge Tool: Smudge selectively using a brush"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:56
msgid "_Smudge"
......@@ -9889,8 +9908,8 @@ msgid "Text along Path"
msgstr "Text podél cesty"
#: ../app/tools/gimptexttool.c:144
msgid "Add text to the image"
msgstr "Přidání textu do obrázku"
msgid "Text Tool: Create or edit text layers"
msgstr ""
#: ../app/tools/gimptexttool.c:145
msgid "Te_xt"
......@@ -9919,7 +9938,8 @@ msgstr ""
"textu."
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:84
msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
#, fuzzy
msgid "Threshold Tool: Reduce image to two colors using a threshold"
msgstr "Redukce obrázku do dvou barev pomocí prahu"
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:85
......@@ -10015,7 +10035,8 @@ msgid "Create Selection from Path"
msgstr "Vytvořit výběr z cesty"
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:159
msgid "Create and edit paths"
#, fuzzy
msgid "Paths Tool: Create and edit paths"
msgstr "Vytvořit a upravit cesty"
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment