Commit 452334eb authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation.

2006-10-05  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation.
parent 521fab93
2006-10-05 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2006-10-04 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-04 13:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-04 13:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-05 11:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-05 11:12+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -823,8 +823,8 @@ msgstr ""
"%s"
#: ../app/actions/data-commands.c:128
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:121 ../app/core/gimpimage.c:1330
#: ../app/core/gimppalette-import.c:210 ../app/core/gimppalette-load.c:228
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1330
#: ../app/core/gimppalette-import.c:210 ../app/core/gimppalette-load.c:223
#: ../app/core/gimppalette.c:335 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771
#: ../app/pdb/image_cmds.c:1880 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:97
msgid "Untitled"
......@@ -3390,10 +3390,10 @@ msgstr "Otevřít textový soubor (UTF-8)"
#: ../app/actions/text-editor-commands.c:138
#: ../app/config/gimpconfig-file.c:57 ../app/core/gimpbrush-load.c:115
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:395 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:72
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpgradient-load.c:60
#: ../app/core/gimppalette-load.c:73 ../app/core/gimppalette-load.c:277
#: ../app/core/gimppalette-load.c:321 ../app/core/gimppalette-load.c:375
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:395 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpgradient-load.c:62
#: ../app/core/gimppalette-load.c:76 ../app/core/gimppalette-load.c:271
#: ../app/core/gimppalette-load.c:315 ../app/core/gimppalette-load.c:369
#: ../app/core/gimppattern-load.c:76 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:585
#: ../app/xcf/xcf.c:319
#, c-format
......@@ -3553,7 +3553,7 @@ msgstr "Přepnout volbu pevného poměru obdélníku"
#: ../app/actions/tools-actions.c:247
msgid "Toggle Expand-From-Center Option for Rectangle"
msgstr ""
msgstr "Přepnout volbu Rozšiřovat ze středu pro obdélník"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:44
msgid "Paths Menu"
......@@ -5352,7 +5352,7 @@ msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze %d."
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Soubor je zřejmě useknut."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:251 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:124
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:251 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:97
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
......@@ -5392,32 +5392,43 @@ msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s'"
msgid "Clipboard"
msgstr "Schránka"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:85
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:87
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Není to soubor stopy GIMPu."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:101
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:104
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu v "
"řádku %d."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:150
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version."
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush shape in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu."
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámý tvar stopy GIMPu v "
"řádku %d."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:145
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:226
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush shape."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámý tvar stopy GIMPu."
msgid "Line %d: %s"
msgstr "Řádek %d: %s"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:212
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:228
#, c-format
msgid "File is truncated in line %d"
msgstr "Soubor je useknut na řádce %d"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:231
#, c-format
msgid "Error while reading brush file '%s': %s"
msgstr "Chyba při čtení souboru stopy '%s': %s"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:214
msgid "File is truncated"
msgstr "Soubor je zkrácen"
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:113 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:133
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:223
#, c-format
......@@ -5631,39 +5642,50 @@ msgstr "Transformovat vrstvu"
msgid "Transformation"
msgstr "Transformace"
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:69
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:71 ../app/core/gimpgradient-load.c:96
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:117 ../app/core/gimpgradient-load.c:168
#, c-format
msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Read error in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru přechodu '%s': Chyba čtení na řádku %d."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:81
#, c-format
msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Not a GIMP gradient file."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru přechodu '%s': Není to soubor přechodu pro "
"GIMP"
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:86
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:109
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru s přechodem '%s'."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:103
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:136
#, c-format
msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru přechodu '%s': Soubor je poškozen."
msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru přechodu '%s': Soubor je poškozen na řádku %"
"d."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:175 ../app/core/gimpgradient-load.c:185
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:218 ../app/core/gimpgradient-load.c:229
#, c-format
msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
msgstr "Poškozený segment %d v souboru s přechodem '%s'."
msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Corrupt segment %d in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru přechodu '%s': Poškozený segment %d na "
"řádku %d."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:196 ../app/core/gimpgradient-load.c:210
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:241 ../app/core/gimpgradient-load.c:255
#, c-format
msgid "Gradient file '%s' is corrupt: Segments do not span the range 0-1."
msgstr "Soubor s přechodem '%s' je poškozen: Segmenty nepokrývají rozsah 0-1."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:293
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:338
#, c-format
msgid "No linear gradients found in '%s'"
msgstr "V '%s' nebyl nalezen lineáční přechod"
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:303
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:348
#, c-format
msgid "Failed to import gradients from '%s': %s"
msgstr "Nemohu importovat přechody z '%s': %s"
......@@ -6140,34 +6162,26 @@ msgstr "Index %d"
msgid "Unknown type of palette file: %s"
msgstr "Neznámý typ souboru palety: %s"
#: ../app/core/gimppalette-load.c:88
#: ../app/core/gimppalette-load.c:85 ../app/core/gimppalette-load.c:110
#: ../app/core/gimppalette-load.c:131 ../app/core/gimppalette-load.c:160
#: ../app/core/gimppalette-load.c:237
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header.\n"
"Does this file need converting from DOS?"
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička.\n"
"Nepotřebuje tento soubor převod z DOSu?"
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette-load.c:94
#: ../app/core/gimppalette-load.c:95
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička."
#: ../app/core/gimppalette-load.c:110 ../app/core/gimppalette-load.c:133
#: ../app/core/gimppalette-load.c:163 ../app/core/gimppalette-load.c:241
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette-load.c:125
#: ../app/core/gimppalette-load.c:123
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru s paletou '%s'"
#: ../app/core/gimppalette-load.c:151
#: ../app/core/gimppalette-load.c:147
#, c-format
msgid ""
"Reading palette file '%s': Invalid number of columns in line %d. Using "
......@@ -6177,22 +6191,22 @@ msgstr ""
"implicitní hodnotu."
#. maybe we should just abort?
#: ../app/core/gimppalette-load.c:189
#: ../app/core/gimppalette-load.c:184
#, c-format
msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
msgstr "Čtu soubor palety '%s': Chybí komponenta RED na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette-load.c:197
#: ../app/core/gimppalette-load.c:192
#, c-format
msgid "Reading palette '%s': Missing GREEN component in line %d."
msgstr "Čtu soubor palety '%s': Chybí komponenta GREEN na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette-load.c:205
#: ../app/core/gimppalette-load.c:200
#, c-format
msgid "Reading palette file '%s': Missing BLUE component in line %d."
msgstr "Čtu soubor palety '%s': Chybí komponenta BLUE na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette-load.c:215
#: ../app/core/gimppalette-load.c:210
#, c-format
msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
msgstr "Čtu soubor palety '%s': Hodnota GRB mimo rozsah na řádku %d."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment