Commit 464173ad authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 5b39be56
......@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-25 18:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-25 18:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-15 22:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-15 22:30+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -87,7 +87,7 @@ msgstr ""
"Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie "
"- proszę odwiedzić stronę internetową http://www.gnu.org/licenses/."
#: ../app/app.c:224
#: ../app/app.c:225
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file.\n"
......@@ -5612,11 +5612,11 @@ msgstr "I_nne (%s) ..."
msgid "_Zoom (%s)"
msgstr "_Powiększenie (%s)"
#: ../app/actions/view-commands.c:605
#: ../app/actions/view-commands.c:603
msgid "Set Canvas Padding Color"
msgstr "Ustawienie koloru wyściółki płótna"
#: ../app/actions/view-commands.c:607
#: ../app/actions/view-commands.c:605
msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
msgstr "Ustawienie dowolnego koloru wyściółki płótna"
......@@ -7828,7 +7828,7 @@ msgstr "Krycie"
msgid "Paint Mode"
msgstr "Tryb rysowania"
#: ../app/core/gimpdata.c:670
#: ../app/core/gimpdata.c:681
#, c-format
msgid "Could not delete '%s': %s"
msgstr "Nie można usunąć \"%s\": %s"
......@@ -7974,7 +7974,7 @@ msgid "Posterize"
msgstr "Redukcja kolorów"
#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:272
#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:333 ../app/vectors/gimpvectors.c:556
#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:330 ../app/vectors/gimpvectors.c:556
msgid "Not enough points to stroke"
msgstr "Niewystarczająca ilość punktów do narysowania"
......@@ -8160,12 +8160,17 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Set Colormap"
msgstr "Ustawienie palety kolorów"
#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:243
#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:210
msgctxt "undo-type"
msgid "Unset Colormap"
msgstr "Cofnięcie ustawienia palety kolorów"
#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:263
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Colormap entry"
msgstr "Zmiana elementu palety kolorów"
#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:271
#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:291
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Color to Colormap"
msgstr "Dodanie koloru do palety kolorów"
......@@ -8320,7 +8325,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Move Sample Point"
msgstr "Przesunięcie punktu wzorcowego"
#: ../app/core/gimpimage-scale.c:87
#: ../app/core/gimpimage-scale.c:88
msgctxt "undo-type"
msgid "Scale Image"
msgstr "Skalowanie obrazu"
......@@ -8430,7 +8435,7 @@ msgid "(Preview may be out of date)"
msgstr "(Podgląd może być nieaktualny)"
#. pixel size
#: ../app/core/gimpimagefile.c:774 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:441
#: ../app/core/gimpimagefile.c:774 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:440
#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:427 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:565
#, c-format
msgid "%d × %d pixel"
......@@ -10048,7 +10053,7 @@ msgid "Vertical"
msgstr "Pionowo"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2350
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:470
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:469
msgid "ppi"
msgstr "ppi"
......@@ -10843,12 +10848,12 @@ msgstr "Wtyczka %s nie może otworzyć obrazu"
msgid "Image doesn't contain any layers"
msgstr "Obraz nie zawiera żadnych warstw"
#: ../app/file/file-open.c:583
#: ../app/file/file-open.c:586
#, c-format
msgid "Opening '%s' failed: %s"
msgstr "Otwarcie pliku \"%s\" się nie powiodło: %s"
#: ../app/file/file-open.c:690
#: ../app/file/file-open.c:696
msgid ""
"Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
"Preferences dialog."
......@@ -11492,29 +11497,29 @@ msgid "Close path stroke"
msgstr "Zamknięcie rysowania wzdłuż ścieżki"
# TO NIE JEST MIEJSCE NA WPISYWANIE TŁUMACZY!
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:399
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:401
msgid "Translate path stroke"
msgstr "Przemieszczenie rysowania wzdłuż ścieżki"
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:439
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:443
msgid "Scale path stroke"
msgstr "Skalowanie rysowania wzdłuż ścieżki"
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:481
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:487
msgid "Rotate path stroke"
msgstr "Obrót rysowania wzdłuż ścieżki"
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:521 ../app/pdb/vectors-cmds.c:565
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:529 ../app/pdb/vectors-cmds.c:575
msgid "Flip path stroke"
msgstr "Odbicie rysowania wzdłuż ścieżki"
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:694 ../app/pdb/vectors-cmds.c:817
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1037
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:706 ../app/pdb/vectors-cmds.c:829
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1055
msgid "Add path stroke"
msgstr "Dodanie rysowania wzdłuż ścieżki"
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:870 ../app/pdb/vectors-cmds.c:923
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:984
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:882 ../app/pdb/vectors-cmds.c:937
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1000
msgid "Extend path stroke"
msgstr "Rozszerzenie rysowania wzdłuż ścieżki"
......@@ -11931,7 +11936,7 @@ msgstr "Gradient nie pracuje na warstwach indeksowanych."
msgid "No gradient available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych gradientów dla tego narzędzia."
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:623
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:624
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
......@@ -12076,7 +12081,7 @@ msgctxt "command"
msgid "Select by Color"
msgstr "Zaznaczenie według koloru"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152 ../app/tools/gimpcagetool.c:1155
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152 ../app/tools/gimpcagetool.c:1156
msgid "Cage Transform"
msgstr "Przekształcenie klatki"
......@@ -12088,15 +12093,15 @@ msgstr "Przekształcenie klatki: zniekształca zaznaczenie za pomocą klatki"
msgid "_Cage Transform"
msgstr "Przekształcenie _klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:352
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:353
msgid "Press ENTER to commit the transform"
msgstr "Naciśnięcie klawisza Enter zatwierdzi przekształcenie"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1096
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1097
msgid "Computing Cage Coefficients"
msgstr "Obliczanie współrzędnych klatki"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1273
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1274
msgid "Cage transform"
msgstr "Przekształcenie klatki"
......@@ -12312,11 +12317,11 @@ msgstr "Po_branie koloru"
msgid "Click in any image to view its color"
msgstr "Kliknięcie na obraz wyświetli jego kolor"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:238 ../app/tools/gimppainttool.c:477
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:238 ../app/tools/gimppainttool.c:478
msgid "Click in any image to pick the foreground color"
msgstr "Kliknięcie na dowolny obraz pobierze jego kolor pierwszoplanowy"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:246 ../app/tools/gimppainttool.c:483
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:246 ../app/tools/gimppainttool.c:484
msgid "Click in any image to pick the background color"
msgstr "Kliknięcie na dowolny obraz pobierze jego kolor tła"
......@@ -13215,7 +13220,7 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści wszystkie punkty"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:939 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1084
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1140 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1168
#: ../app/tools/gimppainttool.c:632
#: ../app/tools/gimppainttool.c:633
msgid "pixels"
msgstr "piksele"
......@@ -13386,7 +13391,7 @@ msgstr "%s wybiera kolor"
msgid "Cannot paint on layer groups."
msgstr "Nie można narysować grup warstw."
#: ../app/tools/gimppainttool.c:678
#: ../app/tools/gimppainttool.c:679
#, c-format
msgid "%s for a straight line"
msgstr "%s rysuje prostą linię"
......@@ -15332,79 +15337,79 @@ msgstr ""
msgid "Querying..."
msgstr "Odpytywanie..."
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:120
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:113
msgid "Size in pixels:"
msgstr "Rozmiar w pikselach:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:123
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:116
msgid "Print size:"
msgstr "Rozmiar wydruku:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:126
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:119
msgid "Resolution:"
msgstr "Rozdzielczość:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:129
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:122
msgid "Color space:"
msgstr "Przestrzeń kolorów:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:134
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:127
msgid "File Name:"
msgstr "Nazwa pliku:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:140
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:133
msgid "File Size:"
msgstr "Rozmiar pliku:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:143
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:136
msgid "File Type:"
msgstr "Typ pliku:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:148
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:141
msgid "Size in memory:"
msgstr "Rozmiar w pamięci:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:151
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:144
msgid "Undo steps:"
msgstr "Kroki cofnięcia:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:154
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:147
msgid "Redo steps:"
msgstr "Kroki ponowienia:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:159
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:152
msgid "Number of pixels:"
msgstr "Liczba pikseli:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:162
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:155
msgid "Number of layers:"
msgstr "Liczba warstw:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:165
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:158
msgid "Number of channels:"
msgstr "Liczba kanałów:"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:168
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:161
msgid "Number of paths:"
msgstr "Liczba ścieżek:"
#. no undo (or redo) steps available
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:411
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:410
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:465
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:464
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:331
#, c-format
msgid "pixels/%s"
msgstr "pikseli/%s"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:467
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:466
#, c-format
msgid "%g × %g %s"
msgstr "%g × %g %s"
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:488
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:487
msgid "colors"
msgstr "kolory"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment