Commit 571347fb authored by Chyla Zbigniew's avatar Chyla Zbigniew

Updated Polish translation by GNOME PL Team <translators@gnome.pl>

parent 6b2fede4
2002-03-28 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation by
GNOME PL Team <translators@gnome.pl>.
2002-03-27 Wang Jian <lark@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation by
......
......@@ -12,8 +12,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-24 23:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-24 23:59+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-28 17:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-28 22:27+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -190,11 +190,10 @@ msgstr ""
"GIMP-em a wtyczkami.\n"
#: app/main.c:1
#, fuzzy
msgid " --no-mmx Do not use MMX routines.\n"
msgstr ""
" --no-xshm Nie wykorzystuje rozszerzenia pamięci dzielonej "
"X.\n"
" --no-mmx Nie wykorzystuje funkcji opartych na instrukcjach "
"MMX.\n"
#: app/main.c:1
msgid ""
......@@ -247,32 +246,26 @@ msgid "Scale Image"
msgstr "Skalowanie obrazu"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Resize Image"
msgstr "Przywrócić obraz?"
msgstr "Zmiana rozmiaru obrazu"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Convert Image"
msgstr "Przywrócić obraz?"
msgstr "Konwersja obrazu"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Crop Image"
msgstr "Odczyt obrazu"
msgstr "Kadrowanie obrazu"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Merge Layers"
msgstr "/Połącz widoczne warstwy..."
msgstr "Połączenie warstw"
#: app/undo.c:1 app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "QuickMask"
msgstr "Szybka maska"
#: app/undo.c:1 app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Guide"
msgstr "Prowadnica"
......@@ -297,22 +290,21 @@ msgid "Apply Layer Mask"
msgstr "Zastosowanie maski warstwy"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Linked Layer"
msgstr "Przyłączona warstwa"
msgstr "Przyłączenie warstwy"
#: app/undo.c:1
msgid "Float Selection"
msgstr ""
msgstr "Oderwanie zaznaczenia"
#: app/undo.c:1
msgid "Anchor Floating Selection"
msgstr "Zakotwiczenie oderwanego zaznaczenia"
#: app/undo.c:1 app/widgets/gimpbufferview.c:1
# FIXME
# app/undo.c: "Wklejenie"
# app/widgets/gimpbufferview.c: "Wkleja" (?)
#: app/undo.c:1 app/widgets/gimpbufferview.c:1
msgid "Paste"
msgstr "Wklej"
......@@ -333,12 +325,10 @@ msgid "Paint"
msgstr "Rysowanie"
#: app/undo.c:1 app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Attach Parasite"
msgstr "Dołączenie danych pasożytniczych"
#: app/undo.c:1 app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Remove Parasite"
msgstr "Usunięcie danych pasożytniczych"
......@@ -352,7 +342,6 @@ msgid "Image"
msgstr "Obraz"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Image Mod"
msgstr "Zmiana obrazu"
......@@ -387,7 +376,6 @@ msgid "Delete Layer"
msgstr "Usuwa warstwę"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Layer Mod"
msgstr "Zmiana warstwy"
......@@ -416,53 +404,44 @@ msgid "Delete Channel"
msgstr "Usuwa kanał"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Channel Mod"
msgstr "Zmiana kanału"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Channel Reposition"
msgstr "Przeszeregowanie warstw"
msgstr "Przeszeregowanie kanałów"
#: app/undo.c:1
msgid "New Vectors"
msgstr ""
msgstr "Nowe wektory"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Delete Vectors"
msgstr "Usuń zaznaczenie"
msgstr "Usunięcie wektorów"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Vectors Mod"
msgstr "Tryb zaznaczania"
msgstr "Zmiana wektorów"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "Vectors Reposition"
msgstr "Przeszeregowanie warstw"
msgstr "Przeszeregowanie wektorów"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "FS to Layer"
msgstr "Oderwane zaznaczenie do warstwy"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "FS Rigor"
msgstr "Usztywnienie oderwanego zaznaczenia"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "FS Relax"
msgstr "Uwolnienie oderwanego zaznaczenia"
#: app/undo.c:1
#, fuzzy
msgid "EEK: can't undo"
msgstr "Nie można cofnąć %s"
msgstr "EEK: Nie można cofnąć"
#: app/undo_history.c:1 app/undo_history.c:1
#, c-format
......@@ -578,16 +557,18 @@ msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
msgstr ""
#: app/config/gimpconfig.c:1 app/config/gimpconfig.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to open file: '%s': %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
#: app/config/gimpconfig.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Error while parsing '%s' in line %d:\n"
" %s"
msgstr "Błąd przy otwieraniu pliku %s: %s"
msgstr ""
"Przy analizie pliku \"%s\" napotkano błąd w wierszu %d:\n"
" %s"
#: app/config/gimprc.c:1
#, c-format
......@@ -728,14 +709,12 @@ msgid "Highlights"
msgstr "Światła"
#: app/core/core-enums.c:1
#, fuzzy
msgid "Forward (Traditional)"
msgstr "Tradycyjny"
msgstr "Naprzód (tradycyjny)"
#: app/core/core-enums.c:1
#, fuzzy
msgid "Backward (Corrective)"
msgstr "Korekcyjny"
msgstr "Wstecz (korekcyjny)"
#. register all internal procedures
#: app/core/gimp.c:1
......@@ -801,7 +780,7 @@ msgstr ""
#: app/core/gimpbrush.c:1 app/core/gimpbrushpipe.c:1
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny napis UTF-8 w pliku z pędzlami \"%s\"."
#: app/core/gimpbrush.c:1 app/core/gimpbrushpipe.c:1
#: app/core/gimpcontext.c:1 app/core/gimpgradient.c:1
......@@ -831,12 +810,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: app/core/gimpdatafactory.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Warning: Failed to load data from\n"
"'%s'"
msgstr ""
"Ostrzeżenie: Nie powiodło się wczytanie pędzla\n"
"Ostrzeżenie: Nie można odczytać danych z\n"
"\"%s\""
#: app/core/gimpdrawable.c:1 app/core/gimpdrawable.c:1
......@@ -864,7 +843,7 @@ msgstr "Wklejona warstwa"
#: app/core/gimpgradient.c:1
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny napis UTF-8 w pliku z gradientami \"%s\"."
#: app/core/gimpgradient.c:1
#, c-format
......@@ -881,18 +860,16 @@ msgstr ""
"%s"
#: app/core/gimpimage-mask.c:1
#, fuzzy
msgid ""
"Unable to cut or copy because the\n"
"selected region is empty."
msgstr ""
"Nie można wyciąć/skopiować, ponieważ zaznaczony\n"
"Nie można wyciąć lub skopiować, ponieważ zaznaczony\n"
"obszar jest pusty."
#: app/core/gimpimage-mask.c:1
#, fuzzy
msgid "Cannot float selection: No selection made."
msgstr "Oderwanie zaznaczenia: Brak zaznaczenia."
msgstr "Nie można oderwać zaznaczenia: Brak zaznaczenia."
#: app/core/gimpimage-mask.c:1 app/gui/layers-commands.c:1
msgid "Floating Selection"
......@@ -915,23 +892,20 @@ msgstr ""
"można przekształcić w zaznaczenie"
#: app/core/gimpimage-mask.c:1
#, fuzzy
msgid "No selection to stroke."
msgstr "Brak zaznaczenia do narysowania"
msgstr "Brak zaznaczenia do narysowania."
#: app/core/gimpimage-mask.c:1
#, fuzzy
msgid "Paint operation failed."
msgstr "Operacja pędzlem nie powiodła się."
#: app/core/gimpimage-merge.c:1
#, fuzzy
msgid ""
"Not enough visible layers for a merge.\n"
"There must be at least two."
msgstr ""
"Do połączenia potrzebne są co najmniej dwie widoczne\n"
"warstwy."
"Niewystarczająca liczba widocznych warstw do połączenia.\n"
"Potrzebne są przynajmniej dwie."
#: app/core/gimpimage-merge.c:1
msgid "There are not enough visible layers for a merge down."
......@@ -1002,14 +976,12 @@ msgid "Untitled"
msgstr "BezNazwy"
#: app/core/gimpimage.c:1
#, fuzzy
msgid "Layer cannot be raised higher."
msgstr "Warstwa nie może zostać bardziej podniesiona"
msgstr "Nie można bardziej podnieść warstwy."
#: app/core/gimpimage.c:1
#, fuzzy
msgid "Layer cannot be lowered more."
msgstr "Warstwa nie może zostać bardziej obniżona"
msgstr "Nie można bardziej obniżyć warstwy."
#: app/core/gimpimage.c:1
msgid "Layer is already on top."
......@@ -1024,58 +996,56 @@ msgid "Layer is already on the bottom."
msgstr "Warstwa jest już na dnie."
#: app/core/gimpimage.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Layer \"%s\" has no alpha.\n"
"Layer was placed above it."
msgstr "Tło nie ma kanału alfa, warstwa została umieszczona powyżej"
msgstr ""
"Warstwa \"%s\" nie ma kanału alfa,\n"
"warstwa została umieszczona powyżej."
#: app/core/gimpimage.c:1
#, fuzzy
msgid "Channel cannot be raised higher."
msgstr "Kanał nie może zostać bardziej podniesiony"
msgstr "Nie można bardziej podnieść kanału."
#: app/core/gimpimage.c:1
#, fuzzy
msgid "Channel cannot be lowered more."
msgstr "Kanał nie może zostać bardziej obniżony"
msgstr "Nie można bardziej obniżyć kanału."
#: app/core/gimpimage.c:1
#, fuzzy
msgid "Path cannot be raised higher."
msgstr "Warstwa nie może zostać bardziej podniesiona"
msgstr "Nie można bardziej podnieść ścieżki."
#: app/core/gimpimage.c:1
#, fuzzy
msgid "Path cannot be lowered more."
msgstr "Warstwa nie może zostać bardziej obniżona"
msgstr "Nie można bardziej obniżyć ścieżki."
#: app/core/gimpimagefile.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Could not open thumbnail\n"
"file '%s':\n"
"%s"
msgstr "(Nie można zapisać pliku miniaturki)"
msgstr ""
"Nie można otworzyć pliku miniaturki\n"
"\"%s\":\n"
"%s"
#: app/core/gimpitem.c:1
#, fuzzy
msgid "parasite attached to item"
msgstr "Przyłączenie danych pasożytniczych do obrazu"
msgstr "dane pasożytnicze przyłączone do obrazu"
#: app/core/gimpitem.c:1
#, fuzzy
msgid "parasite detached from item"
msgstr "Przyłączenie danych pasożytniczych do obrazu"
msgstr "dane pasożytnicze odłączone od obrazu"
#: app/core/gimplayer.c:1
#, fuzzy
msgid ""
"Cannot add layer mask to layer\n"
"which is not part of an image."
msgstr ""
"Nie można dodać maski warstwy do\n"
"warstwy bez kanału alfa."
"warstwy, która nie jest częścią obrazu."
#: app/core/gimplayer.c:1
msgid ""
......@@ -1102,11 +1072,12 @@ msgstr ""
"warstwy bez kanału alfa."
#: app/core/gimplayer.c:1
#, fuzzy
msgid ""
"Cannot add layer mask of different\n"
"dimensions than specified layer."
msgstr "Nie można dodać maski warstwy o wymiarach różnych od wymiarów warstwy."
msgstr ""
"Nie można dodać maski warstwy o wymiarach\n"
"różnych od wymiarów warstwy."
#: app/core/gimplayer.c:1
#, c-format
......@@ -1132,128 +1103,131 @@ msgstr ""
"maski warstwy lub kanału."
#: app/core/gimpmoduleinfo.c:1 app/core/gimpmoduleinfo.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr "błąd przy odczycie modułu: %s: %s"
msgstr ""
"Błąd przy ładowaniu modułu \"%s\":\n"
"%s"
#: app/core/gimpmoduleinfo.c:1
msgid "Missing module_init() symbol"
msgstr ""
msgstr "Brak symbolu module_init()"
#: app/core/gimpmodules.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "loading module: '%s'\n"
msgstr "odczyt modułu: \"%s\"\n"
msgstr "ładowanie modułu: \"%s\"\n"
#: app/core/gimpmodules.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "skipping module: '%s'\n"
msgstr "pominięcie modułu: \"%s\"\n"
msgstr "pomijanie modułu: \"%s\"\n"
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Failed to open palette file '%s': %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku %s"
msgstr "Nie można otworzyć pliku z paletą \"%s\": %s"
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Corrupt palette: missing magic header\n"
"Does this file need converting from DOS?"
msgstr ""
"Odczyt palety %s:\n"
"Uszkodzona paleta:\n"
"brakujący nagłówek identyfikacyjny\n"
"Być może plik musi być przekonwertowany z DOS-a?"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Uszkodzona paleta: brak nagłówka identyfikacyjnego\n"
"Być może plik musi być przekonwertowany z formatu dosowego."
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Corrupt palette: missing magic header"
msgstr ""
"Odczyt palety %s:\n"
"Uszkodzona paleta: brakujący nagłówek identyfikujący"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Uszkodzona paleta: brak nagłówka identyfikacyjnego"
#: app/core/gimppalette.c:1 app/core/gimppalette.c:1
#: app/core/gimppalette.c:1 app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Read error in line %d."
msgstr ""
"Odczyt palety %s (wiersz %d):\n"
"Błąd odczytu"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Błąd przy odczycie wiersza %d."
#: app/core/gimppalette.c:1
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny napis UTF-8 w pliku z paletą \"%s\"."
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Invalid number of columns in line %d."
msgstr ""
"Odczyt palety %s (wiersz %d):\n"
"Błąd odczytu"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Niepoprawna liczba kolumn w wierszu %d."
#. maybe we should just abort?
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing RED component in line %d."
msgstr ""
"Odczyt palety %s (wiersz %d):\n"
"Brakująca składowa czerwona"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Brak składowej czerwonej (RED) w wierszu %d."
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing GREEN component in line %d."
msgstr ""
"Odczyt palety %s (wiersz %d):\n"
"Brakująca składowa zielona"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Brak składowej zielonej (GREEN) w wierszu %d."
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"Missing BLUE component in line %d."
msgstr ""
"Odczyt palety %s (wiersz %d):\n"
"Brakująca składowa niebieska"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Brak składowej niebieskiej (BLUE) w wierszu %d."
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Loading palette '%s':\n"
"RGB value out of range in line %d."
msgstr ""
"Odczyt palety %s (wiersz %d):\n"
"Wartość RGB poza zakresem"
"Odczyt palety \"%s\":\n"
"Wartość RGB w wierszu %d jest poza zakresem."
#: app/core/gimppalette.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Cannot save palette '%s':\n"
"%s"
msgstr "Nie można zapisać palety \"%s\"\n"
msgstr ""
"Nie można zapisać palety \"%s\"\n"
"%s"
#: app/core/gimppalette.c:1
msgid "Black"
msgstr "Czarny"
#: app/core/gimppattern.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unknown pattern format version %d in '%s'."
msgstr "Nieznana wersja #%d formatu deseni w \"%s\"."
msgstr "Nieznana wersja %d formatu deseni w \"%s\"."
#: app/core/gimppattern.c:1
#, c-format
......@@ -1264,19 +1238,21 @@ msgid ""
msgstr ""
#: app/core/gimppattern.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error in GIMP pattern file '%s'."
msgstr "Błąd w pliku \"%s\" z deseniami GIMP-a."
#: app/core/gimppattern.c:1
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
msgstr ""
msgstr "Niepoprawny napis UTF-8 w pliku z deseniami \"%s\"."
#: app/core/gimppattern.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Fatal parsing error: Pattern file '%s' appears truncated."
msgstr "Plik z deseniami GIMP-a wydaje się być obcięty: \"%s\"."
msgstr ""
"Poważny błąd przy analizie pliku: Plik z deseniami \"%s\" wydaje się być "
"obcięty."
#. pseudo unit
#: app/core/gimpunit.c:1
......@@ -1340,18 +1316,16 @@ msgstr "Tylko krzyżyk"
#. create the contents of the right_vbox ********************************
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1
#, fuzzy
msgid "Set Canvas Padding Color"
msgstr "Ustaw rozmiar"
msgstr ""
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1
msgid "Set canvas padding color"
msgstr ""
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1
#, fuzzy
msgid "/Default Color"
msgstr "/Narzędzia/Domyślne kolory"
msgstr "/Domyślny kolor"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1
msgid "Toggle QuickMask"
......@@ -1388,9 +1362,9 @@ msgid "indexed"
msgstr "indeksowany"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Close %s?"
msgstr "Zamknij"
msgstr "Czy zamknąć %s?"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1
#, c-format
......@@ -1402,40 +1376,36 @@ msgstr ""
"Czy pomimo tego zamknąć?"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Color Display Filters"
msgstr "/Okna dialogowe/Filtry wyświetlania..."
msgstr "Filtry wyświetlania kolorów"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
msgid "Available Filters"
msgstr ""
msgstr "Dostępne filtry"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
msgid "Add the selected filter to the list of active filters."
msgstr ""
msgstr "Dodaje zaznaczony filtr do listy aktywnych filtrów"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Remove the selected filter from the list of active filters."
msgstr "Usuwa wybraną pozycję z indeksu"
msgstr "Usuwa zaznaczony filtr z listy aktywnych filtrów"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Move the selected filter up"
msgstr "Usuwa wybraną pozycję z indeksu"
msgstr "Przesuwa zaznaczony filtr w górę"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Move the selected filter down"
msgstr "Usuwa wybraną pozycję z indeksu"
msgstr "Przesuwa zaznaczony filtr w dół"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
msgid "Configure the selected filter"
msgstr ""
msgstr "Konfiguruje zaznaczony filtr"
#: app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:1
msgid "Active Filters"
msgstr ""
msgstr "Aktywne filtry"
#: app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:1
msgid "Layer Select"
......@@ -1471,14 +1441,15 @@ msgstr ""
"%s nie powiodło się.\n"
"%s nie jest zwykłym plikiem ."
# Niektórzy nigdy nie zrozumieją, co to i18n...
#: app/file/file-open.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"%s failed.\n"
"%s: %s."
msgstr ""
"Otwarcie nie powiodło się.\n"
"%s"
"Operacja \"%s\" na pliku nie powiodła się.\n"
"%s: %s."
#: app/file/file-save.c:1
#, c-format
......@@ -1541,9 +1512,8 @@ msgid "Empty Channel Copy"
msgstr "Kopia pustego kanału"
#: app/gui/channels-commands.c:1
#, fuzzy
msgid "New Channel Color"
msgstr "Nowy kanał"
msgstr "Kolor nowego kanału"
#: app/gui/channels-commands.c:1
msgid "New Channel Options"
......@@ -1558,9 +1528,8 @@ msgid "Fill Opacity:"
msgstr "Nieprzepuszczalność wypełnienia:"
#: app/gui/channels-commands.c:1
#, fuzzy
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Kopia pustego kanału"
msgstr "Modyfikacja koloru kanału"
#: app/gui/channels-commands.c:1
msgid "Edit Channel Attributes"
......@@ -1620,13 +1589,12 @@ msgid "Old:"
msgstr "Stary:"
#: app/gui/color-notebook.c:1
#, fuzzy
msgid "Revert to old color"
msgstr "Przywróć poprzedni kolor"
msgstr "Przywraca poprzedni kolor"
#: app/gui/color-notebook.c:1
msgid "Add the current color to the color history"
msgstr ""
msgstr "Dodaje bieżący kolor do historii kolorów"
#: app/gui/color-notebook.c:1 app/tools/gimpcolorpickertool.c:1
#: app/tools/gimpcolorpickertool.c:1 app/widgets/gimpcolormapeditor.c:1
......@@ -1634,9 +1602,8 @@ msgid "Hex Triplet:"
msgstr "Triplet szesnastkowy:"
#: app/gui/colormap-editor-commands.c:1
#, fuzzy
msgid "Edit Indexed Color"
msgstr "Kolor indeksowany"
msgstr "Modyfikacja koloru indeksowanego"
#: app/gui/convert-dialog.c:1
msgid "Indexed Color Conversion"
......@@ -1647,9 +1614,8 @@ msgid "General Palette Options"
msgstr "Ogólne opcje palety"
#: app/gui/convert-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Generate Optimum Palette:"
msgstr "Optymalną paleta:"
msgstr "Wygenerowanie optymalnej palety:"
#: app/gui/convert-dialog.c:1
msgid "Number of Colors:"
......@@ -1660,9 +1626,8 @@ msgid "Use WWW-Optimized Palette"
msgstr "Paleta zoptymalizowana dla WWW"
#: app/gui/convert-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Use Black and White (1-Bit) Palette"
msgstr "Paleta czarno-biała (1-bitowa)"
msgstr "Użycie palety czarno-białej (1-bitowej)"
#: app/gui/convert-dialog.c:1
msgid "Remove Unused Colors from Final Palette"
......@@ -1674,7 +1639,6 @@ msgstr "Paleta użytkownika:"
#. the dither type
#: app/gui/convert-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Dithering Options"
msgstr "Opcje ditheringu"
......@@ -1708,9 +1672,9 @@ msgid "Device Status"
msgstr "Stan urządzenia"
#: app/gui/device-status-dialog.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Foreground: %d, %d, %d"
msgstr "Aktualny kolor"
msgstr "Aktualny kolor: %d, %d, %d"
#: app/gui/device-status-dialog.c:1
#, c-format
......@@ -1718,9 +1682,9 @@ msgid "Background: %d, %d, %d"
msgstr "Tło: %d, %d, %d"
#: app/gui/dialogs-constructors.c:1 app/gui/dialogs-constructors.c:1
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s Options"
msgstr "Opcje"
msgstr "Opcje narzędzia %s"
#: app/gui/drawable-commands.c:1
msgid "Desaturate operates only on RGB color drawables."
......@@ -1747,14 +1711,12 @@ msgid "Copy Named"
msgstr "Skopiuj nazwany"
#: app/gui/edit-commands.c:1 app/gui/edit-commands.c:1
#, fuzzy
msgid "(Unnamed Buffer)"
msgstr "Wklej nazwany bufor"
msgstr "(Bufor bez nazwy)"
#: app/gui/error-console-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Clear Console"
msgstr "Klonowanie"
msgstr "Wyczyść konsolę"
#: app/gui/error-console-dialog.c:1
msgid "Write all errors to file..."
......@@ -1765,9 +1727,8 @@ msgid "Write selection to file..."
msgstr "Zapisz wybór do pliku..."
#: app/gui/error-console-dialog.c:1
#, fuzzy
msgid "Cannot save. Nothing is selected."