Commit 461c734d authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian translation.

2000-04-17  Kjartan Maraas  <kmaraas@online.no>

	* no.po: Updated Norwegian translation.
parent 93b35ef6
2000-04-17 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated Norwegian translation.
Mon Apr 17 22:16:29 CEST 2000 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
* cs.po: Updated translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 1.1.9\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-14 21:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-04-11 10:46+02:00\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-17 22:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-04-17 22:51+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -46,7 +46,7 @@ msgstr "Om"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:2266 plug-ins/common/aa.c:363
#: plug-ins/common/align_layers.c:420 plug-ins/common/apply_lens.c:404
#: plug-ins/common/blinds.c:342 plug-ins/common/blur.c:622
#: plug-ins/common/bumpmap.c:806 plug-ins/common/checkerboard.c:359
#: plug-ins/common/bumpmap.c:868 plug-ins/common/checkerboard.c:359
#: plug-ins/common/colorify.c:333 plug-ins/common/colortoalpha.c:423
#: plug-ins/common/compose.c:785 plug-ins/common/convmatrix.c:810
#: plug-ins/common/csource.c:670 plug-ins/common/cubism.c:316
......@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr "Ok"
#: plug-ins/common/CML_explorer.c:1190 plug-ins/common/CML_explorer.c:2268
#: plug-ins/common/aa.c:365 plug-ins/common/align_layers.c:422
#: plug-ins/common/apply_lens.c:406 plug-ins/common/blinds.c:344
#: plug-ins/common/blur.c:624 plug-ins/common/bumpmap.c:808
#: plug-ins/common/blur.c:624 plug-ins/common/bumpmap.c:870
#: plug-ins/common/checkerboard.c:361 plug-ins/common/colorify.c:335
#: plug-ins/common/colortoalpha.c:425 plug-ins/common/compose.c:787
#: plug-ins/common/convmatrix.c:814 plug-ins/common/csource.c:672
......@@ -440,17 +440,17 @@ msgstr "Om AlienMap2"
#. Preview
#: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:324 plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1093
#: plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:1399 plug-ins/common/CML_explorer.c:1214
#: plug-ins/common/blinds.c:362 plug-ins/common/bumpmap.c:828
#: plug-ins/common/curve_bend.c:1523 plug-ins/common/destripe.c:597
#: plug-ins/common/emboss.c:762 plug-ins/common/exchange.c:313
#: plug-ins/common/fractaltrace.c:759 plug-ins/common/iwarp.c:1173
#: plug-ins/common/mapcolor.c:596 plug-ins/common/nlfilt.c:586
#: plug-ins/common/polar.c:964 plug-ins/common/ps.c:2869
#: plug-ins/common/sharpen.c:567 plug-ins/common/spheredesigner.c:2258
#: plug-ins/common/tileit.c:426 plug-ins/common/waves.c:593
#: plug-ins/common/whirlpinch.c:847 plug-ins/flame/flame.c:949
#: plug-ins/gfig/gfig.c:3981 plug-ins/gflare/gflare.c:2518
#: plug-ins/gflare/gflare.c:3526 plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:502
#: plug-ins/common/blinds.c:362 plug-ins/common/curve_bend.c:1523
#: plug-ins/common/destripe.c:597 plug-ins/common/emboss.c:762
#: plug-ins/common/exchange.c:313 plug-ins/common/fractaltrace.c:759
#: plug-ins/common/iwarp.c:1173 plug-ins/common/mapcolor.c:596
#: plug-ins/common/nlfilt.c:586 plug-ins/common/polar.c:964
#: plug-ins/common/ps.c:2869 plug-ins/common/sharpen.c:567
#: plug-ins/common/spheredesigner.c:2258 plug-ins/common/tileit.c:426
#: plug-ins/common/waves.c:593 plug-ins/common/whirlpinch.c:847
#: plug-ins/flame/flame.c:949 plug-ins/gfig/gfig.c:3981
#: plug-ins/gflare/gflare.c:2518 plug-ins/gflare/gflare.c:3526
#: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:502
#: plug-ins/gimpressionist/preview.c:106 plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:402
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:912
#: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:287
......@@ -992,7 +992,7 @@ msgid "Enable/disable jagged edges removal (antialiasing)"
msgstr "Sl p/av fjerning av taggete kanter (antialiasing)"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:511 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:647
#: plug-ins/common/bumpmap.c:962 plug-ins/common/emboss.c:602
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1061 plug-ins/common/emboss.c:602
#: plug-ins/struc/struc.c:304
msgid "Depth:"
msgstr "Dybde:"
......@@ -1121,7 +1121,7 @@ msgid "Intensity Levels"
msgstr "Intensitetsniv"
#: plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:740 plug-ins/MapObject/mapobject_ui.c:873
#: plug-ins/common/bumpmap.c:998
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1101
msgid "Ambient:"
msgstr ""
......@@ -2093,7 +2093,7 @@ msgstr "Just
#.
#: plug-ins/common/align_layers.c:431 plug-ins/common/apply_lens.c:415
#: plug-ins/common/blinds.c:424 plug-ins/common/blur.c:640
#: plug-ins/common/bumpmap.c:903 plug-ins/common/checkerboard.c:371
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1002 plug-ins/common/checkerboard.c:371
#: plug-ins/common/cubism.c:328 plug-ins/common/despeckle.c:747
#: plug-ins/common/destripe.c:658 plug-ins/common/edge.c:668
#: plug-ins/common/emboss.c:572 plug-ins/common/engrave.c:246
......@@ -2205,7 +2205,7 @@ msgstr ""
#: plug-ins/gap/gap_navigator_dialog.c:2852
#: plug-ins/gdyntext/charmap_window.c:140 plug-ins/gdyntext/gdyntext_ui.c:518
#: plug-ins/gfig/gfig.c:1986 plug-ins/gfig/gfig.c:2046
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:790
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:800
#: plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:1249 plug-ins/imagemap/imap_menu.c:227
#: plug-ins/print/gimp_color_window.c:81
msgid "Close"
......@@ -2333,18 +2333,16 @@ msgid "Transparent"
msgstr "Gjennomsiktig"
#: plug-ins/common/blinds.c:435
#, fuzzy
msgid "Displacement:"
msgstr "Prosent"
msgstr "Forskyvning:"
#: plug-ins/common/blinds.c:444
msgid "Num Segments:"
msgstr "Antall segmenter:"
#: plug-ins/common/blur.c:204
#, fuzzy
msgid "<Image>/Filters/Blur/Blur..."
msgstr "<Image>/Filter/Farger/Alien Map"
msgstr "<Image>/Filter/Blur/Blur..."
#: plug-ins/common/blur.c:657 plug-ins/common/plasma.c:324
#: plug-ins/common/randomize.c:745 plug-ins/common/snoise.c:556
......@@ -2368,66 +2366,70 @@ msgstr "Gjenta:"
msgid "Number of times to apply filter"
msgstr "Antall ganger filteret skal pfres"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:339
#, fuzzy
#: plug-ins/common/bumpmap.c:363
msgid "<Image>/Filters/Map/Bump Map..."
msgstr "<Image>/Filter/Farger/Alien Map"
msgstr "<Image>/Filter/Map/Bump map..."
#: plug-ins/common/bumpmap.c:474
#: plug-ins/common/bumpmap.c:518
msgid "Bump-mapping..."
msgstr ""
msgstr "Bump-mapping..."
#: plug-ins/common/bumpmap.c:801
#: plug-ins/common/bumpmap.c:863
msgid "Bump Map"
msgstr "\"Bump map\""
#: plug-ins/common/bumpmap.c:864
#: plug-ins/common/bumpmap.c:954
msgid "Map Type"
msgstr "Type map"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:868
#: plug-ins/common/bumpmap.c:958
msgid "Linear Map"
msgstr "Linert kart"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:869
#: plug-ins/common/bumpmap.c:959
msgid "Spherical Map"
msgstr "Sfrisk kart"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:870
#: plug-ins/common/bumpmap.c:960
msgid "Sinuosidal Map"
msgstr "Sinuslignende kart"
#. Compensate darkening
#: plug-ins/common/bumpmap.c:884
#: plug-ins/common/bumpmap.c:973
msgid "Compensate for Darkening"
msgstr "Kompenser for formrking"
#. Invert bumpmap
#: plug-ins/common/bumpmap.c:894
#: plug-ins/common/bumpmap.c:983
msgid "Invert Bumpmap"
msgstr "Inverter \"Bumpmap\""
#: plug-ins/common/bumpmap.c:925
#. Tile bumpmap
#: plug-ins/common/bumpmap.c:993
msgid "Tile Bumpmap"
msgstr "Flis-bumpmap"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1024
msgid "Bump Map:"
msgstr "Bump map:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:944 plug-ins/common/emboss.c:584
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1043 plug-ins/common/emboss.c:584
msgid "Azimuth:"
msgstr "Azimuth:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:953 plug-ins/common/emboss.c:593
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1052 plug-ins/common/emboss.c:593
msgid "Elevation:"
msgstr "Forhyelse:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:971 plug-ins/gap/resize.c:197
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1072 plug-ins/gap/resize.c:197
msgid "X Offset:"
msgstr "X-avstand:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:980 plug-ins/gap/resize.c:214
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1082 plug-ins/gap/resize.c:214
msgid "Y Offset:"
msgstr "Y-avstand:"
#: plug-ins/common/bumpmap.c:989
#: plug-ins/common/bumpmap.c:1092
msgid "Waterlevel:"
msgstr "Vannniv:"
......@@ -11610,23 +11612,23 @@ msgstr ""
msgid "<Untitled>"
msgstr "Enhet"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:729
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:739
msgid ""
"GIMP Help Browser Error.\n"
"\n"
"Couldn't find my root html directory."
msgstr ""
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:752
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:762
msgid "GIMP Help Browser"
msgstr ""
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:767
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:777
#, fuzzy
msgid "Back"
msgstr "Sort:"
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:776
#: plug-ins/helpbrowser/helpbrowser.c:786
msgid "Forward"
msgstr ""
......@@ -13366,15 +13368,3 @@ msgstr "Feil: Kan ikke lese fil %s med egenskaper for XJT"
#, c-format
msgid "Error, XJT propertyfile %s is empty"
msgstr "Feil, fil %s med egenskaper for XJT er tom"
#, fuzzy
#~ msgid "Maze Options"
#~ msgstr "Alternativer for lagring"
#, fuzzy
#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Sinus"
#, fuzzy
#~ msgid "Algorithm:"
#~ msgstr "Logaritmisk"
2000-04-17 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated Norwegian translation.
Mon Apr 17 22:15:47 CEST 2000 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
* cs.po: Updated translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 1.1.14\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-11 10:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-04-06 11:04+02:00\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-17 22:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-04-17 22:40+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "Trykk:"
msgid "-*-helvetica-bold-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal--*-140-*-*-*-*-*-*"
#: app/app_procs.c:278 app/app_procs.c:280 app/interface.c:531
#: app/app_procs.c:278 app/app_procs.c:280 app/interface.c:568
msgid "The GIMP"
msgstr "GIMP"
......@@ -118,9 +118,9 @@ msgstr "Avslutt"
#: app/channels_dialog.c:2504 app/channels_dialog.c:2667
#: app/color_balance.c:275 app/color_notebook.c:125 app/convert.c:506
#: app/curves.c:559 app/file_new_dialog.c:207 app/file_new_dialog.c:357
#: app/gdisplay_color_ui.c:129 app/gdisplay_ops.c:370 app/gimpprogress.c:112
#: app/gdisplay_color_ui.c:129 app/gdisplay_ops.c:316 app/gimpprogress.c:112
#: app/global_edit.c:772 app/gradient.c:1769 app/gradient.c:4841
#: app/gradient.c:5402 app/hue_saturation.c:377 app/interface.c:1022
#: app/gradient.c:5402 app/hue_saturation.c:377 app/interface.c:1035
#: app/layers_dialog.c:3438 app/layers_dialog.c:3620 app/layers_dialog.c:3712
#: app/layers_dialog.c:3964 app/levels.c:341 app/palette.c:1826
#: app/posterize.c:201 app/preferences_dialog.c:1434 app/qmask.c:281
......@@ -316,15 +316,15 @@ msgid "Brush Editor"
msgstr "Penseleditor"
#. The close button
#: app/brush_edit.c:216 app/brush_select.c:278 app/by_color_select.c:690
#: app/brush_edit.c:216 app/brush_select.c:281 app/by_color_select.c:690
#: app/color_notebook.c:122 app/color_picker.c:297 app/colormap_dialog.i.c:170
#: app/crop.c:1054 app/devices.c:755 app/docindexif.c:105
#: app/errorconsole.c:281 app/gdisplay_ops.c:370 app/gradient.c:801
#: app/errorconsole.c:281 app/gdisplay_ops.c:316 app/gradient.c:801
#: app/gradient_select.c:153 app/histogram_tool.c:276 app/info_window.c:255
#: app/lc_dialog.c:195 app/measure.c:286 app/nav_window.c:1345
#: app/lc_dialog.c:195 app/measure.c:321 app/nav_window.c:1345
#: app/palette.c:2072 app/palette.c:2088 app/palette.c:3118
#: app/palette_select.c:66 app/pattern_select.c:172
#: app/preferences_dialog.c:359 app/tips_dialog.c:153 app/tools.c:1088
#: app/preferences_dialog.c:359 app/tips_dialog.c:157 app/tools.c:1088
#: app/undo_history.c:752
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
......@@ -342,59 +342,59 @@ msgstr "Hardhet:"
msgid "Aspect Ratio:"
msgstr "Aspektrate:"
#: app/brush_edit.c:312 app/measure.c:282 app/rotate_tool.c:88
#: app/brush_edit.c:312 app/ink.c:321 app/measure.c:317 app/rotate_tool.c:88
msgid "Angle:"
msgstr "Vinkel:"
#. The shell
#: app/brush_select.c:269
#: app/brush_select.c:272
msgid "Brush Selection"
msgstr "Valg av pensel"
#: app/brush_select.c:276 app/gradient.c:799 app/module_db.c:321
#: app/brush_select.c:279 app/gradient.c:799 app/module_db.c:321
#: app/palette.c:2070 app/pattern_select.c:170
msgid "Refresh"
msgstr "Oppdater"
#: app/brush_select.c:404
#: app/brush_select.c:407
msgid "No Brushes available"
msgstr "Ingen pensler tilgjengelig"
#: app/brush_select.c:445 app/layers_dialog.c:412 app/tool_options.c:504
#: app/brush_select.c:448 app/layers_dialog.c:412 app/tool_options.c:504
msgid "Opacity:"
msgstr "Ugjennomsiktighet:"
#: app/brush_select.c:453 app/layers_dialog.c:364 app/tool_options.c:528
#: app/brush_select.c:456 app/layers_dialog.c:364 app/tool_options.c:528
msgid "Mode:"
msgstr "Modus:"
#: app/brush_select.c:464 app/palette.c:1176 app/palette.c:2239
#: app/brush_select.c:467 app/palette.c:1176 app/palette.c:2239
#: modules/colorsel_water.c:629
msgid "New"
msgstr "Ny"
#: app/brush_select.c:470 app/colormap_dialog.i.c:136
#: app/brush_select.c:473 app/colormap_dialog.i.c:136
#: app/gradient_select.c:151 app/palette.c:1183 app/palette.c:2086
#: app/palette_select.c:64
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"
#: app/brush_select.c:476 app/global_edit.c:770 app/gradient.c:1769
#: app/brush_select.c:479 app/global_edit.c:770 app/gradient.c:1769
#: app/palette.c:1193 app/palette.c:1826 app/palette.c:2250
msgid "Delete"
msgstr "Slett"
#: app/brush_select.c:507
#: app/brush_select.c:510
msgid "Spacing:"
msgstr "Mellomrom:"
#. this should never happen
#: app/brush_select.c:1791
#: app/brush_select.c:1850
msgid "Sorry, this brush can't be edited."
msgstr "Beklager, denne penselen kan ikke redigeres."
#. this should never happen
#: app/brush_select.c:1820
#: app/brush_select.c:1879
msgid "Sorry, this brush can't be deleted."
msgstr "Beklager, denne penselen kan ikke slettes."
......@@ -1078,7 +1078,7 @@ msgid "Exposure:"
msgstr "Eksponering:"
#. the type (dodge or burn)
#: app/dodgeburn.c:161 app/ink.c:421
#: app/dodgeburn.c:161 app/ink.c:385
msgid "Type"
msgstr "Type"
......@@ -1376,7 +1376,7 @@ msgstr "Tilgjengelige filtre"
msgid "Active Filters"
msgstr "Aktive filtre"
#: app/gdisplay_ops.c:362
#: app/gdisplay_ops.c:308
#, c-format
msgid ""
"Changes were made to %s.\n"
......@@ -1510,7 +1510,7 @@ msgstr "uten navn"
msgid "Layer type %d not supported."
msgstr "Lagtype %d ikke stttet."
#: app/gimphelp.c:126
#: app/gimphelp.c:128
msgid ""
"Could not find the GIMP Help Browser procedure.\n"
"It probably was not compiled because\n"
......@@ -1615,7 +1615,7 @@ msgstr "Fremgang"
msgid "Please wait..."
msgstr "Vennligst vent..."
#: app/gimprc.c:415 app/plug_in.c:304
#: app/gimprc.c:415 app/plug_in.c:306
msgid "Resource configuration"
msgstr "Resurskonfigurasjon"
......@@ -1686,7 +1686,7 @@ msgstr "GIMP melding"
msgid "pixel"
msgstr "piksel"
#: app/gimpunit.c:59 app/measure.c:454 app/measure.c:458 app/paint_core.c:511
#: app/gimpunit.c:59 app/measure.c:504 app/measure.c:508 app/paint_core.c:511
msgid "pixels"
msgstr "piksler"
......@@ -2361,37 +2361,30 @@ msgstr "Indeksert farge"
msgid "colors"
msgstr "farger"
#. size slider
#: app/ink.c:296
#. adjust sliders
#: app/ink.c:291
msgid "Adjustment"
msgstr "Justering"
#: app/ink.c:308 app/ink.c:346
msgid "Size:"
msgstr "Strrelse:"
#. sens slider
#: app/ink.c:314 app/ink.c:338 app/ink.c:368
msgid "Sensitivity:"
msgstr "Flsomhet:"
#. tilt sens slider
#: app/ink.c:332
msgid "Tilt"
msgstr "Snu"
#. velocity sens slider
#: app/ink.c:362
msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"
#. sens sliders
#: app/ink.c:329
msgid "Sensitivity"
msgstr "Flsomhet"
#. angle adjust slider
#: app/ink.c:392
msgid "Angle"
msgstr "Vinkel"
#: app/ink.c:359
msgid "Tilt:"
msgstr "Vending:"
#: app/ink.c:398
msgid "Adjust:"
msgstr "Juster:"
#: app/ink.c:372
msgid "Speed:"
msgstr "Hastighet:"
#. Brush shape widget
#: app/ink.c:485
#: app/ink.c:454
msgid "Shape"
msgstr "Form"
......@@ -2869,19 +2862,19 @@ msgstr " --system-gimprc <gimprc> Bruk en alternativ system gimprc fil.\n"
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Dette konsollvinduet vil lukkes om ti sekunder)\n"
#: app/measure.c:118 app/measure.c:279
#: app/measure.c:121 app/measure.c:314
msgid "Measure Tool"
msgstr "Mleverkty"
#: app/measure.c:127
#: app/measure.c:130
msgid "Use Info Window"
msgstr "Bruk infovindu"
#: app/measure.c:281
#: app/measure.c:316
msgid "Distance:"
msgstr "Avstand:"
#: app/measure.c:454 app/measure.c:459 app/measure.c:467 app/measure.c:495
#: app/measure.c:504 app/measure.c:509 app/measure.c:517 app/measure.c:545
msgid "degrees"
msgstr "grader"
......@@ -4075,29 +4068,29 @@ msgstr "Matrise:"
msgid "Perspective..."
msgstr "Perspektiv..."
#: app/plug_in.c:311
#: app/plug_in.c:313
msgid "Plug-ins"
msgstr "Tillegg"
#: app/plug_in.c:323
#: app/plug_in.c:325
#, c-format
msgid "query plug-in: \"%s\"\n"
msgstr "spr tillegg: \"%s\"\n"
#: app/plug_in.c:361
#: app/plug_in.c:363
#, c-format
msgid "writing \"%s\"\n"
msgstr "skriver \"%s\"\n"
#: app/plug_in.c:376
#: app/plug_in.c:378
msgid "Starting extensions: "
msgstr "Starter utvidelser: "
#: app/plug_in.c:377
#: app/plug_in.c:379
msgid "Extensions"
msgstr "Utvidelser"
#: app/plug_in.c:775
#: app/plug_in.c:777
#, c-format
msgid "Unable to locate plug-in: \"%s\""
msgstr "Kunne ikke finne tillegg: \"%s\""
......@@ -4883,27 +4876,27 @@ msgstr "Terskel opererer ikke p
msgid "Threshold Range:"
msgstr "Terskelomrde:"
#: app/tips_dialog.c:69
#: app/tips_dialog.c:70
msgid "gimp_tips.txt"
msgstr "gimp_tips.txt"
#: app/tips_dialog.c:81
#: app/tips_dialog.c:82
msgid "GIMP Tip of the Day"
msgstr "GIMP Dagens tips"
#: app/tips_dialog.c:138
#: app/tips_dialog.c:142
msgid "Show tip next time"
msgstr "Vis tips neste gang"
#: app/tips_dialog.c:168
#: app/tips_dialog.c:172
msgid "Previous Tip"
msgstr "Forrige tips"
#: app/tips_dialog.c:176
#: app/tips_dialog.c:180
msgid "Next Tip"
msgstr "Neste tips"
#: app/tips_dialog.c:278
#: app/tips_dialog.c:282
msgid ""
"Your GIMP tips file appears to be missing!\n"
"There should be a file called gimp_tips.txt in the\n"
......@@ -5014,8 +5007,8 @@ msgid "Opacity"
msgstr "Ugjennomsiktighet"
#: app/tool_options.c:730
msgid "Pressure"
msgstr "Trykk"
msgid "Hardness"
msgstr "Hardhet"
#: app/tool_options.c:750
msgid "Rate"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment