Commit 5a0b766c authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

updated Czech translation

2007-03-08  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: updated Czech translation


svn path=/trunk/; revision=22072
parent 31565ecb
2007-03-08 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: updated Czech translation
2007-03-06 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-01 11:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-01 11:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-08 10:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-08 11:18+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -251,8 +251,8 @@ msgstr "Kosinus"
#: ../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:1081
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:383
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:166 ../plug-ins/common/align_layers.c:421
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3184
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3196 ../plug-ins/common/psp.c:418
#: ../plug-ins/common/align_layers.c:452 ../plug-ins/common/postscript.c:3202
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3214 ../plug-ins/common/psp.c:418
#: ../plug-ins/fits/fits.c:1019
msgid "None"
msgstr "Nic"
......@@ -349,7 +349,7 @@ msgstr "_Fraktály"
#: ../plug-ins/common/mng.c:950 ../plug-ins/common/pat.c:447
#: ../plug-ins/common/pcx.c:588 ../plug-ins/common/pix.c:508
#: ../plug-ins/common/png.c:1243 ../plug-ins/common/pnm.c:929
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1185 ../plug-ins/common/psd_save.c:1452
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1194 ../plug-ins/common/psd_save.c:1458
#: ../plug-ins/common/raw.c:528 ../plug-ins/common/raw.c:555
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2119 ../plug-ins/common/sunras.c:507
#: ../plug-ins/common/tga.c:1027 ../plug-ins/common/tiff.c:2171
......@@ -390,7 +390,7 @@ msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
#: ../plug-ins/common/pat.c:317 ../plug-ins/common/pcx.c:309
#: ../plug-ins/common/pix.c:329 ../plug-ins/common/png.c:707
#: ../plug-ins/common/pnm.c:480 ../plug-ins/common/poppler.c:368
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1012 ../plug-ins/common/postscript.c:2993
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1021 ../plug-ins/common/postscript.c:3002
#: ../plug-ins/common/psd.c:1899 ../plug-ins/common/psp.c:1460
#: ../plug-ins/common/raw.c:243 ../plug-ins/common/raw.c:645
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2009 ../plug-ins/common/sunras.c:379
......@@ -1025,7 +1025,7 @@ msgstr "Poloha Z objektu v prostoru XYZ"
#. Rotation
#: ../plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1047
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3382
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3400
msgid "Rotation"
msgstr "Rotace"
......@@ -1141,7 +1141,7 @@ msgstr "Špatná barevná mapa"
#: ../plug-ins/common/pat.c:322 ../plug-ins/common/pcx.c:314
#: ../plug-ins/common/pix.c:334 ../plug-ins/common/png.c:714
#: ../plug-ins/common/pnm.c:485 ../plug-ins/common/poppler.c:414
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1018 ../plug-ins/common/psd.c:1904
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1027 ../plug-ins/common/psd.c:1904
#: ../plug-ins/common/raw.c:650 ../plug-ins/common/sunras.c:433
#: ../plug-ins/common/tga.c:416 ../plug-ins/common/tiff.c:588
#: ../plug-ins/common/wmf.c:954 ../plug-ins/common/xbm.c:725
......@@ -1218,8 +1218,8 @@ msgstr "Alfa kanál bude ignorován."
#: ../plug-ins/common/gih.c:1263 ../plug-ins/common/gtm.c:245
#: ../plug-ins/common/pat.c:452 ../plug-ins/common/pcx.c:550
#: ../plug-ins/common/pix.c:513 ../plug-ins/common/png.c:1250
#: ../plug-ins/common/pnm.c:934 ../plug-ins/common/postscript.c:1190
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1457 ../plug-ins/common/sunras.c:512
#: ../plug-ins/common/pnm.c:934 ../plug-ins/common/postscript.c:1199
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1463 ../plug-ins/common/sunras.c:512
#: ../plug-ins/common/tga.c:1032 ../plug-ins/common/tiff.c:2179
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
......@@ -1600,7 +1600,7 @@ msgstr "Tvorba abstraktních CML vzorů"
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:466
msgid "CML _Explorer..."
msgstr "CML _badatel"
msgstr "CML _badatel..."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:756
msgid "CML Explorer: evoluting"
......@@ -1785,9 +1785,8 @@ msgid "Warning: the source and the destination are the same channel."
msgstr "Varování: zdroj i cíl je tentýž kanál."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:1948
#, fuzzy
msgid "Save CML Explorer Parameters"
msgstr "Zapsat parametry fraktálu"
msgstr "Zapsat parametry CML badatele"
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2059
#: ../plug-ins/common/channel_mixer.c:1062
......@@ -1796,9 +1795,8 @@ msgid "Parameters were saved to '%s'"
msgstr "Parametry byly uloženy do '%s'"
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2081
#, fuzzy
msgid "Load CML Explorer Parameters"
msgstr "Načíst parametry fraktálu"
msgstr "Načíst parametry CML badatele"
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2199
msgid "Error: it's not CML parameter file."
......@@ -1810,9 +1808,9 @@ msgid "Warning: '%s' is an old format file."
msgstr "Varování: '%s' je soubor ve starém formátu."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2210
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a parameter file for a newer version of CML Explorer."
msgstr "Varování: '%s' je soubor parametrů pro novější CML_badatel, než jsem já."
msgstr "Varování: '%s' je soubor parametrů pro novější verzi CML badatele."
#: ../plug-ins/common/CML_explorer.c:2273
msgid "Error: failed to load parameters"
......@@ -2233,7 +2231,7 @@ msgstr "_Azimut:"
msgid "_Elevation:"
msgstr "Zdv_ih:"
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:997 ../plug-ins/common/postscript.c:3335
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:997 ../plug-ins/common/postscript.c:3353
msgid "_X offset:"
msgstr "Posun _X:"
......@@ -2243,7 +2241,7 @@ msgid ""
"button."
msgstr "Posun může být upraven přetažením náhledu pomocí prostředního tlačítka myši."
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1011 ../plug-ins/common/postscript.c:3344
#: ../plug-ins/common/bumpmap.c:1011 ../plug-ins/common/postscript.c:3362
msgid "_Y offset:"
msgstr "Posun _Y:"
......@@ -2433,7 +2431,7 @@ msgid "Replace all colors with shades of a specified color"
msgstr "Nahradit všechny barvy odstíny zadané barvy"
#: ../plug-ins/common/colorify.c:108
msgid "_Colorify..."
msgid "Colorif_y..."
msgstr "_Kolorovat..."
#: ../plug-ins/common/colorify.c:169
......@@ -3395,7 +3393,7 @@ msgid "Destripe"
msgstr "Odstranění pruhů"
#: ../plug-ins/common/destripe.c:472 ../plug-ins/common/gtm.c:583
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3109 ../plug-ins/common/postscript.c:3317
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3126 ../plug-ins/common/postscript.c:3335
#: ../plug-ins/common/raw.c:1035 ../plug-ins/common/smooth_palette.c:436
#: ../plug-ins/common/tile.c:423 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:165
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:403
......@@ -3425,7 +3423,7 @@ msgstr "'%s' není soubor DICOM."
msgid "Cannot save images with alpha channel."
msgstr "Nemohu uložit obrázky s alfa kanálem."
#: ../plug-ins/common/dicom.c:676 ../plug-ins/common/postscript.c:1176
#: ../plug-ins/common/dicom.c:676 ../plug-ins/common/postscript.c:1185
#: ../plug-ins/common/xwd.c:556 ../plug-ins/fits/fits.c:445
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1690
msgid "Cannot operate on unknown image types."
......@@ -3669,8 +3667,8 @@ msgid "Engrave"
msgstr "Rytina"
#: ../plug-ins/common/engrave.c:245 ../plug-ins/common/film.c:1003
#: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3118
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3326 ../plug-ins/common/raw.c:1048
#: ../plug-ins/common/gtm.c:599 ../plug-ins/common/postscript.c:3136
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3344 ../plug-ins/common/raw.c:1048
#: ../plug-ins/common/smooth_palette.c:441 ../plug-ins/common/tile.c:427
#: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:175
#: ../plug-ins/imagemap/imap_rectangle.c:410
......@@ -4442,9 +4440,8 @@ msgid "Load QBE File"
msgstr "Načíst soubor QBE"
#: ../plug-ins/common/gqbist.c:737
#, fuzzy
msgid "Save as QBE File"
msgstr "Zapsat soubor"
msgstr "Zapsat soubor QBE"
#: ../plug-ins/common/gqbist.c:792
msgid "G-Qbist"
......@@ -5230,7 +5227,7 @@ msgid "Reduce image to pure red, green, and blue"
msgstr "Redukovat obrázek na čistou červenou, zelenou a modrou"
#: ../plug-ins/common/max_rgb.c:95
msgid "Ma_ximum RGB..."
msgid "Maxim_um RGB..."
msgstr "_Nejvyšší RGB..."
#: ../plug-ins/common/max_rgb.c:134
......@@ -6224,7 +6221,7 @@ msgstr "Portable Document Format"
msgid "%s-%s"
msgstr "%s-%s"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:454 ../plug-ins/common/postscript.c:1100
#: ../plug-ins/common/poppler.c:454 ../plug-ins/common/postscript.c:1109
#, c-format
msgid "%s-pages"
msgstr "%s-strany"
......@@ -6233,7 +6230,7 @@ msgstr "%s-strany"
msgid "Import from PDF"
msgstr "Importovat z PDF"
#: ../plug-ins/common/poppler.c:655 ../plug-ins/common/postscript.c:3048
#: ../plug-ins/common/poppler.c:655 ../plug-ins/common/postscript.c:3057
msgid "_Import"
msgstr "_Importovat"
......@@ -6254,28 +6251,28 @@ msgstr "_Rozlišení:"
msgid "A_ntialiasing"
msgstr "_Vyhlazování"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:588 ../plug-ins/common/postscript.c:680
#: ../plug-ins/common/postscript.c:597 ../plug-ins/common/postscript.c:689
msgid "PostScript document"
msgstr "Dokument v_PostScriptu"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:607 ../plug-ins/common/postscript.c:696
#: ../plug-ins/common/postscript.c:616 ../plug-ins/common/postscript.c:705
msgid "Encapsulated PostScript image"
msgstr "Obrázek v zapouzdřeném PostScriptu"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:627
#: ../plug-ins/common/postscript.c:636
msgid "PDF document"
msgstr "DokumenT PDF"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1025
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1034
#, c-format
msgid "Could not interpret '%s'"
msgstr "Nemohu interpretovat '%s'"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1165
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1174
msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
msgstr "PostScript zápis neumí zpracovat obrázky s alfa kanály"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1692 ../plug-ins/common/postscript.c:1722
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1701 ../plug-ins/common/postscript.c:1731
#, c-format
msgid ""
"Error starting Ghostscript. Make sure that Ghostscript is installed and - if "
......@@ -6288,114 +6285,114 @@ msgstr ""
"oznámení jeho umístění GIMPu.\n"
"(%s)"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1886 ../plug-ins/common/tiff.c:947
#: ../plug-ins/common/postscript.c:1895 ../plug-ins/common/tiff.c:947
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2554 ../plug-ins/common/postscript.c:2687
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2839 ../plug-ins/common/postscript.c:2968
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2563 ../plug-ins/common/postscript.c:2696
#: ../plug-ins/common/postscript.c:2848 ../plug-ins/common/postscript.c:2977
#: ../plug-ins/common/sunras.c:1446 ../plug-ins/common/sunras.c:1554
#: ../plug-ins/fits/fits.c:828 ../plug-ins/fits/fits.c:952
msgid "Write error occurred"
msgstr "Došlo k chybě při zápisu"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3043
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3052
msgid "Import from PostScript"
msgstr "Import z PostScriptu"
#. Rendering
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3084
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3093
msgid "Rendering"
msgstr "Vyobrazení"
#. Resolution
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3100 ../plug-ins/common/svg.c:880
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3109 ../plug-ins/common/svg.c:880
#: ../plug-ins/common/wmf.c:670
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozlišení:"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3130
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3148
msgid "Pages:"
msgstr "Stránky:"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3137
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3155
msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
msgstr "Stránky, které načíst (např. 1-4 nebo 1,3,5-7)"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3141
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3159
#: ../plug-ins/common/spheredesigner.c:2649
msgid "Layers"
msgstr "Vrstvy"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3143
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3161
msgid "Images"
msgstr "Obrázky"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3146
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3164
msgid "Open as"
msgstr "Otevřít jako"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3150
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3168
msgid "Try Bounding Box"
msgstr "Zkusit ohraničení (Bounding Box)"
#. Colouring
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3163
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3181
msgid "Coloring"
msgstr "Barevnost"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3167
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3185
msgid "B/W"
msgstr "Č/B"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3168 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:223
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3186 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:223
#: ../plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:419
msgid "Gray"
msgstr "Šedá"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3169 ../plug-ins/common/xpm.c:468
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3187 ../plug-ins/common/xpm.c:468
#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:48
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:152
#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:222
msgid "Color"
msgstr "Barva"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3170 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3188 ../plug-ins/fits/fits.c:1007
msgid "Automatic"
msgstr "Automatické"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3180
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3198
msgid "Text antialiasing"
msgstr "Vyhlazování textu"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3185 ../plug-ins/common/postscript.c:3197
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3203 ../plug-ins/common/postscript.c:3215
msgid "Weak"
msgstr "Slabé"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3186 ../plug-ins/common/postscript.c:3198
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3204 ../plug-ins/common/postscript.c:3216
msgid "Strong"
msgstr "Silné"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3192
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3210
msgid "Graphic antialiasing"
msgstr "Vyhlazování grafiky"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3270
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3288
msgid "Save as PostScript"
msgstr "Zapsat jako PostScript"
#. Image Size
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3301
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3319
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:202
msgid "Image Size"
msgstr "Velikost obrázku"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3350
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3368
msgid "_Keep aspect ratio"
msgstr "_Zachovat poměr stran"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3356
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3374
msgid ""
"When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
"without changing the aspect ratio."
......@@ -6404,36 +6401,36 @@ msgstr ""
"beze změny poměru stran."
#. Unit
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3366
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3384
msgid "Unit"
msgstr "Jednotka"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3370
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3388
msgid "_Inch"
msgstr "_Palec"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3371
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3389
msgid "_Millimeter"
msgstr "_Milimetr"
#. Format
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3397
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3415
msgid "Output"
msgstr "Výstup"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3403
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3421
msgid "_PostScript level 2"
msgstr "_PostScript úroveň 2"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3412
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3430
msgid "_Encapsulated PostScript"
msgstr "_Zapouzdřený PostScript (eps)"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3421
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3439
msgid "P_review"
msgstr "_Náhled"
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3442
#: ../plug-ins/common/postscript.c:3460
msgid "Preview _size:"
msgstr "_Velikost náhledu:"
......@@ -6463,15 +6460,15 @@ msgstr "Nelze zpracovat PSD soubory v barevném režimu CMYK"
#: ../plug-ins/common/psd.c:631
msgid "Cannot handle PSD files in Multichannel color"
msgstr ""
msgstr "Nelze zpracovat PSD soubory ve vícekanálovém režimu"
#: ../plug-ins/common/psd.c:634
msgid "Cannot handle PSD files in Duotone color"
msgstr ""
msgstr "Nelze zpracovat PSD soubory v duplex režimu"
#: ../plug-ins/common/psd.c:637
msgid "Cannot handle PSD files in Lab color"
msgstr ""
msgstr "Nezle zpracovat PSD soubory v barvách Lab"
#: ../plug-ins/common/psd.c:640
#, c-format
......@@ -6510,7 +6507,7 @@ msgstr "PSD soubor má špatné číslo verze '%d', nikoliv 1"
msgid "Photoshop image"
msgstr "Obrázek Photoshopu"
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:322
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:328
#, c-format
msgid ""
"Unable to save layer with mode '%s'. Either the PSD file format or the save "
......@@ -6519,11 +6516,11 @@ msgstr ""
"Nelze uložit vrstvu v režimu '%s'. Formát souborů PSD nebo zásuvný modul pro "
"ukládání režim nepodporuje, používám tedy normální režim."
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:523
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:529
msgid "Error: Can't convert GIMP base imagetype to PSD mode"
msgstr "Chyba: nelze převést základní obrazový typ GIMPu do PSD režimu"
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1428
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1434
#, c-format
msgid ""
"Unable to save '%s'. The psd file format does not support images that are "
......@@ -6532,7 +6529,7 @@ msgstr ""
"Nemohu uložit '%s'. Formát souborů psd nepodporuje obrázky, které jsou širší "
"nebo vyšší než 30000 pixelů."
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1440
#: ../plug-ins/common/psd_save.c:1446
#, c-format
msgid ""
"Unable to save '%s'. The psd file format does not support images with "
......@@ -6727,8 +6724,8 @@ msgid "Enhance contrast using the Retinex method"
msgstr "Vylepšit kontrast metodou Retinex"
#: ../plug-ins/common/retinex.c:166
msgid "_Retinex..."
msgstr "_Retinex..."
msgid "Retine_x..."
msgstr "Retine_x..."
#: ../plug-ins/common/retinex.c:250
msgid "Retinex"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment