Commit 3eb09f61 authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation of gimp-windows-installer

parent 26e90bfd
# Danish translation for gimp-windows-installer. # Danish translation for gimp-windows-installer.
# Copyright (C) 2017 the gimp authors. # Copyright (C) 2018 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package. # This file is distributed under the same license as the gimp package.
# #
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2018 (oversat og gennemgået i sin helhed).
#
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n" "Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"POT-Creation-Date: 2017-12-27 02:30+0100\n" "product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-09 05:42+0000\n"
"Language: da\n" "Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement" msgid "License Agreement"
...@@ -18,7 +25,7 @@ msgstr "Licensaftale" ...@@ -18,7 +25,7 @@ msgstr "Licensaftale"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si" msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "" msgstr "Installationsprogrammet skrevet af Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid "" msgid ""
...@@ -30,23 +37,27 @@ msgstr "" ...@@ -30,23 +37,27 @@ msgstr ""
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version" msgid "Development version"
msgstr "Development version" msgstr "Udviklingsversion"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format #, no-c-format
msgid "" msgid ""
"This is a development version of GIMP installer. It hasn't been tested as " "This is a development version of GIMP where some features may not be "
"much as the stable installer, which can result in GIMP not working properly. " "finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"Please report any problems you encounter in the GIMP bugzilla (Installer " "day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"component):%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo " "encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"you wish to continue with installation anyway?" "GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr "" msgstr ""
"Dette er en development version af installationsprogrammet til GIMP. Det er " "Dette er en udviklingsversion af GIMP, hvor nogle funktioner ikke er "
"ikke blevet testet lige så meget som det stabile installationsprogram, " "færdiggjorte, eller programmet kan være ustabilt.%n"
"hvilket kan resultere i at GIMP ikke virker korrekt. Rapportér venligst de " "Denne version af GIMP er ikke beregnet til daglig brug, da den kan være "
"problemer du støder på i GIMP bugzilla (Installer komponent):%n_https://" "ustabil, og du kan risikere at miste dit arbejde.%nStøder du på problemer så "
"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nØnsker du alligevel at " "undersøg, at de ikke er allerede er løst i GIT, før du kontakter udviklerne "
"fortsætte installation?" "eller rapporterer det i GIMP-bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nØnsker du alligevel at fortsætte "
"installationen?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue" msgid "&Continue"
...@@ -80,7 +91,7 @@ msgstr "" ...@@ -80,7 +91,7 @@ msgstr ""
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit" msgid "E&xit"
msgstr "A&fslut" msgstr "&Afslut"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid "" msgid ""
...@@ -88,9 +99,9 @@ msgid "" ...@@ -88,9 +99,9 @@ msgid ""
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to " "using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed." "have more control over what gets installed."
msgstr "" msgstr ""
"GIMP er nu klar til at blive installeret. Klik på Installer nu-knappen for " "GIMP er nu klar til at blive installeret. Klik på knappen Installer nu for "
"at installere med standardindstillingerne, eller klik på Brugerdefineret-" "at installere med standardindstillingerne, eller klik på knappen "
"knappen hvis du ønsker at vælge hvad der skal installeres." "Brugerdefineret, hvis du ønsker at vælge, hvad der skal installeres."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install" msgid "&Install"
...@@ -122,7 +133,7 @@ msgstr "GIMP" ...@@ -122,7 +133,7 @@ msgstr "GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
msgid "GIMP and all default plug-ins" msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP og alle standard plugins" msgstr "GIMP og alle standardudvidelsesmoduler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
msgid "Run-time libraries" msgid "Run-time libraries"
...@@ -142,11 +153,12 @@ msgstr "Standard Windows udseende til GIMP" ...@@ -142,11 +153,12 @@ msgstr "Standard Windows udseende til GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "Support for old plug-ins" msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Understøttelse af gamle plugins" msgstr "Understøttelse af gamle udvidelsesmoduler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins" msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Installer biblioteker der kræves til gamle tredjeparts plugins" msgstr ""
"Installer biblioteker der kræves til gamle udvidelsesmoduler fra tredjepart"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Translations" msgid "Translations"
...@@ -159,28 +171,28 @@ msgstr "Python-scripting" ...@@ -159,28 +171,28 @@ msgstr "Python-scripting"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language." msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr "" msgstr ""
"Giver mulighed for at bruge GIMP-plug-ins som er skrevet i Python-scripting-" "Giver mulighed for at bruge GIMP-udvidelsesmoduler, som er skrevet i "
"sproget." "scriptingsproget Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "MyPaint brushes" msgid "MyPaint brushes"
msgstr "" msgstr "MyPaint-pensler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Install the default set of MyPaint brushes" msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "" msgstr "Installer standardsættet af MyPaint-pensler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "PostScript support" msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript understøttelse" msgstr "Understøttelse af PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Allow GIMP to load PostScript files" msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "GIMP fås mulighed for at indlæse PostScript-filer" msgstr "Giver GIMP mulighed for at indlæse PostScript-filer"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "Support for 32-bit plug-ins" msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Understøttelse af 32-bit plugins" msgstr "Understøttelse af 32-bit-udvidelsesmoduler"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#, no-c-format #, no-c-format
...@@ -188,8 +200,8 @@ msgid "" ...@@ -188,8 +200,8 @@ msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python " "Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support." "support."
msgstr "" msgstr ""
"Inkludere filer der er nødvendige for at anvende 32-bit plugins.%nPåkrævet " "Inkluder filer der er nødvendige for at anvende 32-bit-udvidelsesmoduler."
"for understøttelse af Python." "%nPåkrævet for understøttelse af Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
msgid "Additional icons:" msgid "Additional icons:"
...@@ -213,8 +225,9 @@ msgid "" ...@@ -213,8 +225,9 @@ msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors " "There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP." "loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr "" msgstr ""
"Der opstod et problem ved opdatering af GIMP's-miljø i %1. Hvis du får fejl " "Der opstod et problem ved opdatering af GIMPs miljø i %1. Hvis du får fejl "
"ved indlæsning af plugins, så prøv at afinstallere og geninstaller GIMP." "ved indlæsning af udvidelsesmoduler, så prøv at afinstallere og "
"geninstallere GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
msgid "Error extracting temporary data." msgid "Error extracting temporary data."
...@@ -222,12 +235,11 @@ msgstr "Fejl ved udtrækning af midlertidige data." ...@@ -222,12 +235,11 @@ msgstr "Fejl ved udtrækning af midlertidige data."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
msgid "Error updating Python interpreter info." msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Fejl ved opdatering af Python-fortolker information." msgstr "Fejl ved opdatering af Python-fortolkerinformation."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
#, fuzzy
msgid "Error updating MyPaint brushes info." msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Fejl ved opdatering af Python-fortolker information." msgstr "Fejl ved opdatering af MyPaint-penselinformation."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#, no-c-format #, no-c-format
...@@ -253,7 +265,7 @@ msgstr "Filtyper:" ...@@ -253,7 +265,7 @@ msgstr "Filtyper:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP" msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Vælg de filtyper som du have tilknyttet med GIMP" msgstr "Vælg de filtyper som du vil have knyttet til GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "" msgid ""
...@@ -292,9 +304,9 @@ msgid "" ...@@ -292,9 +304,9 @@ msgid ""
"Setup will now exit." "Setup will now exit."
msgstr "" msgstr ""
"GIMP %1 kan ikke installeres oven på den GIMP-version der er installeret i " "GIMP %1 kan ikke installeres oven på den GIMP-version der er installeret i "
"øjeblikket, og automatisk afinstallation af gamle versioner mislykkedes.%n" "øjeblikket, og automatisk afinstallation af den gamle version mislykkedes.%n"
"%nFjern venligst selv den forrige version af GIMP, før denne version " "%nFjern venligst selv den forrige version af GIMP, før denne version "
"installeres i %2, eller vælg brugerdefineret installation, og vælg en anden " "installeres i %2, eller vælg Brugerdefineret installation, og vælg en anden "
"installationsmappe.%n%nInstallationen vil nu blive afsluttet." "installationsmappe.%n%nInstallationen vil nu blive afsluttet."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
...@@ -307,10 +319,10 @@ msgid "" ...@@ -307,10 +319,10 @@ msgid ""
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit." "different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr "" msgstr ""
"GIMP %1 kan ikke installeres oven på den GIMP-version der er installeret i " "GIMP %1 kan ikke installeres oven på den GIMP-version der er installeret i "
"øjeblikket, og installationen var ikke i stand til at fastslå hvordan den " "øjeblikket, og installationen var ikke i stand til at fastslå, hvordan den "
"gamle version kunne fjernes.%n%nFjern venligst selv den forrige version af " "gamle version kunne fjernes.%n%nFjern venligst selv den forrige version af "
"GIMP og alle tilføjelser, før denne version installeres i %2, eller vælg " "GIMP og alle tilføjelser, før denne version installeres i %2, eller vælg "
"brugerdefineret installation, og vælg en anden installationsmappe.%n" "Brugerdefineret installation, og vælg en anden installationsmappe.%n"
"%nInstallationen vil nu blive afsluttet." "%nInstallationen vil nu blive afsluttet."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
...@@ -340,24 +352,24 @@ msgstr "for gratis opdateringer." ...@@ -340,24 +352,24 @@ msgstr "for gratis opdateringer."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
msgid "Setting up file associations..." msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Opsætter filtilknytninger..." msgstr "Opsætter filtilknytninger"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..." msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Opsætter miljø til GIMP Python-udvidelse..." msgstr "Opsætter miljø til GIMP Python-udvidelse"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
#, fuzzy
msgid "Setting up MyPaint brushes..." msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Opsætter GIMP-miljø..." msgstr "Opsætter MyPaint-pensler …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up GIMP environment..." msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Opsætter GIMP-miljø..." msgstr "Opsætter GIMP-miljøet …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..." msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Opsætter GIMP-konfiguration til understøttelses af 32-bit plugin..." msgstr ""
"Opsætter GIMP-konfiguration til understøttelse af 32-bit-udvidelsesmoduler …"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Launch GIMP" msgid "Launch GIMP"
...@@ -365,7 +377,7 @@ msgstr "Start GIMP" ...@@ -365,7 +377,7 @@ msgstr "Start GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Removing add-on" msgid "Removing add-on"
msgstr "Fjerner add-on" msgstr "Fjerner tilføjelse"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80 #: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#, no-c-format #, no-c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment