Commit 50d1f3a4 authored by Chyla Zbigniew's avatar Chyla Zbigniew

Updated Polish translation by GNOME PL Team <translators@gnome.pl>

parent e73a0079
2002-04-05 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation by
GNOME PL Team <translators@gnome.pl>.
2002-04-02 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation by Zdenko Podobny <zdpo@mailbox.sk>.
......
#
# GNOME PL Team <translators@gnome.pl>, 2000
#
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-28 14:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-26 23:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-04-05 22:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-04-05 22:36+0200\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: libgimp/gimpexport.c:170 libgimp/gimpexport.c:206
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can't handle layers"
msgstr "nie obsuguje warstw"
msgstr "nie obsługuje warstw"
#: libgimp/gimpexport.c:171 libgimp/gimpexport.c:180 libgimp/gimpexport.c:189
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Pocz widoczne warstwy"
msgstr "Połącz widoczne warstwy"
#: libgimp/gimpexport.c:179
#, fuzzy
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "nie obsuguje warstw"
msgstr "nie obsługuje przesunięć, rozmiarów ani nieprzepuszczalności warstw"
#: libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can only handle layers as animation frames"
msgstr "obsuguje warstwy wycznie jako ramki animacji"
msgstr "obsługuje warstwy wyłącznie jako ramki animacji"
#: libgimp/gimpexport.c:189 libgimp/gimpexport.c:198
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Save as Animation"
msgstr "Zapisz jako animacj"
msgstr "Zapisz w postaci animacji"
#: libgimp/gimpexport.c:198 libgimp/gimpexport.c:207 libgimp/gimpexport.c:216
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Flatten Image"
msgstr "Spaszcz obraz"
msgstr "Spłaszcz obraz"
#: libgimp/gimpexport.c:215
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can't handle transparency"
msgstr "nie obsuguje przeroczystoci"
msgstr "nie obsługuje przezroczystości"
#: libgimp/gimpexport.c:224
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can only handle RGB images"
msgstr "obsuguje wycznie obrazy RGB"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:262
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Przekonwertuj na RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:233
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can only handle grayscale images"
msgstr "obsuguje wycznie obrazy w odcieniach szaroci"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy w odcieniach szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:274
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Przekonwertuj na odcienie szaroci"
msgstr "Przekonwertuj na odcienie szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:242
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can only handle indexed images"
msgstr "obsuguje wycznie obrazy indeksowane"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane"
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:262 libgimp/gimpexport.c:272
#: libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1 libgimp/gimpexport.c:1
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Przekonwertuj na indeksowany z uyciem ustawie domylnych\n"
"(rczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawie)"
"Przekonwertuj na indeksowany z użyciem ustawień domyślnych\n"
"(ręczna konwersja pozwoli na lepsze dopasowanie ustawień)"
#: libgimp/gimpexport.c:252
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "obsuguje wycznie obrazy RGB lub w odcieniach szaroci"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub w odcieniach szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:261
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can only handle RGB or indexed images"
msgstr "obsuguje wycznie obrazy RGB lub indeksowane"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy RGB lub indeksowane"
#: libgimp/gimpexport.c:271
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "obsuguje wycznie obrazy indeksowane lub w odcieniach szaroci"
msgstr "obsługuje wyłącznie obrazy indeksowane lub w odcieniach szarości"
#: libgimp/gimpexport.c:282
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "needs an alpha channel"
msgstr "Wymaga kanau alfa"
msgstr "Wymaga kanału alfa"
#: libgimp/gimpexport.c:283
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Dodaj kana alfa"
msgstr "Dodaj kanał alfa"
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:356
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Confirm Save"
msgstr ""
msgstr "Potwierdzenie zapisu"
#: libgimp/gimpexport.c:360
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Confirm"
msgstr ""
msgstr "Zatwierdź"
#: libgimp/gimpexport.c:362
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: libgimp/gimpexport.c:376
#: libgimp/gimpexport.c:1
#, c-format
msgid ""
"You are about to save %s as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Zamierzasz zapisać %s jako %s.\n"
"Nie spowoduje to zapisania widocznych warstw."
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:414
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Export File"
msgstr "Eksport pliku"
#: libgimp/gimpexport.c:419
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Export"
msgstr "Eksportuj"
msgstr "Wyeksportuj"
#: libgimp/gimpexport.c:421
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj"
msgstr "Zignoruj"
#: libgimp/gimpexport.c:438
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Z wymienionych poniej powodw przed zapisem obraz powinien zosta "
"Z wymienionych poniżej powodów przed zapisem obraz powinien zostać "
"wyeksportowany:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:503
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Konwersja podczas eksportu nie zmodyfikuje oryginalnego obrazu."
#: libgimp/gimpexport.c:571
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "a layer mask"
msgstr ""
msgstr "maska warstwy"
#: libgimp/gimpexport.c:573
#: libgimp/gimpexport.c:1
msgid "a channel (saved selection)"
msgstr ""
msgstr "kanał (zapisane zaznaczenie)"
#: libgimp/gimpunit.c:56
#: libgimp/gimpunit.c:1
msgid "percent"
msgstr "procent"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:85
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:1
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Wykorzystaj biecy kolor"
msgstr "/Bieżący kolor"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:87
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:1
msgid "/Background Color"
msgstr "/Wykorzystaj kolor ta"
msgstr "/Kolor tła"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:90
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:1
msgid "/Black"
msgstr ""
msgstr "/Czarny"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:92
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:1
msgid "/White"
msgstr ""
msgstr "/Biały"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:1
msgid "Select Folder"
msgstr "Wybr pliku"
msgstr "Wybór folderu"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:1
msgid "Select File"
msgstr "Wybr pliku"
msgstr "Wybór pliku"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:88
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Anchor"
msgstr "cal"
msgstr "Zakotwicz"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:89
#, fuzzy
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Duplicate"
msgstr "cycero"
msgstr "Zduplikuj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:90
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Edit"
msgstr ""
msgstr "Zmodyfikuj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Linked"
msgstr ""
msgstr "Przyłączony"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Paste as New"
msgstr ""
msgstr "Wklej jako nowy"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Paste Into"
msgstr ""
msgstr "Wklej do"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "_Reset"
msgstr ""
msgstr "Z_resetuj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Visible"
msgstr ""
msgstr "Widoczny"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:155
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Transform"
msgstr ""
msgstr "Przekształcenie"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:158
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Rotate"
msgstr ""
msgstr "Obróć"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:159
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Scale"
msgstr ""
msgstr "Przeskaluj"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:160
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:1
msgid "Shear"
msgstr ""
msgstr "Zetnij"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:265
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:1
msgid "More..."
msgstr "Wicej..."
msgstr "Więcej..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:526
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:1
msgid "Unit Selection"
msgstr "Wybr jednostki"
msgstr "Wybór jednostki"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:571
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:1
msgid "Unit"
msgstr "Jednostka"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:575
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:1
msgid "Factor"
msgstr "Wspczynnik"
msgstr "Współczynnik"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:842
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Jeli przycisk \"Czas\" nie zostanie wcinity, warto ta zostanie "
"wykorzystana do zainicjowania generatora liczb losowych. Pozwoli to na "
"powtrzenie okrelonej \"losowej\" operacji."
"Jeśli przycisk \"Czas\" nie zostanie wciśnięty, wartość ta zostanie "
"wykorzystana do zainicjowania generatora liczb losowych, co pozwoli na "
"powtórzenie określonej \"losowej\" operacji."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:847
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1
msgid "Time"
msgstr "Czas"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:856
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr ""
"Inicjowanie generatora liczb losowych na podstawie biecego czasu. "
"Gwarantuje to do dobr losowo."
"Inicjowanie generatora liczb losowych na podstawie bieżącego czasu. "
"Gwarantuje to dość dobrą losowość."
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1170
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1
msgid "Bytes"
msgstr "Bajty"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1171
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1
msgid "KiloBytes"
msgstr "Kilobajty"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1172
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1
msgid "MegaBytes"
msgstr "Megabajty"
#~ msgid "pixel"
#~ msgstr "piksel"
#~ msgid "pixels"
#~ msgstr "piksele"
#~ msgid "inches"
#~ msgstr "cale"
#~ msgid "millimeter"
#~ msgstr "milimetr"
#~ msgid "millimeters"
#~ msgstr "militetry"
#~ msgid "point"
#~ msgstr "punkt"
#~ msgid "points"
#~ msgstr "punkty"
#~ msgid "picas"
#~ msgstr "cycero"
#, fuzzy
#~ msgid "Select Directory"
#~ msgstr "Wybr pliku"
#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"
2002-04-05 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation by
GNOME PL Team <translators@gnome.pl>.
2002-03-27 Wang Jian <lark@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation by
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment