Commit 56e1e098 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Swedish translation updated

svn path=/trunk/; revision=23091
parent 228e06c9
2007-08-01 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2007-07-31 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-28 15:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-31 12:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-01 08:28+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -98,7 +98,7 @@ msgstr "Script-Fu-mönsterväljare"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:501
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Script-Fu-färgskaleväljare"
msgstr "Script-Fu-gradientväljare"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:510
msgid "Script-Fu Brush Selection"
......@@ -724,11 +724,11 @@ msgstr "Bredd på mellanrum"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:1
msgid "Add a gradient effect, a drop shadow, and a background to the selected region (or alpha)"
msgstr "Lägg till en färgtoningseffekt, en skuggkastning och en bakgrund till markerad region (eller alfa)"
msgstr "Lägg till en gradienteffekt, en skuggkastning och en bakgrund till markerad region (eller alfa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:3
msgid "Create a plain text logo with a gradient effect, a drop shadow, and a background"
msgstr "Skapa en vanlig textlogotyp med en färgtoningseffekt, en skuggkastning och en bakgrund"
msgstr "Skapa en vanlig textlogotyp med en gradienteffekt, en skuggkastning och en bakgrund"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:8
msgid "_Basic I..."
......@@ -865,7 +865,7 @@ msgstr "Skapa en logotyp med tonade bakgrunder, färgmarkeringar och skuggor"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:6
msgid "Custom Gradient"
msgstr "Anpassad färgskala"
msgstr "Anpassad gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:8
msgid "FG-BG-HSV"
......@@ -887,7 +887,7 @@ msgstr "FG-Transparent"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:9
msgid "Gradient"
msgstr "Färgskala"
msgstr "Gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:14
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:8
......@@ -896,7 +896,7 @@ msgstr "Färgskala"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:4
msgid "Gradient reverse"
msgstr "Omvänd färgskala"
msgstr "Omvänd gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:15
msgid "Offset (pixels)"
......@@ -1236,7 +1236,7 @@ msgstr "_Kaffefläck..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:1
msgid "Add a comic-book effect to the selected region (or alpha) by outlining and filling with a gradient"
msgstr "Lägg till en serietidningseffekt till markerad region (eller alfa) genom att rita ut konturer och fylla med en färgtoning"
msgstr "Lägg till en serietidningseffekt till markerad region (eller alfa) genom att rita ut konturer och fylla med en gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:3
msgid "Comic Boo_k..."
......@@ -1244,7 +1244,7 @@ msgstr "S_erietidning..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:4
msgid "Create a comic-book style logo by outlining and filling with a gradient"
msgstr "Skapa en logotyp med serietidningseffekt genom att rita ut konturer och fylla med en färgtoning"
msgstr "Skapa en logotyp med serietidningseffekt genom att rita ut konturer och fylla med en gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:9
msgid "Outline color"
......@@ -1650,19 +1650,19 @@ msgstr "_Tubknappsetikett..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:1
msgid "Add gradients, patterns, shadows, and bump maps to the selected region (or alpha)"
msgstr "Lägg till färgtoningar, mönster, skuggor och bumpmappar till markerad region (eller alfa)"
msgstr "Lägg till gradienter, mönster, skuggor och bumpmappar till markerad region (eller alfa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:3
msgid "Blend gradient (outline)"
msgstr "Färgtoningsskala (kontur)"
msgstr "Tona gradient (kontur)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:4
msgid "Blend gradient (text)"
msgstr "Färgtoningsskala (text)"
msgstr "Tona gradient (text)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:5
msgid "Create a logo with gradients, patterns, shadows, and bump maps"
msgstr "Skapa en logotyp med färgtoningar, mönster, skuggor och bumpmappar"
msgstr "Skapa en logotyp med gradienter, mönster, skuggor och bumpmappar"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:9
msgid "Glo_ssy..."
......@@ -1695,11 +1695,11 @@ msgstr "Reversera textgradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:20
msgid "Use pattern for outline instead of gradient"
msgstr "Använd mönster för kontur istället för färgtoning"
msgstr "Använd mönster för kontur istället för gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:21
msgid "Use pattern for text instead of gradient"
msgstr "Använd mönster för text istället för färgtoning"
msgstr "Använd mönster för text istället för gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:22
msgid "Use pattern overlay"
......@@ -1741,15 +1741,15 @@ msgstr "Skapa en logotyp med en skinande utseende och avfasade kanter"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:9
msgid "Gradient Beve_l..."
msgstr "Färgskale_fasning..."
msgstr "Gradient_fasning..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:1
msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
msgstr "Skapa en bild fylld med ett exempel på aktuell färgtoning"
msgstr "Skapa en bild fylld med ett exempel på aktuell gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:2
msgid "Custom _Gradient..."
msgstr "Anpassad _färgskala..."
msgstr "Anpassad _gradient..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:1
......@@ -1907,7 +1907,7 @@ msgstr "Slumptalsfrö"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:8
msgid "Use current gradient"
msgstr "Använd aktuell färgtoning"
msgstr "Använd aktuell gradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:9
msgid "_Lava..."
......@@ -2508,7 +2508,7 @@ msgstr "Utbrottsfärg"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:3
msgid "Create a logo using a starburst gradient"
msgstr "Skapa en logotyp med en stjärnutbrottfärgtoning"
msgstr "Skapa en logotyp med en stjärnutbrottsgradient"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:4
msgid "Effect size (pixels * 30)"
......@@ -2516,7 +2516,7 @@ msgstr "Effektstorlek (bildpunkter × 30)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:5
msgid "Fill the selected region (or alpha) with a starburst gradient and add a shadow"
msgstr "Fyll markerad region (eller alfa) med en stjärnutbrottsfärgtoning och lägg till en skugga"
msgstr "Fyll markerad region (eller alfa) med en stjärnutbrottsgradient och lägg till en skugga"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:8
msgid "Starb_urst..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment