Commit 45896964 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka

Updated Slovak translation.

2005-10-10  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent d1674ff5
2005-10-10 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-10-06 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-03 05:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-03 05:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-11 00:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-11 00:07+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -245,48 +245,48 @@ msgstr "podľa dátumu"
msgid "by type"
msgstr "podľa typu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:411
msgid "Searching by name - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie podľa názvu - prosím čakajte"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:408
msgid "Searching"
msgstr "Vyhľadávanie"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:431
msgid "Searching by description - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie podľa popisu - prosím čakajte"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:419
msgid "Searching by name"
msgstr "Vyhľadávanie podľa názvu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
msgid "Searching by help - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie podľa pomocníka - prosím čakajte"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:440
msgid "Searching by description"
msgstr "Vyhľadávanie podľa popisu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:447
msgid "Searching by author - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autora - prosím čakajte"
msgid "Searching by help"
msgstr "Vyhľadávanie podľa pomocníka"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:455
msgid "Searching by copyright - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autorských práv - prosím čakajte"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
msgid "Searching by author"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autora"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:463
msgid "Searching by date - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie podľa dátumu - prosím čakajte"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:461
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Vyhľadávanie podľa autorských práv"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:471
msgid "Searching by type - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie podľa typu - prosím čakajte"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:468
msgid "Searching by date"
msgstr "Vyhľadávanie podľa dátumu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:479
msgid "Searching - please wait"
msgstr "Vyhľadávanie - prosím čakajte"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:475
msgid "Searching by type"
msgstr "Vyhľadávanie podľa typu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:487
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:484
#, c-format
msgid "%d Procedures"
msgid "%d procedures"
msgstr "%d procedúr"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:494
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:491
msgid "No matches for your query"
msgstr "Pre vašu otázku nie sú zhody"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:498
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:495
#, c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
......@@ -294,7 +294,8 @@ msgstr[0] "%d procedúr vyhovuje vašej otázke"
msgstr[1] "%d procedúra vyhovuje vašej otázke"
msgstr[2] "%d procedúry vyhovujú vašej otázke"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:547
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:544 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:145
msgid "No matches"
msgstr "Bez zhody"
......@@ -960,19 +961,19 @@ msgstr "_Biela"
msgid "Scales"
msgstr "Mierky"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:214
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:218
msgid "Current:"
msgstr "Aktuálne:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:236
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:240
msgid "Old:"
msgstr "Staré:"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:281
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:294
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS"
msgstr "Hexadecimálny zápis farby ako v HTML a CSS"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:286
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:299
msgid "HTML _notation:"
msgstr "HTML _zápis:"
......
2005-10-10 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-10-07 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-03 22:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-03 23:06+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-11 00:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-11 00:11+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "_Fraktály"
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1002 ../plug-ins/common/xwd.c:565
#: ../plug-ins/fits/fits.c:454 ../plug-ins/flame/flame.c:442
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:787 ../plug-ins/gfli/gfli.c:714
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:265
#: ../plug-ins/ifscompose/ifscompose.c:2387 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:267
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:222
#: ../plug-ins/winicon/icosave.c:244 ../plug-ins/xjt/xjt.c:1272
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1706
......@@ -427,7 +427,7 @@ msgstr "Uložiť parametre fraktálu"
#: ../plug-ins/common/xwd.c:420 ../plug-ins/faxg3/faxg3.c:219
#: ../plug-ins/fits/fits.c:342 ../plug-ins/flame/flame.c:411
#: ../plug-ins/gfig/gfig.c:427 ../plug-ins/gfli/gfli.c:428
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:423
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:463 ../plug-ins/help/domain.c:426
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:85 ../plug-ins/jpeg/jpeg-load.c:871
#: ../plug-ins/uri/uri-backend-gnomevfs.c:211
#: ../plug-ins/winicon/icoload.c:135 ../plug-ins/xjt/xjt.c:2530
......@@ -846,7 +846,8 @@ msgid "_Environment Map"
msgstr "Mapa prostr_edia"
#: ../plug-ins/Lighting/lighting_ui.c:1026
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:181
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:185
#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1166
#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:515
msgid "_Update"
msgstr "_Obnoviť"
......@@ -1260,7 +1261,7 @@ msgstr "Nie je možné použiť alfa kanál nad indexovanými obrázkami."
#: ../plug-ins/common/tga.c:1031 ../plug-ins/common/tiff.c:1925
#: ../plug-ins/common/xbm.c:1007 ../plug-ins/common/xpm.c:623
#: ../plug-ins/common/xwd.c:570 ../plug-ins/fits/fits.c:459
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:683 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:223
#: ../plug-ins/gfli/gfli.c:683 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:225
#: ../plug-ins/sgi/sgi.c:537 ../plug-ins/winicon/icosave.c:977
#: ../plug-ins/xjt/xjt.c:1689
#, c-format
......@@ -2811,7 +2812,7 @@ msgstr "Ohýbanie pomocou krivky"
#. Preview area, top of column
#: ../plug-ins/common/curve_bend.c:1274
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:573
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:574
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:443
msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"
......@@ -7811,7 +7812,7 @@ msgstr "_Oboje"
msgid "Higher values restrict the effect to fewer areas of the image"
msgstr "Vyššie hodnoty obmedzujú efekt na menšie oblasti obrázky"
#: ../plug-ins/common/wind.c:1027 ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:675
#: ../plug-ins/common/wind.c:1027 ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:676
msgid "_Strength:"
msgstr "_Sila:"
......@@ -7899,10 +7900,6 @@ msgstr "Generované WMF"
msgid "X BitMap image"
msgstr "X BitMap obrázok"
#: ../plug-ins/common/xbm.c:244
msgid "Created with The GIMP"
msgstr "Vytvorené s programom GIMP"
#: ../plug-ins/common/xbm.c:803
#, c-format
msgid ""
......@@ -9038,12 +9035,8 @@ msgstr "_GIMPressionista..."
msgid "Painting"
msgstr "Kreslím"
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:117
msgid "The GIMPressionist"
msgstr "GIMPressionista"
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:196
msgid "Gimpressionist"
#: ../plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:121
msgid "GIMPressionist"
msgstr "GIMPressionista"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:74
......@@ -9144,11 +9137,11 @@ msgstr "Otvorí editor máp orientácie"
msgid "Orientation Map Editor"
msgstr "Editor máp orientácie"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:536
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:537
msgid "Vectors"
msgstr "Vektory"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:548
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:549
msgid ""
"The vector-field. Left-click to move selected vector, Right-click to point "
"it towards mouse, Middle-click to add a new vector."
......@@ -9156,93 +9149,93 @@ msgstr ""
"Vektorové pole. Ľavé tlačítko presunie zvolený vektor. Pravé tlačítko ho "
"smeruje podľa myši. Prostredné tlačítko pridá nový vektor."
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:571
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:572
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:441
msgid "Adjust the preview's brightness"
msgstr "Prispôsobiť jas náhľadu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:593
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:594
msgid "Select previous vector"
msgstr "Vybrať predchádzajúci vektor"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:599
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:600
msgid "Select next vector"
msgstr "Vybrať nasledujúci vektor"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:601
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:602
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:472
msgid "A_dd"
msgstr "_Pridať"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:605
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:606
msgid "Add new vector"
msgstr "Pridať nový vektor"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:607
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:608
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:479
msgid "_Kill"
msgstr "_Odstrániť"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:611
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:612
msgid "Delete selected vector"
msgstr "Zmazať zvolený vektor"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:622
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:623
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:626
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:627
msgid "_Normal"
msgstr "_Normálny"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:627
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:628
msgid "Vorte_x"
msgstr "Ví_r"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:628
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:629
msgid "Vortex_2"
msgstr "Vír_2"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:629
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:630
msgid "Vortex_3"
msgstr "Vír_3"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:635
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:636
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:524
msgid "_Voronoi"
msgstr "_Voronoi"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:643
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:644
msgid ""
"Voronoi-mode makes only the vector closest to the given point have any "
"influence"
msgstr "Režim Voronoi znamená, že vplyv bude mať iba najbližší vektor k bodu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:653
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:654
msgid "A_ngle:"
msgstr "_Uhol:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:657
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:658
msgid "Change the angle of the selected vector"
msgstr "Zmeniť uhol zvoleného vektora"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:664
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:665
msgid "Ang_le offset:"
msgstr "Posun uh_la:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:668
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:669
msgid "Offset all vectors with a given angle"
msgstr "Posun všetkých vektorov o daný uhol"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:679
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:680
msgid "Change the strength of the selected vector"
msgstr "Zmeniť silu zvoleného vektora"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:686
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:687
msgid "S_trength exp.:"
msgstr "Exponent _sily:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:690
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:691
#: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:519
msgid "Change the exponent of the strength"
msgstr "Zmena exponenta sily"
......@@ -9291,22 +9284,22 @@ msgstr "Náhodne umiestni ťahy v obrázku"
msgid "The strokes are evenly distributed across the image"
msgstr "Ťahy sú rovnomerne rozložené v obrázku"
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:91
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:84
msgid "Centered"
msgstr "Vystredené"
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:90
msgid "Focus the brush strokes around the center of the image"
msgstr "Smerovať ťahy štetca do stredu obrázka"
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:102
msgid "Stroke _density:"
msgstr "_Hustota ťahov:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:95
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:106
msgid "The relative density of the brush strokes"
msgstr "Relatívna hustota ťahov štetca"
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:101
msgid "Centerize"
msgstr "Centrovať"
#: ../plug-ins/gimpressionist/placement.c:107
msgid "Focus the brush strokes around the center of the image"
msgstr "Smerovať ťahy štetca do stredu obrázka"
#.
#. * gimp_filename_to_utf8 () and g_strerror () return temporary strings
#. * that need not and should not be freed. So this call is OK.
......@@ -9321,45 +9314,41 @@ msgid "Save Current"
msgstr "Uložiť aktuálne"
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:874
msgid "The Gimpressionist Defaults"
msgstr "Štandardné nastavenia GIMPressionistu"
msgid "Gimpressionist Defaults"
msgstr "Štandardné nastavenia Gimpressionistu"
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:990
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:995
msgid "_Presets"
msgstr "_Predvoľby"
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1005
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1010
msgid "Save Current..."
msgstr "Uložiť aktuálne..."
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1010
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1015
msgid "Save the current settings to the specified file"
msgstr "Uloží aktuálne nastavenia do určeného súboru"
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1038
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1043
msgid "Reads the selected Preset into memory"
msgstr "Číta zvolené predvoľby do pamäte"
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1044
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1049
msgid "Deletes the selected Preset"
msgstr "Zmaže zvolené prevoľby"
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1050
#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1055
msgid "Reread the folder of Presets"
msgstr "Znovu načítanie priečinka s predvoľbami"
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:187
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:191
msgid "Refresh the Preview window"
msgstr "Aktualizovať okno s náhľadom"
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:195
#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:199
msgid "Revert to the original image"
msgstr "Návrat k pôvodnému obrázku"
#: ../plug-ins/gimpressionist/repaint.c:1160
msgid "Update"
msgstr "Aktualizovať"
#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:77
msgid "_Size"
msgstr "Veľko_sť"
......@@ -9481,23 +9470,31 @@ msgid ""
msgstr "Režim Voronoi berie do úvahy iba vplyv bodu najbližšieho vektora mv"
#: ../plug-ins/help/domain.c:177
msgid "The GIMP help files are not installed."
msgstr "Súbory pomocníka GIMP nie sú nainštalované."
msgid "The GIMP help files are not found."
msgstr "Súbory pomocníka GIMP neboli nájdené."
#: ../plug-ins/help/domain.c:178
msgid ""
"Please install the additional help package or use the online user manual at "
"http://docs.gimp.org/."
msgstr ""
"Prosím, nainštalujte prídavný balík pomocníka, alebo použite príručku používateľa "
"na internete na adrese http://docs.gimp.org/."
#: ../plug-ins/help/domain.c:179
#: ../plug-ins/help/domain.c:184
msgid "There is a problem with the GIMP help files."
msgstr "Je problém so súbormi pomocníka GIMP-"
#: ../plug-ins/help/domain.c:184
#: ../plug-ins/help/domain.c:186
msgid "Please check your installation."
msgstr "Prekontrolujte si inštaláciu."
#: ../plug-ins/help/domain.c:192
#: ../plug-ins/help/domain.c:195
#, c-format
msgid "Help ID '%s' unknown"
msgstr "Neznáme ID pomocníka '%s'"
#: ../plug-ins/help/domain.c:449
#: ../plug-ins/help/domain.c:452
#, c-format
msgid ""
"Parse error in '%s':\n"
......@@ -10324,99 +10321,99 @@ msgstr "Náhľad na JPEG"
msgid "Opening thumbnail for '%s'"
msgstr "Otváranie miniatúry pre '%s'"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:139
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:141
#, c-format
msgid "File size: %02.01f kB"
msgstr "Veľkosť súboru: %02.01f kB"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:659 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:760
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:664 ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:765
msgid "File size: unknown"
msgstr "Veľkosť: neznáma"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:712
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:717
msgid "Save as JPEG"
msgstr "Uložiť ako JPEG"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:739
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:744
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kvalita:"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:743
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:748
msgid "JPEG quality parameter"
msgstr "Parametre kvality JPEG"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:758
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:763
msgid "Enable preview to obtain the file size."
msgstr "Povoliť náhľad na získanie veľkosti súboru."
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:769
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:774
msgid "Show _preview in image window"
msgstr "Zobraziť _náhľad v okne obrázka"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:781
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:786
msgid "_Advanced Options"
msgstr "Pokročilé n_astavenia"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:809
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:814
msgid "_Smoothing:"
msgstr "_Vyhladzovanie:"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:822
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:827
msgid "Frequency (rows):"
msgstr "Frekvencia (riadky):"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:836
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:841
msgid "Use restart markers"
msgstr "Používať reštartovacie značky"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:852 ../plug-ins/xjt/xjt.c:869
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:857 ../plug-ins/xjt/xjt.c:869
msgid "Optimize"
msgstr "Optimalizovať"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:865
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:870
msgid "Progressive"
msgstr "Progresívny"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:879
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:884
msgid "Force baseline JPEG"
msgstr "Vnútiť základný JPEG"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:894
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:899
msgid "Save EXIF data"
msgstr "Uložiť EXIF dáta"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:910
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:915
msgid "Save thumbnail"
msgstr "Uložiť miniatúru"
#. XMP metadata
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:926
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:931
msgid "Save XMP data"
msgstr "Uložiť XMP dáta"
#. Subsampling
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:939
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:944
msgid "Subsampling:"
msgstr "Podvzorkovanie:"
#. DCT method
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:966
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:967
msgid "DCT method:"
msgstr "DCT metóda:"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:972
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:973
msgid "Fast Integer"
msgstr "Rýchle celočíselné"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:973
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:974
msgid "Integer"
msgstr "Celé číslo"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:974
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:975
msgid "Floating-Point"
msgstr "Plávajúca bodka"
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:988
#: ../plug-ins/jpeg/jpeg-save.c:989
msgid "Comment"
msgstr "Komentár"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment