Commit 39f19aab authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl

Updated Czech translation

2006-09-08  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: Updated Czech translation
parent 1c309997
2006-09-08 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: Updated Czech translation
2006-09-08 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-07 10:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-07 10:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-08 11:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-08 11:16+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr "Historie dokumentů"
msgid "Drawable"
msgstr "Obrazovka"
#: ../app/actions/actions.c:137 ../app/tools/tools-enums.c:178
#: ../app/actions/actions.c:137 ../app/tools/tools-enums.c:180
msgid "Edit"
msgstr "Úpravy"
......@@ -321,7 +321,7 @@ msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../app/actions/actions.c:158 ../app/core/core-enums.c:212
#: ../app/tools/tools-enums.c:210
#: ../app/tools/tools-enums.c:212
msgid "Image"
msgstr "Obrázek"
......@@ -1344,7 +1344,7 @@ msgstr "_Buffer"
msgid "Undo History Menu"
msgstr "Nabídka historie změn"
#: ../app/actions/edit-actions.c:70 ../app/actions/edit-actions.c:273
#: ../app/actions/edit-actions.c:70 ../app/actions/edit-actions.c:277
msgid "_Undo"
msgstr "Vr_átit"
......@@ -1352,7 +1352,7 @@ msgstr "Vr_átit"
msgid "Undo the last operation"
msgstr "Vrátit poslední operaci"
#: ../app/actions/edit-actions.c:76 ../app/actions/edit-actions.c:274
#: ../app/actions/edit-actions.c:76 ../app/actions/edit-actions.c:278
msgid "_Redo"
msgstr "Zn_ovu"
......@@ -1374,7 +1374,8 @@ msgstr "Silné znovu"
#: ../app/actions/edit-actions.c:89
msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
msgstr "Znovu provést poslední operaci vrácenou zpět, přeskočit změny viditelnosti"
msgstr ""
"Znovu provést poslední operaci vrácenou zpět, přeskočit změny viditelnosti"
#: ../app/actions/edit-actions.c:94
msgid "_Clear Undo History"
......@@ -1486,12 +1487,12 @@ msgstr "Vyplnit _vzorkem"
msgid "Fill the selection using the active pattern"
msgstr "Vyplnit výběr aktivním vzorkem"
#: ../app/actions/edit-actions.c:257
#: ../app/actions/edit-actions.c:261
#, c-format
msgid "_Undo %s"
msgstr "_Zpět %s"
#: ../app/actions/edit-actions.c:262
#: ../app/actions/edit-actions.c:266
#, c-format
msgid "_Redo %s"
msgstr "Zn_ovu %s"
......@@ -2174,8 +2175,8 @@ msgstr "_Vodítka"
msgid "I_nfo"
msgstr "I_nformace"
#: ../app/actions/image-actions.c:67 ../app/tools/gimplevelstool.c:615
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:244
#: ../app/actions/image-actions.c:67 ../app/tools/gimplevelstool.c:612
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:241
msgid "_Auto"
msgstr "_Automaticky"
......@@ -2338,7 +2339,7 @@ msgstr "Překlápím..."
#: ../app/actions/image-commands.c:353
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:515
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:593
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:207 ../app/tools/gimprotatetool.c:117
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:207 ../app/tools/gimprotatetool.c:116
msgid "Rotating"
msgstr "Rotuji..."
......@@ -2359,7 +2360,7 @@ msgstr "Velikost obrázku"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1795
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:670
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:745
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:281 ../app/tools/gimpscaletool.c:110
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:281 ../app/tools/gimpscaletool.c:109
msgid "Scaling"
msgstr "Změna velikosti"
......@@ -3079,11 +3080,11 @@ msgstr "Opakovat poslední"
msgid "Re-Show Last"
msgstr "Znovu zobrazit poslední"
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:248
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:231
msgid "Reset all Filters"
msgstr "Přenastavit všechny filtry"
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:267
#: ../app/actions/plug-in-commands.c:250
msgid "Do you really want to reset all filters to default values?"
msgstr "Opravdu chcete přenastavit všechny filtry na implicitní hodnoty?"
......@@ -3100,7 +3101,7 @@ msgid "Toggle _Quick Mask"
msgstr "_Přepnout Rychlou masku"
#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:54
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:976
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:973
msgid "Toggle Quick Mask"
msgstr "Přepnout Rychlou masku"
......@@ -3349,7 +3350,8 @@ msgstr "Odstranit šablonu"
#: ../app/actions/templates-commands.c:247
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
msgid ""
"Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
msgstr "Jste si jisti, že chcete odstranit šablonu '%s' ze seznamu a z disku?"
#: ../app/actions/text-editor-actions.c:44
......@@ -3393,7 +3395,7 @@ msgstr "Otevřít textový soubor (UTF-8)"
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:395 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:562
#: ../app/core/gimpbrushpipe.c:314 ../app/core/gimpgradient-load.c:60
#: ../app/core/gimppalette.c:324 ../app/core/gimppattern.c:265
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:586 ../app/xcf/xcf.c:319
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:583 ../app/xcf/xcf.c:319
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
msgstr "Nelze otevřít '%s' pro čtení: %s"
......@@ -3466,7 +3468,8 @@ msgstr "Přenastavit volby nástrojů"
#: ../app/actions/tool-options-commands.c:209
msgid "Do you really want to reset all tool options to default values?"
msgstr "Chcete opravdu přenastavit všechny volby nástrojů na implicitní hodnoty?"
msgstr ""
"Chcete opravdu přenastavit všechny volby nástrojů na implicitní hodnoty?"
#: ../app/actions/tools-actions.c:47
msgid "Tools Menu"
......@@ -3664,7 +3667,7 @@ msgstr "_Importovat cestu..."
msgid "Path to Sele_ction"
msgstr "Cesta do _výběru"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:163 ../app/tools/gimpvectortool.c:1873
#: ../app/actions/vectors-actions.c:163 ../app/tools/gimpvectortool.c:1861
msgid "Path to selection"
msgstr "Cesta do výběru"
......@@ -3726,8 +3729,8 @@ msgstr "Volby nové cesty"
msgid "Path to Selection"
msgstr "Cesta do výběru"
#: ../app/actions/vectors-commands.c:369 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:176
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1906 ../app/vectors/gimpvectors.c:199
#: ../app/actions/vectors-commands.c:369 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:174
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1894 ../app/vectors/gimpvectors.c:199
msgid "Stroke Path"
msgstr "Vykreslit cestu"
......@@ -4054,7 +4057,7 @@ msgstr "Odstín"
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"
#: ../app/base/base-enums.c:121 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:306
#: ../app/base/base-enums.c:121 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:311
msgid "Color"
msgstr "Barva"
......@@ -4090,7 +4093,7 @@ msgstr "Sloučení zrnitosti"
msgid "Color erase"
msgstr "Vymazání barev"
#: ../app/base/tile-swap.c:487
#: ../app/base/tile-swap.c:419
msgid ""
"Unable to open swap file. The Gimp has run out of memory and cannot use the "
"swap file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
......@@ -4105,7 +4108,7 @@ msgstr ""
#: ../app/config/gimpconfig-file.c:66 ../app/core/gimpbrushgenerated.c:226
#: ../app/core/gimpgradient-save.c:51 ../app/core/gimpgradient-save.c:145
#: ../app/core/gimppalette.c:523 ../app/gui/themes.c:238
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:585 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:83
#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:582 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:83
#: ../app/xcf/xcf.c:397
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
......@@ -4116,7 +4119,7 @@ msgstr "Nelze otevřít '%s' pro zápis: %s"
msgid "Error writing '%s': %s"
msgstr "Chyba zápisu '%s': %s"
#: ../app/config/gimpconfig-file.c:88 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:606
#: ../app/config/gimpconfig-file.c:88 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:603
#, c-format
msgid "Error reading '%s': %s"
msgstr "Chyba čtení '%s': %s"
......@@ -4254,13 +4257,15 @@ msgstr ""
"jinak bude zobrazen s měřítkem 1:1."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:161
msgid "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
msgid ""
"Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
msgstr ""
"Nainstalovat soukromou barevnou mapu; může být užitečné na osmibitových (256 "
"barev) displejích."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:164
msgid "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgstr ""
"Nastavuje úroveň interpolace používanou pro změnu velikosti a jiné "
"transformace."
......@@ -4320,8 +4325,8 @@ msgid ""
"If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
"used to be the default behaviour in older versions."
msgstr ""
"Je-li povoleno, nástroj přesunu aktivuje upravovanou vrstvu či cestu. "
"To bylo ve starších verzích implicitní chování."
"Je-li povoleno, nástroj přesunu aktivuje upravovanou vrstvu či cestu. To "
"bylo ve starších verzích implicitní chování."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:210
msgid ""
......@@ -4363,7 +4368,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
"dialogs."
msgstr "Nastavuje velikost náhledu pro vrstvy a kanály v nově vytvářených dialozích."
msgstr ""
"Nastavuje velikost náhledu pro vrstvy a kanály v nově vytvářených dialozích."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:252
msgid ""
......@@ -4388,12 +4394,15 @@ msgstr ""
"spuštění."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:263
msgid "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr "Zapamatovat si aktuální nástroj, vzorek, barvu a stopu mezi sezeními GIMP."
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr ""
"Zapamatovat si aktuální nástroj, vzorek, barvu a stopu mezi sezeními GIMP."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:267
msgid "Add all opened and saved files to the document history on disk."
msgstr "Přidat všechny otevřené a uložené soubory do historie dokumentů na disku."
msgstr ""
"Přidat všechny otevřené a uložené soubory do historie dokumentů na disku."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:270
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when the GIMP exits."
......@@ -4671,8 +4680,8 @@ msgstr "hodnota pro prvek %s není platný řetězec v kódování UTF-8"
#. no undo (or redo) steps available
#: ../app/core/core-enums.c:53 ../app/core/core-enums.c:252
#: ../app/core/core-enums.c:504 ../app/paint/paint-enums.c:53
#: ../app/paint/paint-enums.c:142 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:297
#: ../app/core/core-enums.c:504 ../app/paint/paint-enums.c:81
#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:297
msgid "None"
msgstr "Nic"
......@@ -4959,7 +4968,7 @@ msgstr "Vodítko"
#: ../app/core/core-enums.c:859 ../app/core/core-enums.c:889
#: ../app/core/gimpimage-grid.c:58 ../app/dialogs/grid-dialog.c:152
#: ../app/tools/tools-enums.c:209
#: ../app/tools/tools-enums.c:211
msgid "Grid"
msgstr "Mřížka"
......@@ -5180,7 +5189,7 @@ msgid "Composite"
msgstr "Složený"
#: ../app/core/gimp-contexts.c:141 ../app/gui/session.c:252
#: ../app/menus/menus.c:422 ../app/tools/gimp-tools.c:439
#: ../app/menus/menus.c:422 ../app/tools/gimp-tools.c:441
#: ../app/widgets/gimpdevices.c:258
#, c-format
msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
......@@ -5338,7 +5347,7 @@ msgstr "Neplatný řetězec v kódování UTF-8 v souboru se stopou '%s'."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:258 ../app/core/gimpitem.c:538
#: ../app/core/gimppattern.c:335 ../app/dialogs/template-options-dialog.c:82
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:297
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:295
msgid "Unnamed"
msgstr "Beze jména"
......@@ -5353,7 +5362,8 @@ msgstr ""
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:408
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': nemohu dekédovat verzi %d "
"formátu abr."
......@@ -5371,12 +5381,14 @@ msgstr "Schránka"
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:575
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Není to soubor stopy GIMPu."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Není to soubor stopy GIMPu."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:591
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru stopy '%s': Neznámá verze stopy GIMPu."
#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:635
#, c-format
......@@ -5415,12 +5427,12 @@ msgstr "Alfa do výběru"
msgid "%s Channel to Selection"
msgstr "Kanál %s do výběru"
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:460 ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:79
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:460 ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:78
msgid "command|Fuzzy Select"
msgstr "Přibližný výběr"
#: ../app/core/gimpchannel-select.c:507
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:81
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:80
msgid "command|Select by Color"
msgstr "Výběr dle barvy"
......@@ -5545,11 +5557,11 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:247 ../app/tools/gimpblendtool.c:96
#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:247 ../app/tools/gimpblendtool.c:95
msgid "Blend"
msgstr "Mísení"
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:86 ../app/paint/gimpclone.c:124
#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:86 ../app/paint/gimpclone.c:135
msgid "No patterns available for this operation."
msgstr "Nejsou k dispozici žádné vzorky pro tuto operaci."
......@@ -5575,7 +5587,7 @@ msgid "Invert"
msgstr "Invertovat"
#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:110 ../app/core/gimpdrawable-levels.c:160
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:156
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:155
msgid "Levels"
msgstr "Úrovně"
......@@ -5588,12 +5600,12 @@ msgid "Render Stroke"
msgstr "Vykreslit"
#. Start a transform undo group
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:972 ../app/tools/gimpfliptool.c:111
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:972 ../app/tools/gimpfliptool.c:110
msgid "command|Flip"
msgstr "Překlopit"
#. Start a transform undo group
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1056 ../app/tools/gimprotatetool.c:115
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:1056 ../app/tools/gimprotatetool.c:114
msgid "command|Rotate"
msgstr "Rotovat"
......@@ -5651,7 +5663,8 @@ msgid "The foreground color of the grid."
msgstr "Barva popředí mřížky."
#: ../app/core/gimpgrid.c:96
msgid "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
msgid ""
"The background color of the grid; only used in double dashed line style."
msgstr "Barva pozadí mřížky; používá se jen u dvojitě čárkovaného stylu čáry."
#: ../app/core/gimpgrid.c:102
......@@ -5663,7 +5676,8 @@ msgid "Vertical spacing of grid lines."
msgstr "Svislé rozestupy čar mřížky."
#: ../app/core/gimpgrid.c:116
msgid "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
msgid ""
"Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
msgstr "Vodorovný posun první čáry mřížky; může to být záporné číslo."
#: ../app/core/gimpgrid.c:123
......@@ -5726,7 +5740,7 @@ msgstr "Přidat vodorovné vodítko"
msgid "Add Vertical Guide"
msgstr "Přidat svislé vodítko"
#: ../app/core/gimpimage-guides.c:113 ../app/tools/gimpmovetool.c:539
#: ../app/core/gimpimage-guides.c:113 ../app/tools/gimpmovetool.c:538
msgid "Remove Guide"
msgstr "Odstranit vodítko"
......@@ -6124,13 +6138,15 @@ msgstr ""
#: ../app/core/gimppalette.c:345
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
msgstr "Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chybí kouzelná hlavička."
#: ../app/core/gimppalette.c:361 ../app/core/gimppalette.c:384
#: ../app/core/gimppalette.c:414 ../app/core/gimppalette.c:492
#, c-format
msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
msgstr "Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracovávání souboru palety '%s': Chyba čtení na řádku %d."
#: ../app/core/gimppalette.c:376
#, c-format
......@@ -6171,11 +6187,13 @@ msgstr "Čtu soubor palety '%s': Hodnota GRB mimo rozsah na řádku %d."
#: ../app/core/gimppattern.c:351
#, c-format
msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': File appears truncated."
msgstr "Fatální chyba zpracování souboru vzorku '%s': Soubor je zřejmě useknut."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování souboru vzorku '%s': Soubor je zřejmě useknut."
#: ../app/core/gimppattern.c:293
#, c-format
msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
msgid ""
"Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
msgstr ""
"Fatální chyba zpracování v souboru vzorku '%s': Neznámá verze formátu vzorku "
"%d."
......@@ -6269,9 +6287,9 @@ msgstr "Pozadí"
msgid "pixel"
msgstr "pixel"
#: ../app/core/gimpunit.c:55 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:767
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:907 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:959
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:985 ../app/tools/gimppainttool.c:606
#: ../app/core/gimpunit.c:55 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:761
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:901 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:953
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:979 ../app/tools/gimppainttool.c:599
msgid "pixels"
msgstr "pixelů"
......@@ -6369,7 +6387,7 @@ msgid "_Remove unused colors from colormap"
msgstr "_Odstranit nepoužívané barvy z barevné mapy"
#. dithering
#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:229 ../app/tools/gimpblendoptions.c:237
#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:229 ../app/tools/gimpblendoptions.c:236
msgid "Dithering"
msgstr "Rozptyl"
......@@ -6556,18 +6574,19 @@ msgstr ""
"Nastavení (momentálně %s)."
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:230
msgid "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
msgid ""
"Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
msgstr "Zvolená velikost obrázku zmenší některé vrstvy natolik, že zmizí."
#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:234
msgid "Is this what you want to do?"
msgstr "Opravdu to chcete udělat?"
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:52
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:50
msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
msgstr "Nastavit klávesové zkratky"
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:92
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:81
msgid ""
"To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
"accelerator, or press backspace to clear."
......@@ -6575,7 +6594,7 @@ msgstr ""
"Klávesovou zkratku upravte kliknutím na odpovídající řádek a stisknutím nové "
"klávesové zkratky nebo ji vymažte stisknutím Backspace."
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:109
#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:89
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1563
msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
msgstr "_Uložit klávesové zkratky při ukončení"
......@@ -6598,12 +6617,12 @@ msgstr "Jmé_no vrstvy:"
#. The size labels
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:133
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:949
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:943
msgid "Width:"
msgstr "Šířka:"
#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:139
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:975
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:969
msgid "Height:"
msgstr "Výška:"
......@@ -7673,7 +7692,8 @@ msgstr "<b>Váš soubor s tipy GIMPu zřejmě chybí!</b>"
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:90
#, c-format
msgid "There should be a file called '%s'. Please check your installation."
msgstr "Měl existovat soubor s názvem '%s'. Zkontrolujte prosím svou instalaci."
msgstr ""
"Měl existovat soubor s názvem '%s'. Zkontrolujte prosím svou instalaci."
#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:96
msgid "<b>The GIMP tips file could not be parsed!</b>"
......@@ -7784,7 +7804,7 @@ msgstr "Barva tmavé šachovnice"
msgid "Custom color"
msgstr "Vlastní barva"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:949
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:946
msgid "Zoom image when window size changes"
msgstr "Změnit přiblížení obrázku při změně velikosti okna"
......@@ -7806,7 +7826,8 @@ msgstr "Uložit před zavřením změny v obrázku '%s'?"
# FIXME: doesn't work with Slavic languages
#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:231
#, c-format
msgid "If you don't save the image, changes from the last %s and %s will be lost."
msgid ""
"If you don't save the image, changes from the last %s and %s will be lost."
msgstr "Pokud obrázek neuložíte, změny za poslední %s a%s budou ztraceny."
# FIXME: doesn't work with Slavic languages
......@@ -7966,7 +7987,7 @@ msgstr "Zapisuji '%s'\n"
msgid "Adding theme '%s' (%s)\n"
msgstr "Přidávám téma '%s' (%s)\n"
#: ../app/paint/gimpairbrush.c:69 ../app/tools/gimpairbrushtool.c:56
#: ../app/paint/gimpairbrush.c:69 ../app/tools/gimpairbrushtool.c:54
msgid "Airbrush"
msgstr "Rozprašovač"
......@@ -7974,35 +7995,27 @@ msgstr "Rozprašovač"
msgid "No brushes available for use with this tool."
msgstr "Nejsou dostupné žádné stopy pro použití s tímto nástrojem."
#: ../app/paint/gimpclone.c:90 ../app/tools/gimpclonetool.c:63
#: ../app/paint/gimpclone.c:101 ../app/tools/gimpclonetool.c:61
msgid "Clone"
msgstr "Klonování"
#: ../app/paint/gimpconvolve.c:121 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:75
#: ../app/paint/gimpconvolve.c:121 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:73
msgid "Convolve"
msgstr "Změna ostrosti"
#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:87 ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:75
#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:87 ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:73
msgid "Dodge/Burn"
msgstr "Zesvětlování/tmavnutí"
#. gimp
#. paint type
#. paint options type
#. identifier
#: ../app/paint/gimpheal.c:99 ../app/tools/gimphealtool.c:101
#: ../app/paint/gimpheal.c:81 ../app/tools/gimphealtool.c:57
msgid "Heal"
msgstr "Léčení"
#: ../app/paint/gimpheal.c:545
#: ../app/paint/gimpheal.c:372
msgid "Indexed images are not currently supported."
msgstr "Indexované obrázky nejsou v současnosti podporovány."
#: ../app/paint/gimpheal.c:677
msgid "Source and destination regions are not the same size."
msgstr "Zdrojová a cílová oblast nejsou stejně velké."
#: ../app/paint/gimperaser.c:62 ../app/tools/gimperasertool.c:68
#: ../app/paint/gimperaser.c:62 ../app/tools/gimperasertool.c:66
msgid "Eraser"
msgstr "Guma"
......@@ -8014,27 +8027,35 @@ msgstr "Štětec"
msgid "Pencil"
msgstr "Tužka"
#: ../app/paint/gimpsmudge.c:78 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:56
#: ../app/paint/gimpsmudge.c:78 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
msgid "Smudge"
msgstr "Rozmazání"
#: ../app/paint/paint-enums.c:54 ../app/paint/paint-enums.c:143
#: ../app/paint/paint-enums.c:51
msgid "Modify Perspective Plane"
msgstr "Upravit perspektivní rovinu"
#: ../app/paint/paint-enums.c:52
msgid "Perspective Clone"
msgstr "Perspektivní klonování"
#: ../app/paint/paint-enums.c:82
msgid "Aligned"
msgstr "Sledující"
#: ../app/paint/paint-enums.c:55
#: ../app/paint/paint-enums.c:83
msgid "Registered"
msgstr "Registrující"
#: ../app/paint/paint-enums.c:56 ../app/paint/paint-enums.c:144
#: ../app/paint/paint-enums.c:84
msgid "Fixed"
msgstr "Pevné"
#: ../app/paint/paint-enums.c:83
#: ../app/paint/paint-enums.c:111
msgid "Blur"
msgstr "Rozostření"
#: ../app/paint/paint-enums.c:84
#: ../app/paint/paint-enums.c:112
msgid "Sharpen"
msgstr "Zaostření"
......@@ -8067,20 +8088,20 @@ msgstr "Obarvit"
msgid "Hue-Saturation"
msgstr "Odstín-sytost"
#: ../app/pdb/color_cmds.c:825 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:84
#: ../app/pdb/color_cmds.c:825 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:83
msgid "Threshold"
msgstr "Práh"
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:304
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:388
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:140 ../app/tools/gimpperspectivetool.c:69
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:100
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:140 ../app/tools/gimpperspectivetool.c:68
#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:99
msgid "Perspective"
msgstr "Perspektiva"
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:818
#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:889
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:350 ../app/tools/gimpsheartool.c:117
#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:350 ../app/tools/gimpsheartool.c:116
msgid "Shearing"
msgstr "Naklánění"
......@@ -8095,7 +8116,7 @@ msgstr "2D transformace"
msgid "2D Transforming"
msgstr "2D transformace"
#: ../app/pdb/edit_cmds.c:631 ../app/tools/gimpblendtool.c:209
#: ../app/pdb/edit_cmds.c:631 ../app/tools/gimpblendtool.c:202
msgid "Blending"
msgstr "Mísení"
......@@ -8136,10 +8157,12 @@ msgstr ""
"Argument '%s' (#%d, typ %s) mimo rozsah (validace změnila '%s' na '%s')"
#: ../app/pdb/image_cmds.c:1946
msgid "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
msgstr "Rozlišení obrázku je mimo rozsah, používám místo něj implicitní rozlišení."
msgid ""
"Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
msgstr ""
"Rozlišení obrázku je mimo rozsah, používám místo něj implicitní rozlišení."
#: ../app/pdb/selection_tools_cmds.c:206 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:96
#: ../app/pdb/selection_tools_cmds.c:206 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:95
msgid "Free Select"
msgstr "Volný výběr"
......@@ -8221,11 +8244,11 @@ msgstr "Inicializuji zásuvného moduly"
msgid "Initializing plug-in: '%s'\n"
msgstr "Inicializuji zásuvný modul: '%s'\n"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:583
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:584
msgid "Starting Extensions"
msgstr "Spouštím rozšíření"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:591
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:592
#, c-format
msgid "Starting extension: '%s'\n"
msgstr "Spouštím rozšíření: '%s'\n"
......@@ -8338,7 +8361,7 @@ msgstr ""
"Některé vlastnosti textu jsou možná špatně. Pokud nechcete upravovat vrstvu "
"textu, nemusíte se tím zabývat."
#: ../app/tools/gimp-tools.c:318
#: ../app/tools/gimp-tools.c:320
msgid ""
"This tool has\n"
"no options."
......@@ -8346,136 +8369,136 @@ msgstr ""
"Tento nástroj\n"
"nemá volby."
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:57
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:55
msgid "Airbrush with variable pressure"
msgstr "Rozprašovač s nastavitelným tlakem"
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:58
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:56
msgid "_Airbrush"
msgstr "Rozpr_ašovač"
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:97 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:225
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:103
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:95 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:217
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:101
msgid "Rate:"
msgstr "Přeběh:"
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:103
#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:101
msgid "Pressure:"
msgstr "Tlak:"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:118
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:117
msgid "Alignment Tool"
msgstr "Zarovnání"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:119
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:118
msgid "Align or arrange layers and other items"
msgstr "Zarovnat či uspořádat vrstvy a jiné objekty"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:120
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:119
msgid "_Align"
msgstr "Z_arovnat"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:600
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:596
msgid "Align"
msgstr "Zarovnat"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:610
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:606
msgid "Relative to"
msgstr "Relativně k "
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:631
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:627
msgid "Align left edge of target"
msgstr "Zarovnat levý okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:638
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:634
msgid "Align center of target"
msgstr "Zarovnat střed cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:645
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:641
msgid "Align right edge of target"
msgstr "Zarovnat pravý okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:658
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:654
msgid "Align top edge of target"
msgstr "Zarovnat horní okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:665
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:661
msgid "Align middle of target"
msgstr "Zarovnat střed cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:672
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:668
msgid "Align bottom of target"
msgstr "Zarovnat dolní okraj cíle"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:692
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:688
msgid "Distribute"
msgstr "Rozmístit"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:704
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:700
msgid "Distribute left edges of targets"
msgstr "Rozmístit levé okraje cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:711
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:707
msgid "Distribute horiz centers of targets"
msgstr "Rozmístit vodorovné středy cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:718
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:714
msgid "Distribute right edges of targets"
msgstr "Rozmístit pravé okraje cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:731
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:727
msgid "Distribute top edges of targets"
msgstr "Rozmístit horní okraje cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:738
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:734
msgid "Distribute vertical centers of targets"
msgstr "Rozmístit svislé středy cílů"
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:745
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:741
msgid "Distribute bottoms of targets"
msgstr "Rozmístit dolní okraje cílů"
#. offset row
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:753 ../app/tools/gimpblendoptions.c:214
#: ../app/tools/gimpaligntool.c:749 ../app/tools/gimpblendoptions.c:213
msgid "Offset:"
msgstr "Posun:"
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:223 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:146
#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:222 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:146
msgid "Shape:"