Commit 4baf4cb6 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 3f01af58
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-23 18:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-23 18:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-27 02:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-27 02:19+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -815,38 +815,39 @@ msgctxt "channels-action"
msgid "Intersect this channel with the current selection"
msgstr "Przecina ten kanał z bieżącym zaznaczeniem"
#: ../app/actions/channels-commands.c:98 ../app/actions/channels-commands.c:421
#: ../app/actions/channels-commands.c:108
#: ../app/actions/channels-commands.c:449
msgid "Channel Attributes"
msgstr "Atrybuty kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:101
#: ../app/actions/channels-commands.c:111
msgid "Edit Channel Attributes"
msgstr "Modyfikacja atrybutów kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:105
#: ../app/actions/channels-commands.c:113
msgid "Edit Channel Color"
msgstr "Modyfikacja koloru kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:106
#: ../app/actions/channels-commands.c:146
msgid "_Fill opacity"
msgstr "_Krycie wypełnienia"
#: ../app/actions/channels-commands.c:114
#: ../app/actions/channels-commands.c:158
msgid "_Fill opacity:"
msgstr "_Krycie wypełnienia:"
#: ../app/actions/channels-commands.c:138
#: ../app/actions/channels-commands.c:186
#: ../app/actions/channels-commands.c:152
#: ../app/actions/channels-commands.c:204
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:328
msgid "New Channel"
msgstr "Nowy kanał"
#: ../app/actions/channels-commands.c:141
msgid "New Channel Options"
msgstr "Opcje nowego kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:155
msgid "Create a New Channel"
msgstr "Utworzenie nowego kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:145
#: ../app/actions/channels-commands.c:157
msgid "New Channel Color"
msgstr "Kolor nowego kanału"
#: ../app/actions/channels-commands.c:271 ../app/core/gimpimage-new.c:275
#: ../app/actions/channels-commands.c:289 ../app/core/gimpimage-new.c:275
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:672
#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:259
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:794
......@@ -4252,7 +4253,7 @@ msgstr "Odbijanie"
msgid "Rotating"
msgstr "Obracanie"
#: ../app/actions/image-commands.c:843 ../app/actions/layers-commands.c:765
#: ../app/actions/image-commands.c:843 ../app/actions/layers-commands.c:787
msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ bieżące zaznaczenie jest puste."
......@@ -4302,7 +4303,7 @@ msgid "Scale Image"
msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1413 ../app/actions/layers-commands.c:1337
#: ../app/actions/image-commands.c:1413 ../app/actions/layers-commands.c:1397
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1345
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
......@@ -4869,49 +4870,49 @@ msgctxt "layers-action"
msgid "To _New Layer"
msgstr "Do _nowej warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:240 ../app/actions/layers-commands.c:1213
#: ../app/actions/layers-commands.c:252 ../app/actions/layers-commands.c:1258
msgid "Layer Attributes"
msgstr "Atrybuty warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:243
#: ../app/actions/layers-commands.c:255
msgid "Edit Layer Attributes"
msgstr "Modyfikacja atrybutów warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:300 ../app/actions/layers-commands.c:366
#: ../app/actions/layers-commands.c:317 ../app/actions/layers-commands.c:388
#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:331
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:855
msgid "New Layer"
msgstr "Nowa warstwa"
#: ../app/actions/layers-commands.c:303
#: ../app/actions/layers-commands.c:320
msgid "Create a New Layer"
msgstr "Nowa warstwa"
#: ../app/actions/layers-commands.c:406 ../app/core/gimptoolinfo.c:82
#: ../app/actions/layers-commands.c:428 ../app/core/gimptoolinfo.c:82
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../app/actions/layers-commands.c:671
#: ../app/actions/layers-commands.c:693
msgid "Set Layer Boundary Size"
msgstr "Ustawienie wymiarów granic warstwy"
#: ../app/actions/layers-commands.c:733
#: ../app/actions/layers-commands.c:755
msgid "Scale Layer"
msgstr "Skaluj warstwę"
#: ../app/actions/layers-commands.c:775
#: ../app/actions/layers-commands.c:797
msgid "Crop Layer to Selection"
msgstr "Kadruj warstwę według zaznaczenia"
#: ../app/actions/layers-commands.c:805
#: ../app/actions/layers-commands.c:827
msgid "Crop Layer to Content"
msgstr "Kadruj warstwę do zawartości"
#: ../app/actions/layers-commands.c:818
#: ../app/actions/layers-commands.c:840
msgid "Cannot crop because the active layer has no content."
msgstr "Nie można wykadrować, ponieważ aktywna warstwa nie ma zawartości."
#: ../app/actions/layers-commands.c:825
#: ../app/actions/layers-commands.c:847
msgid "Cannot crop because the active layer is already cropped to its content."
msgstr ""
"Nie można wykadrować, ponieważ aktywna warstwa jest już wykadrowana do "
......@@ -5303,21 +5304,21 @@ msgctxt "quick-mask-action"
msgid "Mask _Unselected Areas"
msgstr "Zamask_uj niezaznaczone obszary"
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:116
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:121
msgid "Quick Mask Attributes"
msgstr "Atrybuty szybkiej maski"
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:119
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:124
msgid "Edit Quick Mask Attributes"
msgstr "Modyfikacja atrybutów szybkiej maski"
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:123
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:126
msgid "Edit Quick Mask Color"
msgstr "Modyfikacja koloru szybkiej maski"
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:124
msgid "_Mask opacity"
msgstr "Krycie _maski"
#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:127
msgid "_Mask opacity:"
msgstr "Krycie _maski:"
#: ../app/actions/sample-points-actions.c:40
msgctxt "sample-points-action"
......@@ -5548,7 +5549,7 @@ msgstr ""
"znajdowały się także poza obrazem."
#: ../app/actions/select-commands.c:413 ../app/actions/select-commands.c:460
#: ../app/actions/vectors-commands.c:416 ../app/actions/vectors-commands.c:465
#: ../app/actions/vectors-commands.c:436 ../app/actions/vectors-commands.c:485
msgid "There is no active layer or channel to fill."
msgstr "Brak aktywnej warstwy lub kanału, który można wypełnić."
......@@ -5557,7 +5558,7 @@ msgid "Fill Selection Outline"
msgstr "Wypełnienie krawędzi zaznaczenia"
#: ../app/actions/select-commands.c:497 ../app/actions/select-commands.c:546
#: ../app/actions/vectors-commands.c:502 ../app/actions/vectors-commands.c:552
#: ../app/actions/vectors-commands.c:522 ../app/actions/vectors-commands.c:572
msgid "There is no active layer or channel to stroke to."
msgstr "Brak aktywnej warstwy lub kanału, na którym można rysować."
......@@ -6269,27 +6270,27 @@ msgctxt "vectors-action"
msgid "Advanced options"
msgstr "Zaawansowane opcje"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:156
#: ../app/actions/vectors-commands.c:168 ../app/actions/vectors-commands.c:888
msgid "Path Attributes"
msgstr "Atrybuty ścieżki"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:159
#: ../app/actions/vectors-commands.c:171
msgid "Edit Path Attributes"
msgstr "Modyfikacja atrybutów ścieżki"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:192
#: ../app/actions/vectors-commands.c:208
msgid "New Path"
msgstr "Nowa ścieżka"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:195
msgid "New Path Options"
msgstr "Opcje nowej ścieżki"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:211
msgid "Create a New Path"
msgstr "Utwórz nową ścieżkę"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:432
#: ../app/actions/vectors-commands.c:452
msgid "Fill Path"
msgstr "Wypełnij ścieżkę"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:517 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:202
#: ../app/actions/vectors-commands.c:537 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:202
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1990
msgid "Stroke Path"
msgstr "Rysuj wzdłuż ścieżki"
......@@ -11120,11 +11121,21 @@ msgstr ""
msgid "Search Actions"
msgstr "Wyszukiwanie czynności"
#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:165
#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:124
msgid "Channel _name:"
msgstr "_Nazwa kanału:"
#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:210
#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:126
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:144
msgid "Lock _pixels"
msgstr "_Blokuje piksele"
#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:127
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:145
msgid "Lock position and _size"
msgstr "Blokuje położenie i _rozmiar"
#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:168
msgid "Initialize from _selection"
msgstr "Inicjowanie z _zaznaczenia"
......@@ -11437,12 +11448,12 @@ msgstr "Zanikanie %s"
msgid "_Fade"
msgstr "_Zanikanie"
#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:156 ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:180
#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:156 ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:158
#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:346
msgid "_Mode:"
msgstr "_Tryb:"
#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:162 ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:191
#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:162 ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:167
msgid "_Opacity:"
msgstr "K_rycie:"
......@@ -11657,6 +11668,19 @@ msgstr "Na pewno to zrobić?"
msgid "Configure Input Devices"
msgstr "Konfiguracja urządzeń wejściowych"
#. The switches frame & vbox
#: ../app/dialogs/item-options-dialog.c:186
msgid "Switches"
msgstr "Przełączniki"
#: ../app/dialogs/item-options-dialog.c:195
msgid "_Visible"
msgstr "_Widoczne"
#: ../app/dialogs/item-options-dialog.c:204
msgid "_Linked"
msgstr "_Dowiązane"
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:49
msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
msgstr "Konfiguracja skrótów klawiszowych"
......@@ -11693,38 +11717,42 @@ msgstr "_Odwrócenie maski"
msgid "Please select a channel first"
msgstr "Proszę najpierw zaznaczyć kanał"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:172
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:142
msgid "Layer _name:"
msgstr "_Nazwa warstwy:"
#. The size labels
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:203
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:180
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1139
msgid "Width:"
msgstr "Szerokość:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:209
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:186
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1167
msgid "Height:"
msgstr "Wysokość:"
#. The offset labels
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:267
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:244
#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:380
msgid "Offset X:"
msgstr "Przesunięcie na osi X:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:273
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:250
#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:393
msgid "Offset Y:"
msgstr "Przesunięcie na osi Y:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:342 ../app/dialogs/resize-dialog.c:363
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:324 ../app/dialogs/resize-dialog.c:363
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:431
msgid "_Fill with:"
msgstr "Wypeł_nienie:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:360
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:366
msgid "Lock _alpha"
msgstr "Blokuje _alfę"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:378
msgid "Set name from _text"
msgstr "Ustawienie nazwy na podstawie _tekstu"
......@@ -12619,7 +12647,6 @@ msgid "New Path Dialog"
msgstr "Okno nowej ścieżki"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1981
#: ../app/dialogs/vectors-options-dialog.c:151
msgid "Path name:"
msgstr "Nazwa ścieżki:"
......@@ -13482,6 +13509,18 @@ msgstr "_Połączenie zaimportowanych ścieżek"
msgid "_Scale imported paths to fit image"
msgstr "Prze_skalowanie ścieżek do wymiarów obrazu"
#: ../app/dialogs/vectors-options-dialog.c:104
msgid "Path _name:"
msgstr "_Nazwa ścieżki:"
#: ../app/dialogs/vectors-options-dialog.c:106
msgid "Lock path _strokes"
msgstr "Blokuje rysowanie wzdłuż ś_cieżki"
#: ../app/dialogs/vectors-options-dialog.c:107
msgid "Lock path _position"
msgstr "Blokuje p_ołożenie ścieżki"
#: ../app/display/display-enums.c:60
msgctxt "guides-type"
msgid "No guides"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment