Commit 50a45311 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent e0d56e99
# Hungarian translation for gimp-windows-installer.
# Copyright (C) 2017 the gimp authors.
# Copyright (C) 2017, 2018 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 02:30+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-25 16:50+0000\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-25 18:00+0100\n"
"Language-Team: Hungarian <kde-l10n-hu@kde.org>\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
......@@ -18,7 +25,7 @@ msgstr "Licencmegállapodás"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr ""
msgstr "A beállítást összeállította: Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
......@@ -35,16 +42,21 @@ msgstr "Fejlesztői verzió"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP installer. It hasn't been tested as "
"much as the stable installer, which can result in GIMP not working properly. "
"Please report any problems you encounter in the GIMP bugzilla (Installer "
"component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo "
"you wish to continue with installation anyway?"
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Ez a GIMP telepítőjének fejlesztői verziója. Nincs annyira tesztelve, mint a "
"stabil telepítő, emiatt a GIMP hibásan működhet. A tapasztalt hibákat a GIMP "
"Bugzillába jelentse (az Installer összetevő alá):%n_https://bugzilla.gnome."
"org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nMindenképp folytatja a telepítést?"
"Ez a GIMP fejlesztői verziója, amelyben néhány funkció még nem készült el, "
"vagy instabil lehet.%nA GIMP ezen verziója nem ajánlott a mindennapi "
"munkavégzéshez, mivel instabil lehet, és a munkája elvesztését okozhatja.%nHa "
"bármilyen problémával találkozik, akkor először ellenőrizze, hogy nem "
"javították-e még ki a GIT-en, mielőtt kapcsolatba lépne a fejlesztőkkel, vagy "
"a GIMP bugzilla oldalán jelentené:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=GIMP%n%nMindenképp folytatni szeretné a telepítést?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......@@ -160,11 +172,11 @@ msgstr "Lehetővé teszi Python nyelven írt GIMP bővítmények használatát."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "MyPaint brushes"
msgstr ""
msgstr "MyPaint ecsetek"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr ""
msgstr "MyPaint ecsetek alapértelmezett készletének telepítése"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "PostScript support"
......@@ -222,9 +234,8 @@ msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Hiba a Python értelmező információinak frissítésekor."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#, fuzzy
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Hiba a Python értelmező információinak frissítésekor."
msgstr "Hiba a MyPaint ecsetek információinak frissítésekor."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#, no-c-format
......@@ -336,24 +347,23 @@ msgstr "oldalt."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Fájltársítások beállítása..."
msgstr "Fájltársítások beállítása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Környezet beállítása a GIMP Python kiterjesztéséhez..."
msgstr "Környezet beállítása a GIMP Python kiterjesztéséhez"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#, fuzzy
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "A GIMP környezetének beállítása..."
msgstr "MyPaint ecsetek beállítása…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "A GIMP környezetének beállítása..."
msgstr "A GIMP környezetének beállítása"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "A GIMP beállítása a 32 bites bővítmények támogatásához..."
msgstr "A GIMP beállítása a 32-bites bővítmények támogatásához…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Launch GIMP"
......@@ -374,11 +384,3 @@ msgid ""
"anyway?"
msgstr "A GIMP nem található a kijelölt könyvtárban. Mindenképp folytatja?"
#~ msgid ""
#~ "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si%n%nImage on opening "
#~ "page of Setup by Alexia_Death%nImage on closing page of Setup by Jakub "
#~ "Steiner"
#~ msgstr ""
#~ "A telepítőt Jernej Simoncic, jernej-gimp@ena.si készítette%n%nA telepítő "
#~ "kezdőlapján látható képet Alexia_Death készítette%nA telepítő utolsó "
#~ "lapján látható képet Jakub Steiner készítette"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment